Tur: Sig farvel til vinteren d. 23. februar 2023

findsmiley

Vi mødes i foreningens fugleskjul og her kan vi byde Dorte Bugge Jensen fra Naturstyrelsen velkommen. Hun kan fortælle om Ekkodalens moser – både hvad der er sket indtil nu og hvad fremtiden vil bringe i dette spændende område.

Luften bør være fuld af lærkesange og mon ikke de første Viber er ankommet? Er vi heldige, ser vi årets første Traner på turen. På vandet raster masser af svømmefugle. Ænderne er i deres flotteste dragt og vi kan håbe på både Spidsand, en tidlig Gravand, Sædgæs og måske endda Kortnæbbet Gås. Efter at have besigtiget stedet går vi de 2 km til Egeholm. Her er vandtæt fodtøj en god idé. Undervejs underholder mejserne med deres sang og Ravnene er også i forårshumør. Fra Egeholm er der en fin udsigt til de nye vådområder. Vi spejder efter Stor Tornskade og det skulle ikke undre, om Havørn eller Vandrefalk dukker op.

Turen forventes afsluttet kl. 16.

Dato: Torsdag d. 23. februar kl. 13.00

Mødested: Udkærsskjulet. Adgang fra grusvejen over for Springbakkeveje 6, 3720 Aakirkeby

Turledere: Lisbeth Nygaard Nilsson og Carsten Andersen, tlf. 23 44 02 56