DOF Bornholm afholder løbende ture, møder og arrangementer for medlemmer af Dansk Ornitologisk Forening (DOF). På denne side kan du se en oversigt over kommende aktiviteter. Hold øje med siden løbende, da den opdateres jævnligt med nyeste aktiviteter. Du kan læse DOF-Bornholms regler for afbestilling og afbud til ture HER.

 

Månedsture

Disse ture fortsætter i hver måned med mødested i Almindingen ved Koldekilde/Segenvej/Almindingsvej kl. 10.00. Vi samkører 2-3 timer i privatbiler til flere aktuelle fuglelokaliteter. Medbring mad og drikke til en lille hyggestund/evaluering af turen.

Næste datoer bliver: 5/5, 2/6, 7/7, 4/8 og 1/9.

Turleder: Eilif S. Bendtsen, tlf. 23 48 80 04

  

solvhejre 1

Månedstur - Søndag d. 2. juni 2024

Vi mødes som sædvanligt midt i Almindingen på p-pladsen ved vejkrydset Almindingsvej/Segenvej kl. 1000.
 
Så kører vi til Nexø Sydstrand, hvor vi går en lille tur. For tiden er der en del Sølv- og Fiskehejrer i området, ligesom der er vade- og andefugle i stor stil.
 
Senere kører til til Salthammer ved Snogebæk. Her er der altid mange fugle at studere.
Vi afslutter dagen med at spise den medbragte madpakke ved shelteret, hvor vi taler om dagens oplevelser.
 
Alle er velkomne. Det er gratis at deltage. Månedsturen varer 2 til 3 timer.
Man kan støde til turen kl. 1030 ved fugletårnet Nexø Sydstrand.
 
Turleder er som sædvanligt Eilif S. Bendtsen, mobil 23 48 80 04.

 

 

Fuglenes Dag Kaergardsmosen i maj foto CA

Fuglenes Dag 26. maj 2024

Søndag den 26. maj er det Fuglenes Dag over det ganske land. På Bornholm er undertegnede at finde ved Kærgårdstårnet fra kl. 08.00 til kl. 12.00. Tårnet ligger ved Skørrebrovejen mellem Vestermarie og Åkirkeby. Ved vejtavlen Myreby fører på modsat side en jordvej til fugletårnet. Parker dit køretøj på p-pladsen og gå de sidste 100 meter til tårnet. Der er en del sangfugle på stedet, ligesom der er en fin udsigt over såvel mose som store enge. Så mon ikke der kan ses/høres over 40 fuglearter i området?

Alle er velkomne. Vi vil kigge og lytte til en masse fugle i området. Tag formiddagskaffen med, en kikkert og godt humør, så skal det nok blive en herlig dag i den bornholmske natur.

Dagens tovholder er Eilif S. Bendtsen, tlf. 23 48 80 04.

 

Tur til Müritz See i Nordtyskland torsdag 30/5 - søndag 2/6 2024

Müritz See Nationalparken er et stort sø-, mose-, eng- og skovområde i Nordtyskland ca. halvvejs til Berlin fra Sassnitz. Her kan vi se et bredt udsnit af ynglende arter, som vi ikke normalt møder her på øen, bl.a. Rødhovedet And, Rørdrum, Sydlig Nattergal, Rødtoppet Fuglekonge, Korttået Træløber, Lille Fluesnapper, Drosselrørsanger, Flodsanger, Savisanger, Græshoppesanger, Høgesanger, Grønspætte, Mellemflagspætte, Pirol foruden selvfølgelig Havørn og Fiskeørn, der er almindelige i området. Der er aldrig garanti for nogen arter, men området giver rige muligheder. Samtidig er det stadig træktid, og så ved man aldrig, hvad der kan dukke op. Læs mere om turen og tilmelding her.

 

Kysttur Majgogeurt foto CA

Kysttur fra Listed til Randkløve med morgenmad 9. juni 2024

Søndag d. 9. juni kl. 7.00

Mødested: Randkløvevej 15, 3751 Østermarie.

Vi mødes ved ’Klippeøens Gårdbutik’ og samler os i nogle biler. Herefter kører vi til skansen øst for Bølshavn, hvor vi starter med at hilse på Helligkvinde. Det burde betyde held på resten af turen! Omkring Gyldensåens udløb kan vi finde flotte orkideer. Specielt Kødfarvet- og Majgøgeurt burde kulminere netop nu. Vi bevæger os nu vestpå med lyset i ryggen. Efter bare ½ km er vi på havnen i Bølshavn og her kan vi glæde os til at møde Ida. Hun kommer med morgenbrød og vi hygger os sammen, til alle er mætte.

Nu går turen mod Ypnasted og forbi den lille Haraldshavn. Vi holder os tæt på kysten med flotte udsigter og masser af fuglesang. Mindst et dusin forskellige sangere burde vi høre. Vi giver os god tid til at lytte til de forskellige stemmer og da terrænet er jævnt, bør de fleste kunne være med. Træktiden er endnu ikke forbi og Grå Fluesnapper er en oplagt mulighed, lige som vi kan være heldige med en overflyvende Fiskeørn eller Hvepsevåge. Er det et godt år for Karmindompap, bør vi møde en sådan og hvem ved, hvad der ellers gemmer sig af overraskelser. Vi kigger selvfølgelig også efter Ederfugle, som er kommet til øen med deres unger fra Ertholmene. 

Efter at have passeret det flotte Randkløve Skår er vi snart tilbage ved gårdbutikken efter en tur på godt 5 km. Nu skal vi bare hente de biler, der står ved Bølshavn. Turen forventes afsluttet ved ti-tiden. Husk noget at drikke til morgenmaden. Af hensyn til indkøb må du gerne sende en SMS eller notere på lokalafdelingens FB-side, hvis du ønsker at deltage.

Turledere: Henriette T. Hansen og Carsten Andersen, tlf. 23 44 02 56

 

Raghammer Sortstrubet bynkefugl foto CA

Ynglefuglene på Raghammer 20. juli 2024

Lørdag d. 20. juli kl. 7.00-10.00.

Mødested: P-plads ved øvelsesområdet.

Sortstrubet Bynkefugl er en nyindvandret art her på øen, og heden på Raghammer er det sikreste sted at finde fuglen. Her har der i de senere år ynglet op til 3 par. Desuden har området i nogle af de seneste år også huset både ynglende Bomlærke og Hedelærke. Vi vil lede efter disse arter, men også se efter de mere almindelige ynglefugle. Endelig er vadefugletrækket godt i gang i midten af juli, og der kan forhåbentlig ses rastende vadefugle på odden.

Turledere: Jens Christensen, tlf. 61 33 04 25 og Kurt Pedersen tlf. 40 41 18 85

 

Klemensker til Ro Lille Flagspaette foto CA

Cykeltur fra Klemensker til Rø og retur 25. august 2024

Søndag d. 25. august kl. 10.00

Mødested: Ved stationsbygningen, Jernbanevej 5, 3782 Klemensker.

Vi cykler på den tidligere jernbanelinje mellem Klemensker og Rø. Cykelstien mellem Klemensker og Rø er ca. 7 km. Nogen siger, at det er Danmarks smukkeste cykelsti.

Vi kommer forbi Dammemose og Spellingemose, gennem Kleven med stejle klippevægge og forbi våde engdrag, marker, granskov og naturskov.

Vi kunne håbe at få at se Dompap, Kernebider, Lille Korsnæb, Lille Flagspætte, en række sangfugle, Trane med mere.

Ud over cykel og godt humør så tag gerne en madpakke og drikkelse med. Vi holder rast et passende antal gange og agter at fouragere en enkelt gang på turen.

Vi ses.

Turledere: Kell Olsen, tlf. 23 24 20 08 og Henriette Tøttrup Hansen, tlf. 24 60 50 89

 

Dueodde Spurvehog foto CA

Tur til Dueodde 14. september 2024

Lørdag d. 14. september kl. 8.00 – 12.00

Mødested: P-plads ved Dueodde Fyr, Fyrvejen 11, 3730 Nexø

September er højsæson for fuglenes fascinerende træk sydover og på Bornholm er Dueodde et godt udgangspunkt for den fulde fornemmelse af trækket. Dette vil DOF Bornholms ungdomsafdeling gerne invitere jer med til at opleve sammen. Vi går fra mødestedet ud i klitterrænet og afsøger området for rastende fugle. Derefter tager vi plads på en klittop og ser efter trækfugle. Der er mulighed for stikture til stranden for f.eks. at se efter vadefugle.

Turledere: Sune Riis Sørensen, tlf. 51 90 21 42 og DOF Bornholms Ungdomsafdeling.