Dansk Ornitologisk Forening (også kaldet DOF) er en naturbeskyttelsesorganisation med særligt fokus på fuglene. DOF samler viden og oplevelser med alle slags fugle – både hverdagsfuglene på foderbrættet og de sjældne og truede fugle. Vi er den bornholmske afdeling af DOF.

DOF-Bornholm arbejder for at beskytte de lokale fugle og deres levesteder, for at udbrede kendskabet til fuglene via ture og møder samt for at indsamle viden om øens fugleliv ved optællinger af ynglende og rastende fugle. Endelig laver vi lokalt naturbeskyttelsesarbejde, bl.a. ved at påvirke de lokale myndigheder.