Hammeren er Bornholms vigtigste lokalitet for forårstræk. Blandt de almindeligste arter er Musvåge, Tårnfalk og Fiskeørn. Rød Glente ses nærmest dagligt og sidst på sæsonen noteres Hvepsevåge jævnligt. Trækket opleves bedst fra Ørne- eller Hjortebjerg. Ud over førnævnte arter optræder Dværg-, Lærke- og Vandrefalk gerne i træktiden. I de seneste år er Sort Glente desuden blevet mere regelmæssig.

Efterårstrækket er mere beskedent og omfatter de mest almindelige arter. Fremhæves bør dog Fjeldvåge som er karakteristisk i denne periode.