5 gode råd til dig der gerne vil have naturoplevelser og samtidig passe på natur og biodiversitet.

  1. Lad hensynet til fuglene veje tungere end opfyldelsen af dine egne behov.
  2. Tænk på hvordan og i hvilket omfang din tilstedeværelse påvirker natur og fugleliv.
  3. Alle fugle kæmper dagligt for føden – forstyr ikke fouragerende fugle i længere tid. 
  4. Videreførelse af arten er nødvendig for biodiversitet og gode naturoplevelser i fremtiden:
    1. Forstyr ikke ynglepladser
    2. Vær varsom med afspilning af fuglestemmer, når du er på tur - især i yngletiden
  5. Sig høfligt fra og vejled andre, hvis du oplever adfærd, der er til gene eller er skadende for fuglene. Menneskers uheldige adfærd skyldes oftest uvidenhed. 

Tænk over konsekvenserne ved at sprede kendskabet til sårbare fuglearters forekomster. Den samlede belastning kan blive for stor for den enkelte fugl. Rapportér til DOFbasen og Bird Alarm med omtanke: dit behov for trofæ versus ønsket om at oplyse og give andre muligheden for en god oplevelse.

Det er uacceptabelt at stresse eller provokere adfærd frem hos fugle for at få flugtbilleder. 

Husk at der er stor forskel på, hvor sky de enkelte arter er. Fuglenes flugtafstand er den afstand, hvor fuglen letter, når man nærmer sig. Lær og respekter flugtafstanden for de arter du vil observere.

Vær særlig varsom ved ynglepladser, stor opmærksomhed kan tiltrække rovdyr / skræmme rugende fugle væk. Hold god afstand (større end den normale flugtafstand)

Brug ikke droner til at komme tæt på ynglende eller rastende fugle.

Tag hensyn til fugle på træk. Fugle på træk er ofte trætte og har behov for ro og tid til at finde føde.

Husk på, at det ikke kun er dig som privatperson, der kan kritiseres ved dårlig eller uetisk opførsel. Det skader alle ornitologer og foreningens omdømme.