Ynglefugle

Hammeren er et af de første steder i Danmark, hvor Vandrefalken begyndte at yngle igen efter mange års fravær. Klippesiderne omkring Kongestolen huser også en stor bestand af Alk. I april måned kan man fra stien opleve alkene svømme rundt i formation på havet. I de senere år er også Lomvien vendt tilbage som ynglefugl og disse ses nu sammen med alkene i store flokke. Klipperne er også ynglested for Sølvmåge, Allike, Stær og enkelte par af den sjældne Baltiske Sildemåge.

På overdrevet finder man Gulbug og Rødrygget Tornskade foruden enkelte par Karmindompapper. I skovene findes der alle de almindelige skovfugle, deriblandt mere fåtallige arter som Musvåge, Spurvehøg, Skovsneppe, Ravn, Lille Flagspætte, Huldue, Nattergal og Kernebider samt en tæt bestand af Have- og Skovsanger.

Træk- og rastefugle

De fleste fuglekiggere kommer for at se forårstrækket, hvor et stort antal fugle passerer på vej til ynglepladserne nordpå. Blandt de trækkende og rastende fugle kan man være heldig at se mere ualmindelige arter der kommer østfra.

Skarver, lommer, alkefugle og dykænder – især Ederfugl og Sortand – kan ses trække over havet, sammen med mange Blis- og Bramgæs foruden Traner. Over land er der et stort træk af småfugle, især kragefugle, duer, drosler og finker. Blandt droslerne ses tit Mistel- og Ringdrosler. På gode dage raster her også mange Stenpikkere, Bynkefugle og fluesnappere som let opdages i det åbne terræn. Stor Tornskade har ligeledes forkærlighed for dette område. Næsten hvert år ses flere sjældenheder, f.eks. Lille Fluesnapper, Gulirisk og Karmindompap.

Efterår kan også være et godt tidspunkt at iagttage fugletræk over Hammeren. I juli/august ved nordvestlige vinde kan man opleve et forholdsvis pænt vadefugletræk. Der ses mange småfugle samt Bramgæs og Traner. Når vinden er i nordvest kommer store havfugleflokke tættere på kysten og kan i langt de fleste tilfælde overgå Dueodde i antal. Hertil byder efteråret gerne på masser af Grønsisken og af og til en Mosehornugle.