Månedstur: 1. oktober 2023

findsmiley

Vi mødes kl. 10.00 midt i Almindingen på p-pladsen ved Koldekilde/Almindingsvej(Segenvej). Så kører vi til Dueodde, idet vi skal møde en dygtig ornitolog, nemlig Henning Lykke Larsen fra Århuskanten. Han er på plads i klitterne syd for fyret. Han vil i 3 uger kigge på fugletræk fra tidlig morgen og mindst 7 timer frem. Efter at have talt med ham en halv times tid om fugletrækket, går vi ned på stranden og ad træbroen tilbage til bilerne.

Det er i øvrigt muligt at slutte sig til turen på p-pladsen ved kioskerne kl. 10.30.

Afslutningen på månedsturen foregår ved Salthammer i Snogebæk. Her spiser vi den medbragte madpakke og taler om dagens oplevelser om ænder, måger, småfugle og rovfugle.

Turen varer ca. 3 timer. Alle er velkomne til denne gratis fugletur arrangeret af DOF Bornholm.

Turleder: Eilif S. Bendtsen, mobil 23 48 80 04.