Indbydelse til markvandring d. 30. september 2023

findsmiley

Hvordan får vi flere viber, lærker og agerhøns på markerne?

Markvandring i den smukke bornholmske sensommer for landmænd, fuglefolk, jægere og alle andre interesserede.

Agerlandets fugle er i tilbagegang. Derfor er lærker, viber og agerhøns blevet sjældne gæster i det åbne land. I 3 år har 9 bornholmske landmænd i samarbejde med Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Naturfredningsforening og Bornholms Landbrug & Fødevarer lavet lærkepletter, vibelavninger og barjordsstriber for at give agerlandets fugle nogle af deres levesteder tilbage.

Hvad virker, og hvad kan landmænd gøre for at få flere agerfugle på bedriften? Det kan du høre mere om den 30. september 2023 på Skindermyregård.

Markvandringen slutter med kaffe i haven på Kræmmerhuset, Skarpeskadevej 6, 3700 Rønne. Vi skal i marken, hvor terrænet kan være ujævnt. Tag fodtøj og tøj på efter vejrudsigten.

Tilmelding: Alle er velkomne, og kaffe/the med kringle er gratis, men vi vil gerne have din tilmelding på mail til ef@blf.dk, eller telefonisk til sekretariatet på Bornholms Landbrug & Fødevarer på telefon 5690 7800 senest torsdag den 28. september kl. 12, så vi ved hvor meget kaffe vi skal lave

Tidspunkt: Lørdag den 30. september 2023 kl. 13-15

Sted: På Skindermyregård hos Jakob Tolstrup, Aarsballevej 28, 3700 Rønne (mellem Klemensker og Årsballe)