Sjældne fugle

Du browser i øjeblikket arkivet for kategorien Sjældne fugle

Jens og Carsten i "Mellem os"

Jens og Carsten i “Mellem os”

Jens og Carsten har været i “Mellem os” torsdag den 20. marts 2014.
Der blev talt om glæden ved fuglekiggeri, vandrefalke og Atlas III projektet.
Indslaget fra DOF Bornholm starter 11 min. og 20 sekunder inde i programmet.

Se udsendelsen fra TV2 Bornholm ved at klikke her.

Nordisk tone og stemning på Bornholm.

Tidligere end registreret de seneste år hørtes den første syngende Perleugle en stjerneklar nat med tiltagende måne den 4. februar i år. Da de samme gunstige betingelser var tilstede næste aften tog nogle medlemmer af uglegruppen ud for at lytte flere steder samtidig. Resultatet var, at der formodentlig var hele fire syngende hanner samtidig forskellige steder, uden at alle muligheder dog er prøvet.

Frem mod og omkring fuldmåne den 15. februar har alle denne mulighed. Tag cyklen eller gå en tur ad Lindsvej i Paradisbakkerne, gennem Rø Plantage eller en af de andre Plantager eller i Almindingen. Disse steder har Uglegruppen i DOF Bornholm indtil videre opsat 53 Perleuglekasser og hvis der er en territoriehævdende han, kan han på en stille aften høres på kilometers afstand.

På vedhæftede links kan du høre hvordan Perleuglens sang lyder, der er også kald og særlige paringslyde. Det er endnu meget tidligt på året, så der kan også være muligheder omkring næste fuldmåne. Den kan også synge en aften der slet ikke er måne, men fortryllelsen er størst en måneklar aften. Hvis du hører eller ser en Perleugle må du gerne give besked til Uglegruppen ved Hanne Tøttrup – telefon 56441158 eller på e-mail: hanne.toettrup@c.dk

Perleugle – sang

Perleugle – kald

Perleugle – kald fra hun

Klik her for at høre mere sang og kald af Perleugler

Mogens T. Kofod

Unge Vandrefalke - foto Carsten Andersen

Unge Vandrefalke – foto Carsten Andersen

Jubelen kender ingen grænser. Nu har vi lige opdaget, at parret i Stubbeløkken har fået en unge i al hemmelighed.
For 14 dage siden tog vi en sejltur langs nordvestkysten, og da opdagede vi, at parret ved Mulekleven ud for Slotslyngen, var flyttet til Kongestolen ud for Hammerknuden – lidt længere mod nord.

I søndags var vi igen ude at sejle. Mens vi stod og ventede i Hammerhavnen kom en vandrefalk flyvende forbi, og det viste sig til alles overraskelse at være en ungfugl.
Det var en meget forventningsfuld flok, der stævnede mod nord, og det varede da heller ikke længe før vi så en nylig udfløjen unge, og kort derefter så vi endnu to unger. De lavede de mest fantastiske flyveøvelser lige over vores hoveder.

Unge Vandrefalke - foto Carsten Andersen

Unge Vandrefalke – foto Carsten Andersen

Det betyder, at vores ”gamle” par fra Mulekleven har fået tre unger igen i år. Parret er i al hemmelighed flyttet nordpå, og det har snydt alle gamle og garvede ornitologer, og de har ynglet i al hemmelighed.

4 bornholmske falkeunger i to kuld i 2013, det er da ikke så dårligt, når der ikke var forventninger om nogen unger overhovedet.

Christian Lau

Perleugleungerne beundres - foto Thomas Christensen

Perleugleungerne beundres – foto Thomas Christensen

Så er ynglesæsonen for Perleuglen forbi og det er muligt at lave en status for arten på Bornholm.

Efter at der i 2012 havde været tre ynglepar herovre, var det spændende, om bestanden i år ville gå frem eller tilbage.
Ved gennemgang med hulkamera af de over 50 opsatte kasser i begyndelsen af april viste det sig lidt overraskende, at ingen af de tre ynglekasser fra 2012 var beboede. Derimod lå der hunner i to kasser i Almindingsområdet. En syngende han, der havde fået lokket en hun til sig i en af de kommunale plantager blev også fulgt med interesse, men dette par etablerede sig aldrig.

Den 27. april kom Klaus Dichmann fra DOF’s uglegruppe til Bornholm for at ringmærke de to hunner. Den lokale ugleringmærker, David Nestved, skulle ved den lejlighed have haft den allersidste oplæring, men han var på dette tidspunkt ekskursionsleder på stortrappeturen til Brandenburg.
Den ene hun var allerede ringmærket, da hun blev håndfanget den 27. april og det som unge året før i en kasse godt fire km væk. Den anden hun blev ringmærket med ringnr. PU 142 og det viste sig, at hun lå og rugede på fire meget snavsede æg. Der var et knasthul i låget på kassen, hvorved der var trængt regnvand ind og gjort kasseindholdet vådt og snavset. Klaus havde aldrig set så beskidte æg før og stillede sig tvivlende overfor, om der ville komme unger ud af æggene.

Læs resten af dette indlæg »

Den årlige fugletælling af øens edderfugle og kystnære fugle var sat til lørdag den 1. juni og Anders Hartmann, Jan Paul (også kendt som brygMESTEREN der lavede felttræfhittet RAMAbryg i 2011) og undertegnede satte ud ved Nexø havn og med kurs mod Snogebæk havn (Salthammer) hvor vores rute gik til. Ikke noget opsigtsvækkende fandt vi inden Nexø sydstrand men to kærsangere syngende blev sammen med yderligere tre senere til et rigtig godt antal på Bornholm. Da vi når til sydenden af sydstranden hører vi fra sivkanten en afvigende langsommere sang. Hvad f…. er det siger vi til hinanden og kan ikke sætte navn på den andet end at man tænker noget Acro-lignende. Den afviger tydeligt fra de to kærsangere der flankerer den og er klar langsommere og med underlige klare mol-agtige fløjtetoner -lidt som sangdrossel med gentagelser 3-4 gange og med imitationsagtigt sang ind over. Slående er sangens hastighed og opbygning som meget rolig og fattet -noget ringer en klokke at man har hørt det før men vi var ikke sikre på hvad. Endelig popper fuglen op og sætter sig i sivene. Her får vi gode fotos og kan se at det er noget i retning af buskrørsanger eller lille rørsanger. Vi sender en mms af kameraskærmen til ABK og han mener buskrørsanger. Det passer godt synes vi idet det tydelige bryn ikke fortsætter bag øjet og fuglen sendes ud til alle bornholmerne og via ABK til birdcall som sandsynlig buskrørs. Kort efter når Steen Jensen frem der bekræfter Buskrørsanger og derefter nåede over 20 bornholmerbirdere fuglen der var første fund på klippen. En megafed oplevelse var det og vi manglede kun lige at Jan Paul havde haft et par Svaneke Bryg med i tasken. Fuglen var på plads i går Søndag også.
Da Steen Jensen og Malling har fede fotos af fuglen vil vi blot spæde til med en video af fuglen som ses her:

(bemærk der er kærsanger lige ved siden af som blander sig i lydbilledet.)
mvh sune

Øens blot 3. rødhovedet tornskade blev i dag fundet af Jens Lund Hansen kl 8.30 på hedearealet lige øst for Salomons Kapel ved Hammeren.
Få minutter efter var nyheden om fuglen sendt rundt via sms og flere nåede heldigvis at nyde skønheden i enebuskene deroppe. Fuglen viste sig desværre lidt ustabil idet den midt på dagen ikke blev set. Regnvejr i nat lover dog godt for at den er pp i morgen torsdag.
Imens kan du nyde synet af den på video optaget af Hans Fæster i morges her:

Vandrefalk på Slotslyngen - foto Mogens Kofod

Vandrefalk på Slotslyngen – foto Mogens Kofod

Det er trist – men vandrefalkene yngler ikke længere i Vang Granitbrud. De etablerede sig sidste år hvor de fik en unge på vingerne, og vi har set dem gennem hele efteråret og vinteren, så det var helt naturligt, at de i det tidlige forår parrede sig, og lagde æg på samme tidspunkt som sidste år og på den samme redehylde.

Det var alt sammen såre godt. Vi har holdt kommunen orienteret om falkene, og vi spurgte i god tid om at få opsat de samme skilte som vi havde så gode erfaringer med sidste år.
Til vores store overraskelse sagde kommunen nej – de ville ikke have skilte op. Vi henvendte os endnu en gang til kommunen og argumenterede for, at kommunen har pligt til at beskytte redestedet, efter EU´s fuglebeskyttelsesdirektiv. Hertil kommer, at vi har en enestående mulighed for at formidle vandrefalkens dramatiske historie, der er næppe noget sted i Danmark, hvor vandrefalken yngler på et så spektakulært sted.

Mens vi har været til stede i bruddet, har vi flere gange set publikum gå meget tæt på. For eksempel gik en mor med fire børn intetanende hen for at gå på isen helt hen klippevæggen. Måske er vi godtroende, men vi tror på at hun ville have respekteret skilte, hvis de var sat op.
Efter en fornyet behandling fik vi lov til at sætte skiltene op, men da var der gået så lang tid, at falkene havde ligger på æg i 14 dage. Da vi ankom til Vang for at sætte skilte op, var redehylden tom, og vi blev lidt bekymrede, men hannen kom inden længe og lagde sig på reden. Hunnen kom lidt senere.
Få dage senere var redehylden helt tom, og for at føje spot til skade, stod der en sølvmåge på redehylden.

I oplægget til projektet ”nyt liv i Vang Granitbrud” anfører kommunen bl. a. formålet som ”at styrke Bornholm som et sted med store naturværdier, en særlig geologi og rige muligheder for natur og friluftsliv”
Hvor er det trist, at naturen prioriteres så lavt i denne sammenhæng.

Christian Lau
Lokalkoordinator for vandrefalk

Man skulle næsten tro det var sneugler der skulle kigges efter - foto Thomas Christensen

Man skulle næsten tro det var sneugler der skulle kigges efter – foto Thomas Christensen

Uglegruppen i DOF-Bornholm har i de sidste par uger været særdelses aktive. Rundt omkring i de bornholmske skove og plantager hænger der 53 perleuglekassser, som nu alle er blevet gennemgået med hulkamera for at tjekke kassernes indhold.

Den megen sne har i år gjort det yderst vanskeligt at færdes og hvor vi de forrige år har kunnet køre i bil eller cykle på skovvejene, har det hele i år næsten udelukkende måttet foregå til fods!
Alt i alt er der brugt ca. 90 mandetimer på gennemgangen. Til dette skal dog tilføjes, at vi på to af de ni ture har været seks personer af sted, så vi samtidig har kunnet lave en hyggetur ud af det, hvis man kan tale om det, når vi mange steder har gået lange strækninger i op til 50 cm sne!

Check af kasse med hulkamera - foto Thomas christensen

Check af kasse med hulkamera – foto Thomas Christensen

I år er der i februar og marts måned hørt syngende Perleugler to steder på Bornholm. Den ene på Nordvestbornholm hørte jeg selv synge i ca. 4 minutter i februar og den er ikke hørt siden og den anden er hørt sporadisk på Midtbornholm i en forholdsvis kort tidsperiode.
Alle tre kasser, der blev ynglet i sidste år, har været tomme, men alligevel er vi ikke ved gennemgangen i år blevet skuffede, hvilket vi vil informere om senere.

De allerførste kasser har været helt og aldeles tomme, men i enkelte har der været grene, tre kasser har været fyldt med bitavler, i en lå et enkelt rundt, hvidt æg og i en kasse i bisonskoven røg der så sandelig et egern ud af hullet!

Om ca. tre uger vil vi gå alle kasser igennem endnu engang, da den langvarige vinter måske kan have haft en indflydelse på starten af yngleperioden.
Næste gang forventer vi dog, at brugen af bil kan nedbringe antallet af mandetimer væsentligt!

Til efteråret skal vi hænge de sidste 15 perleuglekasser op, som vi har stående, så hvis vinteren næste år bliver mildere, gør det ikke noget!

Hanne Tøttrup

Jagtfalk 2k ved Dueodde. Klik på foto for forstørrelse. Foto Hans Fæster

Jagtfalk 2k ved Dueodde. Klik på foto for forstørrelse. Foto Hans Fæster

Øens blot 4 fund af jagtfalk blev gjort den 30. januar 2013 af Hans Fæster. Hans fandt fuglen i grænsen mellem klitter og strand, få hundrede meter vest for der, hvor gangbroen ender på stranden ved Dueodde (den lange gangbro ved Kiosken og P-pladsen). Fuglen sad her på en af de højeste pæle. Dagen efter besøgte bla. Sune stedet og havde her en storfalk på samme pæl og selvom denne kun blev set i modlys er der med stor sandsynlighed tale om samme. Sune tabte fuglen af syne lavt i klitterne mod vest langs stranden. Under pælen sås ekskrementer. Nu på tredje-dagen (1. feb.) ml kl 9 og 10 ser Mogens Kofod og Eilif B. den igen på samme pæl som to foregående dage men den letter og stryger mod vest hen mod lagunen og de ser den ikke igen. Mogens og Eilif finder også ekskrementer under pælen. Seneste nyt er her kl 10.45 hvor Hans Fæster ser falken lette fra en gruppe træer nede ved lagunen. Fuglen har valgt et ret befærdet sted og det opfordres til at udvise respekt og holde afstand så fuglen kan nyde Dueodde så uforstyrret som muligt
På linket her finder du Steen Jensens opgørelser over bornholmske fund af Jagtfalk

Opsætning af perleuglekasser - foto Thomas Christensen

Opsætning af perleuglekasser – foto Thomas Christensen

Så er der igen blevet produceret perleuglekasser og disse kasser er for tiden ved at blive sat op i de privatejede Poulsker og Bodilsker Plantager.

Lars Wilhjelm, der ejer plantagerne, har i samarbejde med Naturstyrelsen, Bornholms Regionskommune, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Svampevennerne og DOF-Bornholm indgået et grønt partnerskab til fremme af naturvenligt friluftsliv ved at udvide adgangs- og oplevelsesmulighederne i et større skovområde, nemlig Poulsker- og Bodilsker Plantager.
Dette arbejde bliver færdiggjort ved udgangen af 2012.

DOF-Bornholms opgave i projektet har været at udpege stedet for et handikapfugletårn og udfærdige informationsplancher om fuglelivet på stedet. Derudover er DOF-Bornholms rolle at stå for fremstilling og opsætning af et antal perleuglekasser.

Skovarbejder Kurt Kofoed har her i efteråret fremstillet 14 kasser af træstammemodellen og uglegruppens medlemmer bliver her i november færdige med opsætningen af kasserne på egnede biotoper i området.

Opsætning af perleuglekasser - foto Thomas Christensen

Perleuglekasse i Poulsker Plantage – foto Thomas Christensen

Siden 2003 er der efterhånden blevet sat 68 perleuglekasser op forskellige steder på Bornholm. Kassemodellerne er løbende blevet forbedret efter de erfaringer uglegruppen har gjort sig. Alle kasser er registreret med GPS og checkes årligt for ynglende fugle.
Der er altså nu boliger nok til den lille ugle, så arbejdet består fremover i vedligeholdelse og kontrol af disse kasser. Sidste år var der tre perleuglepar på Bornholm, en fremgang på to par fra året før.

Hanne Tøttrup

« Ældre indlæg § Nyere indlæg »