Om turen d. 16. juli 2023 til Hundsemyre og Salthammer Odde

Det blev en tur med i alt 20 deltagere, som mødte op i fuld sol og 24 grader. En rigtig sommereftermiddag. Det blev en tur med i alt 20 deltagere, som mødte op i fuld sol og 24 grader. En rigtig sommereftermiddag. 

Vores ledere var Carsten Andersen og Vebse Madsen.

 På grund af tørke var det en nem vandretur rundt om mosen. Der var nyslået og en ny bro over vand var sat op. I stedet for gummistøvler kunne turen gås i sandaler. Carsten startede allerede før turens begyndelse med en overflyvende Lille Flagspætte.

Hvoraf kommer navnet Hundsemyre? Jeg prøvede at finde ud af det. Myr må være mose. Havet ud for udløbet står på et kort fra 1800-tallet med navnet Hunderönke. Rönke er en rynke, altså bugtet. Bedste gæt er, at hundene er sælhunde, så mosen bag sælhundenes tilholdssted er blevet til Hundemose. Hvis nogen ved bedre, så kom endelig frem med det.

Hundsemyre er kendetegnet ved sine mange skarvreder. Optællingen i år gav ca. 500 stk. Det er dermed at regne for en stor koloni. Der er ca. 100 kolonier rundt omkring i Danmark. I Hundsemyre svinger antal reder fra år til år. Vi så unger i rederne, men også nogen flyve omkring. Der var et leben af tiggende unger. Skarvernes føde var undersøgt ved at se, hvilke fiskeøresten der var i Skarvernes gylp. Undersøgelsen viste, at føden mest bestod af sortmundet kutling, ålekvabber og andre fisk, som vi mennesker normalt ikke spiser. Der var kun fundet en enkelt ørred, og enkelte torsk.

Der yngler også rigtig mange Grågæs i mosen, så vandet er blevet næringsrigt af fuglenes afføring. Det har dermed ændret sammensætningen af vandfugle, så fugle der jager under vandet, som lappedykkere, ikke kan se fisk. Til gengæld har andefugle, der snadrer i overfladen, fået gode betingelser.Der yngler også rigtig mange Grågæs i mosen, så vandet er blevet næringsrigt af fuglenes afføring. Det har dermed ændret sammensætningen af vandfugle, så fugle der jager under vandet, som lappedykkere, ikke kan se fisk. Til gengæld har andefugle, der snadrer i overfladen, fået gode betingelser.

Vebse har færdedes i mosen fra barnsben og kender mosen og dens udvikling rigtig godt. Hun fortalte blandt andet om, hvordan der i år pludselig var langt færre Grågæs end i andre år.

Vebse foreviste et udgået træ, hvor der højt oppe havde ligget et gåseæg. Hvordan var det kommet derop? En deltager havde set en Ravn flyve med et gåseæg i næbbet, så det blev den mulig forklaring.

Carsten fortalte, at det var ved at være sidste chance for at høre sangfuglene synge. Vi var derfor vældig glade, da vi hørte både Munk, Havesanger, Gransanger og Kærsanger. Hele vejen rundt om mosen hørte vi Stillits synge. Gærdesmutten sang også lystigt under vejs.

Jens Christensen viste os den birk, hvor landets første ynglende Pungmejse blev fundet i 1960’erne. Fundet blev landskendt og en æggesamler dukkede op. Heldigvis var en af ejerne på jagt, så æggesamleren blev ført ud ad mosen med et gevær i ryggen, uden æg.

Carsten viste os resterne af en ung Grågås, hvor man kunne se på hakkene i brystbenet, at Havørnen havde været på spil. Havørnene besøger tit mosen, da det er et fint spisekammer.

Lidt planter blev der også set på. Jens viste os en større bevoksning af kattehale, fliget brøndsel og gifttyde. Vi så også lægebaldrian, angelik, humle og almindelig hanekro.

Sidst på turen blev den Lille Flagspætte forgæves forsøgt tilkaldt med stemmeafspilning.  Det hoppede den ikke på. Til gengæld blev selskabet nærmest forfulgt at Halemejser i toppen af træerne. En Træløber blandede sig i Halemejsernes kvidren med sin sang. Carsten fortalte om Træløberen, at den krævede så stort et territorie, at der kun kunne være ét par på de næsten 100 ha mose.

Jeg fik noteret i alt 21 arter. Jeg fik noteret i alt 21 arter.

Derefter kørte selskabet til Salthammer Odde. Der var fyldt med turister, så det var svært at finde parkeringspladser. Ved odden blev teleskoper fundet frem. Der var ikke mange vadefugle, men vi fik dog set Almindelig Ryle og Mudderklire. Vi glædede os over de mange Store Skalleslugere og de mange gravandeællinger.

Vi takkede Carsten og Vebse for den gode tur med en masse god information og fine fugleoplevelser. Skønt at de ville bruge en sommereftermiddag på os.