DOF Bornholm får ny hjemmeside

I oktober 2022 har DOF Bornholm skiftet til en ny hjemmeside. Den er opbygget på den skabelon, som DOF tilbyder lokalafdelingerne og du vil derfor opleve, at den ligner andre DOF-hjemmesider. Vi har dog tilpasset indholdet, så det omhandler Bornholm.

Vi har overflyttet alt det indhold, som vi har fundet relevant fra den gamle hjemmeside. Vi mangler dog forsat lige, at få de sidste ting på plads - f.eks. download af vores medlemsblad. Vi håber dette er på plads snart og vi beklager, hvis du oplever døde links eller fejl her i starten.

I forbindelse med flytningen overgå webmaster-rollen fra Thomas Christensen til Stefan Asp.