Generalforsamling 2024

Lørdag d. 24. februar kl. 10.00

Mødested: Hasle Røgeri, Søndre Bæk 20, 3790 Hasle

Vi går først en tur i området, inden vi kl. 12 når frem til Heroldsgade 4, hvor generalforsamlingen afholdes. Foreningen byder på et lille traktement. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Tilmelding senest mandag d. 19. februar til Hanne Tøttrup, tlf. 20 27 01 58 eller e-mail: hanne.toettrup@c.dk