3. obs af Sydlig Blåhals på Bornholm

sydlig-blahals-sc3b8bc3a6k-hjemmeside-th1

Sydlig Blåhals v. Søbækkens udløb. 13 maj 09 -foto SRS - Klik på billede og brug pile for flere fotos

Den 13. maj fandtes en blåhals syngende ved Søbækkens udløb syd for Nexø Jollehavn. Fuglen sang ret ivrigt afbrudt af korte pauser hvor den forsvandt ned i bunden af sivene. Den sad primært i den lille klat siv ved åudløbet og sås kun to gange forlade sivene til fordel for molekanten og stenøen. Netop en sådan lille plads med egnet natur er typisk for sydlig blåhals og man kan jo håbe….

Kort efter fundet nåede både AHH, HTø, DNe, ASo, MTK, LOU, T.Kure m.f. at se fuglen. De mange gange den sad frit fremme kunne tydelig lysende blåt bryst ses med et lille lysere parti nær struben. Sjovt nok og helt diagnostisk blev dette lyse felt til en nærmest lysende kridhvid plet ved fuld sang og netop dette har den adfærdsmæssige funktion at imponere blåhalsehunner. Det virker altså også på fuglekiggere for hver og én af os var lige betagede af fuglens opvisning.


Den sydlige blåhals ses uhyre sjældent i Østdanmark og på Bornholmsk jord kendes kun 3 observationer. Ældste obs. er fra den 14. april 1965 i Allinge og denne fugl står udstoppet på byens skole. Herudover blev der den 29. april 1995 set en sydlig blåhals synge i Spellinge moses nordøstlige sivskov set af Oluf Lou. Denne fugl figurerer ikke i DOFbasen grundet status som SU-art i årene 1981 til 2000. På DOFbasekortet herunder ses forekomstlokaliteter opsumeret fra 1990 til 2009 og dette giver en fin fornemmelse af udbredelsen af sydlig blåhals (Spellinge mose fugle mangler her). De blåhalse der sjældent men regelmæssigt ses på Bornholm er den nordlige form Nordlig Blåhals og dette drejer sig primært om fugle på vej til og fra nordlige ynglepladser.

DOFbasekort med lokalitetsforekomst af Sydlig Blåhals 1990 til 2009

Lokalitetsforekomst af Sydlig Blåhals 1990 til 2009

Den sydlige form Sydlig Blåhals begyndte i 1992 at yngle i Magisterkog i Sønderjylland. Sønderjylland er med i yngleområdet for den sydlige blåhals men området hører til det absolut nordligste af udbredelsen. Årene efter 1992 er antallet af ynglefugle i Sønderjylland steget og ved operation Sydlig Blåhals i 2005 registreredes således hele 147 syngende hanner i Sønderjylland. Trods denne stigning i antal ynglefugle er der tilsyneladende ikke sket noget med hensyn til udbredelsen øst og nord på. Er man interesseret i at læse mere om denne spændende fugl kan det anbefales at grave sit gamle arkiv af Fugle i Felten frem og finde årg. 12 nr. 2 april 2006 hvor status for den sydlige blåhals behandles i en spændende artikel.

Sune Riis Sørensen