Perleugleunge - foto Hanne Tøttrup

Perleugleunge – foto Hanne Tøttrup

I 2014 har Perleuglen igen ynglet på Bornholm og det er så 6. år i træk, vi har vished for det.

Allerede fra starten af februar var medlemmer fra uglegruppen ude for at lytte i de bornholmske skove og 4 Perleugler blev hørt i Almindingsområdet samt en på Nordvestbornholm. En af uglerne blev endog allerede den 4. februar hørt synge den vedvarende på-på-på-på-på-sang, der høres fra hanner, der sidder i kassehullet for at lokke hunnen ind i kassen.
I marts måned blev kasserne gennemgået med hulkamera og som i 2013 var der ved første hulkameragennemgang hunner i kasserne to steder, bl.a. i den kasse, som hannen havde sunget fra, og det var de samme to steder, hvor Perleuglen ynglede med succes i 2013.

Den 25. april var dagen, hvor de to hunner skulle håndfanges af David Nestved og det viste sig, at begge var ringmærkede. Den ene hun, der var meget aggressiv, blev ringmærket som unge i 2013 i Almindingsområdet og var altså ny hun i kassen i forhold til året før. Afstanden mellem den kasse, hun var opfostret i og kassen hun ynglede i året efter er ca. 5,5 km. Hunnen i den anden ynglekasse var den samme hun, der ynglede i kassen i 2013. Hun var i 2012 blevet ringmærket som unge i en kasse ca. 4 km fra, hvor hun nu ynglede.

Perleugleunge - foto Hanne Tøttrup

Perleugleunge – foto Hanne Tøttrup

Den 12. maj skulle perleugleungerne så ringmærkes og i de to kasser var der henholdsvis 4 og 3 flotte, store unger, som snart derefter var parate til at flyve fra kasserne. Vægten på ungerne lå det ene sted mellem 125 og 150 g og det andet sted mellem 125 og 170 g.
Den 13. juni gennemgik Anders Hartmann endnu en gang et udsnit af perleuglekasserne og sandelig, om der ikke var gevinst igen, denne gang i en kasse, der var opsat godt en kilometer fra en af de andre ynglekasser. Hunnen var ret så aggressiv, hvilket hun også havde været i den kasse, der var ynglet i godt en kilometer derfra. Da kassen blev kontrolleret med hulkamera den 25. juni, var kassen imidlertid tom og der lå noget ubestemmeligt nede i bunden af kassen. Da kassen stadig var tom den 28. juni, satte vi en stige til den 3. juli og på bunden lå der 4 halvstore døde unger og derudover adskillige ådselsbiller, larver og fluer. Hunnen må altså uheldigvis være gået til af en eller anden ukendt årsag.

Desværre var hunnen forsvundet lige inden det tidspunkt var nået, hvor David skulle have håndfanget hende for at ringmærke hende eller for at aflæse en eventuel ring. Det kan meget vel have været den hun, der havde ynglet en gang tidligere på året i kassen godt en kilometer væk. I området, hvor yngleforsøget nu var mislykkedes, var der nemlig også i foråret blevet hørt en syngende han, som hun kan være blevet tiltrukket af efter at have ynglet første gang. I 2013 havde vi en hun, der ynglede to gange. Første gang blev det til et mislykket yngleforsøg, mens det i anden omgang lykkedes at få 4 unger på vingerne i en redekasse ca. 6 kilometer fra det første sted.

Hanne Tøttrup

Rødrygget tornskade på Hammeren - foto Annette Olesen

Rødrygget tornskade på Hammeren – foto Annette Olesen

På søndag den 21. september kl. 9.00 er der efterårstur til Hammeren.
Vi mødes på P-pladsen ved Osandbugten (ved den nordlige ende af Sandlinien).

Efteråret på Hammeren kan byde på spændende fugleoplevelser og overraskelser. Turen går fra P-pladsen indover Hammerknuden til Salamons Kapel. Herfra videre til Hjortebjerg, hvor der er en fin udsigt udover området og mulighed for at observere fugle på vej til varmere himmelstrøg som f.eks. Rødstjert, Fluesnappere, Stor Tornskade, diverse rovfugle og måske Traner. Turen går tilbage langs kysten. Her er der mulighed for at se Stenpikker, Knortegås, Måger, Andefugle og måske Skærpiber og Rødstrubet Piber.
Turen varer ca. 3 timer.

Turledere Karsten Rasmussen (mobil 24679206) og Niels Erik Johansen (mobil 30486746).

DOF tur fra Nexø til Årsdale - foto Carsten Andersen

DOF tur fra Nexø til Årsdale – foto Carsten Andersen

Lørdag den 30. august kl. 9.00 mødtes 11 friske Dof’ere på Aarsdale Havn, klar til en tur langs kyststien fra Nexø til Aarsdale.
Vejret artede sig på bedste vis, selvom der kunne ses enkelte mørke skyer over havet.
Da alle var fragtet til Nexø Roklub, startede turen med et besøg i Nye Frederiks Stenbrud bag Konservesfabrikken. Det er her stenene til restaurering af Frihedsstøtten i København blev brudt.

Her skulle der ifølge turleder Mogens være gode muligheder for at se Gul Vipstjert, men desværre så vi ingen.
Derefter fortsatte turen ad kyststien forbi Stenbrudssøen, hvor en Fiskehejre havde indtaget den lille ø midt i søen. Ved synet af en meget lys Musvåge gik snakken om, hvad man skulle kalde denne lyse variant. Deltagerne kunne blive enige om Buteo buteo Bornholmiencis Alba. Spændende, hvornår det bliver officielt.
Videre forbi Sjølla, hvor vi kunnei nyde synet af en smuk enebevoksning og udstrakte lyngarealer. Mogens fortalte, at dette landskab var resultatet af en naturpleje, hvor man sørgede for at fjerne det afskårne materiale.
Nu fulgte en fin blandskov, hvor vi bl.a. kunne høre og se en Træløber i et højt fyrretræ.
Langs hele ruten var der store mængder af brombær, og dette syn fjernede af og til turdeltagernes fokus på fuglelivet. Bl.a. var der en Havesanger, der lod sin røst høre.

Hvepsevåge ved Svenskehavn - foto Kell Olsen

Hvepsevåge ved Svenskehavn – foto Kell Olsen

Turen fortsatte forbi Malkværns skanse, der ”forr i tider” havde berøvet Nexøboerne deres nattesøvn. Nu var problemet løst med en stang dynamit!
Efter en smuk tur gennem Æble- og Pærehaven tæt på Bornholms østligste skær, gjorde vi holdt i Svenskehavn, hvor madpakkerne blev indtaget. Her kunne vi bl.a. iagttage Edderfugle, Sortænder og Toppet Skallesluger.
Turen fortsatte over stok og sten mod Aarsdale. Det var bare om at få sat fødderne rigtigt og ellers holde tungen lige i munden og samtidig holde øje med fuglelivet. Anstrengelserne blev belønnet med en fin Hvepsevåge.

Tæt på målet så vi en flok på 15 Canadagæs, hvoraf den ene bar halsring med tallet N 61.
Tilbage ved havnen lod en stor flok Stære sig se.
Hermed blev der taget afsked og så fordelte man sig i de parkerede biler for at køre ned til Roklubben igen, så folk kunne få deres egne biler at køre hjem i.

En vellykket tur i dejligt vejr med mange fine oplevelser og tid til hyggesnak undervejs.

Birthe Egebjerg

Grå Fluesnapper ved Svenskehavn - foto Sune Riis Sørensen

Grå Fluesnapper ved Svenskehavn – foto Sune Riis Sørensen

På lørdag den 30. august kl. 9.00 kan du komme med på en spændende tur til Bornholms østkyst som byder på mange forskellige biotoper.

Ud over kystfugle håber vi på en del af de mange fluesnappere og sangere, som de sidste dage er strømmet ned over øen. Forskellige af årstidens vadefugle er også en mulighed og måske en trækkende Fiskeørn lægger vejen forbi.

Vi mødes som nævnt kl. 9.00 på Årsdale Havn ved enden af Laksegade, stiller halvdelen af bilerne her og samles så i resten for at køre til Nexø hvorfra turen starter.

Mogens Kofod og Carsten Andersen

Tredækker - foto Public Domain

Tredækker – foto Public Domain

Lørdag den 6. og søndag den 7. september lancerer Feltud Operation 1-2-tredækker. Formålet er at få så mange som muligt ud og lede på potentielle Tredækker lokaliteter over hele landet. Tredækker ses regelmæssigt på nogle få lokaliteter hvert år, endda flere ad gangen.

Kan det virkeligt passe, at Tredækker ikke er mere udbredt på trækket gennem Danmark?
En ambitiøs nordjysk fuglekigger har bevist, at det ikke er så svært at finde den ellers så sjældne art, Tredækker. Gennem de sidste par år har Rune Sø Neergaard trasket igennem engene på Bolle/Try-egnen ved Ålborg og fundet et tocifret antal Tredækkere. Arten er nok ikke så sjælden, som vi tror og på den rigtige årstid og den kan sidde allevegne. Feltud vil bringe en artikel om, hvordan man opstøver og bestemmer den eftertragtede bekkasin, og vil lancere en koordineret eftersøgning landet over. Det er en fantastisk oplevelse at finde sin egen Tredækker og slet ikke så svært, som man skulle tro.

Tilmelding er ikke nødvendig. Du deltager ganske enkelt ved, senest søndag den 7. september inden kl. 21 at indtaste din(e) observation(er) af Tredækker(e) i Dofbasen.
“Bedste tredækkerfinder” belønnes med et gavekort på 500 kr. til Naturbutikken.
Vi har i Feltud valgt at belønne originalitet – vurderingen af “bedste tredækkerfinder” er det således bedre at finde en enkelt Tredækker på en helt ny lokalitet for arten, end at finde flere fugle på en velkendt rastelokalitet, som f.eks. Grenen eller Bolle og Try Enge.
Desuden vægtes flid over held og magelighed – fund af to fugle på forskellige lokaliteter er bedre end to fugle på samme lokalitet. Det er suverænt Feltuds afgørelse, hvem der løber af med gavekortet.

Husk gummistøvler – og at få styr på adgangsreglerne i naturen – før du bevæger dig ud på engene. Vinderen kontaktes direkte. Kun DOF-medlemmer kan løbe med gavekortet.

På Bornholm er Tredækkeren en meget sjældent set fugl – kun tre observationer i DOF Basen fra 2000 til 2014. Sidst blev den set i 2009 – også i september måned. Så måske kunne vi være heldige her på øen?

Hanne Tøttrup & Thomas Christensen (via Vicky Knudsen)

Peter Boesen checker sløruglekasse - foto David Nestved

Peter Boesen checker sløruglekasse – foto David Nestved

Den massive overvågning af alt og alle har nu resulteret i overvågningen af et sløruglepar i Pedersker.
Det sker ud fra et ønske om at forstyrre mindst muligt, når ugleparret har besluttet sig for at forøge bestanden af Slørugler her på Bornholm.

Da en stor del af uglegruppens medlemmer må karakteriseres som 60+’ere, er det også en arbejdsmæssig lettelse, da det ikke er nødvendigt med trailer, stiger og lygter, når det skal konstateres, om uglefamilien har haft held med familieforøgelsen. Nu kan dette konstateres ved hjælp af en medbragt bærbar computer, hvorefter en til formålet anbragt ledning fra ynglekassen bringer billeder fra kassens indre til computeren.

Det er et af uglegruppens yngre medlemmer, Peter Boesen (30++), der har udviklet systemet med et lille webcam anbragt i kassen og en ledning, der når fra kassen og ned, så den kan nås fra gulvet.
Det lille kamera er købt via nettet for under 100,00 kr. og er blevet ændret en smule af en fingernem ven af Peter Boesen. Ændringen består af to infrarøde dioder, der er monteret i stedet for en lille mikrofon og en almindelig lysdiode. Et USB-stik og en forlængerledning fuldender udstyret og der kan nu tages enkeltbilleder eller vises video fra uglekassen via computerens VLC-player.
Udstyret skal nu afprøves bl.a. for holdbarhed og hvis det viser sig, at det kan fungere over en længere periode, er det meningen at udstyre flere kasser med kamera.

Den største fordel ved denne form for overvågning er, at vi ikke risikerer at forstyrre den rugende ugle ved gentagne gange at sætte en stige til kassen for at se, hvor langt familieforøgelsen er nået.
Ud over denne indlysende fordel er det med kameraet også muligt at fastslå tidspunktet for ringmærkning af ungerne meget mere sikkert uden at skulle bruge mange timer på fysisk tilstedeværelse for at lytte og observere.

David Nestved

Ungstære - foto Kell Olsen

Ungstære – foto Kell Olsen

Det var som mange tidligere år, en veloplagt Ole Leegaard Jensen som stod for den traditionelle madpakketur til Nexø Sydstrand d. 31/07. På denne lokalitet er det hovedsageligt vadefuglene der er fokus på, og Ole havde da også lovet helt op til 15 vadefuglearter, sammenlignet med de tidligere år.

De 22 deltagere startede med at gå mod syd med Ole i spidsen. Der var flokke af især unge stære og Ole huskede os på at tjekke for lyse eksemplarer med lyst næb, som kan være en Rosenstær der også står højt på Oles ønskeliste!
Der var mange teleskoper med på turen, så kysten blev nøje gennemsøgt for at finde alle de tilstedeværende vadefugle. Her blev vi indviet i endnu en ønskeart for Ole og formentlig mange andre, nemlig Terekklire. Den er blevet set i år ved Møn og i Skåne, så hvorfor ikke på Bornholm? Imens vi undersøgte de Almindelige Ryler for stor mave, lave ben og opadbøjet næb og Ole havde dristet sig til at udlove en flaske Amarone til finderen, siger Carsten Andersen ligeså roligt: ”Der er 45 hvide storke over Nexø!”

Storke over Nexø - foto Carsten Andersen

Storke over Nexø – foto Carsten Andersen

Vi troede først det var for sjov, men så kunne vi se en fantastisk skrue ind over Nexø, hele kikkertfeltet var fyldt. Det var helt uvirkeligt, som fra billeder man kun har set fra de store træksteder sydpå. Storkeskruen kom desværre ikke tættere på, men tog højde og trak mod øst/sydøst 17.30. Det var vanskeligt at tælle dem når de kredsede, men efterfølgende optællinger via fotos viste at der var 98, og dermed danmarksrekord!

Vi vurderede at de kunne stamme fra udsætningsprojektet i Skåne, men nærstudier af billederne viste ingen ringe? Efterfølgende har jeg set på storkeprojektets hjemmeside at der er sluppet 80 årsunger ud d. 26/7. Men vores flok kunne også komme med vinden fra øst, fra Polen eller Baltikum og derefter flyve til Tyskland.

Normalt er man glad for at se èn Stork, men dette var en helt uvirkelig euforisk oplevelse. Men som om det ikke var nok, så slår Carsten til igen en halv time senere, da han opdager en flot Storkjove lige ud for kysten. Den blev i 5 min og gav rigtig opvisning frem og tilbage mens den jagtede måger. Der er set under 10 eksemplarer tidligere på Bornholm. Så den oplevelse var næsten ligeså usædvanlig som alle de Hvide storke.
Efter disse intense oplevelser prøvede vi at koncentrere os om vadefuglene. En flot Stenvender sås tæt på, ligesom både Almindelige ryler, en Dværgryle, Mudderklirer, to Dobbeltbekkasiner, to Lille Præstekrave og ca. 30 Tinksmede viste sig tæt på i det flotte aftenlys. Selvom vi ”kun” kom op på 11 vadefuglearter, var der vist ingen som gik skuffede hjem.
Under indtagelsen af den velfortjente madpakke, lovede Ole at stille op igen næsten år. Det glæder vi os meget til og han har lovet at gemme Amaronen!

Henriette Tøttrup Hansen

Efterskrift fra Webredaktøren:
Efter vores tur torsdag til Nexø Sydstrand er storkene blevet observeret og ikke mindst fotograferet, af Jesper Mejnert Olsen fredag morgen på Ibskervej.
Storkene fouragerede på de nypløjede marker.
Man kan på Jespers billede (klik for at se dette) tydeligt se at storkene er ringmærkede. Storkene er nu vendt tilbage til Skåne – nærmere bestemt Hemmestorps Mölla, hvor de blev sat fri lørdag den 26. juli.

Se mere her:
Se flere af Jesper Mejnert Olsens billeder af storkene fra Ibsker
http://www.storkprojektet.se/
https://www.facebook.com/groups/storkinfosverige/

Almindelig Ryle - foto Jonas Halberg

Almindelig Ryle – foto Jonas Halberg

I morgen torsdag den 31. juli er der tur til Nexø Sydstrand.
Vi mødes kl. 17.00 ved fugletårnet.

En af øens bedste rastelokaliteter for vadefugle og ænder kan nok være et besøg værd, når dette samtidigt kan kombineres med en medbragt madkurv. Med lidt held skulle der være mulighed for at spotte mindst 15 vadefuglearter fordelt på ryler, klirer og snepper.

Vi håber på en god sommerdag med mange fugle og hyggeligt samvær omkring madkurven.

Turleder: Ole Leegaard Jensen (tlf. 56 95 42 53).

Turdeltagere til tur i Ådalen - foto Jens Christensen

Turdeltagere til tur i Ådalen – foto Jens Christensen

Vi var i alt 7 personer, der denne smukke solskinsmorgen mødte op på det militære øvelsesområde for at gå en fugletur i dette meget varierede område med græssletter, løvskov, å og dal. Frank Pauck og undertegnede stod som ansvarlige for turen.

De almindelige ynglefugle svigtede ikke, vi hørte således sanglærker, tornsangere, havesangere, munke, løvsanger, skovsanger, nattergal, rødhals, træløber, sangdrossel, solsort, stor flagspætte, kernebider, gærdesmutte, gulspurv og sikkert et par stykker mere.
Musvåge og rørhøg fouragerede over de åbne områder, i skoven drog adskillige udfløjne kuld af musvitter og blåmejser rundt og landsvalerne var flyttet ind i nærkampbyens huse.

På dette sene tidspunkt af foråret var det ikke meget vi hørte til syngende mejser, solsorte og nattergale. Kun en enkelt nattergal gav kortvarigt lyd fra sig. Der er mange flere i dette område. En pæn flok små korsnæb passerede forbi, som repræsentanter for den invasion, der ser ud til at have ramt øen inden for den seneste tid.
Udover fuglene så vi på en lang række planter, karakteristiske for græsmarker, overdrev og skov.

Jens Christensen.

Blykobbe Å og Ådalen - foto Preben Kristensen, Biokon.dk

Blykobbe Å og Ådalen – foto Preben Kristensen, Biokon.dk

I morgen søndag den 15. juni kl. 7.00 er der tur til Ådalen og Blykobbe Å.
Vi mødes ved Nærkampbyen, Lille Almegårdsvej, 3700 Rønne.

Vi går en tur ud over sletterne og ned gennem slugten til Blykobbe Å, hvor der er et frodigt plante- og fugleliv.
Videre op til Lille Almegård og tilbage til udgangspunktet.

Turledere: Jens Christensen (mobil 61 33 04 25) og Frank Pauch.

« Ældre indlæg