Har du lyst til at bidrage med stof til DOF Bornholms hjemmeside har vi brug for dig! Det kan være de daglige observationer – evt. krydret med lidt billeder, spændende oplevelser, beskrivelser af spændende lokaliteter, omtale af bøger og andres artikler og meget andet.

Vi starter med et spændende indlæg om tangfluemaddiker af Carsten Andersen (se herunder). Er du den næste der får din artikel på hjemmesiden?

Send dit indlæg til hjemmesideredaktionen på mail redaktion@dof-bornholm.dk
Har du spørgsmål eller forslag kan du kontakte os på redaktion@dof-bornholm.dk eller pr. telefon 30 31 95 40 (Thomas) eller 51 90 21 42 (Sune).

Tangfluemaddiker - foto Carsten Andersen

Tangfluemaddiker – foto Carsten Andersen

Dagens menu er tangfluemaddiker. I øjeblikket er vores strande velforsynet med opskyllet tang og denne danner indirekte fødegrundlag for en lang række fuglearter. For hvis man begiver sig ned i bælterne af den gærende tang, vil man se utallige små fluer myldre rundt. Det er tangfluer som lægger æg i tangen, som siden udvikles til de lækreste energirige, hvide maddiker.

Vadefuglene er med deres lange fintfølende næb som skabt til at sondere sig frem til laverne, som lever dybt nede i tangtæppet. Hele sensommeren ses der jo som bekendt mange fugle fra denne artsgruppe på vores strande. Og det er bestemt ikke uden grund, man snakker om, at der lugter af vadefugle på Nexø Sydstrand, når stanken af rådden tang hænger i luften.

Dværgryle på Salthammer Odde fouragerer på tangfluemaddiker - foto Carsten Andersen

Dværgryle på Salthammer Odde fouragerer på tangfluemaddiker – foto Carsten Andersen

Det er dog langt fra kun på den varme årstid, der er mulighed for at finde tangfluemaddiker. Her om efteråret er der stadig fuld tryk på og den gærende tang hjælper med sin varmeudvikling med til at accelerere udviklingen fra æg over larve til puppe og voksen tangflue.

Og nu er det så mågernes tur til at mæske sig i de nærende maddiker. De har ikke vadefuglenes følsomme, lange næb, men de lærenemme fugle har fundet ud af, at der om efteråret bliver skyllet laver fri ved pålandsvind, når det yderste af tangbælterne blotlægges af bølgerne.
Så i denne tid kan man se flokke af specielt Hættemåger, som skulder ved skulder ligger på havet lige i kanten af tangen og snupper laverne så snart de bliver trukket fri af en bølge, der er på vej ud igen.

Vindrossel ved Sorthat Odde - foto Carsten Andersen

Vindrossel ved Sorthat Odde – foto Carsten Andersen

Gæringsvarmen er overraskende effektiv og selv på en frostdag kan der være over 20 grader nede i tangen. Det betyder, at der ofte ikke lægger sig sne på de mørkebrune bælter af opskyl, som derfor opvarmes langt mere effektiv af vintersolens ellers svage stråler.

Dette har drosler og pibere lært at værdsætte. På f.eks. Sorthat Odde ses derfor vinteren igennem Solsorte, Sjaggere, Engpibere og ind imellem også Vindrosler og Skærpibere i tangen. Deres teknik består af at grave med næbbet i materialet og vende det som om det var visne blade.

Så næste gang du er på stranden og måske synes, at alt det opskyllede tang lugter fælt og er ulækkert at træde på, så tænk hvor mange af vores fugle som simpelthen elsker synet af tangen.

Henning Lykke Larsen fortæller om sit liv med fuglene - foto Mogens Kofod

Henning Lykke Larsen fortæller om sit liv med fuglene – foto Mogens Kofod

DOF Bornholm havde inviteret til denne tur, hvor 20 glade fuglekiggere kunne nyde det gode vejr med sol og en let vind fra SØ. To veloplagte ledere, Carsten og Christian tog imod på parkeringspladsen hvor der kunne høres Fuglekonge fra fyrretræerne og en Stor Flagspætte også blandede sig i velkomsten.

Allerede med udsigt over klitlandskabet sås de første spurvehøge og de to residerende Tårnfalke. Ude i klitten, hvor Henning Lykke Larsen stod sammen med flere bornholmske ornitologer fik vi et spændende foredrag om stedet, om hvad der er set i år og om hvad der motiverer Henning til hvert år at stå her i tre uger. Der var en livlig spørgelyst og Henning fortalte om sit liv med fuglene, om hvor han ellers har set på fugle og om Atlas III arbejdet. Henning er en formidabel formidler som virkelig bidrog til ny viden om fuglene, sekunderet af Jens Lund Hansen der fortalte om Rajgæs.

Herfra gik turen til stranden og lagunen, hvor en meget stor flok Grønsisken lavede hvad man kan kalde ”Grøn sol”, de blev jaget af to sultne spurvehøge. En Mosehornugle lavede et trækforsøg, en flok Stor Præstekrave flyttede sig rundt ved lagunen og en enkelt Stenpikker og et par Almindelig Ryle fouragerede. Der var stadig lidt Landsvaler og Hvid Vipstjert og en del Engpiber.

Under turen gennem det nu ryddede område i klitterne sås flere flokke trækkende Blisgæs, dem har der været mange af i år – en dag med hele 1600 noteret på Bornholm. Også en Duehøg blev set og da vi kom tilbage til Fyrreskoven ved fyret så alle en meget flot Stor Tornskade, der meget samarbejdsvillig sad i toppen af et træ.

Dueodde er virkelig en perle, et af Danmarks bedste træksteder. Vi havde i dag ikke Sulen fra Christiansø, eller nogen af de mange Lommer eller Dværgmåger der ses her, men nu ved du hvor du kan gå hen og opleve det.

Mogens T. Kofod

Blisgæs ved Dueodde - foto Mogens Kofod

Blisgæs ved Dueodde – foto Mogens Kofod

På lørdag den 4. oktober kl. 09.00 tager vi til Dueodde og siger pænt farvel til en del af årets sommergæster. Vi mødes på P-pladsen for enden af Fyrvejen og traver herefter gennem det åbne landskab til et af områdets bedste udsigtspunkter. Allerede på denne den af turen burde de første trækfugle vise sig i form af en masse vipstjerter, svaler og finker.

På obs-klitten mødes vi med Henning Lykke Larsen som vil fortælle lidt om sin passion for efterårstrækket netop på Dueodde. Vi vil sikkert bruge en hel del tid her og forhåbentlig blive vidne til en stor træk-dag. Det er bl.a. tid for store gåseflokke, Traner og rovfugle som Rød Glente og Fjeldvåge. Vi tager selvfølgelig også turen ned til lagunen – stadig spejdende opad i imellem – hvor der forhåbentlig vil stå lidt forskellige vadefugle. Så kom og få en stor oplevelse og en hyggelig tur sammen med andre af lokalafdelingens medlemmer.

Christian Lau & Carsten Andersen

Flittige ornitologer på Hammeren - foto Belinda Andersen

Flittige ornitologer på Hammeren – foto Belinda Andersen

17 deltagere kom og deltog i turen, heraf 4 deltagere som var på ferieophold på øen og som blandt andet havde læst om den annoncerede tur i Fugle og Natur. På en del af turen var vi 18 deltagere, idet Eilif Bentsen dukkede op som en anden trækfugl, der var på et midlertidigt ophold på Bornholm. Aldersmæssigt var der en spredning fra 9 til 82 år og alle gennemførte de 3 timers vandring på kryds og tværs af landskabet inclusiv stigningen fra kyststien og op mod Hjortebjerg – imponerende.

Udgangspunktet for turen var Osand Bugt, som ikke er en særlig kendt lokalitet, men som er omtalt i Finn Hansens bog 367 ture i Bornholms Natur. Her kan man bl.a. læse, at Osand Bugt og Sandvig er to sider af samme sag. Navnet refererer til den handling, de gamle fiskere foretog sig for at sikre sig agn til deres kroge, nemlig at trække “o” på Sanbund. Vores ældste deltager, Niels Christian Pihl, kunne supplerende oplyse, at det oprindelige navn havde været “Oasandet” , som man også kan læse om hos Finn Hansen.

Vejret var overskyet med lejlighedsvise solstrejf, ca. 18 grader og en let vestenvind, der kunne bringe regn i løbet af turen. Carsten Andersen, der vikarierede for Karsten Rasmussen, aflæste DMIs radarskærm på sin smartphone og kunne se , at regnen lå lidt øst for København, således at vi skulle kunne nå tørskoet igennem den planlagte tur.

På første del af turen så vi bl.a. Rødstjert, Skeand og trækkende pibeænder. Indover Hammerknuden i retning mod Salomons Kapel så eller hørte vi bl.a. Fuglekonge, Jernspurv, Rødstjert, Skovpiber, Stillits, Kvækerfinke og Sanglærke.

Ved kysten blev der iagttaget Edderfugl, hvor en enkelt var i eclipsedragt, Toppet Skallesluger, Kaspisk Måge og Stenpikker.

En smuttur til kanten af Opalsøen gav et flot kig ud over søen, og i det fjerne over Hammershus blev der observeret Vandrefalk.

Tilbage ved Osand Bugt kunne vi konstatere, at vi havde registreret 44 forskellige arter. Et kig på vejrradaren viste, at regnen nu var nået til Bornholm. To minutter efter begyndte det at regne. De ivrigt fotograferende ornitologer nåede også i tørvejr. Således kunne vi afslutte endnu en hyggelig dof-tur med gode oplevelser.​

Niels Erik Johansen

Der er i aften den 29. september kl. 19.00 Atlasmøde på Biblioteket i Rønne.

Vi vil på mødet gøre status over første sæson. Hvor langt er vi nået? Er der nogen, der har fundet gode fiduser til at lette registreringerne af bestemte arter? Er der nogen overraskelser i årets registreringer? – Og der er helt givet mange andre relevante spørgsmål.
Desuden vil vi diskutere brugen af Atlasdelen af Dofbasen, bl.a. indtastninger og validatorfunktionen. Medbring derfor meget gerne jeres egne computere, så vi kan afklare evt. problemer.
Foreningen giver kage til kaffen, men vi vil gerne bede jer om selv at medbringe kaffen.

Kåre og Jens

Perleugleunge - foto Hanne Tøttrup

Perleugleunge – foto Hanne Tøttrup

I 2014 har Perleuglen igen ynglet på Bornholm og det er så 6. år i træk, vi har vished for det.

Allerede fra starten af februar var medlemmer fra uglegruppen ude for at lytte i de bornholmske skove og 4 Perleugler blev hørt i Almindingsområdet samt en på Nordvestbornholm. En af uglerne blev endog allerede den 4. februar hørt synge den vedvarende på-på-på-på-på-sang, der høres fra hanner, der sidder i kassehullet for at lokke hunnen ind i kassen.
I marts måned blev kasserne gennemgået med hulkamera og som i 2013 var der ved første hulkameragennemgang hunner i kasserne to steder, bl.a. i den kasse, som hannen havde sunget fra, og det var de samme to steder, hvor Perleuglen ynglede med succes i 2013.

Den 25. april var dagen, hvor de to hunner skulle håndfanges af David Nestved og det viste sig, at begge var ringmærkede. Den ene hun, der var meget aggressiv, blev ringmærket som unge i 2013 i Almindingsområdet og var altså ny hun i kassen i forhold til året før. Afstanden mellem den kasse, hun var opfostret i og kassen hun ynglede i året efter er ca. 5,5 km. Hunnen i den anden ynglekasse var den samme hun, der ynglede i kassen i 2013. Hun var i 2012 blevet ringmærket som unge i en kasse ca. 4 km fra, hvor hun nu ynglede.

Perleugleunge - foto Hanne Tøttrup

Perleugleunge – foto Hanne Tøttrup

Den 12. maj skulle perleugleungerne så ringmærkes og i de to kasser var der henholdsvis 4 og 3 flotte, store unger, som snart derefter var parate til at flyve fra kasserne. Vægten på ungerne lå det ene sted mellem 125 og 150 g og det andet sted mellem 125 og 170 g.
Den 13. juni gennemgik Anders Hartmann endnu en gang et udsnit af perleuglekasserne og sandelig, om der ikke var gevinst igen, denne gang i en kasse, der var opsat godt en kilometer fra en af de andre ynglekasser. Hunnen var ret så aggressiv, hvilket hun også havde været i den kasse, der var ynglet i godt en kilometer derfra. Da kassen blev kontrolleret med hulkamera den 25. juni, var kassen imidlertid tom og der lå noget ubestemmeligt nede i bunden af kassen. Da kassen stadig var tom den 28. juni, satte vi en stige til den 3. juli og på bunden lå der 4 halvstore døde unger og derudover adskillige ådselsbiller, larver og fluer. Hunnen må altså uheldigvis være gået til af en eller anden ukendt årsag.

Desværre var hunnen forsvundet lige inden det tidspunkt var nået, hvor David skulle have håndfanget hende for at ringmærke hende eller for at aflæse en eventuel ring. Det kan meget vel have været den hun, der havde ynglet en gang tidligere på året i kassen godt en kilometer væk. I området, hvor yngleforsøget nu var mislykkedes, var der nemlig også i foråret blevet hørt en syngende han, som hun kan være blevet tiltrukket af efter at have ynglet første gang. I 2013 havde vi en hun, der ynglede to gange. Første gang blev det til et mislykket yngleforsøg, mens det i anden omgang lykkedes at få 4 unger på vingerne i en redekasse ca. 6 kilometer fra det første sted.

Hanne Tøttrup

Rødrygget tornskade på Hammeren - foto Annette Olesen

Rødrygget tornskade på Hammeren – foto Annette Olesen

På søndag den 21. september kl. 9.00 er der efterårstur til Hammeren.
Vi mødes på P-pladsen ved Osandbugten (ved den nordlige ende af Sandlinien).

Efteråret på Hammeren kan byde på spændende fugleoplevelser og overraskelser. Turen går fra P-pladsen indover Hammerknuden til Salamons Kapel. Herfra videre til Hjortebjerg, hvor der er en fin udsigt udover området og mulighed for at observere fugle på vej til varmere himmelstrøg som f.eks. Rødstjert, Fluesnappere, Stor Tornskade, diverse rovfugle og måske Traner. Turen går tilbage langs kysten. Her er der mulighed for at se Stenpikker, Knortegås, Måger, Andefugle og måske Skærpiber og Rødstrubet Piber.
Turen varer ca. 3 timer.

Turledere Karsten Rasmussen (mobil 24679206) og Niels Erik Johansen (mobil 30486746).

DOF tur fra Nexø til Årsdale - foto Carsten Andersen

DOF tur fra Nexø til Årsdale – foto Carsten Andersen

Lørdag den 30. august kl. 9.00 mødtes 11 friske Dof’ere på Aarsdale Havn, klar til en tur langs kyststien fra Nexø til Aarsdale.
Vejret artede sig på bedste vis, selvom der kunne ses enkelte mørke skyer over havet.
Da alle var fragtet til Nexø Roklub, startede turen med et besøg i Nye Frederiks Stenbrud bag Konservesfabrikken. Det er her stenene til restaurering af Frihedsstøtten i København blev brudt.

Her skulle der ifølge turleder Mogens være gode muligheder for at se Gul Vipstjert, men desværre så vi ingen.
Derefter fortsatte turen ad kyststien forbi Stenbrudssøen, hvor en Fiskehejre havde indtaget den lille ø midt i søen. Ved synet af en meget lys Musvåge gik snakken om, hvad man skulle kalde denne lyse variant. Deltagerne kunne blive enige om Buteo buteo Bornholmiencis Alba. Spændende, hvornår det bliver officielt.
Videre forbi Sjølla, hvor vi kunnei nyde synet af en smuk enebevoksning og udstrakte lyngarealer. Mogens fortalte, at dette landskab var resultatet af en naturpleje, hvor man sørgede for at fjerne det afskårne materiale.
Nu fulgte en fin blandskov, hvor vi bl.a. kunne høre og se en Træløber i et højt fyrretræ.
Langs hele ruten var der store mængder af brombær, og dette syn fjernede af og til turdeltagernes fokus på fuglelivet. Bl.a. var der en Havesanger, der lod sin røst høre.

Hvepsevåge ved Svenskehavn - foto Kell Olsen

Hvepsevåge ved Svenskehavn – foto Kell Olsen

Turen fortsatte forbi Malkværns skanse, der ”forr i tider” havde berøvet Nexøboerne deres nattesøvn. Nu var problemet løst med en stang dynamit!
Efter en smuk tur gennem Æble- og Pærehaven tæt på Bornholms østligste skær, gjorde vi holdt i Svenskehavn, hvor madpakkerne blev indtaget. Her kunne vi bl.a. iagttage Edderfugle, Sortænder og Toppet Skallesluger.
Turen fortsatte over stok og sten mod Aarsdale. Det var bare om at få sat fødderne rigtigt og ellers holde tungen lige i munden og samtidig holde øje med fuglelivet. Anstrengelserne blev belønnet med en fin Hvepsevåge.

Tæt på målet så vi en flok på 15 Canadagæs, hvoraf den ene bar halsring med tallet N 61.
Tilbage ved havnen lod en stor flok Stære sig se.
Hermed blev der taget afsked og så fordelte man sig i de parkerede biler for at køre ned til Roklubben igen, så folk kunne få deres egne biler at køre hjem i.

En vellykket tur i dejligt vejr med mange fine oplevelser og tid til hyggesnak undervejs.

Birthe Egebjerg

Grå Fluesnapper ved Svenskehavn - foto Sune Riis Sørensen

Grå Fluesnapper ved Svenskehavn – foto Sune Riis Sørensen

På lørdag den 30. august kl. 9.00 kan du komme med på en spændende tur til Bornholms østkyst som byder på mange forskellige biotoper.

Ud over kystfugle håber vi på en del af de mange fluesnappere og sangere, som de sidste dage er strømmet ned over øen. Forskellige af årstidens vadefugle er også en mulighed og måske en trækkende Fiskeørn lægger vejen forbi.

Vi mødes som nævnt kl. 9.00 på Årsdale Havn ved enden af Laksegade, stiller halvdelen af bilerne her og samles så i resten for at køre til Nexø hvorfra turen starter.

Mogens Kofod og Carsten Andersen

« Ældre indlæg