I søgen efter det ypperste . . . . . 10.000 timer/Ej sætte sit lys under en skæppe/X-faktor

I søgen efter det ypperste . . . . .10.000 timer/Ej sætte sit lys under en skæppe/X-faktor
CC BY 2.0

Det er med beundring, at jeg har set, hvor flittige de Bornholmske feltornitologer er og har været.

Jeg har derfor udarbejdet en artikel ”I søgen efter det ypperste – 10,000 timer”, der bl.a. indeholder en top10-liste over de flittigste feltornitologer på Bornholm. Jeg mener ikke, ”at man skal sætte sit lys under en skæppe”, men derimod, at man skal stå ved, at man kan noget og har lært det ved mange timers arbejde.

Artiklen er også en reaktion på tidens tendens, som X-faktor er et udtryk, nemlig at mange tror, at man blot med få timers øvelse kan nå det ypperste inden for sport, kunst, musik, videnskab etc. Intet er mere forkert.
Du kan hente artiklen her.

Klaus Flemløse

Svalerede overtaget af gærdesmutte - foto David Nestved

Svalerede overtaget af gærdesmutte – foto David Nestved

Vores vognport har gennem flere år været hjemsted for redebyggende Landsvaler og af en eller anden grund har svalerne ikke genbrugt nogen af rederne endnu, så den ene flotte rede hænger ved siden af den anden flere forskellige steder i vognporten.

Imidlertid har en ihærdig og kraftigt insisterende Gærdesmutte taget initiativ til en ombygning af en af svalerederne, så den ligner en dårlig efterligning af den berømte arkitekt Hundertwasser’s ofte meget besynderlige bygninger.

Nu venter vi spændt på, om der skulle være en hungærdesmutte, der evt. vil falde for dette temmelig smarte trick!

David Nestved

Perleugle hun - foto Hanne Tøttrup

Perleugle hun – foto Hanne Tøttrup

Perleuglen yngler også i år på Bornholm, selv om det indtil videre kun er med et enkelt par. Ved gennemgangen med hulkamera i marts/april blev der ikke fundet hunner i de tre ynglekasser fra sidste år, men derimod lå der en hun i en ikke tidligere benyttet kasse.

Onsdag den 15. april var tidspunktet kommet, hvor hunnen skulle ringmærkes eller aflæses, hvis hun allerede skulle være ringmærket. David Nestved, den lokale ringmærker, var i år ikke i stand til at ringmærke uglerne, da han er langtidssygemeldt, så derfor var Klaus Dichmann fra Sønderborg hidkaldt.

Hunnen i kassen viste sig at være en god gammel kending. Hun blev i 2013 ringmærket som unge i en kasse i statsskoven. Året efter var hun fløjet godt 5 km over i Poulsker Plantage, hvor hun ynglede i en kasse der og her i 2015 nøjedes hun med at flytte sig 1 km til en ny ynglekasse. Under hunnen var der 5 små unger, som blev vurderet til at være fra 2 til 10 dage gamle og derudover lå der to mus i kassen. Det er jo sådan, at Perleuglen lægger æggene med 2 dages mellemrum og da hun begynder at ruge med det samme, klækker æggene også med 2 dages mellemrum.

Perleugle hunnen vejes - foto Hanne Tøttrup

Perleugle hunnen vejes – foto Hanne Tøttrup

I begyndelsen af maj skal ungerne ringmærkes og derefter må vi se, om hunnen, som vi 2 gange før har oplevet med andre hunner, flyver videre og finder en ny han, så hun kan nå at få endnu et kuld unger i år.
I nærområdet sidder der en enlig syngende han og mangler en hun og på Nordvestbornholm er der tilsyneladende 3 hanner, der er i en lignende situation.

Fra 2011 til 2015, hvor vi har fanget perleuglehunnerne, er 3 hunner blevet ringmærket og 7 hunner er blevet aflæst, dvs. at de allerede har været ringmærket og alle her på Bornholm.

TV2-Bornholm var med på lokaliteten og på mandag den 20. april kommer der et indslag fra ringmærkningen i naturprogrammet ”Ekko”.

Hanne Tøttrup

Så er siden med ture og møder i DOF Bornholm, opdateret med nye og spændende ture og arrangementer for hele 2015.
Du kan fx komme på tur til Skåne, besøge Kåsegårdsløkkerne ved Paradisbakkerne, blive dygtigere til feltbestemmelse af vadefugle og terner og meget andet.

Læs mere her.

Meget fedtet føre ved Kobbeå - foto Birthe Egebjerg

Meget fedtet føre ved Kobbeå – foto Birthe Egebjerg

Søndag d. 1. februar 2015 mødtes 17 fugleinteresserede personer på parkerings-
pladsen ved Kobbeåens munding.
Vejret var med os – solstrejf og vind fra vest – og selv om nogen godt kunne have brugt lidt mere tid til observationer på stranden, mente Birthe, at vi skulle starte turen i Kobbeådalen for ikke at blive for kolde.

Føret ad de våde stier var knap så ideelt. Flere steder var det fedtet og glat og det gjaldt om at holde tungen lige i munden. Heldigvis havde turdeltagerne iført sig fornuftigt fodtøj og det viste sig undervejs, at mange var i besiddelse af uanede akrobatiske evner, så det lumske ler blev forceret i højt humør. Fuglestemmerne var til gengæld svære at høre p.g.a. det fossende vand, men en Stor Flagspætte, en Skovskade og en lille flok Grønsisken blev spottet undervejs til Heksens Dør. Da ingen i selskabet dog kunne huske kodeordet, forblev døren lukket trods flere fantasifulde forslag. Videre op gennem dalen blev væltede træstammer og glatte broer forceret. Undervejs hørte og så man bl.a. Musvit, Blåmejse, Kvækerfinke, Bogfinke, Sortmejse og Træløber.

Da vandstanden i åen var meget høj, måtte man til sidst op ad en forholdsvis stejl skrænt. Merete havde af Kobbegårdsbonden fået lov til, at vi måtte færdes langs hans marker og gennem granplantagen ned til den obligatoriske sti.
Nu var det tid for ”jagten” på vandstæren, der skulle holde til her ved det smukke vandfald. Flere hvide klatter på stenene i åen blev spottet, men stæren lod sig ikke se. Under kaffepausen foreslog Merete, at vi fortsatte op på jernbanedæmningen og fulgte cykelstien parallelt med Spagerå, hvor hun tidligere var stødt på Vandstæren. Som sagt, så gjort, og heldigvis for det, for kort tid efter kunne alle få øje på den fine fugl. For flere af deltagerne var det første gang, de så den.

Humøret fik endnu en tak opad, så den kolde vind på turen ad Kobbevej tilbage til parkeringspladsen formåede knap at afkøle turdeltagerne.
Så var det tid til havfugleobs. og rensning af støvler. Jens gik modigt ud i Østersøen, men de fleste nøjedes med vandpytterne på p-pladsen.
Før man tog afsked fik man set en stor flok Gråænder samt Gravænder, Toppet Lappedykker, Toppet Skallesluger og Hvinand.
I alt blev det til 21 forskellige fuglearter.

Tak til alle for en fornøjelig tur.
Merete og Birthe

Grønne Ring - foto BRK

Efter en stormfuld nat med særdeles kraftig morgennedbør mødtes 11 DOF-medlemmer til årets første planlagte tur. Mødestedet var fastsat til p-pladsen ved Snorrebakkesøen, og herfra gik turen omkring Snorrebakkesøen og Porcelænssøen, der begge er en del af Den Grønne Ring, der fra 2016 skal udgøre et sammenhængende stisystem omkring Rønne.

Til lejligheden havde Christian hentet et kort på kommunens hjemmeside, så vi kunne få et indtryk af stiens samlede forløb, når den er færdig. Kortet kan hentes her (red).

Om vinteren er Snorrebakkesøen et fast tilholdssted for Taffeland, Gråand , Knopsvane og Sølvmåge, og de var der alle. Taffeland har været der konstant henover hele efteråret. På denne dato var der 7 eksemplarer, men i perioder har der været op til 14 stykker. Det er hovedsageligt hanner og ungfugle, idet flere af hunnerne trækker længere ned i Europa.

På turen rundt om søen fortalte Christian om Byåens linieføring under den nye omfartsvej samt
det fugleliv, der er ved at etablere sig ved de nye regnvandsbassiner, der er bygget ved omfartsvejen. Her er der blandt andet set en del forskellige vadefugle i løbet af sommeren 2014.

Der blev også fortalt om råstofudvindingen og forarbejdningen til glaserede kloakrør på Rabækkeværket. En industri, der beskæftigede flere hundrede mand, og som sluttede i begyndelsen af 70’erne. Aktiviteter som flere af deltagerne kunne snakke med om.

Jens kunne oplyse om den vestvendte skrænts flora, der er domineret af bælgplanter, som kan udnytte luftens frie kvælstof via knoldbakterier på rødderne.

Porcelænssøen , Nygårds Kaolinsø – kært barn har mange navne – har nu en særdeles velanlagt stiføring rundt om søen med en del kratbevoksning. Her var der lidt småfugle som Blåmejse, Musvit og Grønirisk. En flok Blisgæs på 10 stk. har opholdt sig konstant i området hele efteråret og lod sig også se. Blisgåsen yngler i Nordsibirien og trækker almindeligvis til det centrale og vestlige Europa for at overvintre, men denne lille flok har indtil videre klaret sig på lokaliteten som følge af den milde vinter med god plantevækst på markerne. I Porcelænssøen rastede omkring 120 Gråænder, heriblandt en helt hvid – en “franskbrødsand”. Desuden var der en enkelt Taffeland i flokken af Gråænder. Der blev også observeret Tårnfalk og Musvåge.

Området er så absolut anbefalelsesværdigt til foråret og kan forlænges til en tredie kaolingrav på den anden side af Tornværksvej. Fra Snorrebakkesøen kan man også følge en nyanlagt sti ved økobasen i retningen af Kanegårdsskoven. Denne sti er en del af Den Grønne Ring, men endnu ikke fuldt udbygget.

Niels Erik Johansen

Som et led i at bringe endnu mere åbenhed ind i DOF Bornholm, har du nu mulighed for på hjemmesiden at følge med i hvilke emner der arbejdes med i DOF Bornholms bestyrelse.

I menuen i venstre side er der nu et fast punkt “Bestyrelsen arbejder med”, hvor du løbende kan holde dig orienteret om bestyrelsens arbejde.

Klik her for at åbne siden “Bestyrelsen arbejder med”

Der lyttes efter Skægmejser - foto Thomas Christensen

Der lyttes efter Skægmejser – foto Thomas Christensen

På bil/gå/se-tur i det bornholmske landskab på en smuk, solrig efterårsdag i november med 2 fuglekyndige kvinder som ”vej”ledere: Hanne Tøttrup og Else Steffin.

I det kommende nummer af Gadisijn, som gerne skulle ligge i din postkasse inden jul, kan du læse mere om denne dejlige tur med DOF Bornholm, men en lille appetitvækker får du her:
Mængder af Viber og Hjejler krydret med Agerhøns og Sjaggere. Rovfugle over Udkæret og grisehyl i Ferskesø.
Ravne og Råger, Krager og Måger og gode stunder sammen i fugleregi, der kan forene selv de mest forskelligartede eksemplarer af Homo Sapiens i fælles ornitologisk nydelse.

Læs indlægget i Gadisijn og få lyst til at ta` med på tur næste gang, DOF Bornholm har et arrangement.

Ung Blå Kærhøg på Vombs Ängar - foto Carsten Andersen

Ung Blå Kærhøg på Vombs Ängar – foto Carsten Andersen

Det der skulle have været en tur ud i det grå – i vores svenske broderland hinsidan – viste at blive en tur i sensommerligt efterårsvejr.

Søndag den 26. oktober klokken 6.00 mødtes 16 lokale Dof medlemmer i færgeterminalen i Rønne. Efter sejlturen til Ystad hvor Jens Lund og Gunhild stødte til gik turen i to lejede minibusser mod Simrishamn.

I Simrishamn var der desværre ikke de store mængder fugle, men lidt Troldænder, Lille Lappedykker og Måger i havnen blev det dog til. Langt ude over havet blev der set en enkelt Havlit. Halemejser i træerne ved havnen og overflyvende Gæs blev også observeret. Mellem stenene på molerne så vi Hvid Vipstjert og Husrødstjert.

Efter Simrishamn gik turen mod vest mod Vomb, hvor vi kørte nord om Vombsjön.
Sulten begyndte at gnave hos deltagerne, så vi parkerede ved Kävlingeån nær Vomsjöns vestre side. Her spiste vi frokost med nogen meget støjende køer som naboer.
Da den værste sult havde lagt sig gik vi en tur langs åen, hvor der blev spejdet efter Isfugl. Denne blev hørt og set glimtvis flere gange. På engene blev der set mange gæs og ænder.

Sangsvaner på Vombs Ängar - foto Carsten Andersen

Sangsvaner på Vombs Ängar – foto Carsten Andersen

Nu kørte vi til Vombs Ängar, hvor vi gjorde holdt flere steder. Imponerende gåseflokke – primært Bramgæs og Blisgæs samt rigtig mange viber. En enkelt Havørn jog mange af fuglene på vingerne. Flere fine Blå Kærhøg fouragerede lavt over terrænet. Det er imponerende at denne fugl nærmest kan slentre afsted i luften og stadig blive hængende over det lave græs.
Engene havde også mange rastende Sangsvaner, både ungfugle og adulte.

Herefter gik turen mod Krankesjön og fugletårnet ved Silvåkra. Her fik vi fra tårnet set to fine havørne på rede samt en del Andefugle og Svaner på søen.

På vej mod Ystad besøgte vi Fyledalen, i håb om at kunne se Glenter trække ind til nat. Her var vi desværre ikke heldige denne gang, men til gengæld fik vi ses Krondyr, Ravn samt hørt Traner.

Nu var mørket ved at falde på – det var blevet normaltid – så vi fortsatte mod Ystad, hvor vi ankom klokken lidt før 18.00, hvor busserne skulle afleveres. Efter en udmærket middag på Restaurant Pizzeria Pub returnerede vi mætte og trætte med færgen tilbage til Rønne.
Der blev i alt observeret 70 fuglearter i løbet af dagen.

Thomas Christensen

Har du lyst til at bidrage med stof til DOF Bornholms hjemmeside har vi brug for dig! Det kan være de daglige observationer – evt. krydret med lidt billeder, spændende oplevelser, beskrivelser af spændende lokaliteter, omtale af bøger og andres artikler og meget andet.

Vi starter med et spændende indlæg om tangfluemaddiker af Carsten Andersen (se herunder). Er du den næste der får din artikel på hjemmesiden?

Send dit indlæg til hjemmesideredaktionen på mail redaktion@dof-bornholm.dk
Har du spørgsmål eller forslag kan du kontakte os på redaktion@dof-bornholm.dk eller pr. telefon 30 31 95 40 (Thomas) eller 51 90 21 42 (Sune).

« Ældre indlæg