Kærgårdstårnet - foto Carsten Andersen

Kærgårdstårnet – foto Carsten Andersen

Igen i år deltager vi på lørdag, den 7. maj i konkurrencen “Tårnenes dag”. Denne gang med Kærgårdstårnet, der vil være bemandet fra 6.00 til 13.00.
Har du lyst til at være med, så hold dig endelig ikke tilbage med at blive en del af eventen!

“Tårnenes dag” er en konkurrence, mellem fugletårne i Danmark, Sverige og Finland, hvor vi kappes om at se/høre flest fugle mellem klokken 5.00 og 13.00.

Udover konkurrencen, har Tårnenes dag også som formål at udbrede interessen for fugle og natur, samt give deltagerne og besøgende en spændende dag.
Eventen har været afviklet i Danmark siden 2007 og i 2015 ændredes den fra at være en national dyst i august til at være en forårslandskamp mod Sverige og Finland.

Læs mere om Tårnenes dag på DOFs hjemmeside.

Råge - foto Jonas Halberg

Råge – foto Jonas Halberg

Lørdag d. 21. maj har du chancen for at komme helt tæt på en råge-koloni. Vi har nemlig modtaget en invitation fra Lars Wichmann på Stensebygård til at komme og få et indblik i disse fugles liv i yngletiden.

Lars vil kort fortælle historien om rågerne på gården inden vi begiver os ind i selve kolonien hvor der er liv og glade dage. Vi ved jo at arten trives rigtig dårligt i det moderne landbrug og er gået markant tilbage, men her og der findes stadig betydelige ynglebestande på landet.

Så kom og oplev en sådan inden det er for sent!

Vi mødes kl. 10.00 på adressen Stensebyvejen 28 og vi kan parkere ud for maskinhuset. Bemærk at turen ikke er annonceret andetsteds.

I 2015 kunne vi glæde os over, at et par Vandrefalke efter mange års pause atter havde slået sig ned ved Helligdomsklipperne. Ret hurtigt blev ringene på den tillidsfulde hunfalk aflæst og det viste sig hun stammede fra et Slovakisk udsætningsprojekt. Sæsonen forløb fint til trods for deres valg af en ret eksponeret redehylde og de fik en unge på vingerne i løbet af sommeren.

Vandrefalk til røntgen - foto Annette B. Olesen

Vandrefalk til røntgen – foto Annette B. Olesen

I marts fandt Jens Lund Hansen imidlertid en død Vandrefalk netop ved Helligdommen. Den lå på hvad man må betegne som en plukkeplads og der var ædt af brystkødet, lige som der var hul ind til bughulen i venstre side.

Det viste sig at være vores østeuropæiske hunfalk. Det var en stor ærgrelse – ikke mindst for Merete Mortensen som har fulgt parret nøje for foreningen. Samtidig opstod frygten for, at der kunne være tale om en kriminel handling. Der findes jo stadig rovfuglehadere rundt omkring.
Fuglen blev derfor i første omgang røntgenfotograferet på Åkirkeby Dyreklinik. Heldigvis var der ingen hagl i kroppen på den. Kadaveret blev herefter indsendt til Veterinærinstituttet for videre undersøgelse.

Nu har vi så fået svar herfra. Svaret lyder bl.a. vingefang: 108 cm. Længde: 46 cm. Fuglen var af normalt huld, uden degeneration af brystmuskulaturen og med sparsomme fedtdepoter. Fjerdragten var upåfaldende men manglede dog på venstre side. Der fandtes tegn på ydre vold. Der sås blodkoagel i mundhulen. Hjerte og respirationsorganer fandtes upåfaldende. Leveren fandtes af normal størrelse, farve og tekstur. Forandringer i kirtelmave og kråse skyldes tilstedeværelse af parasitter. De øvrige organer fandtes upåfaldende. Der var ingen tegn på alvorlige smitsomme sygdomme eller på forgiftning.

Altså en ret sund Vandrefalk som ikke er død af naturlige årsager. Det ser dog ikke ud til, at det er mennesker, der står bag. Fundstedet peger på, at en anden rovfugl har været på spil her. Det kunne selvfølgelig have været en Duehøg. Det er nok den eneste art, som kan måle sig i styrke og adræthed med Vandrefalken.

Vandrefalk hun fra Helligdommen - foto Torben Kure

Vandrefalk hun fra Helligdommen – foto Torben Kure

Personligt tror jeg dog, at det er en anden Vandrefalkehun, der er synderen. Det er slet ikke uhørt blandt rovfugle, at artsfæller slår hinanden ihjel. Mistanken bestyrkes af, at Merete få dage efter det triste fund kunne se hanfalken parre sig med en ny hun! Dette er siden sket flere gange og den nye hun er sammen med hannen ved at etablere sig på lokaliteten.

Mon ikke hun simpelthen har ryddet en rivalinde af vejen, for at kunne flytte ind på dette attraktive sted? Den nye fugl har i øvrigt ingen synlige ringe og virker mere sky og ser altså ud til at være en vild fugl. Måske ikke noget dårligt bytte trods alt?

Carsten Andersen

DOF tur til Vadehavet april 2011

DOF tur til Vadehavet april 2011 – foto Thomas Christensen

OBS! OBS! OBS!
Grundet særlige omstændigheder er sidste frist for tilmelding til vadehavsturen 15. -18. september 2016 ændret fra 1. august til 1. juni.
Prisen for turen bliver 2200,00 kr., der dækker transport fra Rønne til Vamdrup og retur, leje af bus, overnatning, morgenmad og madpakker.
Max. 20 deltagere.

Tilmelding til Eilif på mobil 23488004 eller David på mobil 23690435 senest 1. juni 2016.
Betaling til Danske Bank reg.nr.: 4720 kontonr.: 4720435233. Husk at påføre navn/navne på indbetalingen.

Træfældning ved Hammerslet i Svaneke - foto Thomas Christensen


Træfældning ved Hammerslet i Svaneke – foto Thomas Christensen

Som mange nok har hørt om, har der været foretaget omfattende og temmelig voldsom træfældning på Hammerslet ved Svaneke. Der har officielt været tale om fældning af syge asketræer, men det er tydeligt at det også er gået hårdt ud over kirsebærtræer, vildæbler, benved, tjørn mm, for ikke at tale om fredede gøgeurter.

Der er nok ingen tvivl om at den virkelige årsag snarere er for at forbedre udsigten for det kommende Swanvika projekt.

Tidspunktet for træfældningen er absolut ikke det mest velvalgte. Det er lige i starten på fuglenes ynglesæson i et område med mange småfugle, Skovhornugler, Ravn mfl. Samtidig er det netop nu, hvor Skovgøgeliljerne spirer frem.

Træfældningen er nu stoppet – i hvert fald indtil videre – på foranledning af Danmarks Naturfredningsforening.

Se mere på DOF Bornholms Facebook side:
https://www.facebook.com/groups/294674930611562/

Træfældningen har også været omtalt på TV2 Bornholm:
http://play.tv2bornholm.dk/?area=specifikTV&id=239520#239520

Turdeltagere på Dueodde - foto Kell Olsen

Turdeltagere på Dueodde – foto Kell Olsen

Mogens og undertegnede sprang straks til, da de to oprindelige ledere Carsten og Niels Erik begge havde valgt sengen netop denne dag.

Vi var i alt 14 deltagere incl. os to, 3 påskegæster ovrefra og resten kendte ansigter her fra øen. I solskin og en frisk vind fra vest begav vi os ud på en gåtur på 3–4 km.

Forinden åbnede en flot Rød Glente fugleturen. Den fløj næsten hen over vore hoveder. Kameraerne knitrede.

Derefter gennem fyrskoven mod vest og til Lagunen med fin oversigtsforhold. Vi så mindst 5 Engpibere i sangflugt. Herligt syn.

Ikke meget vand i Lagunen, men dog nok til ophold for en del Gravænder, Strandskader og måger. Stormmågerne havde for længst dannet par, og inden længe vil de yngle på stedet.

Strandskader ved Dueodde - foto Kell Olsen

Strandskader ved Dueodde – foto Kell Olsen

Videre langs stranden mod øst. En flok Svartbag lå 100 meter fra kysten, og der sås også lidt Blisgæs, Toppet Skallesluger m.v.

Mod forventning så vi ikke Traner eller Hvide Vipstjerter. De er ellers godt på vej, og er da også set flere steder den sidste uge.

Tilbage til bilerne. I solskin blev formiddagskaffen indtaget inden vi kørte hvert til sit for at fejre lidt påske.

Bortset fra det vil jeg gerne se mange af Jer søndag den 3. april til den 4. månedstur startende fra Koldekilde i Almindingen.

Fuglehilsen fra EILIF.

Tre-dages fuglekursus om især rovfugle.

Første dag foregik i Skåne. Fra Ystad kørte vi – 10 personer incl. lederen – til Simrishamn i tæt tåge. Hvad kunne dog dagen vise i dette vejr? I og ved havnen sås Havlit, Stor Skallesluger, Sanglærke i luften og et par Kaspiske Måger.

Videre mod vest. Ved Tommelilla blev Hermansens bil stoppet af policen. Alcotest. Heldigvis negativ. Den søde politipige oplyste, at bilen blev ført let slingrende. Jeg ser på fugle, sagde Klaus. Nå, ok, kør bare videre og kig ligeud!

Steppeørn - foto Wikimedia

Steppeørn – foto Wikimedia

Fyledalen – nu lettede tågen heldigvis – med Kongeørn, Sortspætte og mange Dådyr. Ved Svartskylle over 2000 gæs. Halvdelen Blisgæs på jorden, mange Bramgæs og færre Grågæs. Ved Krageholmssøen en flyvende Havørn i det fjerne. Næste ørn var en Steppeørn, der sad helt stille ved Næsbyholm. De store mundvige – der er et godt kendetegn – sås tydeligt i skopet.

På smartphonen kunne Malling se, at der var en Høgeugle ved Ilstorp. Vi fandt den flotte fugl, der ikke tog notits af os. Mon det var den Bornholmske? Dagen sluttede ved Hardeberga Stenbrud øst for Lund. Jo, der blev hørt og set 1 Stor Hornugle. Herligt. 10 rovfuglearter i dag.

Dag to på Bornholm startede ved Hammeren. Havlit, Alk, Lomvie, Ederfugl, 30 Sanglærker m.v. En sæl stak hovedet op på et tidspunkt – nok en Gråsæl. Ved Kælderhalsen over 150 Alke og det halve antal Lomvier. Flere havde aldrig været her. Stor begejstring.

Vandrefalk i Vang bruddet - foto Carsten Andersen

Vandrefalk i Vang bruddet – foto Carsten Andersen

Ved Ringebakkerne en gammel Vandrefalk og et par Ravne. Hasle Sydstrand gav en del Knopsvaner og 6 forskellige Måger. Nej, det var ikke den Kaspiske Måge, der var mest interessant, men derimod en russisk Stormmåge, der stod på en sten. Den var større end normalt, havde mørk ryg og ret store øjne. En såkaldt Larus Heinei. Lidt sjælden selv om den nok er overset, mente Malling.

Nexø Sydstrand blev nu besøgt. Vi indtog den medbragte frokost og så mange ænder af forskellig slags. Ingen sjældne. En dejlig gåtur i Hundsemyre gav 500 Troldænder og en masse Skarver i/ved/udenfor yngletræerne. Snogebæk flere lystfiskere, så her var ikke mange fugle.

Tjørneby med 150 Grågæs, Gulspurve, syngende Sanglærker og 20 Knopsvaner på en græsmark. Udkæret 1 Vibe og 1 Spidsand. Ved Bygaden øst for Åkirkeby 3 Traner på marken.

Tilbage til Væbogård nord for Hasle. Kåres ejendom hvor vi spiste en herlig vegetarret kreeret af Klaus Hermansen. Foredrag ved KMO om Måger, Falke, Musvåger, Kongeederfugl m.v.

Tredie dag startede igen kl. 07.30 ved Hammeren. Samme arter som i går – dog i mindre antal. Regn fra kl. 1000, så det var småt med fuglene. En Skovsneppe ved Tofte grusgrav. Pyritsøen med Troldænder, Stor Skallesluger m.v.

Nørre Løkke i Rønne kunne vise 5 Skovhornugler, men dog ikke i det sædvanlige træ. På Rønne Vesthavn sluttede så kurset ved 14-tiden.
Status: Tja, hvis ikke vi havde Skånedagen med, var kurset blevet lidt “magert”. Så mon ikke fremtidige kurser skal laves for- og efterår?

Eilif

Troldænder - foto Jonas Halberg

Troldænder – foto Jonas Halberg

Ni deltagere incl. undertegnede mødtes kl. 1000 ved Koldekilde i Almindingen. Desværre regn det meste af dagen, men vi så da en del fugle. Kørte til Pyritsøen med Troldænder, Stor Skallesluger, Stor Flagspætte osv.

Da det nu væltede ned med regn, forbarmede Gerda og Pauli sig over os, for vi blev inviteret ind i deres bolig i Hasle for at drikke formiddagskaffe.

Senere kørte vi langs kysten ved Helligpeder, Teglkås og vendte ved Ginesminde. Undervejs blev spottet mindst 100 Gråænder, Grav- og Hvinand, Fiskehejre og som afslutning en flot damespurvehøg, der sad i en busk blot 5 meter fra os. Flot syn.

Udmærket tur trods vejret. Næste månedstur bliver søndag den 3. april.

Eilif

Dejligt stille vejr, dvs. stort set ingen vind, temperaturen lidt over frysepunktet. Alt sammen meget godt, men så var det også tåget, så det kneb med udsigten. Denne vinter er også lidt speciel, idet det meget længe har været meget mildt, så der ikke er kommet mange vintergæster nordfra.

20 forventningsfulde mennesker mødtes på øvelsesterrænet, og vi fik da også en god og hyggelig tur med frisk luft og god snak: Ud over de åbne områder og igennem småskovene, og endelig tilbage langs Blykobbe åen. Fuglene derimod var yderst fåtallige og meget tilbageholdende. I alt så eller hørte vi 4 Solsorte, 3 Musvitter, 9 Gråænder, 1 Ravn, 1 Krage og en Kernebider.
Men det var en hyggelig tur.

Jens

folkeafstemning-vore-frie-kyster

Foto – Gylle.dk

Vores åbne frie kyster og fælles åbne landskab tilhører fremtiden!

Den smalle V-regerings forslag til at afløse nuværende planlove med vilkårlig liberalisering, betyder udsalg af vores smukkeste naturskatte!

De frie kyster og åbne landskab skal sættes til salg til højstbydende!

Ja, vi skal have liv og udvikling overalt i Danmark, men med demokratiske spilleregler.

Bliver Venstres udspil til lov (se Venstres valgoplæg og vækstplan), udhules Vores lovbeskyttelse af kyst og landskab som herefter prisgives kortsigtede interesser; og en arv fra tidligere generationer er tabt for de kommende.

Blandt underskriverne på opfordringen til folkeafstemning om vore kyster kan nævnes:
Ella Marie Bisschop-Larsen, Præsident Danmarks Naturfredningsforening
Egon Østergaard, Formand Dansk Ornitologisk forening
Verner W Hansen, Formand Danmarks Sportsfiskerforbund
Ole Christiansen, tidl. Dir. Miljøstyrelsen
Hans Gammeltoft-Hansen professor tidl. Folketingets ombudsmand
Mfl.

Læs mere på Kjeld Hansens blog “Gylle.dk”

« Ældre indlæg