Meget fedtet føre ved Kobbeå - foto Birthe Egebjerg

Meget fedtet føre ved Kobbeå – foto Birthe Egebjerg

Søndag d. 1. februar 2015 mødtes 17 fugleinteresserede personer på parkerings-
pladsen ved Kobbeåens munding.
Vejret var med os – solstrejf og vind fra vest – og selv om nogen godt kunne have brugt lidt mere tid til observationer på stranden, mente Birthe, at vi skulle starte turen i Kobbeådalen for ikke at blive for kolde.

Føret ad de våde stier var knap så ideelt. Flere steder var det fedtet og glat og det gjaldt om at holde tungen lige i munden. Heldigvis havde turdeltagerne iført sig fornuftigt fodtøj og det viste sig undervejs, at mange var i besiddelse af uanede akrobatiske evner, så det lumske ler blev forceret i højt humør. Fuglestemmerne var til gengæld svære at høre p.g.a. det fossende vand, men en Stor Flagspætte, en Skovskade og en lille flok Grønsisken blev spottet undervejs til Heksens Dør. Da ingen i selskabet dog kunne huske kodeordet, forblev døren lukket trods flere fantasifulde forslag. Videre op gennem dalen blev væltede træstammer og glatte broer forceret. Undervejs hørte og så man bl.a. Musvit, Blåmejse, Kvækerfinke, Bogfinke, Sortmejse og Træløber.

Da vandstanden i åen var meget høj, måtte man til sidst op ad en forholdsvis stejl skrænt. Merete havde af Kobbegårdsbonden fået lov til, at vi måtte færdes langs hans marker og gennem granplantagen ned til den obligatoriske sti.
Nu var det tid for ”jagten” på vandstæren, der skulle holde til her ved det smukke vandfald. Flere hvide klatter på stenene i åen blev spottet, men stæren lod sig ikke se. Under kaffepausen foreslog Merete, at vi fortsatte op på jernbanedæmningen og fulgte cykelstien parallelt med Spagerå, hvor hun tidligere var stødt på Vandstæren. Som sagt, så gjort, og heldigvis for det, for kort tid efter kunne alle få øje på den fine fugl. For flere af deltagerne var det første gang, de så den.

Humøret fik endnu en tak opad, så den kolde vind på turen ad Kobbevej tilbage til parkeringspladsen formåede knap at afkøle turdeltagerne.
Så var det tid til havfugleobs. og rensning af støvler. Jens gik modigt ud i Østersøen, men de fleste nøjedes med vandpytterne på p-pladsen.
Før man tog afsked fik man set en stor flok Gråænder samt Gravænder, Toppet Lappedykker, Toppet Skallesluger og Hvinand.
I alt blev det til 21 forskellige fuglearter.

Tak til alle for en fornøjelig tur.
Merete og Birthe

Grønne Ring - foto BRK

Efter en stormfuld nat med særdeles kraftig morgennedbør mødtes 11 DOF-medlemmer til årets første planlagte tur. Mødestedet var fastsat til p-pladsen ved Snorrebakkesøen, og herfra gik turen omkring Snorrebakkesøen og Porcelænssøen, der begge er en del af Den Grønne Ring, der fra 2016 skal udgøre et sammenhængende stisystem omkring Rønne.

Til lejligheden havde Christian hentet et kort på kommunens hjemmeside, så vi kunne få et indtryk af stiens samlede forløb, når den er færdig. Kortet kan hentes her (red).

Om vinteren er Snorrebakkesøen et fast tilholdssted for Taffeland, Gråand , Knopsvane og Sølvmåge, og de var der alle. Taffeland har været der konstant henover hele efteråret. På denne dato var der 7 eksemplarer, men i perioder har der været op til 14 stykker. Det er hovedsageligt hanner og ungfugle, idet flere af hunnerne trækker længere ned i Europa.

På turen rundt om søen fortalte Christian om Byåens linieføring under den nye omfartsvej samt
det fugleliv, der er ved at etablere sig ved de nye regnvandsbassiner, der er bygget ved omfartsvejen. Her er der blandt andet set en del forskellige vadefugle i løbet af sommeren 2014.

Der blev også fortalt om råstofudvindingen og forarbejdningen til glaserede kloakrør på Rabækkeværket. En industri, der beskæftigede flere hundrede mand, og som sluttede i begyndelsen af 70’erne. Aktiviteter som flere af deltagerne kunne snakke med om.

Jens kunne oplyse om den vestvendte skrænts flora, der er domineret af bælgplanter, som kan udnytte luftens frie kvælstof via knoldbakterier på rødderne.

Porcelænssøen , Nygårds Kaolinsø – kært barn har mange navne – har nu en særdeles velanlagt stiføring rundt om søen med en del kratbevoksning. Her var der lidt småfugle som Blåmejse, Musvit og Grønirisk. En flok Blisgæs på 10 stk. har opholdt sig konstant i området hele efteråret og lod sig også se. Blisgåsen yngler i Nordsibirien og trækker almindeligvis til det centrale og vestlige Europa for at overvintre, men denne lille flok har indtil videre klaret sig på lokaliteten som følge af den milde vinter med god plantevækst på markerne. I Porcelænssøen rastede omkring 120 Gråænder, heriblandt en helt hvid – en “franskbrødsand”. Desuden var der en enkelt Taffeland i flokken af Gråænder. Der blev også observeret Tårnfalk og Musvåge.

Området er så absolut anbefalelsesværdigt til foråret og kan forlænges til en tredie kaolingrav på den anden side af Tornværksvej. Fra Snorrebakkesøen kan man også følge en nyanlagt sti ved økobasen i retningen af Kanegårdsskoven. Denne sti er en del af Den Grønne Ring, men endnu ikke fuldt udbygget.

Niels Erik Johansen

Som et led i at bringe endnu mere åbenhed ind i DOF Bornholm, har du nu mulighed for på hjemmesiden at følge med i hvilke emner der arbejdes med i DOF Bornholms bestyrelse.

I menuen i venstre side er der nu et fast punkt “Bestyrelsen arbejder med”, hvor du løbende kan holde dig orienteret om bestyrelsens arbejde.

Klik her for at åbne siden “Bestyrelsen arbejder med”

Der lyttes efter Skægmejser - foto Thomas Christensen

Der lyttes efter Skægmejser – foto Thomas Christensen

På bil/gå/se-tur i det bornholmske landskab på en smuk, solrig efterårsdag i november med 2 fuglekyndige kvinder som ”vej”ledere: Hanne Tøttrup og Else Steffin.

I det kommende nummer af Gadisijn, som gerne skulle ligge i din postkasse inden jul, kan du læse mere om denne dejlige tur med DOF Bornholm, men en lille appetitvækker får du her:
Mængder af Viber og Hjejler krydret med Agerhøns og Sjaggere. Rovfugle over Udkæret og grisehyl i Ferskesø.
Ravne og Råger, Krager og Måger og gode stunder sammen i fugleregi, der kan forene selv de mest forskelligartede eksemplarer af Homo Sapiens i fælles ornitologisk nydelse.

Læs indlægget i Gadisijn og få lyst til at ta` med på tur næste gang, DOF Bornholm har et arrangement.

Ung Blå Kærhøg på Vombs Ängar - foto Carsten Andersen

Ung Blå Kærhøg på Vombs Ängar – foto Carsten Andersen

Det der skulle have været en tur ud i det grå – i vores svenske broderland hinsidan – viste at blive en tur i sensommerligt efterårsvejr.

Søndag den 26. oktober klokken 6.00 mødtes 16 lokale Dof medlemmer i færgeterminalen i Rønne. Efter sejlturen til Ystad hvor Jens Lund og Gunhild stødte til gik turen i to lejede minibusser mod Simrishamn.

I Simrishamn var der desværre ikke de store mængder fugle, men lidt Troldænder, Lille Lappedykker og Måger i havnen blev det dog til. Langt ude over havet blev der set en enkelt Havlit. Halemejser i træerne ved havnen og overflyvende Gæs blev også observeret. Mellem stenene på molerne så vi Hvid Vipstjert og Husrødstjert.

Efter Simrishamn gik turen mod vest mod Vomb, hvor vi kørte nord om Vombsjön.
Sulten begyndte at gnave hos deltagerne, så vi parkerede ved Kävlingeån nær Vomsjöns vestre side. Her spiste vi frokost med nogen meget støjende køer som naboer.
Da den værste sult havde lagt sig gik vi en tur langs åen, hvor der blev spejdet efter Isfugl. Denne blev hørt og set glimtvis flere gange. På engene blev der set mange gæs og ænder.

Sangsvaner på Vombs Ängar - foto Carsten Andersen

Sangsvaner på Vombs Ängar – foto Carsten Andersen

Nu kørte vi til Vombs Ängar, hvor vi gjorde holdt flere steder. Imponerende gåseflokke – primært Bramgæs og Blisgæs samt rigtig mange viber. En enkelt Havørn jog mange af fuglene på vingerne. Flere fine Blå Kærhøg fouragerede lavt over terrænet. Det er imponerende at denne fugl nærmest kan slentre afsted i luften og stadig blive hængende over det lave græs.
Engene havde også mange rastende Sangsvaner, både ungfugle og adulte.

Herefter gik turen mod Krankesjön og fugletårnet ved Silvåkra. Her fik vi fra tårnet set to fine havørne på rede samt en del Andefugle og Svaner på søen.

På vej mod Ystad besøgte vi Fyledalen, i håb om at kunne se Glenter trække ind til nat. Her var vi desværre ikke heldige denne gang, men til gengæld fik vi ses Krondyr, Ravn samt hørt Traner.

Nu var mørket ved at falde på – det var blevet normaltid – så vi fortsatte mod Ystad, hvor vi ankom klokken lidt før 18.00, hvor busserne skulle afleveres. Efter en udmærket middag på Restaurant Pizzeria Pub returnerede vi mætte og trætte med færgen tilbage til Rønne.
Der blev i alt observeret 70 fuglearter i løbet af dagen.

Thomas Christensen

Har du lyst til at bidrage med stof til DOF Bornholms hjemmeside har vi brug for dig! Det kan være de daglige observationer – evt. krydret med lidt billeder, spændende oplevelser, beskrivelser af spændende lokaliteter, omtale af bøger og andres artikler og meget andet.

Vi starter med et spændende indlæg om tangfluemaddiker af Carsten Andersen (se herunder). Er du den næste der får din artikel på hjemmesiden?

Send dit indlæg til hjemmesideredaktionen på mail redaktion@dof-bornholm.dk
Har du spørgsmål eller forslag kan du kontakte os på redaktion@dof-bornholm.dk eller pr. telefon 30 31 95 40 (Thomas) eller 51 90 21 42 (Sune).

Tangfluemaddiker - foto Carsten Andersen

Tangfluemaddiker – foto Carsten Andersen

Dagens menu er tangfluemaddiker. I øjeblikket er vores strande velforsynet med opskyllet tang og denne danner indirekte fødegrundlag for en lang række fuglearter. For hvis man begiver sig ned i bælterne af den gærende tang, vil man se utallige små fluer myldre rundt. Det er tangfluer som lægger æg i tangen, som siden udvikles til de lækreste energirige, hvide maddiker.

Vadefuglene er med deres lange fintfølende næb som skabt til at sondere sig frem til laverne, som lever dybt nede i tangtæppet. Hele sensommeren ses der jo som bekendt mange fugle fra denne artsgruppe på vores strande. Og det er bestemt ikke uden grund, man snakker om, at der lugter af vadefugle på Nexø Sydstrand, når stanken af rådden tang hænger i luften.

Dværgryle på Salthammer Odde fouragerer på tangfluemaddiker - foto Carsten Andersen

Dværgryle på Salthammer Odde fouragerer på tangfluemaddiker – foto Carsten Andersen

Det er dog langt fra kun på den varme årstid, der er mulighed for at finde tangfluemaddiker. Her om efteråret er der stadig fuld tryk på og den gærende tang hjælper med sin varmeudvikling med til at accelerere udviklingen fra æg over larve til puppe og voksen tangflue.

Og nu er det så mågernes tur til at mæske sig i de nærende maddiker. De har ikke vadefuglenes følsomme, lange næb, men de lærenemme fugle har fundet ud af, at der om efteråret bliver skyllet laver fri ved pålandsvind, når det yderste af tangbælterne blotlægges af bølgerne.
Så i denne tid kan man se flokke af specielt Hættemåger, som skulder ved skulder ligger på havet lige i kanten af tangen og snupper laverne så snart de bliver trukket fri af en bølge, der er på vej ud igen.

Vindrossel ved Sorthat Odde - foto Carsten Andersen

Vindrossel ved Sorthat Odde – foto Carsten Andersen

Gæringsvarmen er overraskende effektiv og selv på en frostdag kan der være over 20 grader nede i tangen. Det betyder, at der ofte ikke lægger sig sne på de mørkebrune bælter af opskyl, som derfor opvarmes langt mere effektiv af vintersolens ellers svage stråler.

Dette har drosler og pibere lært at værdsætte. På f.eks. Sorthat Odde ses derfor vinteren igennem Solsorte, Sjaggere, Engpibere og ind imellem også Vindrosler og Skærpibere i tangen. Deres teknik består af at grave med næbbet i materialet og vende det som om det var visne blade.

Så næste gang du er på stranden og måske synes, at alt det opskyllede tang lugter fælt og er ulækkert at træde på, så tænk hvor mange af vores fugle som simpelthen elsker synet af tangen.

Carsten Andersen

Henning Lykke Larsen fortæller om sit liv med fuglene - foto Mogens Kofod

Henning Lykke Larsen fortæller om sit liv med fuglene – foto Mogens Kofod

DOF Bornholm havde inviteret til denne tur, hvor 20 glade fuglekiggere kunne nyde det gode vejr med sol og en let vind fra SØ. To veloplagte ledere, Carsten og Christian tog imod på parkeringspladsen hvor der kunne høres Fuglekonge fra fyrretræerne og en Stor Flagspætte også blandede sig i velkomsten.

Allerede med udsigt over klitlandskabet sås de første spurvehøge og de to residerende Tårnfalke. Ude i klitten, hvor Henning Lykke Larsen stod sammen med flere bornholmske ornitologer fik vi et spændende foredrag om stedet, om hvad der er set i år og om hvad der motiverer Henning til hvert år at stå her i tre uger. Der var en livlig spørgelyst og Henning fortalte om sit liv med fuglene, om hvor han ellers har set på fugle og om Atlas III arbejdet. Henning er en formidabel formidler som virkelig bidrog til ny viden om fuglene, sekunderet af Jens Lund Hansen der fortalte om Rajgæs.

Herfra gik turen til stranden og lagunen, hvor en meget stor flok Grønsisken lavede hvad man kan kalde ”Grøn sol”, de blev jaget af to sultne spurvehøge. En Mosehornugle lavede et trækforsøg, en flok Stor Præstekrave flyttede sig rundt ved lagunen og en enkelt Stenpikker og et par Almindelig Ryle fouragerede. Der var stadig lidt Landsvaler og Hvid Vipstjert og en del Engpiber.

Under turen gennem det nu ryddede område i klitterne sås flere flokke trækkende Blisgæs, dem har der været mange af i år – en dag med hele 1600 noteret på Bornholm. Også en Duehøg blev set og da vi kom tilbage til Fyrreskoven ved fyret så alle en meget flot Stor Tornskade, der meget samarbejdsvillig sad i toppen af et træ.

Dueodde er virkelig en perle, et af Danmarks bedste træksteder. Vi havde i dag ikke Sulen fra Christiansø, eller nogen af de mange Lommer eller Dværgmåger der ses her, men nu ved du hvor du kan gå hen og opleve det.

Mogens T. Kofod

Blisgæs ved Dueodde - foto Mogens Kofod

Blisgæs ved Dueodde – foto Mogens Kofod

På lørdag den 4. oktober kl. 09.00 tager vi til Dueodde og siger pænt farvel til en del af årets sommergæster. Vi mødes på P-pladsen for enden af Fyrvejen og traver herefter gennem det åbne landskab til et af områdets bedste udsigtspunkter. Allerede på denne den af turen burde de første trækfugle vise sig i form af en masse vipstjerter, svaler og finker.

På obs-klitten mødes vi med Henning Lykke Larsen som vil fortælle lidt om sin passion for efterårstrækket netop på Dueodde. Vi vil sikkert bruge en hel del tid her og forhåbentlig blive vidne til en stor træk-dag. Det er bl.a. tid for store gåseflokke, Traner og rovfugle som Rød Glente og Fjeldvåge. Vi tager selvfølgelig også turen ned til lagunen – stadig spejdende opad i imellem – hvor der forhåbentlig vil stå lidt forskellige vadefugle. Så kom og få en stor oplevelse og en hyggelig tur sammen med andre af lokalafdelingens medlemmer.

Christian Lau & Carsten Andersen

Flittige ornitologer på Hammeren - foto Belinda Andersen

Flittige ornitologer på Hammeren – foto Belinda Andersen

17 deltagere kom og deltog i turen, heraf 4 deltagere som var på ferieophold på øen og som blandt andet havde læst om den annoncerede tur i Fugle og Natur. På en del af turen var vi 18 deltagere, idet Eilif Bentsen dukkede op som en anden trækfugl, der var på et midlertidigt ophold på Bornholm. Aldersmæssigt var der en spredning fra 9 til 82 år og alle gennemførte de 3 timers vandring på kryds og tværs af landskabet inclusiv stigningen fra kyststien og op mod Hjortebjerg – imponerende.

Udgangspunktet for turen var Osand Bugt, som ikke er en særlig kendt lokalitet, men som er omtalt i Finn Hansens bog 367 ture i Bornholms Natur. Her kan man bl.a. læse, at Osand Bugt og Sandvig er to sider af samme sag. Navnet refererer til den handling, de gamle fiskere foretog sig for at sikre sig agn til deres kroge, nemlig at trække “o” på Sanbund. Vores ældste deltager, Niels Christian Pihl, kunne supplerende oplyse, at det oprindelige navn havde været “Oasandet” , som man også kan læse om hos Finn Hansen.

Vejret var overskyet med lejlighedsvise solstrejf, ca. 18 grader og en let vestenvind, der kunne bringe regn i løbet af turen. Carsten Andersen, der vikarierede for Karsten Rasmussen, aflæste DMIs radarskærm på sin smartphone og kunne se , at regnen lå lidt øst for København, således at vi skulle kunne nå tørskoet igennem den planlagte tur.

På første del af turen så vi bl.a. Rødstjert, Skeand og trækkende pibeænder. Indover Hammerknuden i retning mod Salomons Kapel så eller hørte vi bl.a. Fuglekonge, Jernspurv, Rødstjert, Skovpiber, Stillits, Kvækerfinke og Sanglærke.

Ved kysten blev der iagttaget Edderfugl, hvor en enkelt var i eclipsedragt, Toppet Skallesluger, Kaspisk Måge og Stenpikker.

En smuttur til kanten af Opalsøen gav et flot kig ud over søen, og i det fjerne over Hammershus blev der observeret Vandrefalk.

Tilbage ved Osand Bugt kunne vi konstatere, at vi havde registreret 44 forskellige arter. Et kig på vejrradaren viste, at regnen nu var nået til Bornholm. To minutter efter begyndte det at regne. De ivrigt fotograferende ornitologer nåede også i tørvejr. Således kunne vi afslutte endnu en hyggelig dof-tur med gode oplevelser.​

Niels Erik Johansen

« Ældre indlæg