Turdeltagere til tur i Ådalen - foto Jens Christensen

Turdeltagere til tur i Ådalen – foto Jens Christensen

Vi var i alt 7 personer, der denne smukke solskinsmorgen mødte op på det militære øvelsesområde for at gå en fugletur i dette meget varierede område med græssletter, løvskov, å og dal. Frank Pauck og undertegnede stod som ansvarlige for turen.

De almindelige ynglefugle svigtede ikke, vi hørte således sanglærker, tornsangere, havesangere, munke, løvsanger, skovsanger, nattergal, rødhals, træløber, sangdrossel, solsort, stor flagspætte, kernebider, gærdesmutte, gulspurv og sikkert et par stykker mere.
Musvåge og rørhøg fouragerede over de åbne områder, i skoven drog adskillige udfløjne kuld af musvitter og blåmejser rundt og landsvalerne var flyttet ind i nærkampbyens huse.

På dette sene tidspunkt af foråret var det ikke meget vi hørte til syngende mejser, solsorte og nattergale. Kun en enkelt nattergal gav kortvarigt lyd fra sig. Der er mange flere i dette område. En pæn flok små korsnæb passerede forbi, som repræsentanter for den invasion, der ser ud til at have ramt øen inden for den seneste tid.
Udover fuglene så vi på en lang række planter, karakteristiske for græsmarker, overdrev og skov.

Jens Christensen.

Blykobbe Å og Ådalen - foto Preben Kristensen, Biokon.dk

Blykobbe Å og Ådalen – foto Preben Kristensen, Biokon.dk

I morgen søndag den 15. juni kl. 7.00 er der tur til Ådalen og Blykobbe Å.
Vi mødes ved Nærkampbyen, Lille Almegårdsvej, 3700 Rønne.

Vi går en tur ud over sletterne og ned gennem slugten til Blykobbe Å, hvor der er et frodigt plante- og fugleliv.
Videre op til Lille Almegård og tilbage til udgangspunktet.

Turledere: Jens Christensen (mobil 61 33 04 25) og Frank Pauch.

Kummerower See - foto Carsten Andersen

Kummerower See – foto Carsten Andersen

For de der slet ikke kan vente på næste nummer af Gaddisijn til at læse om den spændende tur til Müritz See, er der nu mulighed for at læse en kort beretning fra turen her på hjemmesiden.

Du kan også finde billeder fra turen på galleriet.

Læs mere her

På vej ned efter unger for ringmærkning

På vej ned efter unger for ringmærkning

I lørdags kom Søren Møller og Knud Falk til Bornholm. De ringmærker vandrefalke både i Danmark og Grønland, og nu var turen kommet til Bornholm.

Vi startede i Vang Granitbrud. Søren rapellede ned over kanten og lagde forsigtigt ungerne ned i en pose, som Knud hejsede op. Ungerne blev taget ud en for en hvorefter de blev vejet, målt, aldersbestemt og mærket med to ringe, en rød på højre fod og en metalring på venstre.

Alt blev behørigt registreret, hvorefter de blev hejset ned igen og sat tilbage på klippehylden.
Hele operationen varede mindre end en time, og få minutter herefter kom hunfalken tilbage, og satte sig på redehylden.

Herefter tog vi til Stubbeløkken. Det viste sig, at der nu var fire unger i reden, men de var for små til at ringmærke, så det må vi vente med til pinse.

Så manglede vi parret ude ved kysten. Et par dage tidligere havde vi sejlet en tur langs kysten, og her så vi en vandrefalk lidt nord for Mulekleven, men vi havde ikke spottet selve redehylden. Det bekymrede ikke de to ringmærkere, der gik ned ad klippeskråningen, i det område hvor redehylden kunne være. Efter nogen tid kom Søren og sagde, at de have fundet en redehylde med tre unger. Vi kravlede ned og fik ringmærket de sidste tre unger i bagende sol mellem sølvmåge-æg og unger.

Ti unger på Bornholm i 2014 – der er da ikke så dårligt.

26. maj 2014 / Christian Lau

Særegen fugl - tegning Vebse

Særegen fugl – tegning Vebse

Der er endnu ledige pladser på endnu et spændende og lærerigt feltkursus med Klaus Malling Olsen.

Vi starter torsdag den 22. maj klokken 18.30 og slutter søndag den 25. maj klokken 14.00.

Læs mere om feltkurset her

Alke ved Jons Kapel - foto Carsten Andersen

Alke ved Jons Kapel – foto Carsten Andersen

Søndag d. 3. maj var der DOF-tur til område mellem Helligpeder og Vang. 25 deltagere havde valgt at bruge formiddagen på en fin travetur og samtidig få noget motion i det stærkt kuperede klippelandskab. Vi startede ved Gines Minde og arbejdede os herefter op til udsigtspunktet over Jons Kapel.

De lodrette klippesider byder på gode ynglemuligheder for bl.a. alkefugle med sine mange små huler. Der sad da også Alke flere steder og på vandet sås fouragerende fugle, lige som en Lomvie blev opdaget. Her var der brug for varmt tøj, for vinden var frisk og kølig fra vest.

Stien gik nu brat nedad og bød under vejs på udsigt til flotte solbeskinnede klippepartier. Da vi næsten var nede i havniveau igen, drejede vi ind i den smukke Blåskinsdal. Her var der læ for vinden og nu hørtes sangfuglene bedre. Her var Jernspurve, Gærde- og Løvsangere samt Munke foruden en del Gærdesmutter. For enden af dalen er stien nået op i 70 m. højde med et flot vue ud over Østersøen. På vej mod Almeløkkebruddet var der masser af nyudsprungne orkideer af arten tyndakset gøgeurt.

Hulduer i Almeløkke bruddet - foto Carsten Andersen

Hulduer i Almeløkke bruddet – foto Carsten Andersen

Vel ankommet til bruddet var der kaffepause. Her var nærmest idyllisk og solen varmede behageligt, lige som vinden her var ganske svag. På bredden af brudsøen var der både Mudder- og Svaleklire og de lokale Hulduer præsenterede sig fint i de medbragte teleskoper.
I luften boltrede alle tre svalearter sig.

Næste lokalitet lokkede dog, så efter ½ time gik vi den halve km. til Vangbruddet. Her blev en rugende Vandrefalk straks udpeget og teleskoperne blev igen flittigt brugt.

Falkens mage sad ikke langt fra reden og så meget imponerende ud. Fra udsigtspunktet er man små 200 m. fra reden og falkene var helt rolige, over den megen opmærksomhed de blev vist.

Vandrefalk i Vang bruddet - foto Carsten Andersen

Vandrefalk i Vang bruddet – foto Carsten Andersen

Midt i det hele trak en stor kile Bramgæs på omkring 250 fugle over bruddet som ellers bød på flere Hulduer, Toppede Skalleslugere og en masse ynglende Sølv- og Stormmåger. Veltilfredse med disse iagttagelser vendte vi næsen sydover og via redningsstien med flere alke på højre hånd nåede via atter Gines Minde efter 3½ interessante timer i felten.

Niels Erik & Carsten

Huldue er en af de spændende fugle vi kan se på turen. Foto Carsten Andersen

Huldue er en af de spændende fugle vi kan se på turen. Foto Carsten Andersen

På søndag d. 4. maj er der ekskursion til et unikt bornholmsk landskab.

Vi skal til området omkring Ringebakkerne, hvor der både er kystklipper og sprækkedale, med alt hvad hertil hører. Da alle arter på dette tidspunkt er fremme fra vinterkvarteret, i større eller mindre antal, er der mulighed for rigtig mange forskellige fugle. Dette omfatter bl.a. årets første Havesangere og Nattergale, men også alkefugle bør komme på turlisten.

Vi mødes nord for Teglkås kl. 8 til en spændende tur i det kuperede landskab.

Tidspunkt: Torsdag den 22. maj 2014 kl. 18.30 til søndag den 25. maj 2014 kl. 14.00
Mødested torsdag: “Væbogård”, Vystebyvej 4, 3790 Hasle (hos Kåre).

Nu bliver det 8. gang vi planlægger kursus i 4 dage med Klaus Malling Olsen, hvor vi om dagen kigger på fugle i felten og om aftenen får uddybet dagens oplevelser i tegninger og billeder.
Emnerne i undervisningen om aftenen vil afhænge af dagens oplevelser, men måske vil vi beslutte at tage særlige emner op – har du et ønske forud for kurset, så kontakt Kåre.

Klaus Malling Olsen er blandt de bedste til fuglebestemmelse og i særklasse som formidler. Hans bøger er velkendte. Det særligt fine ved Klaus Malling er, at han formår at favne alle uanset forkundskaber. Både som ny fuglekigger eller (gammel og) garvet, er der noget at hente. Der kommer guldkorn, som du kan bruge i felten, og som du ikke bare lige kan læse i bøgerne, eller som i hvert fald bliver sat i nyt perspektiv.

Planen for dagene er:

Torsdag kl. 18.30, når vi mødes, vil Klaus forsøge at foregribe nogen af morgendagens oplevelser, og vi aftaler næste morgens mødested.
Fredag og lørdag starter med ture i felten og slutter ud på aftenen med uddybning af dagens oplevelser.
Søndag tilbringer vi i felten. Alt i alt 4 dage med masser af fugleture og tilhørende teori.

Du skal selv sørge for overnatning, morgenmad og frokost, mens aftensmad fredag og lørdag er inklusive.

Transporten i privatbiler aftales mellem deltagerne indbyrdes, ring evt. til Kåre.

Spørgsmål kan rettes til Kåre Kristiansen på mail: kkr.kkr@gmail.com eller tlf. 56 96 41 17 eller mobil 72 22 74 71.

Tilmelding (først-til-mølle-princippet gælder) sker ved at indbetale 975 kr. til DOF-Bornholms konto reg.nr. 4720 kontonr. 4720 435233 med angivelse af navn(e), tlf. nr. og “KMO-14″ på indbetalingen.

Turstart i Listed - foto Carsten Andersen

Turstart i Listed – foto Carsten Andersen

Hele tyve deltagere havde fundet vej til Listed for en kort men varieret tur langs kyst, gennem sprækkedal og over det åbne land.
Vi startede med en flok trækkende Bramgæs ved Listed, hvor der desuden blev set en del Ederfugle (primært hanner). Et par Stor og Toppet Skallesluger blev det også til.

Stormmågerne var meget aktive – de plejer almindeligvis også at yngle i klipperne ved Gule Hald. Et Knopsvanepar havde desværre valgt at bygge rede i opskyllet ved kysten – ved en storm vil det være fatalt for parret og eventuelle æg eller unger.

Vi krydsede Vaseå og fortsatte over Kystvejen ind i sprækkedalen, der er den østligste på Bornholm.
Vaseå ligger i en typisk Bornholmsk sprækkedal med elmetræer, ask, kirsebær og rødel. Her er desværre også som i mange andre ådale ekstremt mange ramløg.
Sangdroslen fik vi lov at nyde sammen med Bogfinker, Mejser, Gransanger og Gærdesmutte. Det er iøvrigt tydeligt at den milde vinter har været til gavn for Gærdesmutterne. De høres meget intensivt alle vegne på øen i denne tid.

Vaseå. Man kan tydeligt se grisenes "hærgen" til venstre - foto Carsten Andersen

Vaseå. Man kan tydeligt se grisenes “hærgen” til venstre – foto Carsten Andersen

Vi krydsede Vaseåen et stykke oppe, hvor vi også fik fornøjelsen af en foruragerende træløber.
Her kunne man også tydeligt se hvorledes skovgrisene fra Vasagård påvirker skoven. Ingen ramsløg overlever en grisetryne!
Fra skoven gik vi over markerne mod Vasagård, hvorfra turen fortsatte retur mod Listed. Et par hjulspor og en del Hvid Vipstjert viste vej. Når afgrøderne på marken senere på året vokser til vil der blive ryddet et spor over marken.

I skoven ved Dorlja stenbrud blev der gjort holdt for at hilse på et par af skovgrisene i området.
Der blev gjort holdt bag skoven inden turen gik ned mod kysten. Det viste sig at være en god disposition, for her blev en meget tidlig Ringdrossel (årets første!) spottet i toppen af en række lærketræer. Vi fortsatte nu ned mod Listed, hvor det blev forsøgt at genfinde Ringdroslen. Desværre uden held.
Turen sluttede efter ca. to timer i en varieret natur som var ny for mange af deltagerne.

Artsliste for turen:
Knopsvane, Bramgås, Gravand, Pibeand, Knarand, Spidsand, Ederfugl, Toppet Skallesluger, Stor Skallesluger, Hættemåge, Stormmåge, Ringdrossel, Sangdrossel, Gransanger, Træløber, Råge, Gråkrage, Sølvmåge, Hvid vipstjert, Gærdesmutte, Musvit, Gulspurv, Grønirisk.

Thomas Christensen

Så er det igen blevet tid til det årlige arrangement i samarbejde med Naturhistorisk forening, Svampevennerne og Stenklubben.
Vi mødes på NaturBornholm tirsdag den 8. april kl. 19.00.

« Ældre indlæg