Tidspunkt: Torsdag den 22. maj 2013 kl. 18.30 til søndag den 25. maj 2014 kl. 14.00
Mødested torsdag: “Væbogård”, Vystebyvej 4, 3790 Hasle (hos Kåre).

Nu bliver det 8. gang vi planlægger kursus i 4 dage med Klaus Malling Olsen, hvor vi om dagen kigger på fugle i felten og om aftenen får uddybet dagens oplevelser i tegninger og billeder.
Emnerne i undervisningen om aftenen vil afhænge af dagens oplevelser, men måske vil vi beslutte at tage særlige emner op – har du et ønske forud for kurset, så kontakt Kåre.

Klaus Malling Olsen er blandt de bedste til fuglebestemmelse og i særklasse som formidler. Hans bøger er velkendte. Det særligt fine ved Klaus Malling er, at han formår at favne alle uanset forkundskaber. Både som ny fuglekigger eller (gammel og) garvet, er der noget at hente. Der kommer guldkorn, som du kan bruge i felten, og som du ikke bare lige kan læse i bøgerne, eller som i hvert fald bliver sat i nyt perspektiv.

Planen for dagene er:

Torsdag kl. 18.30, når vi mødes, vil Klaus forsøge at foregribe nogen af morgendagens oplevelser, og vi aftaler næste morgens mødested.
Fredag og lørdag starter med ture i felten og slutter ud på aftenen med uddybning af dagens oplevelser.
Søndag tilbringer vi i felten. Alt i alt 4 dage med masser af fugleture og tilhørende teori.

Du skal selv sørge for overnatning, morgenmad og frokost, mens aftensmad fredag og lørdag er inklusive.

Transporten i privatbiler aftales mellem deltagerne indbyrdes, ring evt. til Kåre.

Spørgsmål kan rettes til Kåre Kristiansen på mail: kkr.kkr@gmail.com eller tlf. 56 96 41 17 eller mobil 72 22 74 71.

Tilmelding (først-til-mølle-princippet gælder) sker ved at indbetale 975 kr. til DOF-Bornholms konto reg.nr. 4720 kontonr. 4720 435233 med angivelse af navn(e), tlf. nr. og “KMO-14″ på indbetalingen.

Turstart i Listed - foto Carsten Andersen

Turstart i Listed – foto Carsten Andersen

Hele tyve deltagere havde fundet vej til Listed for en kort men varieret tur langs kyst, gennem sprækkedal og over det åbne land.
Vi startede med en flok trækkende Bramgæs ved Listed, hvor der desuden blev set en del Ederfugle (primært hanner). Et par Stor og Toppet Skallesluger blev det også til.

Stormmågerne var meget aktive – de plejer almindeligvis også at yngle i klipperne ved Gule Hald. Et Knopsvanepar havde desværre valgt at bygge rede i opskyllet ved kysten – ved en storm vil det være fatalt for parret og eventuelle æg eller unger.

Vi krydsede Vaseå og fortsatte over Kystvejen ind i sprækkedalen, der er den østligste på Bornholm.
Vaseå ligger i en typisk Bornholmsk sprækkedal med elmetræer, ask, kirsebær og rødel. Her er desværre også som i mange andre ådale ekstremt mange ramløg.
Sangdroslen fik vi lov at nyde sammen med Bogfinker, Mejser, Gransanger og Gærdesmutte. Det er iøvrigt tydeligt at den milde vinter har været til gavn for Gærdesmutterne. De høres meget intensivt alle vegne på øen i denne tid.

Vaseå. Man kan tydeligt se grisenes "hærgen" til venstre - foto Carsten Andersen

Vaseå. Man kan tydeligt se grisenes “hærgen” til venstre – foto Carsten Andersen

Vi krydsede Vaseåen et stykke oppe, hvor vi også fik fornøjelsen af en foruragerende træløber.
Her kunne man også tydeligt se hvorledes skovgrisene fra Vasagård påvirker skoven. Ingen ramsløg overlever en grisetryne!
Fra skoven gik vi over markerne mod Vasagård, hvorfra turen fortsatte retur mod Listed. Et par hjulspor og en del Hvid Vipstjert viste vej. Når afgrøderne på marken senere på året vokser til vil der blive ryddet et spor over marken.

I skoven ved Dorlja stenbrud blev der gjort holdt for at hilse på et par af skovgrisene i området.
Der blev gjort holdt bag skoven inden turen gik ned mod kysten. Det viste sig at være en god disposition, for her blev en meget tidlig Ringdrossel (årets første!) spottet i toppen af en række lærketræer. Vi fortsatte nu ned mod Listed, hvor det blev forsøgt at genfinde Ringdroslen. Desværre uden held.
Turen sluttede efter ca. to timer i en varieret natur som var ny for mange af deltagerne.

Artsliste for turen:
Knopsvane, Bramgås, Gravand, Pibeand, Knarand, Spidsand, Ederfugl, Toppet Skallesluger, Stor Skallesluger, Hættemåge, Stormmåge, Ringdrossel, Sangdrossel, Gransanger, Træløber, Råge, Gråkrage, Sølvmåge, Hvid vipstjert, Gærdesmutte, Musvit, Gulspurv, Grønirisk.

Thomas Christensen

Så er det igen blevet tid til det årlige arrangement i samarbejde med Naturhistorisk forening, Svampevennerne og Stenklubben.
Vi mødes på NaturBornholm tirsdag den 8. april kl. 19.00.

Lørdag den 5. april kl. 09.00 er der tur ad Vasagårdsstien. Vi mødes ved legepladsen øst for havnen i Listed
Læs mere her

Fin tur til Bastemose - foto Birthe Egebjerg

Fin tur til Bastemose – foto Birthe Egebjerg

Trods vind af kulingstyrke og truende skyer mødtes ni af foreningens medlemmer på parkeringspladsen ved Bastemosen lørdag d. 15. marts. Traditionen tro startede besøget her med en tur i fugletårnet. Længe gik der ikke, før et par Traner kom svævende hen over trætoppene og elegant slog ned på engen syd for mosen. På vandfladen lå et halvt hundrede Troldænder og ventede på forår i Nordskandinavien. At foråret for længst er kommet til Bornholm, vidnede flere par Grågæs om. De havde travlt med højlydt at afstikke revirgrænser og vi så desuden en rugende fugl.

Vi krydsede først gangbroen øst for tårnet og siden Segenvej og kunne kort efter træde ind i enebærskoven. Der var påfaldende mange Gærdesmutter undervejs og deres sang overdøvede let vindens susen. Der var ret langt mellem fuglene her og vi fortsatte derfor vestover. Her åbner skoven sig med nogle fine lysninger, som er skabt gennem rydning af ikke mindst grantræer. Vand er der også kommet mere af, da man er holdt op med at vedligeholde drængrøfter til glæde for skovens fugleliv. Ved en sådan nu vandfyldt grøft fandt vi i øvrigt en død mink i en slagfælde.

Segenvej blev atter krydset og området syd for Bastemosen kunne nu tages i øjesyn. Her er der ryddet endnu større områder og her starter Læsåens nærmest ubemærket sin rejse mod havet. Lille Korsnæb blev set – sandsynligvis en familieflok – og vi fik lejlighed til at diskutere, hvordan en sådan iagttagelse skulle behandles, hvis man ville indberette den til AtlasIII. Nogle af skovens Ravne viste sig også på ganske nært hold som lovet i turomtalen. Vi nærmede os atter mosen, men blev opholdt af en flok ivrigt snakkende Grønsisken.

Halemejse - foto Carsten Andersen

Halemejse – foto Carsten Andersen

Vel tilbage på gangbroen hørtes Vandrikse og vi kunne konstatere, at Troldænderne havde fået selskab af et par fine Skeænder. Længe gik der ikke, før alle ænderne flygtede i panik. Det kunne tyde på rovfugl og ganske rigtig kom en mægtig Havørn sejlende ind over mosen. Den gav gode iagttagelser, da den beredvilligt kredsede nogle gange, før den satte sig på sydsiden af rørskoven.

Vi besluttede derfor at skynde os op i tårnet igen. På vej blev ørnen dog udkonkurreret af fire nordlige Halemejser. Ikke dårligt klaret af sådan nogle små fjerklumper. Med til historien hører dog, at de blev set på ekstremt tæt hold – faktisk inden for en armslængde. Ørnen så vi ikke mere til så efter godt tre timer, hvor vejret for resten havde vendt sig til det langt bedre, skiltes vi atter og alle synes vist, det havde været indsatsen værd.

Carsten Andersen

Der er stadig et par ledige pladser på turen til Müritz See.
Se mere under Ture og møder.

Henvend dig snarest til Jens på mail jenschristensen50@gmail.com.

Jens Christensen

Christiansø sulen på foderbrættet

Christiansø sulen på foderbrættet

Den snart meget berømte Sule fra Christiansø ses nu jævnligt i Svaneke, hvor den viser et for suler aldrig tidligere set adfærdsmønster.

Den opsøger foderbrædder hvor dens livret er Sardiner i Olie hvis der da ikke lige serveres
Ruths kryddersild. Dette indikerer at det er Christiansøsulen der er tale om.

Den store og kraftige fugl har ikke problemer med at holde Gråkrager eller andre lækkersultne konkurrenter væk.

DOF-OK Snegom

Jens og Carsten i "Mellem os"

Jens og Carsten i “Mellem os”

Jens og Carsten har været i “Mellem os” torsdag den 20. marts 2014.
Der blev talt om glæden ved fuglekiggeri, vandrefalke og Atlas III projektet.
Indslaget fra DOF Bornholm starter 11 min. og 20 sekunder inde i programmet.

Se udsendelsen fra TV2 Bornholm ved at klikke her.

Følg ekspeditionen, (hvor “vores egen” Sune Riis Sørensen er med) når danske åleforskere i marts og april 2014 drager til Sargassohavet for at undersøge, hvorfor ålen er gået så voldsomt tilbage.

Følge ekspeditionen på Facebook

På lørdag den 15. marts kl. 9.00 er der tur til Bastemose, hvor der er mulighed for at møde årets første Rørhøge og Traner.
Der er også mulighed for Ravn, Korsnæb, Gransanger, Vandrikse mm.
Vi mødes på P-pladsen på Segenvej lige nord for Bastemose.
Læs mere her

Observationer i Bastemose de sidste 10 dage

« Ældre indlæg