Kærgårdstårnet - foto Carsten Andersen

Kærgårdstårnet – foto Carsten Andersen

Søndag den 30. august er vi endelig nået så vidt, at vi officielt kan indvie vores flotte nye udsigtstårn ved Kærgård. Vi mødes kl. 14.00 ved tårnet (se kort over placering her) til en hyggelig stund, hvor vi kan glæde os over at have fået opfyldt et mangeårigt ønske.

Tårnet er det første på Bornholm, som vi i DOF kan kalde vores eget, da lokalforeningen er initiativtagere og har fremskaffet de nødvendige midler til projektet – bl.a. fra vores egen kasse. Alligevel er du selvfølgelig velkommen til at tage et par gæster med til en fin oplevelse her.

Fuglekiggere i Kærgårdstårnet - foto Jens Christensen

Fuglekiggere i Kærgårdstårnet – foto Jens Christensen

I forbindelse med opførelsen af fugletårnet ved Kærgård er der samtidig blevet fremstillet en folder med en oversigt over fugletårnene i Almindingen og de tilstødende plantager. Folderen kan forhåbentlig inspirere både lokale og tilrejsende naturinteresserede til spændende fugleture i skoven.

Når folderen kommer nu, er det bl.a. fordi der ved søgning af midler hos fonde til et byggeri som tårnet ved Kærgård stilles krav om, at projektet skal kunne bidrage til en øget formidling af naturen i området. Dermed var det jo en fin anledning til at fremstille en oversigt over og introduktion til tårnene i skoven.

Brug folderen og oplev skovens og mosernes fugle på en ny måde!

Du kan hente folderen her!

Grusgrave ved Robbedale - foto Thomas Christensen

Grusgrave ved Robbedale – foto Thomas Christensen

Lørdag den 29. august arrangerer DOF-Bornholm tur i området omkring grusgravene i Robbedale, gennem Rønne Plantage, til kysten langs lufthavnen.
Vi mødes kl. 9.00 ved grusgraven syd for Baunehøj (Ørredsøen ved Vellensbyvej).

Det bliver en tur på ca. 3 timer, hvor vi kan forvente at se vadefugle,andefugle og gæs, evt. rovfugle som Spurvehøg og Musvåge samt diverse småfugle som Gulspurv, Tornirisk og Halemejse – og forhåbentlig mange andre store og små fugle.

Turledere: Lene Hjorth, mobil 51378320 og Niels Erik Johansen, mobil 30486746

Præsentation af vandrefalkene i Vangbruddet - foto Carsten Andersen

Præsentation af vandrefalkene i Vangbruddet – foto Carsten Andersen

På grundlovsdagen blev publikum inviteret til Vang granitbrud, og omkring et halvt hundrede bornholmere og turister fandt vej til vandrefalkenes yngleplads. Vejret var utrolig godt, og de voksne falke var stort set til stede hele tiden.
Derimod var ungen stort set usynlig det meste af tiden. Redehylden var bevokset med højt græs, og ungen pressede sig ned mod jorden.

For de fleste besøgende var det helt nyt at se vandrefalke i virkeligheden, og de fleste reagerede på samme måde, når de så falkene i teleskopet: “Nej, hvor er de flotte”
Ind imellem lettede en falk og lavede en fantastisk flyveopvisning, og ind imellem så vi på de andre fugle som sildemåge, huldue, lille lappedykker og lille præstekrave. Spørgelysten var stor og det var en rigtig hyggelig dag, så de fleste gæster kunne tage hjem med en rigtig god oplevelse.

Christian Lau

Storke ved Bräkneryd - foto Berit Cavallin

Storke ved Bräkneryd – foto Berit Cavallin

Tirsdag den 19. maj blev jeg ringet op af en bekendt kl. 15.59, at der gik fire storke på en mark ca. 1 km nord for Aakirkeby, kun knap en km fra Davids, min mands, og min bopæl. Vi kørte til det angivne sted med det samme og kunne se storkene på ca. 100 meters afstand. Tre af storkene var uden ring, mens den sidste var ringmærket med en gul/sort/gul plasticring på højre ben og en mørk metalring på venstre ben. I teleskop med 60x forstørrelse kunne jeg aflæse, at der på langs af benet stod 1121 og på tværs af benet SVS.
Klokken 16.30 måtte vi forlade stedet, da jeg skulle på arbejde, men David kørte derud igen kl. 17.45. Da var storkene imidlertid fløjet, måske grundet forstyrrelser fra en stor sprøjtemaskine, der kørte på marken tæt op ad, hvor storkene havde gået.
Storkene var tilsyneladende kun fløjet ca. 1 km mod nordøst, for fra 17.33-18.20 så Hans Fæster samme dag de fire storke ved Sletteenge, hvor de rastede på braklagt areal og de var der stadig, da han forlod stedet kl. 18.20.

Om aftenen den 19. maj skrev jeg en mail til Berith Cavallin fra det svenske storkeprojekt, da jeg mente, at den ringmærkede stork nok kom derovre fra.
Berith var hurtig til at melde tilbage og skrev, at 1121, en han, blev født i 2009 i indhegningen ved Karups Nygård og blev sluppet løs 26. marts 2014 fra indhegningen nær Simrishamn sammen med sin partner 1124. I 2014 gjorde de et sent og mislykket yngleforsøg på taget af indhegningen. I 2015 har Berith mange gange set 1121 ved Karups Nygård, men ikke hans partner, så Berith tror, at hun måske er omkommet.

Berith har en formodning om, at de tre storke uden ring kan have været i Skåne og har ”hentet” 1121, som næppe ville have begivet sig ud over havet alene.
Den 24. maj ses 1121 igen af Hans Fæster, men denne gang uden de 3 andre storke. 1121 blev set på en nyslået græsmark vest for Udkær, hvor den spankulerede rundt fra kl. 20.22 – 20.37, hvorefter den lettede og fløj mod vest mod Vestermarie.

Siden er den ikke indrapporteret her på øen, men måske er den her endnu?

Hanne Tøttrup

Sortklire - foto Kell Olsen

Sortklire – foto Kell Olsen

Den 7-9. maj arrangerede DOF-Bornholm en tur til en række klassiske skånske lokaliteter.
Nu er der oprettet et galleri med billeder fra turen på http://www.dof-bornholm.dk/photos/index.php?/category/45.
Så kan de medlemmer, der ikke var så heldige at være med, få et indtryk af nogle af turens mange fine fugleoplevelser.

En turrapport følger i det næste nummer af Gaddisijn, men allerede nu kan man altså se, at vi bl.a. stødte på både flotte terner, syngende Vendehals samt Konge- og Havørne.

Carsten Andersen

Sommerarrangement på Christianshøjkroen

Sommerarrangement på Christianshøjkroen – foto Christianshøjkroen

Der er ledige pladser til foreningens arrangement på Christianshøjkroen d. 19. juni kl. 16.30, så hvis du har lyst og lejlighed til en spændende sommeraften i Almindingen, hvor det uventede kan ske, må du endelig melde dig til nu.

Foreningen er vært ved en to retters menu, og inden spisningen kan du høre biolog Michael Stoltze fortælle om udviklingen i den vilde natur i Danmark. Aftenen slutter af med en vandretur i skoven.

Det detaljerede program kan læses i sidste nummer af Gaddisijn eller her på hjemmesiden.
Tilmelding sker ved at tilmelde sig pr. mail til Niels Erik: niels.erik.johansen@mail.dk

Fem fine perleugleunger på parade - foto Hanne Tøttrup

Fem fine perleugleunger på parade – foto Hanne Tøttrup

I år er der indtil videre kun konstateret et ynglende perleuglepar på Bornholm.

Hunnen blev aflæst den 15. april og den 7. maj var det tid til, at ungerne skulle ringmærkes.
Som den 15. april tog Klaus Dichmann fra Sønderjylland turen til Bornholm for at foretage ringmærkningen.

Anders Hartmann havde en uge tidligere ved brug af hulkameraet kunne se 5 store unger på billederne samt en, der var tydeligt mindre.
Den lille havde ikke klaret den, så resultatet blev, at 5 næsten lige store unger – 2 vejede 126 g og 3 116 g – blev ringmærket, så vi kan følge dem i årene fremover.

Hanne Tøttrup

Ederfugle - foto Mogens Kofod

Ederfugle – foto Mogens Kofod

Så er det blevet maj og Ederfuglen ligger på rede. Snart vil vi have de første kuld ællinger.
Sommerkystfugletællingen er i år lørdag den 6. juni. Jeg kommer tilbage til alle de faste kystfugletællere.

Vær endelig opmærksomme på hvornår I ser de første kuld ællinger og rapporter det i DOF basen med angivelse af antal ællinger, hunner og hanner. Det kan være allerede ret snart. Det store spørgsmål er hvor mange, der er udruget på Bornholm.
Hvis I kommer over rugende hunner bedes I registrere dem som YF, I kan også angive præcis hvor.
Når I taster i DOF basen skal I taste ællinger, hunner og hanner hver for sig, det gør den efterfølgende statistiske behandling mere præcis end når det står i notefeltet og så er det nemmere for os at arbejde med.

Engang var der ca 500 par ynglende Ederfugle på Bornholm – hvorfor har vi ikke det mere?
Er det minken der har skylden? Eller noget helt andet? Ræven kan ikke være synderen, han fik ellers skyld for meget.

Rigtig god fornøjelse med at komme ud til den dejlige oplevelse det er: At sige velkommen til årets nye Ederfugleællinger.

Mogens T. Kofod, telefon 21755002

I søgen efter det ypperste . . . . . 10.000 timer/Ej sætte sit lys under en skæppe/X-faktor

I søgen efter det ypperste . . . . .10.000 timer/Ej sætte sit lys under en skæppe/X-faktor
CC BY 2.0

Det er med beundring, at jeg har set, hvor flittige de Bornholmske feltornitologer er og har været.

Jeg har derfor udarbejdet en artikel ”I søgen efter det ypperste – 10,000 timer”, der bl.a. indeholder en top10-liste over de flittigste feltornitologer på Bornholm. Jeg mener ikke, ”at man skal sætte sit lys under en skæppe”, men derimod, at man skal stå ved, at man kan noget og har lært det ved mange timers arbejde.

Artiklen er også en reaktion på tidens tendens, som X-faktor er et udtryk, nemlig at mange tror, at man blot med få timers øvelse kan nå det ypperste inden for sport, kunst, musik, videnskab etc. Intet er mere forkert.
Du kan hente artiklen her.

Klaus Flemløse

« Ældre indlæg