Aktiviteter

DOF Bornholm er en lokalafdeling under Dansk Ornitologisk Forening.

Lokalafdelingen står for en lang række aktiviteter på Bornholm:

En aktiv medspiller i det lokale fugle- og naturbeskyttelsesarbejde.
Ture og møder for medlemmer og andre interesserede.
Udgivelse af lokalbladet Gaddisijn.
Følger det lokale fugleliv ved optællinger af ynglende, rastende og trækkende fugle.
Lokal organisering af landsdækkende projekter, fx. Caretakerprojektet, punkttællinger mm.

Der spejdes efter kongeørn i FyledalenDeltagelse i en eller flere af lokalafdelingens aktiviteter er stedet, hvor man får kontakt med andre fuglekiggere. Vore ture, dels på de lokale lokaliteter dels på længere ture er et rigtigt godt sted at dele glæden og viden om fuglene.

Er man interesseret i at lære mere om fuglene er det spændende at deltage i punkttællinger, Caretakerprojektet, Vandfugletællinger mm.

Kort sagt – kom og vær med!