Så er referatet fra den nys afholdte generalforsamling i DOF Bornholm til at hente her.

Formandens beretning for 2016 kan findes samme sted.

Deltagere til årets første månedstur - foto Ida Olsen

Deltagere til årets første månedstur – foto Ida Olsen

Midt i Almindingen mødte 6 personer op incl. undertegnede. Godt nytår og en lille dram (Sevablødda) inden vi startede denne 1. månedstur.
Først til Bastemose, hvor vi beundrede det fine fugletårnsbyggeri, der tegner godt. Egetræ overalt forstås. Skal nok holde de næste 50 år. En Sangsvane hørtes og nogle Gråænder var der også. Hele tiden let regn, så ikke særlig mange fugle her.

Bølshavn, Listed og Svaneke Fyr bragte en del ænder og måger m.v. med sig. Toppet Skallesluger, Lille Lappedykker, Grå-og Troldand samt Skarver og Knopsvaner.

Ved Hullehavn (Øst for Paradis) indtog vi formiddagskaffen inden vi sluttede efter en herlig passiar under halvtaget. Selv om vejret ikke var med os, blev det alligevel en hyggelig fugletur.

Godt nytår til alle fra EILIF.

Julehygge i Det Hvide Hus - foto Kell Olsen

Julehygge i Det Hvide Hus – foto Kell Olsen

Årets sidste DOF-tur med Kell og Eilif som turledere, løb af stablen søndag den 11. december 2016.

Trods regn og blæst, mødtes 13 deltagere ved Hasle Røgeri kl. 10.

Der var ikke overvældende med fugle på Hasle Flak, under de givne vejrforhold, og relativ højvande.

Så vi bevægede os hurtigt mod syd langs kysten på skovstien, hen forbi Lertippet og den gamle lyttestation fra krigens tid, før vi tog retning mod Det Hvide Hus. Efter en god times gåtur, blev vi budt velkommen af Ida og Gerda iført nissehuer i Det Hvide Hus. De havde sørget for, at der var et par veldækkede borde, og varme æbleskiver og gløgg. En meget stor tak til dem.

En god afslutning på årets sidste DOF-tur i 2016.

Da det var andet år i træk, vi havde et sådan arrangement i Det Hvide Hus, er det på vej til at blive en tradition. Vi har reserveret Det Hvide Hus igen i 2017 til søndag den 10. december.

Vi ses.

Det samlede antal fugle og arter er indberettet af Eilif på dofbasen.dk

Kell

Musvåge ved Hammersholm - foto Carsten Andersen

Musvåge ved Hammersholm – foto Carsten Andersen

Så løb månedstur nr. 12 af stabelen. 13 mødte op, så det var ikke så ringe, som vi jyder siger.

Efter samling ved Koldekilde i Almindingen kørte vi til Bygaden øst for Åkirkeby. Her har der den sidste måned opholdt sig flere tusinde gæs på de afhøstede majsmarker. Blot ikke i dag søndag den 4. december. Dog var der 4 forskellige gåsearter, nemlig Bram-, Canada-, Blis- og Grågås. I alt under 500. En flot Kernebider blev også spottet.

Så videre mod Nexø Sydstrand via området syd for Bodilsker Kirke. På markerne var der 7-8 Musvåger og flere hundrede Grågæs og ca. 40 Canadagæs.

Ved Nexø Sydstrand rigtig mange fugle. Faktisk ret uoverskueligt, idet ænder og gæs lå fra kysten og 1 kilometer ud i havet. Mange hundrede Grågæs og Gråænder, Toppet Lappedykker, Knar- og Krikænder. En enkelt Bjergand og mange hundrede Troldænder var der også. Efter lidt kaffe ved skydehuset fortsatte vi hjemover.

Vi kørte fugletårnet på Rømersvej. Stort set ingen fugle (som sædvanligt er jeg tilbøjelig til at sige). Vi var der også kun 15 min. Et par Skovskader og nogle Sortmejser så vi da, inden turen gik tilbage til udgangspunktet, hvor vi var kl. ca. 1230.

Alt i alt en udmærket fugletur med kendte ansigter. Ingen ovrefra i dag. I øvrigt fortsætter disse månedsture næste år. Allerede søndag den 1. januar 2017 mødes vi igen.

God jul ønskes I af EILIF.

PS. Status for 12 månedsture i 2016 – 127 deltagere!

Perleugle kigger ud fra kassen - foto Hanne Tøttrup

Perleugle kigger ud fra kassen – foto Hanne Tøttrup

2016 blev ynglemæssigt det bedste år for Perleuglen på Bornholm nogensinde. I alt ynglede 4 par i foråret og efterfølgende ynglede en af disse 4 hunner endnu en gang og her har den sidste unge fra dette kuld forladt redekassen den 7. august.
Alt i alt har ringmærker David Nestved i 2016 ringmærket 22 perleugleunger og 2 hunner samt aflæst 3 hunner.

I den sidste uge i marts måned blev de 59 opsatte perleuglekasser gennemgået i første runde og resultatet blev, at der blev fundet 2 hunner på Nordvestbornholm og 2 hunner på Midtbornholm.
Den 15. april håndfangede David de 4 hunner og det viste sig, at de 2 hunner på Nordvestbornholm ikke var ringmærkede.

Fin oplevelse for børnene - foto Hanne Tøttrup

Fin oplevelse for børnene – foto Hanne Tøttrup

På Midtbornholm var begge hunner ringmærkede, den ene var PU 243, en gammel kending, som David har ringmærket som unge i 2013 og som har ynglet hvert år fra 2014, i 2015 2 gange. Indtil nu er der ringmærket 17 unger efter denne produktive hun.

Den anden af de ringmærkede hunner var noget af en overraskelse. Ringnummeret var PU 127 og det viste sig at være en hun, som Klaus Dichmann havde ringmærket som adult på Nordvestbornholm helt tilbage i 2012 og som vi siden ikke er stødt på i nogle af vore kasser – før i år! Da Perleugler kan yngle fra de er et år gamle, er denne hun altså kommet til verden i 2011 eller tidligere, så hun er altså mindst 5 år. PU 127 har sandsynligvis ynglet i årene fra 2013 – 2015 i et naturligt redehul, så de to adulte hunner på Nordvestbornholm i år kan være efterkommere efter hende. De to hunner kan også være kommet fra fx. Sverige, hvilket man kunne håbe, så perleuglebestanden herovre kan få tilført nogle nye gener.

Perleugleunge - foto Hanne Tøttrup

Perleugleunge – foto Hanne Tøttrup

Ved anden gennemgang med hulkameraet i juni måned blev der registreret én ynglende hun og da hun blev håndfanget den 28. juni, viste det sig, at vi havde at gøre med ovennævnte PU 127, der så i år har fået 7 unger på vingerne.

De 5 kuld har været på 6, 6, 5, 4 og 3 unger. Det var nødvendigt at ringmærke det ene kuld på 6 i to omgange, da der var stor alders-/størrelsesforskel på ungerne.

Da David i anden omgang kom for at ringmærke, lå der dog kun rester tilbage af de 2 ikke-ringmærkede unger. De havde tilsyneladende ikke kunnet klare kampen om maden med de langt større søskende. I kuldet med de 3 unger var der udover ungerne 2 golde æg i kassen.

Hanne Tøttrup

Fuglekasse ved Kærgårdstårnet


Fuglekasse ved Kærgårdstårnet

Når du til næste forår skal besøge vores herlige tårn ved Kærgård, skulle oplevelsen gerne blive endnu bedre.

Foreningen har nemlig fået Klaus Hermansen til at bygge nogle flotte fuglekasser, som nu hænger i den lille egelund, man går igennem på vej fra P-pladsen til tårnet. Her er nu boliger til såvel træløber som mejser, fluesnappere, vipstjerter, rødstjerter og drosler. Forhåbentlig vil nogle af disse arter fylde lyften med deres fine sang i mange år fremover.

Samtidig en tak til Naturstyrelsen på Bornholm for et fortsat godt samarbejde og tilladelsen til at bore huller i træerne her. Kasserne er i øvrigt ophængt med håndskårne trædyvler, som skulle genere egetræerne mindst muligt.

Carsten

Der er blevet set mange flere hvidbrynede løvsangere i år end normalt. I nyhedsbrevet fra Naturbasen.dk kan man læse mere om den sørgelige baggrund for at vi har så mange hvidbrynede løvsangere i år:

Hvidbrynet løvsanger

Hvidbrynet løvsanger

I forum på fugleognatur.dk er der gennem tiden blevet postet mange spørgsmål, som har vakt opsigt, således også torsdag morgen, hvor en lille sangfugl blev fundet død på en altan i Birkerød. Finderen Birgitte Frostholm Andersen spurgte, om der var tale om en grønsisken, hvilket er et meget godt bud – i hvert fald hvis ikke man kender til asiatiske sangfugle. Der var nemlig tale om en hvidbrynet løvsanger.

Hvidbrynet løvsanger, som af sine talrige elskere blot omtales ”bryn”, vækker stor glæde blandt fuglekiggerne, men i virkeligheden er historien umådelig trist. Langt hovedparten af de charmerende fugle fortsætter nemlig mod vest og ender formentlig næsten alle i Atlanterhavets bølger, hvis ikke de for en kort stund forsøger at hutle sig igennem på Island eller Færøerne. Eftersom det kun er ungfugle, der farer vild, tyder meget på en medfødt ”kompasfejl”, der desværre bliver fatal for fuglene. De flyver ganske enkelt 180 grader forkert på deres første efterårstræk.

Hvidbrynet løvsanger er suverænt den mest almindelige af de sibiriske trækgæster på afveje. I år er der ekstraordinært mange, og at dømme ud fra antallet af registrerede bryn i folks haver, må der være titusinder i omløb. Kig endelig efter – og husk at bruge ørerne. Fuglens kald er ganske karakteristisk og kan høres på ret lang afstand.

Se billeder af hvidbrynet løvsanger på Fugle og Natur

Se billeder af hvidbrynet løvsanger på Netfugl.dk

Se billeder af hvidbrynet løvsanger på Flickr.dk

Med fly rejste 20 fuglefolk torsdag den 15. september til Billund direkte fra Rønne. I Billund ventede en 26-personers bus på os, hvorefter vi kørte til Jels sydvest for Kolding. Her blev bussen overladt til David Nestved, der de næste 4 dage var vores fremragende chauffør.

Hanne observerer og er klar med artslisten for turen - foto Thomas Christensen

Hanne observerer og er klar med artslisten for turen – foto Thomas Christensen

Vi startede med at spise madpakken ved Jels Midtsø. Her så vi Fiskeørn og Rød Glente. Så mod Rømø, hvor vi stoppede ved en p-plads på den 9 km lange dæmning. Der var bare så mange fugle i vadehavet til begge sider ved dæmningen.

Man tror det næppe, men 2000 Klyder, mange Gravænder, 20.000 Hjejler og måske det dobbelte antal Ryler, der næsten lavede sort sol i luften. Mageløst syn. Næsten umuligt at optælle fugle her, for det hele var faktisk noget uoverskueligt. En Sølvhejre viste sig også. Ja, og der var tusinder af Strandskader, Knortegæs m.v.

Indkvartering på vandrerhjemmet på Rømøs sydlige del. Her var vi også i 2011 og var godt tilfreds med forholdene. Dejlig aftensmad på Holms Cafe-restaurent i nærheden, hvorefter vi gik en lille aftentur ved stranden lige i nærheden. Vadefugle, ænder, gæs, pibere osv.

Jeg foreslog at vi skulle se solen gå ned, hvorfor vi kørte til Lakolk på den vestlige side af Rømø. Her så vi en sandstrand på 1 km.s bredde. Masser af biler og mennesker. Solen var godt nok gået ned, men alligevel et flot syn. Vi så nogle måger og 2 Sandløbere. Herefter lidt dramatik. Vi kørte uhjælpelig fast i det løse sand, men en lokal 4-hjuls trækker trak os let op . Han ville ikke have noget for det, men solgte os en ramme øl for 50 kr.

Dag 2

10 deltog i en morgentur fra kl. 0630. Vi gik nogle km i området og ud til vandet. Der var mange fugle i luften. Bogfinke, Skovpiber, Storspove, Fiskehejre, Mejser, Korsnæb m.v. Der blev nok set 15 “nye fugle” til artslisten. Alle gættede med på, hvor mange fugle vi ville få at se i de 4 dage. Dette skærper altid interessen og opmærksomheden. Der blev gættet på 65 til 150 fugle.

Masser af fugle i Margrethe Kog - foto Thomas Christensen

Masser af fugle i Margrethe Kog – foto Thomas Christensen

Til Rømødæmningen og kigge ud over Vadehavet fra en p-plads. Igen myriader af vadefugle. I dag en såkaldt sydtur. Vi var ved Ballum Sluse dige. Her sås Isfugl, Havørn, Vandrefalk og så mange Gravænder og Måger, at de næppe kunne tælles.

Det samme ved Højer og Margrethe Kog. Fugle overalt. Madpakken blev spist sidstnævnte sted. 6 Havørne i et kikkertfelt. På Rudbøl Grænsekro købte vi dejlig kaffe og kage.

Vi kørte nu til Nørresø sydvest for Tønder. Her er Vidåen opdæmmet til et større vådområde. Vi observerede Nilgås, en enkelt Sædgås, Fiskeørn og Skestork. Til restaurant Victoria i Tønder, hvor en dejlig buffet ventede på os.

Klyde i Margrethe Kog - foto Steffen Pedersen

Klyde i Margrethe Kog – foto Steffen Pedersen

Desværre begyndte det nu at regne. Øv. Men jeg fastholdt heldigvis, at vi skulle køre til Aventoft lige syd for grænsen til Tyskland. Sort sol med mange stære hang i en tynd tråd. Dels var det lidt sent og så regnen. Vi parkerede, hvor jeg i mange år har set enorme flokke af Stære. Pludselig var de der.

Heldigvis var der en del Rørhøge og Tårnfalke i området, så stærene fløj i de fine formationer, som man altid ser på fotos. Nu oplevede vi alle 20 dette fantastiske fænomen.

Jeg kunne dog ikke få medhold med mine 250.000 Stære. Flere mente ikke, at der var flere end 50.000! Helt forkert. Nå, pyt – oplevelsen var under alle omstændigheder fantastisk.

Dag 3

Rastende Natravn på Mandø - foto Lone Nilsson

Rastende Natravn på Mandø – foto Lone Nilsson

I dag en nordtur til Mandø, Kammerslusen og Sneum Digesø. Heldigvis var der lavvande, så vi kørte straks mod Mandø på Låningsvejen, der er dækket af flere meter vand ved højvande. Ikke så mange fugle langs denne ebbevej. Kørte midt ind over øen, idet vores bus var for stor til at køre på digevejen øen rundt.

Ret fugletomt ved byen, hvor der sås Tyrkerduer, Stære, Tårnfalk og enkelte andre. Vi drak lidt formiddagskaffe og sad senere alle i bussen for at køre videre. Men Henriette manglede. Hun var da også straks på den mobile for at fortælle, at hun stod og så på en Natravn i et fyrretræ. Vi gik/løb til stedet. Jo, der sad den urørlig på en gren og lod sig se og fotografere. Fed iagttagelse.

Så mod Kammerslusen og slappe lidt af og spise madpakke. Ude over vadehavet knap så mange fugle som i går, så vi satte kursen mod Sneum Digesø syd for Esbjerg. Her godt med fugle. Næsten alle svømmeand arter og over 30 Skestorke. En Steppehøg fløj hurtigt og lavt, men en del fik den dog at se. Ikke en gammel fugl. Den var meldt ud i området, så vi var heldige.

Til Ribe for bl.a. at se på den flotte domkirke. Drak kaffe i en gammel have i 3, baggård. Hyggeligt i denne ældste by i Danmark. En Bjergvipstjert sås ved åen.

På Ballum Slusekro havde vi på forhånd bestilt aftensmad. To retter, øl/vin for 123 kr. Billigt, men rigtig god mad. Retur til vandrerhjemmet, hvor vi hyggede os inden alle gik til køjs ved midnatstide.

Dag 4

Kirkeugle i Føvling - foto Thomas Christensen

Kirkeugle i Føvling – foto Thomas Christensen

Morgenmad kl. 0700, rengøring, pakke. Vi forlod vandrerhjemmet og gjorde som sædvanligt stop på Rømødæmningen. 1500 Storspover, mængder af Ryler og Hjejler. Vi var ved at være stopfodret med fugle. Blev enige om at hjemturen skulle gå over Føvling, der ligger ved Brørup.

I Føvling var der 2 lange trækasser placeret på et par villaer. Her yngler Kirkeuglen som et at de sidste steder i Sønderjylland. Efter 1 time gav vi op – den kunne ikke findes. En Husrødstjert viste sig dog sammen med flere Gransangere.

Ved Jels spiste vi madpakker samme sted, som vi begyndte ved Midtsøen. Så tilbage til firmaet i Jels for at få en chauffør med til Billund. Her var alt kaos. Manglende personale, pc nedbrud m.v. Vi følte os som kvæg i lange rækker inden vi i sidste øjeblik kom med vores fly til Bornholm.

Tilbage på Bornholm ved 1530. En rigtig dejlig tur var til ende. David og jeg siger tak til alle deltagerne. Det var let at være ledere med det publikum! For- resten så vi 114 fuglearter. Det gættede Kell Olsen.

Listen over de sete fuglearter kan hentes her.

Se billeder fra turen her

Sandløber på Dueodde - foto Jonas Halberg

Sandløber på Dueodde – foto Jonas Halberg

Heldigvis var der 7 modige sjæle, der valgte at følge mig på den 9. månedstur. Vi mødtes som sædvanligt ved p-pladsen Koldekilde i Almindingen. En pressefotograf dukkede også op (jeg havde bestilt ham), idet der skulle tages et par fotos i forbindelse med disse månedsture. Men hovedårsagen var nu Lauritz.

Han fylder nemlig 12 år den 13. sept., og jeg havde lovet ham en lille artikel i UDELIV på onsdag i Bornholms Tidende. Ikke fordi han har fødselsdag, men fordi han er en usædvanlig naturnørd. Han er utrolig nysgerrig og fotograferer alt – især fugle.

Vi kørte til Dueodde og fulgte gangbroen til havet – så til højre mod lagunen. Vi så glimt af en Vandrefalk, Stor Flagspætte, over 25 Skovpibere i luften, ligesom 15 Store Præstekraver fløj hen over os, men de landede desværre ikke i lagunen, hvor der kun var 1 Mudderklire, Skarver og over 300 måger. De fleste Sølvmåger. På turen gennem klitterne kunne man ikke andet end beundre lyngen, der p.t. står i fuld flor. Godt skoven for nogle år siden blev fældet.

Så til Nexø Sydstrand, hvor vi det stille regnvejr spiste lidt af den medbragte mad i læ ved det tidligere skydehus. Der sås Viber, Dobbeltbekkasin, 2 Småspover, en del Gråænder og Grågæs samt Knarand.

Klokken var nu allerede 1230, så vi stoppede fugleturen, men nogle ville gerne en lille tur til Salthammer, hvor der var Mudderklire og Tinksmed, Stære og mange Hvide Vipstjerter. De gule kommer nok snart.

Fin tur selv om det regnede lidt. Det kunne have været værre ifølge meterologerne.

Næste månedstur er søndag den 2. oktober i tørvejr forhåbentlig.

Fuglehilsen fra EILIF.

Dræbersnegl

“Dræbersnegl” i småfuglerede – Foto: K. Leniowski, E. Węgrzyn & A. Wojton/Taylor & Francis fra artiklen i New Scientist

De såkaldte dræbersnegles rygte er allerede meget dårligt, og det bliver ikke bedre efter den artikel, der nu publiceres i det videnskabelige tidsskrift “Journal of Avian Biology” og som refereres i New Scientist.

Den invasive dræbersnegl eller mere præcist den spanske skovsnegl Arion Vulgaris, har nemlig vist sig at kunne være en alvorlig trussel mod småfugleunger.

Læs mere på Sveriges Ornitologiske Forenings hjemmeside

« Ældre indlæg § Nyere indlæg »