3 dages gĂĄsegang

Overskriften dækker over et gåse/andekursus, som blev afholdt her på øen fra torsdag den 29. okt. til søndag den 1. nov. Kursusleder var (som sædvanligt) Klaus Malling Olsen, der ikke behøver nærmere præsentation, idet han er een af de førende ornitologer i vort land. Han fortalte i 3 dage om fugle, hvoraf der blev registreret omkring 105 fuglearter. Meget fint på denne årstid. Der blev ikke set decideret sjældne arter. Lad mig nøjes med at sige fåtallige og sjove arter, som jeg vil vende tilbage til.

Dag 1

Kurset skulle have været afholdt i lokaler på Kåres 4-længede gård på Vystebyvej, men da der var 16 deltagere på kurset, blev det i sidste øjeblik arrangeret således, at vi skulle have aftenforedragene på Rutsker Feriecenter. Et udmærket sted med god service. Klaus startede således ved 19-tiden med at gennemgå alt om gæs. Kendetegn, flugt, farver m.v. Han tegnede og fortalte letforståeligt om alle de gæs, man kan se i danmark. Ja, de fleste af dem kan ses på Bornholm. Selv rødhalset gås (som er min ønskefugl nr. 1) hvorimod det er mere tvivlsomt med den kortnæbbede gås.

Dag 2

Vi mødtes alle på Nexø Havn fredag morgen kl. 0730. Det var noget af et chock! For det første var det ret blæsende og meget koldt. For det andet væltede det med fugle. Som om de var bestilt til kurset, vrimlede det med gæs og ænder. Der trak mange hundrede blis- og bramgæs lige hen over hovedet på os. Godt nok i 500 meters højde, men det lykkedes vist for alle at se fuglene ret godt. I 2 stive timer stod vi der og gloede. Også sangsvaner blev set samt en masse andre arter.

Derefter  kørte vi til Nexø Sydstrand. Også her vrimlede det med ænder, gæs, svaner plus 40 andre arter. Bl.a. en meget sjov and, der var en krydsning mellem en spidsand og gråand. Klaus fotograferede uafbrudt og senere på dagen fandt han ud af, at på et foto var der en kaspisk måge, som vi havde overset i vore mange og flotte kikkerter/skoper. Også Salthammer og Dueodde blev besøgt uden de store ornitologiske sensationer.

Heldigvis vidste undertegnede, at der nord for Dueodde ved Tjørneby stod gæs pĂĄ markerne. Her blev set flere hundrede grĂĄgæs, nogle blis-, bram- og sædgæs. Hen over vore hoveder kom en blandet flok sang- og pibesvaner. Fedt! Turen fortsatte over Poulsker, Pedersker, Sose Odde, hvor vi drak en hĂĄrdt tiltrængt kop kaffe med Gerdas dejlige hjemmebag. I omrĂĄdet blev spottet flere hundrede hjejler, der i øvrigt hvert ĂĄr holder til her. PĂĄ “Eilifs lokalitet” Mojan/Galløkken NV blev set en ung blisgĂĄs, der gik og græssede fredeligt. Man kunne komme ind pĂĄ 10 meters afstand, før den flyttede sig. Hvilke fotos, der blev optaget! Videre til Rønne Sydhavn, hvor der i over 1 ĂĄr har holdt en rossicus til. AltsĂĄ en tundrasædgĂĄs. Vi sĂĄ den blive fodret af Niels Pihl, der før har været i tv-udsendelsen EKKO. Dagens observationer sluttede pĂĄ Vesthavnens opfyldning, hvor mosehornugle og isfugl desværre ikke blev fundet.

Om aftenen fortalte Klaus alt om ænder og viste en masse dias. Også dagens fotos kunne ad elektronisk vej vises i stort format. Måske ikke de skarpeste billeder, men som Klaus sagde, sådan er virkeligheden derude. Meget lærerigt.

Dag 3

Mødested pĂĄ “Eilifs Plads” 100 meter vest for Hammerodde fyr. Et par timers havobs m.v. Omkring 45 arter passerede forbi. Vi snakkede, drak kaffe, smĂĄfrøs men hyggedeos alligevel. Her var lidt læ for vinden, der stadig kom fra en østlig retning. En stor korsnæb landede lige foran os, og nogle knortegæs fouragerede pĂĄ klipperne. SĂĄ herligt ud. Der blev set skalleslugere, lommer, ænder, svaner, smĂĄfugle – jo, det var en udmærket morgen pĂĄ det nordligste Bornholm. Videre til Døndalen, Stevelen, Gudhjem. I Salenebugten mange toppede lappedykkere og en del ænder. En tejst blev set.

SĂĄ pĂĄ slaget 12 kom den. Kongeørnen ved toppen af “Ypnastedbjerget”. En ung, flot fugl, der trak mod vest. 3 deltagere sĂĄ den desværre ikke, idet de kørte langt foran de øvrige biler. Bare surt! Listed, Svaneke og Ă…rsdale. Sidstnævnte sted var det mest ophidsende en ung kaspisk mĂĄge. For nu at slutte af med mange fugle, besøgte vi igen Nexø Sydstrand. Her var heldigvis sædgæs af typen taiga – skovsædgæs med længere og anderledes farvet næb end hos rossicus, som tidligere er omtalt.

Om aftenen gennemgang af dagens observationer samt lommer. Jeg var forhindret i at deltage i aftenens foredrag.

Dag 4

Morgentræk ved Dueodde fra kl. 0730 og 2 timer frem. Ret stærk blæst og som sædvanligt koldt. Talrigeste fugl blev gråand med over 100 trækkende mod vest. Flere andearter, lommer, lappedykkere, dværgmåge, bjergirisker og snespurve. Af sidstnævnte blev set 5, og en ung han rastede heldigvis i klitterne tæt på vores trækpost. Denne fugl fik en deltagere til at glemme kulden og det lidt kedsommelige træk. Snespurven var tillidsfuld og blev fotograferet på 5 meters afstand. Så til Nexø Havn, hvor der blev set (efter min bedste overbevisning) 3 kaspiske måger. En gammel og 2 juv. (1K). Raghammer gav tornskader af den store slags. Her frokost i pibende kulde. Var Klaus ligeglad med. Thats life, som han sagde.

Markerne nord for Boderne gav ikke mindre en 28 sædgæs (rossicus), næsten 200 blisgæs og et par bramgæs. Ved Snorrebakkesøen taffeland, som vi manglede i samlingen. Pyritsøen gav omkring 500 troldænder og kursets sidste lokalitet blev Hasle Sydstrand, hvor der var en del ænder og måger. Spidsand hun og knortegås juv. var vel de mest interessante.

Kurset var til ende. Alle var tilfredse med dagenes forløb, og vi var heldige at næsten alle gåse- og andearter blev spottet i løbet af de 3 dage. Næste år er der vadefuglekursus. Vi ses!

EILIF.