Naturbeskyttelse

Du browser i √łjeblikket arkivet for kategorien Naturbeskyttelse

Japanske Traner - foto David Courtenay/Audubon Photography Awards

Japanske Traner – foto David Courtenay/Audubon Photography Awards

I takt med klimaændringerne flytter fuglene hvert år kilometervis nordpå.
Birdlife International har udgivet en sp√¶ndende hjemmeside “The Messengers” med tilh√łrende rapport, der beskriver hvad vi kan l√¶re af fuglene om truslerne mod dyrearter, levesteder og samfund.

Læs mere på Birdlife International

Vibe i landbrugslandet - foto Pandion 11. maj 2012

Vibe i landbrugslandet – foto Pandion 11. maj 2012

Vi vil ogs√• have l√¶rker, viber, agerh√łns, harer og kornblomster i landbrugslandet. De to tredjedele af Danmark, som forvaltes af landm√¶nd, skal ikke v√¶re en naturm√¶ssigt √łrken.

– Hans Meltofte, formand for Naturpolitisk Udvalg i DOF

Der er overhovedet ingen uenighed mellem de gr√łnne organisationer og biodiversitetseksperter som Rasmus Ejrn√¶s og Hans Henrik Bruun om, at den mest truede biodiversitet i egentlige naturomr√•der skal prioriteres h√łjest i naturbeskyttelsesarbejdet.

Men Danmarks natur best√•r ikke kun af truede arter i h√łjt prioriterede kerneomr√•der for biodiversitet. Vi vil ogs√• have l√¶rker, viber, agerh√łns, harer og kornblomster i landbrugslandet. De to tredjedele af Danmark, som forvaltes af landm√¶nd, skal ikke v√¶re en naturm√¶ssigt √łrken.

Hertil kommer alle de små natur-oaser i landbrugslandet i form af vandhuller, moser, enge, heder og overdrev beskyttet af § 3 i Naturbeskyttelsesloven.

Det er i disse områder, at det meste af de ’levninger’ af natur og biodiversitet, der endnu er tilbage i landbrugslandet, klamrer sig til det yderste af en eksistens.

L√¶s hele debatopl√¶gget p√• DOF’s hjemmeside

fremtiden-er-groen

L√¶g ikke stemmer i regeringens sorte julegave til natur og milj√ł.
Hj√¶lp os i stedet med at passe bedre p√• de f√¶lles naturv√¶rdier, der nu er sat i spil. Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Verdensnaturfonden WWF, Danmarks Sportsfiskerforbund og Det √ėkologiske R√•d er g√•et sammen om et opr√•b, der skal f√• Folketingets partier til at sige nej til regeringens sorte julepakke og ja til en gr√łn fremtid.
Ikke en fr√ł, ikke en fugl og ikke en fisk vil slippe, hvis regeringens nye omfattende v√¶kstpakke gennemf√łres, mens de √•bne landskaber og de frie kyster vil √¶ndre markant udseende.

De flere end 100 punkter i pakken er et enormt udsalg af de f√¶lles v√¶rdier og giver k√łb p√• f√¶lles indsatser, hvilket vil koste Danmarks natur, milj√ł og landskaber dyrt.

Det vurderer en r√¶kke af Danmarks store gr√łnne organisationer, der indtr√¶ngende opfordrer til, at Folketingets partier ikke k√łber regeringens sorte julepakke.

L√¶s mere p√• DOF’s hjemmeside

Du kan læse Regeringens vækstudspil her Рmen pas på Рdet er ikke for sarte sjæle!

Du kan ogs√• l√¶se mere p√• DN’s hjemmeside

Sportsfiskerforbundet har sammen med DOF, DN og WWF iv√¶rksat en r√¶kke film om de sm√• vandl√łb i Danmark.
Du kan se de f√łrste seks film i serien her

Naturligt bevokset brakmark - foto Peder St√łrup

Naturligt bevokset brakmark – foto Peder St√łrup

At milj√ł- og f√łdevareminister, Eva Kjer Hansen, nu vil tillade, at brakmarker pl√łjes og tils√•s med fr√łblanding, er et alvorlig tilbageslag for de vilde arter p√• brakmarkerne. Det er ogs√• et godt eksempel, eller snarere et trist p√•, at der ingen faglighed er bag naturpolitikken.

Det er absolut √łdel√¶ggende for de vilde arter at begynde at pl√łje brakmark op, for derefter at s√• dem til med blomster, og k√¶den hopper helt af, n√•r det omtales som noget positivt for naturen.

Dette skriver Peder St√łrup p√• hjemmesiden Naturbeskyttelse.dk

Du kan læse mere på Naturbeskyttelse.dk

Du kan ogs√• l√¶se om det nye regels√¶t p√• Milj√ł- og F√łdevareministeriets hjemmeside

Flok af vadefugle, raster på en sandbanke.

Flok af vadefugle med sm√• kobbersnepper, spover, terner, en enkelt strandskade og flere andre arter, raster p√• en sandbanke. De tr√¶kker tilsammen mange tusinde kilometer √•rligt p√• en f√¶rd, der bliver mere og mere kritisk, imens fuglenes opholdssteder langs ruterne forsvinder eller √łdel√¶gges. (Foto: Dirk Hovorka ¬© Science)

Stadigt flere af de omr√•der, som verdens tr√¶kfugle bev√¶ger sig gennem i deres √•rlige cyklus, bliver enten √łdelagt eller er i fare for at blive det.

Det viser et nyt studie, pr√¶senteret i det videnskabelige tidsskrift Science. Forskerholdet bag unders√łgelsen har analyseret tr√¶kruter, vinteropholdssteder, samt raste- og ynglepladser for i alt 1451 tr√¶kfuglearter.

Og kun ni procent af disse beskyttes tilstr√¶kkeligt viser analysen. Endvidere er blot tre procent af de truede arter, der er opf√łrt p√• IUCN‚Äôs R√łdliste, tilstr√¶kkeligt beskyttede.

Læs mere på Danmarks Radios hjemmeside

Bevar vore enge - foto Wikimedia

Bevar vore enge – foto Wikimedia

Der er n√¶ppe noget mere dansk end engen. Lys√•ben natur, hvor vind og vejr har frit spil ind over gr√¶sset og det lave vand. √Üstetikken er i h√łjs√¶det, n√•r st√¶rene flokkes, vadefuglene spankulerer rundt, mens g√¶s og svaner tager sig et hvil.

Regeringens lovforslag om spr√łjtning og g√łdskning i ¬ß3 omr√•der, udg√łr desv√¶rre en trussel for de danske enge. N√•r vi g√łr det tilladt at g√łdske og spr√łjte engene, s√• vil den s√¶regne natur g√• tabt, og dermed vigtige levesteder for mange fugle, dyr og planter, som vi n√łdigt vil undv√¶re.

Engene har en stor rekreativ værdi, de er indbegrebet af dansk natur. Desuden er de vigtige for at bevare biodiversiteten.
Derfor skal ansvarlige politikere v√¶re med til at forhindre oml√¶gning, g√łdskning og spr√łjtning, tilgroning, opdyrkning, tilplantning og vedvarende oversv√łmmelser.
Bevar de danske enge.

Læs mere her:
DOF’s hjemmeside
DOF’s Facebook side
DOF Bornholms Facebook side

Skriv under på at bevare de danske enge her

Du kan ogs√• se teksten til lovforslaget her: Lovforslag om Oph√¶velse af forbud mod g√łdskning og spr√łjtning p√• ¬ß 3-beskyttede arealer

Forfatterne til notatet om rydning af fredskov i Svaneke Nordskov orienterer nedenfor om forl√łbet af korrespondancen med Kommunen.

Forl√łbet af debat vedr. planer om rydning af fredskov i forbindelse med byggeri p√• den tidligere campingplads p√• M√łllebakken, Svaneke.

Fouragerende munk - foto Mogens T. Kofod

Fouragerende munk – foto Mogens T. Kofod

Der blev i 2015 fremlagt planer for bygning af et st√łrre antal boliger p√• den tidligere campingplads ved M√łllebakken i Svaneke. Bygherren har pr√¶senteret en r√¶kke tegninger og dertil √łnsker til rydning/udtynding af nogle af de tilst√łdende omr√•der, der bl.a. omfatter Svaneke Nordskov, som er et fredskovsomr√•de.

Fredningsdeklarationen for Svaneke Nordskov er fra 1959 og omtaler bevaring af naturtilstanden i skoven, som p√• fredningstidspunktet var t√¶t bevokset med busk og tr√¶vegetation. Da bygherrens √łnsker om rydning af tr√¶- og buskv√¶kst p√• det fredede areal ikke er forenelige med bevaring af naturen i omr√•det, udarbejdede Mogens T. Kofod og Kurt Buchmann fra Svaneke i juni m√•ned 2015 et notat, som fremsendtes til Danmarks Naturfredningsforening lokalbestyrelse. Heri omtaltes bevoksningens store betydning bl.a. for fuglelivet i omr√•det. Ligeledes understregedes det, hvorledes rydning af vegetationen vil f√• katastrofale konsekvenser for dyrelivet. Man havde efterf√łlgende besigtigelse af omr√•det d. 18. juni 2015 med deltagelse af DN og de to forfattere til notatet.

Lille Flagspætte i Svaneke Nordskov - foto Mogens T. Kofod

Lille Flagspætte i Svaneke Nordskov Рfoto Mogens T. Kofod

Sp√łrgsm√•let om fredskoven er tillige blevet diskuteret i bestyrelsen for Byforeningen Svanekes Venner, som ikke har vedtaget en officel stillingtagen til projektet. Bestyrelsesmedlem Bente Frederiksen fremsendte d. 30. august 2015 notatet til almindelig orientering af kommunens repr√¶sentant p√• omr√•det, Ilsebil Hansen, som efterf√łlgende replicerede p√• henvendelsen i to mails.

Det blev s√•ledes i seneste mail af 9. september 2015 meddelt, at kommunen ikke i √łjeblikket har aktuelle planer i omr√•det, men at man er indstillet p√• at inddrage relevante personer i videre diskussion om arealets fremtid.

Mogens Kofod og Kurt Buchmann

Lille Flagspætte i Svaneke Nordskov - foto Mogens Kofod

Lille Flagspætte i Svaneke Nordskov Рfoto Mogens Kofod

I forbindelse med planer om byggeri af 17 flexboliger ved det nuværende Svaneke Familie Camping, har to af lokalforeningens medlemmer fremsendt notat til kommunen.

I notatet påpeges det uheldige i forhold til fugle og dyrelivet ved den påtænkte rydning af en del af bevoksningen mellem campingpladsen og havet.

Notatet til kommunen har foranlediget en artikel i Bornholms Tidende den 4. september, hvor projektet og de negative indvirkninger dette vil have på naturen i området blev omtalt.

Herunder et kort klip fra notatet, ‎der kan læses i sin helhed her.

“Mogens T. Kofods observationer fra ejendommen p√• M√łllebakken, der er nabo til skoven, er dokumenteret p√• Dansk Ornitologisk Forenings database (DOF-basen). Kurt Buchmann har siden juni 1996 hvert √•r i juni foretaget punktt√¶llinger for Dansk Ornitologisk Forening i omr√•det, og har netop haft skoven ved campingpladsen som et opt√¶llingspunkt alle √•r. Indgreb i Nordskovens naturtilstand ved f.eks rydning af buske og tr√¶er vil have en markant √łdel√¶ggende effekt p√• fuglelivet.

To juvenile Gærdesangere i Svaneke Nordskov - Mogens Kofod

To juvenile Gærdesangere i Svaneke Nordskov РMogens Kofod

Observationerne fra punktt√¶llingerne har s√•ledes vist en tydelig sammenh√¶ng mellem skovning og rydning og nedgang i forekomsten af v√¶rdifulde fuglearter. Det kan i den forbindelse n√¶vnes, at allerede foretagne rydninger omkring campingpladsen har betydet, at arter som nattergal, gulbug og karmindompap er forsvundet fra den specifikke biotop mellem campingplads og skovstien.”

‎Læs hele notatet her

Som et led i at bringe endnu mere √•benhed ind i DOF Bornholm, har du nu mulighed for p√• hjemmesiden at f√łlge med i hvilke emner der arbejdes med i DOF Bornholms bestyrelse.

I menuen i venstre side er der nu et fast punkt “Bestyrelsen arbejder med”, hvor du l√łbende kan holde dig orienteret om bestyrelsens arbejde.

Klik her for at √•bne siden “Bestyrelsen arbejder med”

Gr√łftekant

Foto – Rune Larsen.

Livet i gr√łftekanterne har det sv√¶rt p√• grund af gylle, g√łdning og pl√łjning og h√•rdh√¶ndet vedligehold.
Det g√•r h√•rdt ud over dyre og plantelivet, der bruger gr√łftekanterne som vandreruter og trygge levesteder i det st√¶rkt opdyrkede land.

De danske gr√łftekanter udg√łr tilsammen et areal p√• st√łrrelse med √Ür√ł og i mangel af sammenh√¶ngende natur er gr√łftekanterne vigtige levesteder for planter og dyr, der er knyttet til lys√•bne naturomr√•der.

L√¶s mere p√• Dansk Naturfredningsforenings hjemmeside, hvor DOF Bornholms gr√łftekantsunders√łgelse omtales.

Linkt til artiklen p√• DN’s hjemmeside

« √Üldre indl√¶g § Nyere indl√¶g »