Møder

Du browser i øjeblikket arkivet for kategorien Møder

Stortrapper

Stortrapper

Vi mødes kl. 19.00 på Bornholms Centralbibliotek i Rønne til en spændende aften.Hovedtemaet bliver en interessant turberetning fra den DOF-tur til Ungarn Ida Olsen deltog på.

Som altid er du velkommen til selv at bidrage med større eller mindre indslag når vi holder Mine fugle – Dine fugle.

Kom og se flere lækre fugle som denne dværgskarv. Foto Carsten Andersen

Kom og vær med se flere lækre fugle som denne dværgskarv fotograferet af Carsten Andersen

I augustudgaven af ‘Fugle & Natur’ fremgik det, at vores næste møde under overskiften ‘Mine Fugle – Dine Fugle’ bliver afholdt 15. oktober. Dette er imidlertid ikke korrekt. Den rigtige dato er, som beskrevet i Gaddisijn, fredag d. 25. oktober! Vi glæder os til at se jer til den tid.

Spændende foredrag om Ghana - foto Carsten Andersen

Spændende foredrag om Ghana – foto Carsten Andersen

Omkring 25 medlemmer var 27. marts mødt op til en interessant aften, hvor Alex Rosendal fortalte om DOF’s projekt i det Vestafrikanske land Ghana.

Arrangementet kunne godt have fortjent flere tilhørere, for det var både velpræsenteret og rigtig spændende.

I Ghana har DOF de sidste fire år udført, hvad man må kalde grundforskning. Det har nemlig stort set været uvist, hvor vores trækfugle præcis befinder sig om vinteren. Til at starte med har man derfor uddannet lokale fugleinteressere afrikanere til at foretage indfangning af områdets fugle samt identifikation, aflæsning og ringmærkning, på linje med hvad der foregår i Danmark. Der er langt mellem de overvintrende europæiske trækfugle og endnu længere mellem de ringmærkede, så det er et projekt der kommer til at vare lang tid.

Udover ringmærkningsprojektet forsøger man samtidig at få de lokale beboere til at forstå værdien i de træer, som synes at være så vigtige for fuglelivet. Der foregår nemlig en del semi-illegal træhugst og i store dele af landet ses foruroligende få gamle træer. Forhåbentlig vil projektet på langt sigt komme til at betyde bedre levevilkår for såvel de lokale fugle som vores trækfugle.

Ud over præsentationen af projektet og trækfuglenes situation i Ghana viste Alex en række flotte billeder, fra en af de ture DOF har arrangeret til landet. Her var der vist flere der fik ’blod på tanden’ og samtidig kunne Steffen Pedersen fra Hasle bidrage med anekdoter fra en tilsvarende tur.

Løvsanger i Svenskehavn - foto SRS

Løvsanger i Svenskehavn – foto SRS

Det er med stor glæde, DOF-Bornholm i morgen onsdag den 27. marts kl. 19.00 på Bornholms Centralbibliotek i Rønne kan præsentere en spændende aften i selskab med Alex Rosendal.

Han har indgående kendskab til det projekt, DOF har haft i gang i Ghana siden 2008. Her arbejdes med ringmærkning i samarbejde med Ghana Wildlife Society – specielt med henblik på overvintrende, europæiske sangfugle. En stor del af vore trækfugle er i tilbagegang, uden vi med sikkerhed ved hvorfor. Dog har det vist sig, at tilbagegangen er størst blandt de, der overvintrer syd for Sahara.

Vor viden om fuglene i vinterkvartererne er meget lille. Vi ved dårligt, hvor fuglene rent faktisk opholder sig, hvilke biotoper de foretrækker, hvad de lever af, hvilke andre arter de konkurrerer med, hvornår de ankommer og hvornår de forlader vinterkvartererne. Denne viden er uundværlig, hvis man skal planlægge en målrettet indsats for at stoppe tilbagegangen blandt vores afrikatrækkende ynglefugle.

Så kom og hør, hvor og hvordan øens Løvsangere har tilbragt vinteren. Foreningen giver kaffe/te og kage.

Så er der nye ture, arrangementer og møder i DOF Bornholm frem til medio september 2012. Se mere her på hjemmesiden under “Ture og Møder” samt i næste nummer af Gaddisijn.

Syngende gulspurv - foto Annette B. Olesen

Syngende gulspurv - foto Annette B. Olesen

Torsdag d. 8 marts mødes vi kl. 19.00 på NaturBornholm.

Her bliver der mulighed for at lære eller genopfriske en række af øens fuglestemmer. Foråret er lige på trapperne, så det er på høje tid.

Vi har udvalgt en buket af karakteristiske arter, som burde gøre dig i stand til at genkende op mod 90% af de sangfugle, du vil møde på en typisk tur i Bornholms natur.

Foreningen byder på kaffe, the og kage. Mødelederne byder på tips til indlæring og sjove huskeregler.

Mogens T Kofod og Carsten Andersen

Havde du ikke fornøjelsen af at deltage i foreningens årlige generalforsamling, kan du nu læse referatet og formandens beretning her på hjemmesiden.
Læs mere her

På grund af snevejr og fygning over det meste af øen, er arrangementet på Naturbornholm i aften aflyst.
Arrangementet flyttes til tirsdag den 27. marts kl. 19:00 samme sted

Husk uglearrangement på torsdag

Husk uglearrangement på torsdag - foto Thomas Christensen

På torsdag den 9. februar er der “Mine fugle – dine fugle” arrangement på Naturbornholm kl. 19:00

Medlemmer fra uglegruppen fortæller og viser billeder fra arbejdet med de bornholmske Perle- og Slørugler. Dog vil Skovhornuglen også blive omtalt.

Derudover er fremmødte medlemmer velkomne til at tage interessante ting med fra fugleverdenen. Foreningen byder på kaffe/te og kage.

Skarver i Hundsemyre - foto Carsten Andersen

Skarver i Hundsemyre - foto Carsten Andersen

Omkring 25 personer indfandt sig på Natur Bornholm tirsdag den 5. april kl. 1900. I ca. 2½ time fremlagde de forskellige naturforeninger arrangementer m.v. i løbet af 2010. Stenklubben viste en masse om arbejdet med at finde sten og bearbejde dem på alle mulige måder. Der var fotos fra ture, værksteder m.v. Meget interessant.

Derefter fulgte svampevennerne, der slog til lyd for en landsdækkende svampejagt på 50 udvalgte arter. Der blev vist billleder og diskuteret om spiselige og uspiselige svampe. Altid lærerigt at høre om.

Projekt Hundsemyre blev fremlagt af 2 ornitologer, der viste fotos om optælling af fugle i mosen, hvor der ikke er offentlig adgang fra 15. marts til 15. juli. Interessant at se skarver, grågæs m.fl. i og ved rederne. Flere tilhørere kunne fortælle lidt om fuglelivet i mosen, som de bor tæt på. Lidt undren over, at der var motorcykelløb tæt op ad mosen sidste lørdag. En tilhører mente dog ikke, at det havde medført problemer.

I kan bare ikke se mig! - foto Carsten Andersen

I kan bare ikke se mig! - foto Carsten Andersen

Naturung kunne oplyse, at der ikke var ret mange børn og unge med på turene. Det var mest voksne. Der blev vist fotos fra et større arrangement på Rønne Bibliotek. Opfordring til, at man tager sine børnebørn med på ture, hvoraf der er een hver måned.

Formanden for Naturhistorisk Forening oplyste, at der ikke var så meget at fortælle om i året 2010. Alt gik sin rolige gang. Medlemmerne bliver ældre og ældre. Desværre ikke mange nye i foreningen. Han var tilfreds med aftenens forløb og deltagerantallet.

I øvrigt opfordring til, at der til næste år kommer mange flere til dette interessante møde, hvor alle på en uhøjtidelig måde kan komme til orde med stort og småt.

Eilif S. Bendtsen.

« Ældre indlæg § Nyere indlæg »