Arrangementer

Du browser i øjeblikket arkivet for kategorien Arrangementer

Tirsdag d. 28 kl. 19.00 holder vi atter medlemsaften på biblioteket i Rønne under overskriften Mine fugle – Dine fugle. Aftenens hovedtema bliver en rejsebeskrivelse fra den lille indiske delstat Goa, hvor et utal af eksotiske fugle kan opleves på nærmeste hold. Artslisten omfatter både farvestrålende tropiske fugle og sommerfugle foruden overvintrende europæiske og sjove lokale eksemplarer fra en række alsidige biotoper.

Et udvalg af forskellige isfugle - foto Carsten Andersen

Et udvalg af forskellige isfugle – foto Carsten Andersen

Vi skal dog også benytte lejligheden til at sige farvel til Eilif, som efter en årrække på Bornholm rykker teltpælene op og flytter til Vestsjælland. Han kommer og fortæller om et aktivt liv her på øen med fugle som omdrejningspunkt.

Du er som altid velkommen til selv at bidrage med en historie, billeder, præsentation af en ny bog eller noget andet spændende.

Foreningen byder traditionen tro på kaffe, the og kage.

Atlas III møde på Rønne Bibliotek - foto Mogens Kofod

Atlas III møde på Rønne Bibliotek – foto Mogens Kofod

Tirsdag 26. november var 18 fuglefolk mødt op på Biblioteket i Rønne for at høre om det kommende Atlasprojekt i 2014-17.

Thomas Vikstrøm, som er leder af projektet på landsplan, gennemgik undersøgelsens forskellige dele og fortalte om, hvad de nye undersøgelser kan vise os i forhold til de tidligere Atlasprojekter.

Der vil helt sikkert være arter, der er gået stærkt frem siden sidst, eks. Trane og Stor Skallesluger, men også arter, der er gået stærkt tilbage, eks. Sortspætte og Agerhøne. Undersøgelsen vil dog helt sikkert også vise forandringer i mindre iøjnefaldende arters udbredelse. Desuden vil de såkaldte ”timetælleture” kunne fortælle om landets samlede bestandsstørrelser for de almindeligste fugle.

Det var et spændende og instruktivt møde, men vi vil lokalt også holde fælles ture/møder for at prøve metoderne i praksis, når sæsonen nærmer sig.
På nuværende tidspunkt er 24 af Bornholms 38 kvadrater tildelt kvadratansvarlige, så vi er rigtig godt med. Men der er stadig plads til flere deltagere. Har du et grundlæggende kendskab til de almindelige ynglefugle, skal du bare logge dig ind på Dofbasen og vælge menupunktet ”Atlas”. Her kan du se, hvilke kvadrater, der ikke er dækket, og vælge et.

Se i øvrigt mere om undersøgelsen på DOF’s hjemmeside: www.dof.dk/Atlas/

Jens Christensen

Mødetidspunkterne for turenen til henholdsvis Rø Plantage den 8. december og Døndalen den 5. januar har desværre været angivet forskelligt i Fugle og Natur, Gaddisijn og på hjemmesiden DOF-Bornholm.dk.

De korrekte mødetidspunkter er følgende:
Rø Plantage – søndag den 8. december 2013 kl. 9:00
Døndalen – søndag den 5. januar 2014 kl. 13:00

Stortrapper

Stortrapper

Vi mødes kl. 19.00 på Bornholms Centralbibliotek i Rønne til en spændende aften.Hovedtemaet bliver en interessant turberetning fra den DOF-tur til Ungarn Ida Olsen deltog på.

Som altid er du velkommen til selv at bidrage med større eller mindre indslag når vi holder Mine fugle – Dine fugle.

Hanne viser vej - foto Thomas Christensen

Hanne viser vej – foto Thomas Christensen

Meteorologerne havde ikke været særlige venlige med vejrprognosen til lørdag den 5. oktober, men med en vind på ca. 8 m/s, 13 grader og kun ganske få regnstænk ved turens start viste vejret sig alligevel at blive ganske behageligt for de 16 deltagere samt lederne Peter Holm-Jensen og Hanne Tøttrup.

Mødestedet var sat til at være P-pladsen ved det nordøstlige tårn ved Ølene, da det ikke er sådan at finde rundt i Poulsker Plantage og det er et sted, en del mennesker ikke besøger så tit. Vi samlede os sammen i få biler og kørte ind og parkerede ved Poulsker Jagthytte.
Hanne fortalte lidt om Poulsker og Bodilsker Plantagers historie og om projektet Grønt Partnerskab. Formålet med projektet er at fremme det naturvenlige friluftsliv gennem at udvide adgangs- og oplevelsesmulighederne i plantagerne og deltagerne er Skovselskabet Poulsker A/S, Bornholms Regionskommune, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet (lokalkredsen), Svampevennerne og DOF-Bornholm.
DOF-Bornholms rolle i projektet har været udarbejdelse og opsætning af informationstavler ved udkigstårnet, der er placeret et par hundrede meter syd for Poulsker Jagthytte samt at stå for produktion og opsætning af 14 perleuglekasser i de to plantager.

Nå, tilbage til selve turen. Peter og jeg havde tilrettelagt ruten, så den kom til at foregå såvel på skovveje som på den nyetablerede afmærkede terrænsti og Øle Å-stien. Gåturen gik derfor fra jagthytten ud ad Emilsvej til skovvejkrydset Emilsvej/Rømersvej, hvor terrænstien starter. Denne fulgte vi så i dens fulde udstrækning ud mod øst, hvor vi vendte og gik tilbage ad Øle Å-stien.
Langs ruten var det fortrinsvis via hørelsen, at vi registrerede fuglene: Stor Flagspætte (i alt 14 på turen), Gærdesmutte, Rødhals, Fuglekonge, Sortmejse, Musvit, Blåmejse, Solsort, Skovskade og Grønsisken blev hørt hist og pist langs ruten og en tredjedel af deltagerne var heldige at se en Skovsneppe flyve ind i skoven fra stien.

Der blev også set på andet end fugle - foto Thomas Christensen

Der blev også set på andet end fugle – foto Thomas Christensen

Hvor terrænstien ender i en stor afdrift i den østlige ende af plantagerne, var der udsyn, så vi også kunne få nogle fuglearter at se. Der var 2 Tårnfalke, et par Ravne, et par Kernebidere og på lang afstand en flok korsnæb sp. Thomas mente godt nok at ane noget hvidt på vingen på en af dem, da den fløj, men da flokken vel sad på ca. 400 meters afstand og vi ikke havde teleskop med, har vi ikke noteret nogen Hvidvinget Korsnæb! En enkelt Musvåge blev det også til og i luften 2-3 flokke Grå Gæs, som vi kun så bagfra på nogen afstand. En enkelt udmærkede sig ved at sige som en Grågås, hvilket de øvrige sandsynligvis også var.

Øle Å-stien, som vi gik ad på vores færd tilbage i vestlig retning, bevæger sig på store dele af strækningen igennem tæt nåleskov, der vokser lige ned til åen. Villum Fonden har dog for ikke så længe siden bevilliget 5 millioner kr. til en restaurering af de øverste 3,5 km af Øle Å. Granskoven skal gradvist fjernes for at give plads til udvikling af den naturlige vegetation, biologisk mangfoldighed samt landskabelig skønhed.

Rutekort over turen

Rutekort over turen

Hvis der ikke var fugle at se på, var der mange steder svampe og deltagerne blev af svampekenderne informeret om de forskellige svampearter.
På vej ned ad Lyngvejen fra Grønnevad mod udsigtstårnet begyndte Kisser lige pludselig at stemme i en bornholmsk folkevise, ”3 små møer”, hvor omkvædet lød: ” på den grønne, grønne bred ved Øle Å”. Tilsyneladende meget idyllisk, men ak, røverne havde en meget central rolle i visen.

Ved udsigtstårnet fortalte Peter om Caretakerprojektet, hvor han selv havde været leder af gruppen i Poulsker Plantage og et par af deltagerne bekendtgjorde, at vi i alt havde gået knap 8 km! Turen kom så også til at tage lidt længere tid end oprindelig udmeldt, men der blev konfereret med deltagerne desangående undervejs og kun et par af disse blev nødt til gå tilbage til bilerne på et lidt tidligere tidspunkt.
En rigtig fin tur med en masse dejlige oplevelser var slut.

Hanne Tøttrup

Bemærkning fra redaktøren:
Flere spurgte hvor de kunne få kort over området (Poulsker og Bodilsker Plantage).
Fra 1. januar 2013 er en række forskellige geodata (bl.a. digitale kort) blevet givet fri så alle kan benytte disse gratis. En lang række digitale kort (blandt andet dem Hanne havde med på turen) kan hentes på Kortforsyningen.dk
Gå til denne side og opret dig som bruger.
Så kan du hente kort i forskellige målestok og over alle egne af Danmark.

Kom og se flere lækre fugle som denne dværgskarv. Foto Carsten Andersen

Kom og vær med se flere lækre fugle som denne dværgskarv fotograferet af Carsten Andersen

I augustudgaven af ‘Fugle & Natur’ fremgik det, at vores næste møde under overskiften ‘Mine Fugle – Dine Fugle’ bliver afholdt 15. oktober. Dette er imidlertid ikke korrekt. Den rigtige dato er, som beskrevet i Gaddisijn, fredag d. 25. oktober! Vi glæder os til at se jer til den tid.

Fugletårnet i Poulsker Plantage - foto Hanne Tøttrup

Fugletårnet i Poulsker Plantage – foto Hanne Tøttrup

Mødetid og sted: Lørdag den 5. oktober klokken 09.00 på den store P-plads på østsiden af Ølenevej ved det nordligste fugletårn i Ølene.

Klik på kort ikonen for at finde mødestedet på Google Maps.

Fra P-pladsen kører vi samlet til Poulsker Plantage. Vi vil gå en tur i plantagen ad skovveje, Øle Å-stien og den nyanlagte terrænsti. Derudover skal vi besøge det nye fugletårn ved vådområdet syd for Poulsker Jagthytte.

Af områdets fugle kan nævnes Musvåge, Duehøg, Skovsneppe, Ravn, spætter og mejser, men vi vil også holde øje med luftrummet over os, da det er træktid og der vil kunne passere Traner, rovfugle og gæs på vej mod syd.
Solidt, vandtæt fodtøj anbefales. Turen tager godt et par timer.

Turledere: Peter Holm Jensen og Hanne Tøttrup (mobil 20 27 01 58).

Ben Woodhams udstiller i Galleri Huz 16

Ben Woodhams udstiller i Galleri Huz 16

Min udstilling ‘Nye Værker’ åbner på det lille og stemningsfulde Galleri Huz 16, Sandvig, Bornholm, på søndag den 28. juli kl. 14.
Udstillingen varer frem til lørdag den 10. august.

Jeg udstiller nogle nye grafiske tryk – reduktions linoleumstryk – sammen med nogle akvareller. Fire af de grafiske tryk er små landskaber fra forskellige steder på Bornholm (en til hver årstid), mens seks andre grafiske tryk viser ‘Anas’ ænder fra Bornholm. Akvarellerne er en ‘mixed bag’ med både døde og levende fugle.

Jeg vil også have nogle af mine skitsebøger lagt frem, der forhåbentligt forklarer processen fra skitser til tryk – jeg bruger ‘reduktions metode’ til at lave linoleums tryk, som jeg selv synes er en meget interessant og sjov metode.

Jeg vil selv være på galleriet det meste af tiden, og vil meget gerne ‘snakke lidt fugle’.
Jeg holder ikke nogen fernisering, men Galleriet holder åbent hver dag fra kl. 14 til kl. 19.

Klik på billedet for at se plakaten fra udstillingen og kort, der viser hvor du finder Galleri Huz 16.

Ben Woodhams

Vi gentager grillarrangementet igen i år, hvor vi kombinerer fugle, natur og lidt historie med hygge omkring grillen.

Mødetid og sted: Fredag den 21. juni kl. 16.00 Shelterpladsen i Vestermarie Plantage.

Man finder shelterpladsen ved at dreje af ved træskiltet på Ørningevej og køre ca. 750 m ad en god grusvej (GPS koordinater: 55.112633° 14.865117° – grøn pil på kort).

Mens grillmesteren gør grillen klar, går vi en tur i det spændende område, hvor der både er spor af gamle feldspatbrud, en galgebakke samt røser og skibssætninger fra bronzealderen.
Vi passerer Ørninge Mose og tager turen op over Ørninge Bakke (147 m) og slutter turen af ved at komme forbi Sergentmyr, før vi vender tilbage til shelterpladsen.

Medbring mad og drikkevarer samt glas, tallerken og bestik. Vel mødt!
Du kan læse mere om Ørninge bakker her.

Turledere: Birthe og Jørn Egebjerg 61 11 33 35

Fra tidligere KMO kursus - foto Thomas Christensen

Fra tidligere KMO kursus – foto Thomas Christensen

Tidspunkt: Torsdag den 30. maj 2013 kl. 18.30 til søndag den 2. juni 2013 kl. 14.00
Mødested: Torsdag på “Væbogård”, Vystebyvej 4, 3790 Hasle (hos Kåre).

Nu bliver det 7. gang vi planlægger kursus i 4 dage med Klaus Malling Olsen, hvor vi om dagen kigger på fugle i felten og om aftenen får uddybet dagens oplevelser i tegninger og billeder.

Emnerne i undervisningen om aftenen vil afhænge af dagens oplevelser, men måske vil vi beslutte at tage særlige emner op – har du et ønske forud for kurset, så kontakt Kåre.

Klaus Malling Olsen er blandt de bedste til fuglebestemmelse og i særklasse som formidler. Hans bøger er velkendte. Det særligt fine ved Klaus Malling er, at han formår at favne alle uanset forkundskaber. Både som ny fuglekigger eller (gammel og) garvet, er der noget at hente. Der kommer guldkorn, som du kan bruge i felten, og som du ikke bare lige kan læse i bøgerne, eller som i hvert fald bliver sat i et ny perspektiv.

Ihærdige ornitologer - foto Thomas Christensen

Ihærdige ornitologer – foto Thomas Christensen

Planen for dagene er:
Torsdag kl. 18.30, når vi mødes, vil Klaus forsøge at foregribe nogen af morgendagens oplevelser, og vi aftaler næste morgens mødested.
Fredag og lørdag starter med ture i felten og slutter ud på aftenen med uddybning af dagens oplevelser. Søndag tilbringer vi i felten. Alt i alt 4 dage med masser af fugleture og tilhørende teori. (Kystfugletællingen foregår i samme weekend – og det indarbejder vi i kurset efter aftale torsdag aften).

Du skal selv sørge for overnatning, morgenmad og frokost, mens aftensmad fredag og lørdag er inklusive. Klaus Hermansen m.fl. står for fredagens menu (vegetarmad), og Kåre m.fl. for lørdagens.

Transporten i privatbiler aftales mellem deltagerne indbyrdes, ring evt. til Kåre.

Spørgsmål kan rettes til Kåre Kristiansen på mail: kkr.kkr@gmail.com eller tlf. 56 96 41 17 eller mobil 72 22 74 71.

Tilmelding (først-til-mølle-princippet gælder) sker ved at indbetale 950 kr. til DOF-Bornholms konto reg.nr. 4720 kontonr. 4720 435233 med angivelse af navn(e), tlf. nr. og “KMO-13″ på indbetalingen. Der er 12 pladser på kurset, så det bliver nok desværre nødvendigt at sige nej til de sidste!

Kåre Kristiansen

« Ældre indlæg § Nyere indlæg »