Arrangementer

Du browser i øjeblikket arkivet for kategorien Arrangementer

Kom og se flere lækre fugle som denne dværgskarv. Foto Carsten Andersen

Kom og vær med se flere lækre fugle som denne dværgskarv fotograferet af Carsten Andersen

I augustudgaven af ‘Fugle & Natur’ fremgik det, at vores næste møde under overskiften ‘Mine Fugle – Dine Fugle’ bliver afholdt 15. oktober. Dette er imidlertid ikke korrekt. Den rigtige dato er, som beskrevet i Gaddisijn, fredag d. 25. oktober! Vi glæder os til at se jer til den tid.

Fugletårnet i Poulsker Plantage - foto Hanne Tøttrup

Fugletårnet i Poulsker Plantage – foto Hanne Tøttrup

Mødetid og sted: Lørdag den 5. oktober klokken 09.00 på den store P-plads på østsiden af Ølenevej ved det nordligste fugletårn i Ølene.

Klik på kort ikonen for at finde mødestedet på Google Maps.

Fra P-pladsen kører vi samlet til Poulsker Plantage. Vi vil gå en tur i plantagen ad skovveje, Øle Å-stien og den nyanlagte terrænsti. Derudover skal vi besøge det nye fugletårn ved vådområdet syd for Poulsker Jagthytte.

Af områdets fugle kan nævnes Musvåge, Duehøg, Skovsneppe, Ravn, spætter og mejser, men vi vil også holde øje med luftrummet over os, da det er træktid og der vil kunne passere Traner, rovfugle og gæs på vej mod syd.
Solidt, vandtæt fodtøj anbefales. Turen tager godt et par timer.

Turledere: Peter Holm Jensen og Hanne Tøttrup (mobil 20 27 01 58).

Ben Woodhams udstiller i Galleri Huz 16

Ben Woodhams udstiller i Galleri Huz 16

Min udstilling ‘Nye Værker’ åbner på det lille og stemningsfulde Galleri Huz 16, Sandvig, Bornholm, på søndag den 28. juli kl. 14.
Udstillingen varer frem til lørdag den 10. august.

Jeg udstiller nogle nye grafiske tryk – reduktions linoleumstryk – sammen med nogle akvareller. Fire af de grafiske tryk er små landskaber fra forskellige steder på Bornholm (en til hver årstid), mens seks andre grafiske tryk viser ‘Anas’ ænder fra Bornholm. Akvarellerne er en ‘mixed bag’ med både døde og levende fugle.

Jeg vil også have nogle af mine skitsebøger lagt frem, der forhåbentligt forklarer processen fra skitser til tryk – jeg bruger ‘reduktions metode’ til at lave linoleums tryk, som jeg selv synes er en meget interessant og sjov metode.

Jeg vil selv være på galleriet det meste af tiden, og vil meget gerne ‘snakke lidt fugle’.
Jeg holder ikke nogen fernisering, men Galleriet holder åbent hver dag fra kl. 14 til kl. 19.

Klik på billedet for at se plakaten fra udstillingen og kort, der viser hvor du finder Galleri Huz 16.

Ben Woodhams

Vi gentager grillarrangementet igen i år, hvor vi kombinerer fugle, natur og lidt historie med hygge omkring grillen.

Mødetid og sted: Fredag den 21. juni kl. 16.00 Shelterpladsen i Vestermarie Plantage.

Man finder shelterpladsen ved at dreje af ved træskiltet på Ørningevej og køre ca. 750 m ad en god grusvej (GPS koordinater: 55.112633° 14.865117° – grøn pil på kort).

Mens grillmesteren gør grillen klar, går vi en tur i det spændende område, hvor der både er spor af gamle feldspatbrud, en galgebakke samt røser og skibssætninger fra bronzealderen.
Vi passerer Ørninge Mose og tager turen op over Ørninge Bakke (147 m) og slutter turen af ved at komme forbi Sergentmyr, før vi vender tilbage til shelterpladsen.

Medbring mad og drikkevarer samt glas, tallerken og bestik. Vel mødt!
Du kan læse mere om Ørninge bakker her.

Turledere: Birthe og Jørn Egebjerg 61 11 33 35

Fra tidligere KMO kursus - foto Thomas Christensen

Fra tidligere KMO kursus – foto Thomas Christensen

Tidspunkt: Torsdag den 30. maj 2013 kl. 18.30 til søndag den 2. juni 2013 kl. 14.00
Mødested: Torsdag på “Væbogård”, Vystebyvej 4, 3790 Hasle (hos Kåre).

Nu bliver det 7. gang vi planlægger kursus i 4 dage med Klaus Malling Olsen, hvor vi om dagen kigger på fugle i felten og om aftenen får uddybet dagens oplevelser i tegninger og billeder.

Emnerne i undervisningen om aftenen vil afhænge af dagens oplevelser, men måske vil vi beslutte at tage særlige emner op – har du et ønske forud for kurset, så kontakt Kåre.

Klaus Malling Olsen er blandt de bedste til fuglebestemmelse og i særklasse som formidler. Hans bøger er velkendte. Det særligt fine ved Klaus Malling er, at han formår at favne alle uanset forkundskaber. Både som ny fuglekigger eller (gammel og) garvet, er der noget at hente. Der kommer guldkorn, som du kan bruge i felten, og som du ikke bare lige kan læse i bøgerne, eller som i hvert fald bliver sat i et ny perspektiv.

Ihærdige ornitologer - foto Thomas Christensen

Ihærdige ornitologer – foto Thomas Christensen

Planen for dagene er:
Torsdag kl. 18.30, når vi mødes, vil Klaus forsøge at foregribe nogen af morgendagens oplevelser, og vi aftaler næste morgens mødested.
Fredag og lørdag starter med ture i felten og slutter ud på aftenen med uddybning af dagens oplevelser. Søndag tilbringer vi i felten. Alt i alt 4 dage med masser af fugleture og tilhørende teori. (Kystfugletællingen foregår i samme weekend – og det indarbejder vi i kurset efter aftale torsdag aften).

Du skal selv sørge for overnatning, morgenmad og frokost, mens aftensmad fredag og lørdag er inklusive. Klaus Hermansen m.fl. står for fredagens menu (vegetarmad), og Kåre m.fl. for lørdagens.

Transporten i privatbiler aftales mellem deltagerne indbyrdes, ring evt. til Kåre.

Spørgsmål kan rettes til Kåre Kristiansen på mail: kkr.kkr@gmail.com eller tlf. 56 96 41 17 eller mobil 72 22 74 71.

Tilmelding (først-til-mølle-princippet gælder) sker ved at indbetale 950 kr. til DOF-Bornholms konto reg.nr. 4720 kontonr. 4720 435233 med angivelse af navn(e), tlf. nr. og “KMO-13″ på indbetalingen. Der er 12 pladser på kurset, så det bliver nok desværre nødvendigt at sige nej til de sidste!

Kåre Kristiansen

Spændende foredrag om Ghana - foto Carsten Andersen

Spændende foredrag om Ghana – foto Carsten Andersen

Omkring 25 medlemmer var 27. marts mødt op til en interessant aften, hvor Alex Rosendal fortalte om DOF’s projekt i det Vestafrikanske land Ghana.

Arrangementet kunne godt have fortjent flere tilhørere, for det var både velpræsenteret og rigtig spændende.

I Ghana har DOF de sidste fire år udført, hvad man må kalde grundforskning. Det har nemlig stort set været uvist, hvor vores trækfugle præcis befinder sig om vinteren. Til at starte med har man derfor uddannet lokale fugleinteressere afrikanere til at foretage indfangning af områdets fugle samt identifikation, aflæsning og ringmærkning, på linje med hvad der foregår i Danmark. Der er langt mellem de overvintrende europæiske trækfugle og endnu længere mellem de ringmærkede, så det er et projekt der kommer til at vare lang tid.

Udover ringmærkningsprojektet forsøger man samtidig at få de lokale beboere til at forstå værdien i de træer, som synes at være så vigtige for fuglelivet. Der foregår nemlig en del semi-illegal træhugst og i store dele af landet ses foruroligende få gamle træer. Forhåbentlig vil projektet på langt sigt komme til at betyde bedre levevilkår for såvel de lokale fugle som vores trækfugle.

Ud over præsentationen af projektet og trækfuglenes situation i Ghana viste Alex en række flotte billeder, fra en af de ture DOF har arrangeret til landet. Her var der vist flere der fik ’blod på tanden’ og samtidig kunne Steffen Pedersen fra Hasle bidrage med anekdoter fra en tilsvarende tur.

På grund af snevejr og fygning over det meste af øen, er arrangementet på Naturbornholm i aften aflyst.
Arrangementet flyttes til tirsdag den 27. marts kl. 19:00 samme sted

Nyere indlæg »