Aktiviteter

Du browser i øjeblikket arkivet for kategorien Aktiviteter

Fra tidligere kursus med KMO - foto Thomas Christensen

Fra tidligere kursus med KMO – foto Thomas Christensen

Der er kommet et par afbud til feltkurset med Klaus Malling Olsen, så du kan stadig nå at være med!

For 7. gang er der nu et spændende kursus i 4 dage med Klaus Malling Olsen, hvor vi om dagen kigger på fugle i felten og om aftenen får uddybet dagens oplevelser i tegninger og billeder.

Emnerne i undervisningen om aftenen vil afhænge af dagens oplevelser, men måske vil vi beslutte at tage særlige emner op – har du et ønske forud for kurset, så kontakt Kåre.

Klaus Malling Olsen er blandt de bedste til fuglebestemmelse og i særklasse som formidler. Hans bøger er velkendte. Det særligt fine ved Klaus Malling er, at han formår at favne alle uanset forkundskaber. Både som ny fuglekigger eller (gammel og) garvet, er der noget at hente. Der kommer guldkorn, som du kan bruge i felten, og som du ikke bare lige kan læse i bøgerne, eller som i hvert fald bliver sat i et ny perspektiv.

Læs mere om kurset her…

Kåre

facebooklogo Har du en facebook-profil og vil du dele dine bornholmske fugleoplevelser, og høre om andres, så meld dig til gruppen DOF-Bornholm på linket her
Her kører der dagligt opdateringer fra felten og her kan du følge med i sjove obs og lign.

Man skulle næsten tro det var sneugler der skulle kigges efter - foto Thomas Christensen

Man skulle næsten tro det var sneugler der skulle kigges efter – foto Thomas Christensen

Uglegruppen i DOF-Bornholm har i de sidste par uger været særdelses aktive. Rundt omkring i de bornholmske skove og plantager hænger der 53 perleuglekassser, som nu alle er blevet gennemgået med hulkamera for at tjekke kassernes indhold.

Den megen sne har i år gjort det yderst vanskeligt at færdes og hvor vi de forrige år har kunnet køre i bil eller cykle på skovvejene, har det hele i år næsten udelukkende måttet foregå til fods!
Alt i alt er der brugt ca. 90 mandetimer på gennemgangen. Til dette skal dog tilføjes, at vi på to af de ni ture har været seks personer af sted, så vi samtidig har kunnet lave en hyggetur ud af det, hvis man kan tale om det, når vi mange steder har gået lange strækninger i op til 50 cm sne!

Check af kasse med hulkamera - foto Thomas christensen

Check af kasse med hulkamera – foto Thomas Christensen

I år er der i februar og marts måned hørt syngende Perleugler to steder på Bornholm. Den ene på Nordvestbornholm hørte jeg selv synge i ca. 4 minutter i februar og den er ikke hørt siden og den anden er hørt sporadisk på Midtbornholm i en forholdsvis kort tidsperiode.
Alle tre kasser, der blev ynglet i sidste år, har været tomme, men alligevel er vi ikke ved gennemgangen i år blevet skuffede, hvilket vi vil informere om senere.

De allerførste kasser har været helt og aldeles tomme, men i enkelte har der været grene, tre kasser har været fyldt med bitavler, i en lå et enkelt rundt, hvidt æg og i en kasse i bisonskoven røg der så sandelig et egern ud af hullet!

Om ca. tre uger vil vi gå alle kasser igennem endnu engang, da den langvarige vinter måske kan have haft en indflydelse på starten af yngleperioden.
Næste gang forventer vi dog, at brugen af bil kan nedbringe antallet af mandetimer væsentligt!

Til efteråret skal vi hænge de sidste 15 perleuglekasser op, som vi har stående, så hvis vinteren næste år bliver mildere, gør det ikke noget!

Hanne Tøttrup

Traner på isen i Spellinge Mose - foto Carsten Andersen

Traner på isen i Spellinge Mose – foto Carsten Andersen

16 morgenduelige DOF’er mødte op kl. 8.00 lørdag den 6. april ved Krashavevej/Nørregårdsvej.
Birthe havde planlagt ruten, Carsten stod for orienteringen mens Hanne tog sig af at notere arterne.

Denne dag var det forår – så ud i solen for at høre og se fuglene. Vi gik ad naturstien mod Spellinge Mose og meget snart var der en Skovskade, en enlig Stær, hvilket fik Carsten til at fortælle, at en Stær havde dræbt en Vandrefalk (joh – da man kikkede nærmere på Vandrefalken fandt man i kroppen på den næbbet af en Stær). Der var en hel del Grågæs – de trak tidligere til Sydspanien – men bliver nu for en stor dels vedkommende i Skåne eller hos os.
Der stod to Traner nede på isen i Spellinge Mose – vi kunne tydeligt høre dem og efterhånden også se dem – smukt syn. Tranerne trækker heller ikke så langt som tidligere – nu bliver mange af dem i Midt Frankrig eller endog på Rügen. Vi passerede et større spætteværksted (på tilbagevejen på turen kom 3 Store Flagspætter flyvende).

Rød Glente - foto Carsten Andersen

Rød Glente – foto Carsten Andersen

Carsten fortalte os, at Bogfinkens sang er 2-delt. 1. del er genetisk bestemt og 2. del læres individuelt og er ofte forskelligt, så forældrefuglene kan kende forskel på ungerne.

Vi nød solen og udsigten oppe fra Store Borg ud over mosen, hvor der gik mange Grågæs. Der kom en Rød Glente – ikke helt nem at genkende i hvert fald for to af deltagerne, idet halen var spredt, dog var det nemmere at genkende glenten, da den havde passeret os.
Og så var der en nyankommen Rørhøg. Oppe på den gamle jernbanelinie så vi Fuglekonger i toppene af de store graner, et enkelt Rådyr passerede længere fremme.

Grågås - foto Carsten Andersen

Grågås – foto Carsten Andersen

Vi kom nogenlunde tørskoede over på den anden side af Spellinge Mose – og her kom vi så tæt på Tranerne, at de samt de fleste af Grågæssene fløj. Mere Rørhøg, Gulspurv, Stær, Solsort, Gråkrager, Sølvmåger, Skovskader.

En dejlig, dejlig tur i godt selskab sluttede ved 10-tiden. Referenten tog til Allinge Havn og så Danmarks eneste Stellersand, undervejs både to Ravne (et par), Stære og en enkelt fouragerende og kaldende Vibe. Ved Vang Pier var der én Stor Skallesluger hun og 8-9 bejlere – morsomt at se hannerne nærmest løbe på vandet.

Med fuglevenlig hilsen
Ida Olsen

Hele den bornholmske kystlinje og kystnære søer vil blive gennemgået at ialt 39 observatører fordelt på 28 strækninger.
DOFBase indtastningsmodul lukker

Vejrudsigten ser rimelig ud om end lidt vind kan præge østkysten lørdag. Som i den foregående uge bliver det koldt, men tilsyneladende kommer der ikke nedbør.
Det kolde vejr kan bringe os nordlige arter vi sjældent ser især koblet med de sidste dages nordøstlige og østlige vindretninger.
For mig er et højdepunkt altid den smukke Lille Skallesluger og den på Bornholm sjældent sete Sortgrå Ryle, men der er også god grund til at holde skarpt udkig efter de sjældnere storlommer og måske Kongeederfugl og Stellersand. Året 2012 bød på hele tre nye arter for Bornholm og Ertholmene, hvoraf to nye for Danmark, er det godt at komme tidligt i gang med et fantastisk fugleår.
Når vi er ude registrerer vi alle fugle og det kan være noget helt andet end vandfuglene der starter en telefonkæde.
Husk også at rapportere dødfundne fugle og eventuelt olieskadede havfugle.

Hermed vil jeg ønske alle en rigtig god tur og en god naturoplevelse.
Hvis der bliver problemer eller der er spørgsmål står jeg til rådighed
på tlf. 30182131. Også hvis I har noget særlig spændende må I gerne ringe.

Mogens

Klik på billedet og se en masse gode billeder fra turen. Foto Rowan Holloway

Klik på billedet og se en masse gode billeder fra turen. Foto Rowan Holloway

Lørdag den 5. januar klokken ufattelig tidlig om morgenen propfyldtes 6 biler med 16 børn i alderen 6 til 11 år samt en blanding af fugleinteresserede voksne fra Naturbørnehaven Lillegryn og forældre til børnene. Vi mødtes alle ved færgen i Rønne med kikkerter, varmt tøj, madkurv og søvn i øjnene. Foran lå en tur i det sydsvenske sø-område lige nord for Ystad.

I ugerne op til havde en lille gruppe af naturelskende forældre arbejdet på denne første tur i vores naturklub der skal give børn en række fede naturoplevelser i det kommende år. Den lille fuglegruppe af børn som flere indlæg her på siden tidligere har omhandlet, var alle klar da planerne om en ørnetur startede men interessen bredte sig og vi måtte geare turen til en større flok.
Læs resten af dette indlæg »

Træning i afstandsbedømmelse i tåge er ingen let sag. Fra atlas-aktiviteterne på årsmødet i Nymindegab, marts 2012. Foto: Jørn L. Larsen. Oprustningen på fuglefronten er i gang, og i 2013 er DOF klar med et pilotprojekt, der for alvor skal sende Atlas III af sted i foråret 2014. Der er brug for rundt regnet 1.000 fugletællere i felten. I løbet af fire år skal de kortlægge Danmarks bestande af ynglefugle fordelt på 2.163 kvadrater, hvert på 5 gange 5 kilometer. Alle afkroge af landet vil blive tjekket af frivillige fugletællere.
Du kan læse mere om projektet her på Pandion: Store fugletælling

Opsætning af perleuglekasser - foto Thomas Christensen

Opsætning af perleuglekasser – foto Thomas Christensen

Så er der igen blevet produceret perleuglekasser og disse kasser er for tiden ved at blive sat op i de privatejede Poulsker og Bodilsker Plantager.

Lars Wilhjelm, der ejer plantagerne, har i samarbejde med Naturstyrelsen, Bornholms Regionskommune, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Svampevennerne og DOF-Bornholm indgået et grønt partnerskab til fremme af naturvenligt friluftsliv ved at udvide adgangs- og oplevelsesmulighederne i et større skovområde, nemlig Poulsker- og Bodilsker Plantager.
Dette arbejde bliver færdiggjort ved udgangen af 2012.

DOF-Bornholms opgave i projektet har været at udpege stedet for et handikapfugletårn og udfærdige informationsplancher om fuglelivet på stedet. Derudover er DOF-Bornholms rolle at stå for fremstilling og opsætning af et antal perleuglekasser.

Skovarbejder Kurt Kofoed har her i efteråret fremstillet 14 kasser af træstammemodellen og uglegruppens medlemmer bliver her i november færdige med opsætningen af kasserne på egnede biotoper i området.

Opsætning af perleuglekasser - foto Thomas Christensen

Perleuglekasse i Poulsker Plantage – foto Thomas Christensen

Siden 2003 er der efterhånden blevet sat 68 perleuglekasser op forskellige steder på Bornholm. Kassemodellerne er løbende blevet forbedret efter de erfaringer uglegruppen har gjort sig. Alle kasser er registreret med GPS og checkes årligt for ynglende fugle.
Der er altså nu boliger nok til den lille ugle, så arbejdet består fremover i vedligeholdelse og kontrol af disse kasser. Sidste år var der tre perleuglepar på Bornholm, en fremgang på to par fra året før.

Hanne Tøttrup

Klik på billedet og hent pdf flyer

NaturBornholm vil starte NaturKlubben på Bornholm

Det bliver en klub for bornholmske familier, der vil ud i naturen med deres børn. NaturBornholm laver et naturværksted, der vil være omdrejningspunkt for nogle af aktiviteterne, men ellers er det ud i naturen med en naturvejleder.

Klubben vil prøve at dække de tidspunkter af året, uden for turistsæsonen, hvor der ikke er så mange lignende tilbud. Indmeldelse sker om foråret, men de to første arrangementer i november og januar er gratis og kræver ikke tilmelding.

Ved at klikke på billedet her kan du hente Naturklubbens flyer og læse mere om programmet for 2013

Lapugle - foto Carsten Andersen

Lapugle – foto Carsten Andersen

Lapuglen i Måsalycka mosse ved Sankt Olof blev genfundet af fire bornholmske ornitologer den 21. oktober 2012.
Der har gennem en uges tid været meldt to Lapugler i dette område og det fik Jens Christensen til i fredags, at tage et godt initiativ. Fylde bilen op og tage over søndag for at se om man kunne finde dem.

Det er en smuk og meget lun dag, desværre med begrænset sigtbarhed selvom solen var lige ved at komme igennem. Det er et stort eng- og moseområde liggende så tæt ved kirken i Sankt Olof at man kan høre kirkeklokkerne og for bornholmere andre skønne lyde som f.eks. Sortspætte, Grønspætte, Fyrremejse og en mængde Sumpmejser, samt naturligvis også Spætmejse.

Lapuglen var ikke meldt ud siden torsdag og nu havde vi altså søndag. Det sidste sted den var set var i det sydlige moseområde, så her gik vi de første tre timer, smukt område i fine efterårsfarver, men ingen Lapugle. Et stort gylp, måske fra den.

Tilbage ved bilen mødte vi lille Isac og hans papa, som havde været ved den rydning hvor den først var blevet set, de kunne slukøret meddele at der ikke var nogen ugle, det samme sagde andre fuglefolk vi mødte på vejen.

Læs resten af dette indlæg »

« Ældre indlæg § Nyere indlæg »