Aktiviteter

Du browser i øjeblikket arkivet for kategorien Aktiviteter

Mandag den 17. marts mødes vi kl. 16.30 på Almegårds øvelsesområde ved Nærkampsbyen. Senere tager vi ind til Biblioteket i Rønne.

Ved denne lejlighed vil vi især koncentrere os om timetælleturene. I felten vil vi prøve teknikken af: Hvordan bevæger man sig fremad på ruten, hvordan registreres fuglene, så de kommer ind på rette sted i optællingsskemaet. Er der nogle fugle, der ikke skal tælles med, osv.

På Biblioteket vil vi i fællesskab se på, hvordan man opretter timetællingsruten i sit kvadrat. Det foregår på computer. Medbring derfor meget gerne jeres egen computer.
Der vil også blive lejlighed til at diskutere alle mulige andre spørgsmål om Atlas III, f.eks. foranlediget af vejledningerne til projektet, der skulle ligge klar på www.dof.dk/atlas senest 1. marts.

Projektet bidrager med en let aftenservering (vådt og tørt). Tilmelding er derfor nødvendig, til jenschristensen50@gmail.com senest 14/3.

Kåre og Jens.

Nordisk tone og stemning på Bornholm.

Tidligere end registreret de seneste år hørtes den første syngende Perleugle en stjerneklar nat med tiltagende måne den 4. februar i år. Da de samme gunstige betingelser var tilstede næste aften tog nogle medlemmer af uglegruppen ud for at lytte flere steder samtidig. Resultatet var, at der formodentlig var hele fire syngende hanner samtidig forskellige steder, uden at alle muligheder dog er prøvet.

Frem mod og omkring fuldmåne den 15. februar har alle denne mulighed. Tag cyklen eller gå en tur ad Lindsvej i Paradisbakkerne, gennem Rø Plantage eller en af de andre Plantager eller i Almindingen. Disse steder har Uglegruppen i DOF Bornholm indtil videre opsat 53 Perleuglekasser og hvis der er en territoriehævdende han, kan han på en stille aften høres på kilometers afstand.

På vedhæftede links kan du høre hvordan Perleuglens sang lyder, der er også kald og særlige paringslyde. Det er endnu meget tidligt på året, så der kan også være muligheder omkring næste fuldmåne. Den kan også synge en aften der slet ikke er måne, men fortryllelsen er størst en måneklar aften. Hvis du hører eller ser en Perleugle må du gerne give besked til Uglegruppen ved Hanne Tøttrup – telefon 56441158 eller på e-mail: hanne.toettrup@c.dk

Perleugle – sang

Perleugle – kald

Perleugle – kald fra hun

Klik her for at høre mere sang og kald af Perleugler

Mogens T. Kofod

Så er det ved at være jul og tid til tilbageblik på året der gik.

Hvad angår Stor Skallesluger, så gik det helt forrygende. Vi har nu 19 kasser med sikkert ynglende fugle, mod 14 sidste år. Det har virkelig været en succes at udskifte gamle kasser og opsætte nye. Jeg håber at vi næste år vil kunne producere nogle flere kasser og få dem sat op.

Vores helt store succes er på Nexø sydstrand hvor der nu er 11 kasser besat, det er nok også den bedste lokalitet på øen for skalleslugeren. Vi har 4 af 5 kasser besat i Hundsemyre. 2 Kasser i Salene. 1 i Snogebæk. Og 1 i Hasle. Desværre var der ikke nogen i Døndalen, som ellers har været sikker i nogle år. Til gengæld har Arne Møller indberettet en hun med små pull fra Årsdale, så den må have ynglet i et naturligt hul. Oluf Lou har fortalt mig om en Skallesluger der fløj ind i en klippesprække ved Jons Kapel, han har senere set en hun med små pull samme sted.

D.v.s. at vi i alt har 21 ynglende skalleslugere på Bornholm i år.

Jan Riis-Hansen.

Kom og se flere lækre fugle som denne dværgskarv. Foto Carsten Andersen

Kom og vær med se flere lækre fugle som denne dværgskarv fotograferet af Carsten Andersen

I augustudgaven af ‘Fugle & Natur’ fremgik det, at vores næste møde under overskiften ‘Mine Fugle – Dine Fugle’ bliver afholdt 15. oktober. Dette er imidlertid ikke korrekt. Den rigtige dato er, som beskrevet i Gaddisijn, fredag d. 25. oktober! Vi glæder os til at se jer til den tid.

Perleugleungerne beundres - foto Thomas Christensen

Perleugleungerne beundres – foto Thomas Christensen

Så er ynglesæsonen for Perleuglen forbi og det er muligt at lave en status for arten på Bornholm.

Efter at der i 2012 havde været tre ynglepar herovre, var det spændende, om bestanden i år ville gå frem eller tilbage.
Ved gennemgang med hulkamera af de over 50 opsatte kasser i begyndelsen af april viste det sig lidt overraskende, at ingen af de tre ynglekasser fra 2012 var beboede. Derimod lå der hunner i to kasser i Almindingsområdet. En syngende han, der havde fået lokket en hun til sig i en af de kommunale plantager blev også fulgt med interesse, men dette par etablerede sig aldrig.

Den 27. april kom Klaus Dichmann fra DOF’s uglegruppe til Bornholm for at ringmærke de to hunner. Den lokale ugleringmærker, David Nestved, skulle ved den lejlighed have haft den allersidste oplæring, men han var på dette tidspunkt ekskursionsleder på stortrappeturen til Brandenburg.
Den ene hun var allerede ringmærket, da hun blev håndfanget den 27. april og det som unge året før i en kasse godt fire km væk. Den anden hun blev ringmærket med ringnr. PU 142 og det viste sig, at hun lå og rugede på fire meget snavsede æg. Der var et knasthul i låget på kassen, hvorved der var trængt regnvand ind og gjort kasseindholdet vådt og snavset. Klaus havde aldrig set så beskidte æg før og stillede sig tvivlende overfor, om der ville komme unger ud af æggene.

Læs resten af dette indlæg »

Fra tidligere kursus med KMO - foto Thomas Christensen

Fra tidligere kursus med KMO – foto Thomas Christensen

Der er kommet et par afbud til feltkurset med Klaus Malling Olsen, så du kan stadig nå at være med!

For 7. gang er der nu et spændende kursus i 4 dage med Klaus Malling Olsen, hvor vi om dagen kigger på fugle i felten og om aftenen får uddybet dagens oplevelser i tegninger og billeder.

Emnerne i undervisningen om aftenen vil afhænge af dagens oplevelser, men måske vil vi beslutte at tage særlige emner op – har du et ønske forud for kurset, så kontakt Kåre.

Klaus Malling Olsen er blandt de bedste til fuglebestemmelse og i særklasse som formidler. Hans bøger er velkendte. Det særligt fine ved Klaus Malling er, at han formår at favne alle uanset forkundskaber. Både som ny fuglekigger eller (gammel og) garvet, er der noget at hente. Der kommer guldkorn, som du kan bruge i felten, og som du ikke bare lige kan læse i bøgerne, eller som i hvert fald bliver sat i et ny perspektiv.

Læs mere om kurset her…

Kåre

facebooklogo Har du en facebook-profil og vil du dele dine bornholmske fugleoplevelser, og høre om andres, så meld dig til gruppen DOF-Bornholm på linket her
Her kører der dagligt opdateringer fra felten og her kan du følge med i sjove obs og lign.

Man skulle næsten tro det var sneugler der skulle kigges efter - foto Thomas Christensen

Man skulle næsten tro det var sneugler der skulle kigges efter – foto Thomas Christensen

Uglegruppen i DOF-Bornholm har i de sidste par uger været særdelses aktive. Rundt omkring i de bornholmske skove og plantager hænger der 53 perleuglekassser, som nu alle er blevet gennemgået med hulkamera for at tjekke kassernes indhold.

Den megen sne har i år gjort det yderst vanskeligt at færdes og hvor vi de forrige år har kunnet køre i bil eller cykle på skovvejene, har det hele i år næsten udelukkende måttet foregå til fods!
Alt i alt er der brugt ca. 90 mandetimer på gennemgangen. Til dette skal dog tilføjes, at vi på to af de ni ture har været seks personer af sted, så vi samtidig har kunnet lave en hyggetur ud af det, hvis man kan tale om det, når vi mange steder har gået lange strækninger i op til 50 cm sne!

Check af kasse med hulkamera - foto Thomas christensen

Check af kasse med hulkamera – foto Thomas Christensen

I år er der i februar og marts måned hørt syngende Perleugler to steder på Bornholm. Den ene på Nordvestbornholm hørte jeg selv synge i ca. 4 minutter i februar og den er ikke hørt siden og den anden er hørt sporadisk på Midtbornholm i en forholdsvis kort tidsperiode.
Alle tre kasser, der blev ynglet i sidste år, har været tomme, men alligevel er vi ikke ved gennemgangen i år blevet skuffede, hvilket vi vil informere om senere.

De allerførste kasser har været helt og aldeles tomme, men i enkelte har der været grene, tre kasser har været fyldt med bitavler, i en lå et enkelt rundt, hvidt æg og i en kasse i bisonskoven røg der så sandelig et egern ud af hullet!

Om ca. tre uger vil vi gå alle kasser igennem endnu engang, da den langvarige vinter måske kan have haft en indflydelse på starten af yngleperioden.
Næste gang forventer vi dog, at brugen af bil kan nedbringe antallet af mandetimer væsentligt!

Til efteråret skal vi hænge de sidste 15 perleuglekasser op, som vi har stående, så hvis vinteren næste år bliver mildere, gør det ikke noget!

Hanne Tøttrup

Traner på isen i Spellinge Mose - foto Carsten Andersen

Traner på isen i Spellinge Mose – foto Carsten Andersen

16 morgenduelige DOF’er mødte op kl. 8.00 lørdag den 6. april ved Krashavevej/Nørregårdsvej.
Birthe havde planlagt ruten, Carsten stod for orienteringen mens Hanne tog sig af at notere arterne.

Denne dag var det forår – så ud i solen for at høre og se fuglene. Vi gik ad naturstien mod Spellinge Mose og meget snart var der en Skovskade, en enlig Stær, hvilket fik Carsten til at fortælle, at en Stær havde dræbt en Vandrefalk (joh – da man kikkede nærmere på Vandrefalken fandt man i kroppen på den næbbet af en Stær). Der var en hel del Grågæs – de trak tidligere til Sydspanien – men bliver nu for en stor dels vedkommende i Skåne eller hos os.
Der stod to Traner nede på isen i Spellinge Mose – vi kunne tydeligt høre dem og efterhånden også se dem – smukt syn. Tranerne trækker heller ikke så langt som tidligere – nu bliver mange af dem i Midt Frankrig eller endog på Rügen. Vi passerede et større spætteværksted (på tilbagevejen på turen kom 3 Store Flagspætter flyvende).

Rød Glente - foto Carsten Andersen

Rød Glente – foto Carsten Andersen

Carsten fortalte os, at Bogfinkens sang er 2-delt. 1. del er genetisk bestemt og 2. del læres individuelt og er ofte forskelligt, så forældrefuglene kan kende forskel på ungerne.

Vi nød solen og udsigten oppe fra Store Borg ud over mosen, hvor der gik mange Grågæs. Der kom en Rød Glente – ikke helt nem at genkende i hvert fald for to af deltagerne, idet halen var spredt, dog var det nemmere at genkende glenten, da den havde passeret os.
Og så var der en nyankommen Rørhøg. Oppe på den gamle jernbanelinie så vi Fuglekonger i toppene af de store graner, et enkelt Rådyr passerede længere fremme.

Grågås - foto Carsten Andersen

Grågås – foto Carsten Andersen

Vi kom nogenlunde tørskoede over på den anden side af Spellinge Mose – og her kom vi så tæt på Tranerne, at de samt de fleste af Grågæssene fløj. Mere Rørhøg, Gulspurv, Stær, Solsort, Gråkrager, Sølvmåger, Skovskader.

En dejlig, dejlig tur i godt selskab sluttede ved 10-tiden. Referenten tog til Allinge Havn og så Danmarks eneste Stellersand, undervejs både to Ravne (et par), Stære og en enkelt fouragerende og kaldende Vibe. Ved Vang Pier var der én Stor Skallesluger hun og 8-9 bejlere – morsomt at se hannerne nærmest løbe på vandet.

Med fuglevenlig hilsen
Ida Olsen

Hele den bornholmske kystlinje og kystnære søer vil blive gennemgået at ialt 39 observatører fordelt på 28 strækninger.
DOFBase indtastningsmodul lukker

Vejrudsigten ser rimelig ud om end lidt vind kan præge østkysten lørdag. Som i den foregående uge bliver det koldt, men tilsyneladende kommer der ikke nedbør.
Det kolde vejr kan bringe os nordlige arter vi sjældent ser især koblet med de sidste dages nordøstlige og østlige vindretninger.
For mig er et højdepunkt altid den smukke Lille Skallesluger og den på Bornholm sjældent sete Sortgrå Ryle, men der er også god grund til at holde skarpt udkig efter de sjældnere storlommer og måske Kongeederfugl og Stellersand. Året 2012 bød på hele tre nye arter for Bornholm og Ertholmene, hvoraf to nye for Danmark, er det godt at komme tidligt i gang med et fantastisk fugleår.
Når vi er ude registrerer vi alle fugle og det kan være noget helt andet end vandfuglene der starter en telefonkæde.
Husk også at rapportere dødfundne fugle og eventuelt olieskadede havfugle.

Hermed vil jeg ønske alle en rigtig god tur og en god naturoplevelse.
Hvis der bliver problemer eller der er spørgsmål står jeg til rådighed
på tlf. 30182131. Også hvis I har noget særlig spændende må I gerne ringe.

Mogens

« Ældre indlæg § Nyere indlæg »