Udgivet: 2019

Forfattere: Mogens T. Kofod og Erik Jensen

”Ederfuglen Christiansø – Bornholm – dens ankomst til Bornholm og spredning samt overlevelse” startede i 2011 som er omtalt i en artikel i Natur på Bornholm 2012.

I 2011 blev det besluttet at forsætte projektet i årene fremover, for at få et fingerpeg om Ederfugl-dynamikken ved de bornholmske kyster. Resultaterne for optællingerne har givet os et utroligt godt billede af ederfuglene omkring den bornholmsk kyst, ligesom udviklingen i bestandene af ællinger i sær er præget af vind og vejr på deres tur fra Christiansø til Bornholm.

Udviklingen af bestandene kan ses i tabellerne og graferne i denne PDF.

Tabel observationer

Af tabellen fremgår bl.a., at der i år er set 2.416 ederfugle øen rundt, dvs. færre end sidste års tal på 3.224 fugle, dog er der set 480 flere voksne fugle. Det mindre antal skyldtes at langt færre ællinger er ankommet til Bornholm. Hele 1.288 færre eller et fald på ca. 63%. Det er rigtig meget. Det antages at det er vejret der er skyld i det drastiske fald, da vinden i starten af maj har været hård til stiv kuling fra vest.

Køn mm.20122013201420152016201720182019
Ederfugl M/Han 191 404 368 413 145 217 64 334
Ederfugl FM/Hun 847 1.539 1.266 1.269 923 1.160 1.111 1.330
Ederfugl ej kønsbest. 0 0 0 0 0 0 9 0
Adulte i alt 1.038 1.943 1.634 1.682 1.068 1.377 1.184 1.664
                 
Ederfugl Pul 1.148 1.553 510 409 145 875 1.891 750
Ederfugl JUV 0 0 0 0 0 0 56 2
Ederfugl 1K 0 0 0 0 0 0 93 0
Ællinger i alt 1.148 1.553 510 409 145 875 2.040 752
Døde 0 0 0 0 9 0 0 0
I alt2.1863.4962.1442.0911.2222.2523.2242.416

 

Grafer over observationer

Der er udarbejdet grafer i alle årene, de 8 gange vi har talt, både vist med faktiske tal og indekstal, ligesom der er lavet sammenligning med udviklingen på landsplan i forhold til DOF’s seneste Ynglefugleindeks 1975-2017, udgivet af DOF, okt. 2018 (2012 er sat til 100% og efterfølgende indekstal er omregnet i forhold hertil). Her er kun gengivet grafen for antal af bornholmske fugle.

Grafedderfugle 2012 2019