Viberne har alle dage været et meget synligt element i oplevelsen af forår i det åbne land med deres sangflugt og karakteristiske stemme. Men DOF’s Punkttællingsprojekt har desværre påvist en voldsom tilbagegang for Viben sammen med en lang række andre ager- landsfuglearter. Viben er på landsplan gået ca. 70% tilbage siden 1975, primært på grund af ændret landbrugsdrift. Siden 1998, hvor vi her på øen sidst talte Viber (Stange & Christensen 1998), er vibebestanden i hele Danmark reduceret med ca. 40%.

På den baggrund, og fordi vi også her lokalt syntes, at der var blevet meget langt mellem Viberne, besluttede vi i DOF-Bornholm at gentage vibetællingen fra 1998 for konkret at se, hvor slemt det står til her på øen. I 1998 fandt vi 85-93 ynglepar langs de optalte ruter. Hvor mange er der i dag?

Download rapport her