Vinterkystfugletælling 2003 Р2022

Vintervandfugletælling 2022 - ruter

Weekenden 15.-16. januar 2022 gik knapt 50 fuglefolk, deriblandt flere ungdomsmedlemmer, √łen rundt og talte fugle. T√¶llingen indg√•r som bekendt i den landsd√¶kkende midvintert√¶lling af vandfugle.

Resultaterne bliver sendt til det Nationale Overv√•gningsprogram for Vandmilj√ł og Natur, NOVANA, og bidrager til internationale opg√łrelser af bestandsst√łrrelser og -udviklinger for arter, der overvintrer i Nordvesteuropa.

T√¶llingen er en del af International Waterbird Census, s√• der er fuldt tryk p√• t√¶llingerne i hele Europa, Nord‚Äź og Vestafrika og Centralasien.

Vejret var bedst l√łrdag med nordvestlig let til j√¶vn vind, solrigt, minus 2 til 0 grader, og ingen nedb√łr. Sigtbarheden var god. S√łndag var vejret overskyet, med j√¶vn til h√•rd vind fra sydvest med moderat til god sigt. Temperaturen l√• mellem minus 1 til 0 grader.

Resultatet af tællingerne

Resultatet skal kort gennemgås, idet der henvises til regneark og grafik, der kan downloades her på siden.
Du kan også hente denne side som pdf udskrift her.
Det anbefales at benytte computer, idet smartphones og tablets kan have visse begrænsninger på grund af begrænset kapacitet og evt. forudsætte installation af særskilt app for at kunne åbne og læse regneark og grafik.

√Öret 2022 blev det 8. ringeste √•r med 17.752 observerede fugle, dog noget bedre end sidste √•r, men stadig under gennemsnittet p√• 19.488 observerede fugle de 20 gange, der er talt i perioden. Resultaterne de enkelte √•r kan ses i s√łjlediagrammet nederst p√• siden.

Regnearkene indeholder:

Observationer 2003-2022

Af tabellen fremgår bl.a., at der i hele perioden er observeret 389.771 fugle fordelt på 167 arter (inkl. hybrider og ubestemte arter). 29 arter er set i alle årene, dvs. 20 gange.

Ubestemte arter d√¶kker arter, som ikke har kunnet artsbestemmes, samt hybrider. I tabellen indg√•r i alt, for indev√¶rende √•r 3 ‚ÄĚarter‚ÄĚ og 11 observerede fugle, i forhold til sidste √•rs 2 ‚ÄĚarter‚ÄĚ og 10 fugle.

Tabel: 28 ruter

Af tabellen fremgår, at der blev observeret i alt 17.752 fugle eller ca. 2.900 flere end sidste år. På 15 af ruterne sås færre fugle, på 13 af ruterne sås flere fugle.

Grafer: vandfugle og √łvrige arter

Der er udarbejdet grafer over de arter, der er observeret flest og næstflest gange, dvs. 20 og 19 gange i perioden, både faktiske tal og indekstal.

Hvis det har v√¶ret muligt, er der foretaget sammenligning til DOF‚Äôs seneste Vinterfugleindeks 1975-2019, hvor DOF‚Äôs indeks for 2003 er sat til 100 og indeks for efterf√łlgende √•r er omregnet i forhold hertil. Sammenligningerne skal dog tages med et vis forbehold, for DOF‚Äôs indeks er baseret p√• Punktt√¶llingsprogrammet, hvor der observeres 5 minutter af gangen p√• hvert punkt, medens vores observationer er foretaget kontinuerligt, mens vi g√•r langs kysten og s√łerne p√• str√¶kningerne. Ligeledes er mange af punkt√¶llingerne fortaget i landbiotoper, hvilket ogs√• kan have betydning for antallet og intensiteten af fugle.

For en nærmere gennemgang af udviklingen i tællingerne henvises til tabellerne og graferne i regnearket, men her skal alligevel medtages en art: Toppet Lappedykker

Observationer af Toppet Lappedykker 2003-2022

Stigningen har været voldsom stor. Så meget at vores kontaktperson i NOVANA programmet Preben Clausen, har bemærket det:

‚ÄĚ2022 st√•r vist til at blive den bedste lappedykkert√¶lling, vi nogensinde har f√•et i hus. Toppet Lappedykker er uden tvivl begyndt at overvintre i stigende omfang pga. de mange milde vintre.‚ÄĚ

Toppet Lappedykker ud for Sandvig 17. januar 2020 - foto Ole Pedersen
Toppet Lappedykker ud for Sandvig 17. januar 2020 – foto Ole Pedersen

S√łjlediagram 2003-2022

Her fremgår det totale antal observerede fugle de enkelte år.

Observerede individer pr år 2003-2022

In fine

Det er vores h√•b, at I vil g√łre brug af materialet. Samtidig skal der lyde en tak til alle, der har deltaget i √•rets t√¶llinger og vi har med gl√¶de noteret os, at flere ungdomsmedlemmer ogs√• har deltaget i t√¶llingerne og vist interesse for sagen.

Hanne T√łttrup og Erik Jensen