Vinterkystfugletælling 2003-2020

61 lokaliteter fordelt på 28 ruter langs Bornholms kyst
61 lokaliteter fordelt på 28 ruter langs Bornholms kyst

Weekenden 11.-12. januar 2020, gik et hold ornitter √łen rundt og talte fugle. T√¶llingen indg√•r som bekendt i den landsd√¶kkende midvintert√¶lling alle arter af vandfugle. Resultaterne fra vinterfuglet√¶llingerne indg√•r i NOVANA programmet, der er den officielle danske fugleoverv√•gning, som koordineres af DCE/Institut for Bioscience p√• Aarhus Universitet

T√¶llingen er en del af International Waterbird Census og East Atlantic Flyway Initiative 2020. S√• der er fuld tryk p√• t√¶llingerne i hele Europa, Nord‚Äź og Vestafrika og Centralasien fra land og fly!

Vejret var bedst l√łrdag med sydvestlig j√¶vn til frisk vind, overskyet med en god sigtbarhed og t√łrvejr. S√łndag var vejret noget ringere med j√¶vn til h√•rd vind fra sydvest, lidt regn og en ringere sigt. Temperaturen l√• mellem 4-8 grader i de to dage.

Resultatet af tællingerne

Resultatet skal kort gennemgås, idet der henvises til regneark og grafik der kan downloades her på siden.

Det ser ud som de forandringer der sker i milj√łet og naturen er begyndt at afspejle sig i t√¶llingerne. 2020 er s√•ledes d√•rligste √•r i perioden. Se s√łjlediagrammet nederst p√• siden.

Regnearkene indeholder f√łlgende:

Observationer 2003-2020

Af tabellen fremg√•r bl.a., at der i perioden er observeret 357.147 fugle fordelt p√• 169 arter (inkl. hybrider og ubestemte arter). 28 arter er set i alle √•rene, dvs. 18 gange. I weekenden blev der set tre nye ‚ÄĚarter‚ÄĚ: Taffeland x Troldand (hybrid) ‚Äďse Sunes fine billede, Vandrikse og Sildem√•ge, Nords√łsildem√•ge (ssp. intermedius)

N√łglearter er de arter der tidligere har v√¶ret offentliggjort i Gaddisijn og er typisk set i alle √•rene. For indev√¶rende t√¶lling observeredes 10.396 fugle i forhold til sidste √•rs 12.396 fugle.

Ubestemte arter, dækker arter som ikke har kunnet artsbestemmes samt hybrider. I tabellen indgår i alt, for indeværende år 144 observerede fugle i forhold til sidste års 19 fugle.

Tabel 28 ruter

Af tabellen fremg√•r at der blev observeret i alt 12.389 fugle eller ca. 4.100 f√¶rre end sidste √•r p√• 20 af ruterne og ca. 1.100 flere p√• 8 af ruterne. I alt ca. 3.000 f√¶rre observationer p√• turene rundt om √łen. Resultatet er det ringeste antal vi har talt siden 2003. 80 ‚ÄĚarter‚ÄĚ blev der observeret inkl. hybrider og ubestemte arter, hvilket er en mere end sidste √•r.

Af interessante fugle blev bl.a. observeret Vandrikse, Hvid Vipstjert, Husr√łdstjert, Nords√ł Sildem√•ge og Taffeland/Troldand (hybrid). Af andre dyr observeredes en sp√¶ttet s√¶l.

Taffeland x Troldand hybrid i Hundsemyre – foto Sune Riis S√łrensen

Grafer kystfugle og √łvrige arter

Der er grafer over de arter der er observeret flest gange, dvs. 17 og 18 gange i perioden, både faktiske tal og indekstal.

Hvor det har v√¶ret muligt, er der foretaget sammenligning til Dof‚Äôs seneste Vinterfugleindeks 1975-2017. Hvor Dofs indeks for 2003 er sat til 100 og indeks for efterf√łlgende √•r er omregnet i forhold hertil. Sammenligningerne skal dog tages med et vis forbehold, for DOFs indeks er baseret p√• Punktt√¶llingsprogrammet, hvor der observeres 5 minutter af gangen p√• hvert punkt, medens vores observationer er foretaget kontinuerligt, mens vi g√•r langs kysten og s√łerne p√• str√¶kningerne.

Som vi bemærkede ved sidste vinterfugletælling for 2019, steg observationer af gråænder fra 3.676 til 5.124. Dette tal er nu faldet igen til 3.374 observationer.

Periodediagram

Som noget nyt for 2020 har vi lavet et s√łjlediagram over totale observationer for perioden 2003-2020

In fine

Det er vores h√•b at I vil g√łre brug af materialet. Samtidig skal der hermed bringes en tak til alle der har deltaget i √•rets t√¶llinger.

Mogens T. Kofoed og Erik Jensen