Vinterkystfugletælling 2003-2019

28 ruter langs kysten på Bornholm bliver talt

61 lokaliteter fordelt på 28 ruter langs Bornholms kyst

Historie

Vinterkystfuglet√¶llingerne har v√¶ret foretaget i 1965-1969, hvor de blev udf√łrt sidst i februar m√•ned (G√©nsb√łl 1973) og fra 1981-2017 (med undtagelse af 1993-1996). Fra 1981 er t√¶llingerne foretaget medio-ultimo januar.

Resultaterne fra vinterfuglet√¶llingerne indg√•r i NOVANA programmet, der er den officielle danske fugleoverv√•gning, som koordineres af DCE/Institut for Bioscience p√• Aarhus Universitet. Data benyttes ogs√• internationalt, idet de indg√•r i International Waterbird Census, der i 2016 kunne fejre sin 50 √•rs f√łdselsdag. Tallene fra Bornholm samles sammen med data fra 48 andre repr√¶sentative lokaliteter i Danmark. Skal hilse fra vores koordinator Preben Clausen for NOVANA programmet og sige at det er en fantastisk indsats vi leverer.

Her er medtaget data for tællingerne 2003-2019, men der arbejdes videre med at få data for tidligere år, når de kan verificeres. Problemet er at ikke alle tællinger er indrapporteret i Dofbasen, når vi går tilbage i årene, men er baseret på manuelle skemaer. Når vi får flere data, via NOVANA programmet, vil disse blive indarbejdet.

Tabel for observationer 2003-2019

Af tabellen fremg√•r bl.a., at der er set i alt 344.758 fugle fordelt p√• 165 arter hen over √•rene inklusive 22 ubestemte arter og hybrider (R√łdstrubet Lom/Sortstrubet Lom, Gr√•and x Sv√łmmeand sp. (hybrid) mfl. ‚Äďse tabel). Heraf er 28 arter og 319.942 fugle set i alle √•rene. √Öret 2006, var det √•r der blev set flest fugle, i alt 29.328 og med i alt 80 arter inklusive 3 ubestemte arter (R√łdstrubet Lom/Sortstrubet Lom, M√•ge sp. og Stor Gr√•sisken/Lille Gr√•sisken). √Ör 2017 var det √•r der blev set flest arter, nemlig 91 inklusive 4 ubestemte arter (Svane sp., M√•ge sp. og Gr√•spurv/Skovspurv).

N√łglearter er de arter der tidligere har v√¶ret offentliggjort i Gaddisijn og er typisk set i alle √•rene.
Ubestemte arter, d√¶kker arter som ikke har kunnet artsbestemmes samt hybrider. I tabellen indg√•r i alt 1.791 fugle fordelt p√• 22 ‚ÄĚarter‚ÄĚ og hybrider som ikke har kunnet artsbestemmes eller under 1% af de i alt 344.758 sete fugle.

Tabel 28 ruter

Som noget nyt i √•r, har vi medtaget en tabel der omfatter dette √•rs vinterobservationer fordelt p√• str√¶kninger hele √łen rundt plus s√łerne i R√łnne, eks. Rute 28. Str√¶kningerne er anf√łrt over rutenumrene med start og slut location p√• ruten.

Grafer over observationer

Der er grafer over de arter der er set flest gange, dvs. 16 og 17 gange i perioden, b√•de med faktiske tal og indekstal. Arterne, hvor det har v√¶ret muligt, er sammenlignet med udviklingen p√• landsplan i forhold til Dof‚Äôs seneste Vinterfugleindeks 1975-2016. Sammenligningerne skal dog tages med et vis forbehold, for DOF‚Äôs indeks er baseret p√• Punkt-t√¶llingsprogrammet, hvor der observeres 5 minutter af gangen p√• hvert punkt, hvor vores observationer er foretaget kontinuerligt mens vi g√•r langs kysten og s√łerne p√• str√¶kningerne.

Som noget nyt for 2019, har vi valgt at dele grafikken op i Grafer-kystfugle og Grafer-√łvrige arter

Som vi bemærkede ved sidste vinterfugletælling for 2018, faldt antallet af observerede gråænder fra 8.835 fugle i 2003 til 3.676 observerede fugle i 2018. Dette fald er nu bremset noget, da antallet af observerede gråænder er steget til 5.124 fugle, svarende til indeks 60, men tendensen på Bornholm er fortsat faldende i forhold til 2003. På landsplan, iflg. Dof’s Vinterfugleindeks er den dog stigende, jf. grafen:


I år er det specielt observationer af Knarand der er steget meget, i alt med 223 flere fugle, i forhold til 2018:


Data og grafer for tællingerne kan hentes som Excel regneark her.

Det er vores h√•b I vil g√łre brug af materialet.

Mogens T. Kofod og Erik Jensen