Vinterkystfugletælling 2003-2018

Gråænder ved Salthammer - foto Jonas Halberg

Gråænder ved Salthammer Рfoto Jonas Halberg

Vinterkystfuglet√¶llingerne har v√¶ret foretaget i 1965-1969, hvor de blev udf√łrt sidst i februar m√•ned (G√©nsb√łl 1973) og fra 1981-2017 (med undtagelse af 1993-1996). Fra 1981 er t√¶llingerne foretaget medio-ultimo januar.

Resultaterne fra vinterfuglet√¶llingerne indg√•r i NOVANA programmet, der er den officielle danske fugleoverv√•gning, som koordineres af DCE/Institut for Bioscience p√• Aarhus Universitet. Data benyttes ogs√• internationalt, idet de indg√•r i International Waterbird Census, der i 2016 kunne fejre sin 50 √•rs f√łdselsdag. Tallene fra Bornholm samles sammen med data fra 48 andre repr√¶sentative lokaliteter i Danmark. Skal hilse fra vores koordinator Preben Clausen for NOVANA programmet og sige at det er en fantastisk indsats vi leverer.

Her er medtaget data for tællingerne 2003-2018, men der arbejdes videre med at få data for tidligere år, når de kan verificeres. Problemet er at ikke alle tællinger er indrapporteret i Dofbasen, når vi går tilbage i årene, men er baseret på manuelle skemaer. Vi er derfor i færd med rekonstruere tællingerne via tidligere indberettede data til NOVANA programmet.

Tabel for observationer

Af tabellen fremg√•r bl.a., at der er set i alt 329.385 fugle fordelt p√• 164 arter hen over √•rene inklusive 20 ubestemte arter og hybrider (R√łdstrubet Lom/Sortstrubet Lom, Gr√•and x Sv√łmmeand sp. (hybrid) mfl. ‚Äďse tabel). Heraf er 28 arter og 306.623 fugle set i alle √•rene. √Öret 2006, var det √•r der blev set flest fugle, i alt 29.328 og med i alt 80 arter inklusive 3 ubestemte arter (R√łdstrubet Lom/Sortstrubet Lom, M√•ge sp. og Stor Gr√•sisken/Lille Gr√•sisken). √Ör 2017 var det √•r der blev set flest arter, nemlig 91 inklusive 3 ubestemte arter (Svane sp., M√•ge sp. og Gr√•spurv/Skovspurv).

N√łglearter er de arter der tidligere har v√¶ret offentliggjort i Gaddisijn og er typisk set i alle √•rene.

Ubestemte arter, d√¶kker arter som ikke har kunnet artsbestemmes samt hybrider. I tabellen indg√•r i alt 1.759 fugle fordelt p√• 20 ‚ÄĚarter‚ÄĚ og hybrider som ikke har kunnet artsbestemmes eller under 1% af de i alt 329.385 sete fugle.

Grafer over observationer

Der er grafer over de arter der er set flest gange, dvs. 15 og 16 gange i perioden, både med faktiske tal og indekstal. Arterne, hvor det har været muligt, er sammenlignet med udviklingen på landsplan i forhold til Dof’s seneste Vinterfugleindeks 1975-2015.

En af graferne skal specielt nævnes her, er grafen for Gråand, som falder fra 8.535 set fugle i 2003 til 3.676 set fugle i 2018, svarende til indeks 43, dvs. bestanden i 2018, svarer til 43 % af bestanden i 2003.

Data og grafer for tællingerne kan hentes som Excel regneark her.

Mogens T. Kofod og Erik Jensen