Undersøgelser-rapporter

Her kan du finde links til undersøgelser og rapporter udført af DOF Bornholm. Materialet er sorteret efter dato, med de nyeste øverst på siden.

Undersøgelser/rapporter 2018

 • Sommerkystfugletællinger 2012 – 2017

  Sommerkystfugletællingerne har været foretaget siden 2012 og er en udløber af projektet ”Ederfuglen Christiansø – Bornholm – dens ankomst til Bornholm og spredning samt overlevelse”, der startede i 2011 og som er omtalt i artikel i Natur på Bornholm 2012.

  I 2011 blev det besluttet at fortsætte projektet i årene fremover, for at få et fingerpeg om ederfugl-dynamikken ved de bornholmske kyster. Samtidig fandt man det naturligt også at tælle de andre fugle vi observerede på turen rundt om Bornholm.
  Læs mere her om de første seks års tællinger.

 • Undersøgelser/rapporter 2017

  • Ederfuglene omkring Bornholm 2017

   Sommerkystfugletællingen løb af stablen som vanlig første lørdag i juni, dvs. 3 juni. Herligt forårsvejr var det. Solrigt og det blæste ca. 5 m/s fra sydøst og temperaturen var ca. 15 grader. Vi gik øen rundt, der er delt op i 26 ruter.

  • Rapporter 2011-2012

   • Undersøgelse af vejkanternes tilstand på Bornholm 2011-12 (2,3 Mb)

    Baggrunden for denne undersøgelse er, at det gennem de senere år gentagne gange har været diskuteret, om landmændene tager tilstrækkeligt hensyn til vejkanternes natur. Der har fra især Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) lokalafdeling været fremført eksempler på udbredt oppløjning af bagkanterne, mens det i Bornholms Landbrugs officielle kommentarer har været karakteriseret som enkelttilfælde.
    Vejkanterne har stor biologisk betydning som levested og spredningskorridorer for både vilde dyr og planter i det åbne land, og i takt med at der bliver færre hegn og markskel stiger vejkanternes relative betydning. Problemerne opstår, når den lokale landmand pløjer dele af vejkanten op eller sprøjter plantevæksten på vejkanten.

   • Optælling af Bornholms bestand af Råger 2011 (0,5 Mb)