Undersøgelser-rapporter

Rapporter 2020

 • Den Bornholmske vibebestand 2020 (4,8 Mb)

  Viberne har alle dage været et meget synligt element i oplevelsen af forĂĄr i det ĂĄbne land med deres sangflugt og karakteristiske stemme. Men …. DOF’s Punkttællingsprojekt har desværre pĂĄvist en voldsom tilbagegang for Viben sammen med en lang række andre ager- landsfuglearter. Viben er pĂĄ landsplan gĂĄet ca. 70% tilbage siden 1975, primært pĂĄ grund af ændret landbrugsdrift. Siden 1998, hvor vi her pĂĄ øen sidst talte Viber (Stange & Christensen 1998), er vibebestanden i hele Danmark reduceret med ca. 40%.

  På den baggrund, og fordi vi også her lokalt syntes, at der var blevet meget langt mellem Viberne, besluttede vi i DOF-Bornholm at gentage vibetællingen fra 1998 for konkret at se, hvor slemt det står til her på øen. I 1998 fandt vi 85-93 ynglepar langs de optalte ruter. Hvor mange er der i dag?

Undersøgelser/rapporter 2018

 • Vinterkystfugletælling 2003-2018

  Vinterkystfugletællingerne har været foretaget i 1965-1969, hvor de blev udført sidst i februar måned (Génsbøl 1973) og fra 1981-2017 (med undtagelse af 1993-1996). Fra 1981 er tællingerne foretaget medio-ultimo januar.

  Resultaterne fra vinterfugletællingerne indgår i NOVANA programmet, der er den officielle danske fugleovervågning, som koordineres af DCE/Institut for Bioscience på Aarhus Universitet. Data benyttes også internationalt, idet de indgår i International Waterbird Census, der i 2016 kunne fejre sin 50 års fødselsdag. Tallene fra Bornholm samles sammen med data fra 48 andre repræsentative lokaliteter i Danmark.

  Læs mere om resultaterne fra tællingerne fra 2003 til 2018

 • Sommerkystfugletællinger 2012 – 2017

  Sommerkystfugletællingerne har været foretaget siden 2012 og er en udløber af projektet ”Ederfuglen Christiansø – Bornholm – dens ankomst til Bornholm og spredning samt overlevelse”, der startede i 2011 og som er omtalt i artikel i Natur på Bornholm 2012.

  I 2011 blev det besluttet at fortsætte projektet i årene fremover, for at få et fingerpeg om ederfugl-dynamikken ved de bornholmske kyster. Samtidig fandt man det naturligt også at tælle de andre fugle vi observerede på turen rundt om Bornholm.
  Læs mere her om de første seks års tællinger.

Undersøgelser/rapporter 2017

 • Ederfuglene omkring Bornholm 2017

  Sommerkystfugletællingen løb af stablen som vanlig første lørdag i juni, dvs. 3 juni. Herligt forårsvejr var det. Solrigt og det blæste ca. 5 m/s fra sydøst og temperaturen var ca. 15 grader. Vi gik øen rundt, der er delt op i 26 ruter.

Rapporter 2011-2012

 • Undersøgelse af vejkanternes tilstand pĂĄ Bornholm 2011-12 (2,3 Mb)

  Baggrunden for denne undersøgelse er, at det gennem de senere år gentagne gange har været diskuteret, om landmændene tager tilstrækkeligt hensyn til vejkanternes natur. Der har fra især Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) lokalafdeling været fremført eksempler på udbredt oppløjning af bagkanterne, mens det i Bornholms Landbrugs officielle kommentarer har været karakteriseret som enkelttilfælde.
  Vejkanterne har stor biologisk betydning som levested og spredningskorridorer for både vilde dyr og planter i det åbne land, og i takt med at der bliver færre hegn og markskel stiger vejkanternes relative betydning. Problemerne opstår, når den lokale landmand pløjer dele af vejkanten op eller sprøjter plantevæksten på vejkanten.

 • Optælling af Bornholms bestand af RĂĄger 2011 (0,5 Mb)