Tur til Almegårds Øvelsesterræn den 15. juni 2014

Turdeltagere til tur i Ådalen - foto Jens Christensen

Turdeltagere til tur i Ådalen – foto Jens Christensen

Vi var i alt 7 personer, der denne smukke solskinsmorgen mødte op på det militære øvelsesområde for at gå en fugletur i dette meget varierede område med græssletter, løvskov, å og dal. Frank Pauck og undertegnede stod som ansvarlige for turen.

De almindelige ynglefugle svigtede ikke, vi hørte således sanglærker, tornsangere, havesangere, munke, løvsanger, skovsanger, nattergal, rødhals, træløber, sangdrossel, solsort, stor flagspætte, kernebider, gærdesmutte, gulspurv og sikkert et par stykker mere.
Musvåge og rørhøg fouragerede over de åbne områder, i skoven drog adskillige udfløjne kuld af musvitter og blåmejser rundt og landsvalerne var flyttet ind i nærkampbyens huse.

På dette sene tidspunkt af foråret var det ikke meget vi hørte til syngende mejser, solsorte og nattergale. Kun en enkelt nattergal gav kortvarigt lyd fra sig. Der er mange flere i dette område. En pæn flok små korsnæb passerede forbi, som repræsentanter for den invasion, der ser ud til at have ramt øen inden for den seneste tid.
Udover fuglene så vi på en lang række planter, karakteristiske for græsmarker, overdrev og skov.

Jens Christensen.