Ekskursion til Poulsker Plantage lørdag den 5. oktober

Hanne viser vej - foto Thomas Christensen

Hanne viser vej – foto Thomas Christensen

Meteorologerne havde ikke været særlige venlige med vejrprognosen til lørdag den 5. oktober, men med en vind på ca. 8 m/s, 13 grader og kun ganske få regnstænk ved turens start viste vejret sig alligevel at blive ganske behageligt for de 16 deltagere samt lederne Peter Holm-Jensen og Hanne Tøttrup.

Mødestedet var sat til at være P-pladsen ved det nordøstlige tårn ved Ølene, da det ikke er sådan at finde rundt i Poulsker Plantage og det er et sted, en del mennesker ikke besøger så tit. Vi samlede os sammen i få biler og kørte ind og parkerede ved Poulsker Jagthytte.
Hanne fortalte lidt om Poulsker og Bodilsker Plantagers historie og om projektet Grønt Partnerskab. Formålet med projektet er at fremme det naturvenlige friluftsliv gennem at udvide adgangs- og oplevelsesmulighederne i plantagerne og deltagerne er Skovselskabet Poulsker A/S, Bornholms Regionskommune, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet (lokalkredsen), Svampevennerne og DOF-Bornholm.
DOF-Bornholms rolle i projektet har været udarbejdelse og opsætning af informationstavler ved udkigstårnet, der er placeret et par hundrede meter syd for Poulsker Jagthytte samt at stå for produktion og opsætning af 14 perleuglekasser i de to plantager.

Nå, tilbage til selve turen. Peter og jeg havde tilrettelagt ruten, så den kom til at foregå såvel på skovveje som på den nyetablerede afmærkede terrænsti og Øle Å-stien. Gåturen gik derfor fra jagthytten ud ad Emilsvej til skovvejkrydset Emilsvej/Rømersvej, hvor terrænstien starter. Denne fulgte vi så i dens fulde udstrækning ud mod øst, hvor vi vendte og gik tilbage ad Øle Å-stien.
Langs ruten var det fortrinsvis via hørelsen, at vi registrerede fuglene: Stor Flagspætte (i alt 14 på turen), Gærdesmutte, Rødhals, Fuglekonge, Sortmejse, Musvit, Blåmejse, Solsort, Skovskade og Grønsisken blev hørt hist og pist langs ruten og en tredjedel af deltagerne var heldige at se en Skovsneppe flyve ind i skoven fra stien.

Der blev også set på andet end fugle - foto Thomas Christensen

Der blev også set på andet end fugle – foto Thomas Christensen

Hvor terrænstien ender i en stor afdrift i den østlige ende af plantagerne, var der udsyn, så vi også kunne få nogle fuglearter at se. Der var 2 Tårnfalke, et par Ravne, et par Kernebidere og på lang afstand en flok korsnæb sp. Thomas mente godt nok at ane noget hvidt på vingen på en af dem, da den fløj, men da flokken vel sad på ca. 400 meters afstand og vi ikke havde teleskop med, har vi ikke noteret nogen Hvidvinget Korsnæb! En enkelt Musvåge blev det også til og i luften 2-3 flokke Grå Gæs, som vi kun så bagfra på nogen afstand. En enkelt udmærkede sig ved at sige som en Grågås, hvilket de øvrige sandsynligvis også var.

Øle Å-stien, som vi gik ad på vores færd tilbage i vestlig retning, bevæger sig på store dele af strækningen igennem tæt nåleskov, der vokser lige ned til åen. Villum Fonden har dog for ikke så længe siden bevilliget 5 millioner kr. til en restaurering af de øverste 3,5 km af Øle Å. Granskoven skal gradvist fjernes for at give plads til udvikling af den naturlige vegetation, biologisk mangfoldighed samt landskabelig skønhed.

Rutekort over turen

Rutekort over turen

Hvis der ikke var fugle at se på, var der mange steder svampe og deltagerne blev af svampekenderne informeret om de forskellige svampearter.
På vej ned ad Lyngvejen fra Grønnevad mod udsigtstårnet begyndte Kisser lige pludselig at stemme i en bornholmsk folkevise, ”3 små møer”, hvor omkvædet lød: ” på den grønne, grønne bred ved Øle Å”. Tilsyneladende meget idyllisk, men ak, røverne havde en meget central rolle i visen.

Ved udsigtstårnet fortalte Peter om Caretakerprojektet, hvor han selv havde været leder af gruppen i Poulsker Plantage og et par af deltagerne bekendtgjorde, at vi i alt havde gået knap 8 km! Turen kom så også til at tage lidt længere tid end oprindelig udmeldt, men der blev konfereret med deltagerne desangående undervejs og kun et par af disse blev nødt til gå tilbage til bilerne på et lidt tidligere tidspunkt.
En rigtig fin tur med en masse dejlige oplevelser var slut.

Hanne Tøttrup

Bemærkning fra redaktøren:
Flere spurgte hvor de kunne få kort over området (Poulsker og Bodilsker Plantage).
Fra 1. januar 2013 er en række forskellige geodata (bl.a. digitale kort) blevet givet fri så alle kan benytte disse gratis. En lang række digitale kort (blandt andet dem Hanne havde med på turen) kan hentes på Kortforsyningen.dk
Gå til denne side og opret dig som bruger.
Så kan du hente kort i forskellige målestok og over alle egne af Danmark.