DOF-tur søndag den 5. december 2021 til Hagemyr og Udkæret.

Det blev en tur med i alt 9 deltagere, som mødte trods regnvejr, 2 grader og hård vind.

De hårdføre DOFére. Der var stadig gang i morgenkaffen – foto Ole Pedersen

Eilif ledte turen som vanligt. Trods hans modstand mente vi at skulle starte som annonceret i Hagemyr, hvis nogen ville støde til der. Vi gik en tur til det meget højvandede Hagemyr, hvor vi måtte traske igennem 5-8 cm vand for at komme derud. Vi fik kun 3 fugle derude, Ravn, Knopsvane og Troldand. Så Eilif fik ret. Vi blev stoppet af en større oversvømmelse
Derefter kørte vi ad Lille Myrgårdsvej, hvor der til gengæld var mængder af Bramgæs, Grågæs, Gråænder og 27 Sangsvaner.
Så forbi de oversvømmede Smørenge. Her så vi Canadagæs, Grågæs og Sangsvane.

Havørn mobbes af krager – foto Victoria Johansen

Udkæret var jackpot. Den store oplevelse var 2 havørne, hvor den ene sad i en Poppel med bytte (måske en gås). Der var fine scenerier med en flyvende Havørn mobbet af Krager. Victoria var med og fik fanget det med sit kamera.

Udkæret havde ingen set med så meget vand før. Marken mod syd havde lige så stor vandflade som selve Udkæret. Heldigvis havde Hanne teleskopet med, for fuglene er langt væk fra skjulet.
Udkæret var præget af de mange Gråænder, men der var også Pibeand og Knarand. En flok Stære lavede flyveøvelser, så Stæren er her stadig. En hvid Musvåge sad i læ og så til på de mange fugle.

Ole Pedersen