Den Grønne Ring – lørdag d. 3. januar 2015

Grønne Ring - foto BRK

Efter en stormfuld nat med særdeles kraftig morgennedbør mødtes 11 DOF-medlemmer til årets første planlagte tur. Mødestedet var fastsat til p-pladsen ved Snorrebakkesøen, og herfra gik turen omkring Snorrebakkesøen og Porcelænssøen, der begge er en del af Den Grønne Ring, der fra 2016 skal udgøre et sammenhængende stisystem omkring Rønne.

Til lejligheden havde Christian hentet et kort på kommunens hjemmeside, så vi kunne få et indtryk af stiens samlede forløb, når den er færdig. Kortet kan hentes her (red).

Om vinteren er Snorrebakkesøen et fast tilholdssted for Taffeland, Gråand , Knopsvane og Sølvmåge, og de var der alle. Taffeland har været der konstant henover hele efteråret. På denne dato var der 7 eksemplarer, men i perioder har der været op til 14 stykker. Det er hovedsageligt hanner og ungfugle, idet flere af hunnerne trækker længere ned i Europa.

På turen rundt om søen fortalte Christian om Byåens linieføring under den nye omfartsvej samt
det fugleliv, der er ved at etablere sig ved de nye regnvandsbassiner, der er bygget ved omfartsvejen. Her er der blandt andet set en del forskellige vadefugle i løbet af sommeren 2014.

Der blev også fortalt om råstofudvindingen og forarbejdningen til glaserede kloakrør på Rabækkeværket. En industri, der beskæftigede flere hundrede mand, og som sluttede i begyndelsen af 70’erne. Aktiviteter som flere af deltagerne kunne snakke med om.

Jens kunne oplyse om den vestvendte skrænts flora, der er domineret af bælgplanter, som kan udnytte luftens frie kvælstof via knoldbakterier på rødderne.

Porcelænssøen , Nygårds Kaolinsø – kært barn har mange navne – har nu en særdeles velanlagt stiføring rundt om søen med en del kratbevoksning. Her var der lidt småfugle som Blåmejse, Musvit og Grønirisk. En flok Blisgæs på 10 stk. har opholdt sig konstant i området hele efteråret og lod sig også se. Blisgåsen yngler i Nordsibirien og trækker almindeligvis til det centrale og vestlige Europa for at overvintre, men denne lille flok har indtil videre klaret sig på lokaliteten som følge af den milde vinter med god plantevækst på markerne. I Porcelænssøen rastede omkring 120 Gråænder, heriblandt en helt hvid – en “franskbrødsand”. Desuden var der en enkelt Taffeland i flokken af Gråænder. Der blev også observeret Tårnfalk og Musvåge.

Området er så absolut anbefalelsesværdigt til foråret og kan forlænges til en tredie kaolingrav på den anden side af Tornværksvej. Fra Snorrebakkesøen kan man også følge en nyanlagt sti ved økobasen i retningen af Kanegårdsskoven. Denne sti er en del af Den Grønne Ring, men endnu ikke fuldt udbygget.

Niels Erik Johansen