Årets sidste månedstur

Musvåge ved Hammersholm - foto Carsten Andersen

Musvåge ved Hammersholm – foto Carsten Andersen

Så løb månedstur nr. 12 af stabelen. 13 mødte op, så det var ikke så ringe, som vi jyder siger.

Efter samling ved Koldekilde i Almindingen kørte vi til Bygaden øst for Åkirkeby. Her har der den sidste måned opholdt sig flere tusinde gæs på de afhøstede majsmarker. Blot ikke i dag søndag den 4. december. Dog var der 4 forskellige gåsearter, nemlig Bram-, Canada-, Blis- og Grågås. I alt under 500. En flot Kernebider blev også spottet.

Så videre mod Nexø Sydstrand via området syd for Bodilsker Kirke. På markerne var der 7-8 Musvåger og flere hundrede Grågæs og ca. 40 Canadagæs.

Ved Nexø Sydstrand rigtig mange fugle. Faktisk ret uoverskueligt, idet ænder og gæs lå fra kysten og 1 kilometer ud i havet. Mange hundrede Grågæs og Gråænder, Toppet Lappedykker, Knar- og Krikænder. En enkelt Bjergand og mange hundrede Troldænder var der også. Efter lidt kaffe ved skydehuset fortsatte vi hjemover.

Vi kørte fugletårnet på Rømersvej. Stort set ingen fugle (som sædvanligt er jeg tilbøjelig til at sige). Vi var der også kun 15 min. Et par Skovskader og nogle Sortmejser så vi da, inden turen gik tilbage til udgangspunktet, hvor vi var kl. ca. 1230.

Alt i alt en udmærket fugletur med kendte ansigter. Ingen ovrefra i dag. I øvrigt fortsætter disse månedsture næste år. Allerede søndag den 1. januar 2017 mødes vi igen.

God jul ønskes I af EILIF.

PS. Status for 12 månedsture i 2016 – 127 deltagere!