Ture og møder

Månedsture 2018

Fortsætter 1. søndag i hver måned kl. 10.00 med mødested i Almindingen ved Koldekilde/Segenvej/Almindingsvej kl. 10.00. Vi samkører 2-3 timer i privatbiler til flere aktuelle fuglelokaliteter. Medbring mad og drikke til en lille hyggestund/evaluering efter turen.
Næste datoer bliver:

    • 5. august
    • 2. september
    • 7. oktober

Turleder: Eilif S. Bendtsen, mobil 23 48 80 04.

Salthammer – Bro Odde, madpakketur

Mødetid og sted: Torsdag d. 19. juli kl. 17.30 – kl.ca. 20.00 på Salthammer, ved shelteret.

Madpakketuren er i år flyttet fra Nexø Sydstrand til Salthammer, hvor vi indtager den medbragte mad, mens vi iagttager fuglelivet. De adulte vadefugle er allerede på vej mod sydligere himmelstrøg og forhåbentlig er det dagen, hvor der er mange rastende i tangen, vandkanten og på skæret. Derudover ser vi på måger, ænder i eklipsedragter og hvad der ellers kan være af småfugle.

Efter maden går vi en tur langs stranden til Bro Odde og tilbage til udgangspunktet gennem skoven. Her kan der måske være syngende Gulirisk. Hele turen er på ca. 3 km.

Turledere: Henriette Tøttrup Hansen, mobil 24 60 50 89 og Hanne Tøttrup, mobil 20 27 01 58

Klintebakkens hemmeligheder

Mødetid og sted: Lørdag d. 18. august kl. 10.00 på P-pladsen Grønningen 30, 3720 Åkirkeby (ved NaturBornholm).

En helt særlig fugletur til området syd for NaturBornholm. og går en tur i det meget interessante område med masser af geologihistorier, fugle, planter m.v.
Ekskursionen slutter ved 12-tiden med samling i “Aktivitetshuset”, der tilhører NaturBornholm. Her bliver der serveret pølser og drikkevarer. Lederen er sponsor, så alt er gratis. Dermed håber jeg naturligvis på stort fremmøde.

Turen ledes af Eilif S. Bendtsen, mobil 23 48 80 04, der er ansat på NaturBornholm som naturvejleder, guide m.v. Ingen tilmelding – man møder blot op som ovenfor nævnt.

Falsterbo – Klaus Malling-kursus – 3 dage

Mødetid og sted: Fredag d. 14. september i færgeterminalen med afgang fra Rønne kl. 6.30.
Vi er tilbage søndag d. 19. september med ankomst Rønne 21.50.

En klassisk træklokalitet på et klassisk tidspunkt, og så med Klaus Malling!
Vi har booket værelser på Lotsvillans Vandrahem ved Falsterbokanalen. Mulighed for enkeltværelse mod merpris. Først til mølle.
Transport i privatbiler. Morgenmad og frokost klarer du selv – aftensmad fredag og lørdag laver vi sammen (vi tager noget næsten færdigt med hjemmefra). Aftensmad søndag må du selv klare på færgen.

Pris: 1850,- for delt dobbeltværelse, og 2300,- for enkeltværelse. Du skal selv medbringe linned.
Prisen dækker honorar til Klaus, transport fra Rønne og tilbage igen, overnatning og aftensmad fredag og lørdag.
Tilmelding til Kåre på kkr.kkr@gmail.com – snarest, og senest 1. august 2018.

Leder fra DOF-Bornholm: Kåre Kristiansen, mobil 20 43 12 05

Udkær – Kærgårdsmose – Vallensgårdsmose

Mødetid og sted: Søndag d. 30. september kl. 10.00 på P-pladsen ved Ekkodalshuset for enden af Ekkodalsvej.

Vi fordeler os i halvdelen af bilerne, der kører til P-pladsen nord for Springbakkehus for enden af Springbakkevejen.
Første stop på turen bliver på Springbakkevejen, hvor lyset over Udkær er bedst om formiddagen.
Herefter går vi op ovenfor Loklippen, hvor der er en formidabel udsigt over moseområderne. Vi fortsætter ad stien forbi Dronningestenen og går ned i Ekkodalen ad den nye trappe ved Jægergrotten overfor Jægerhuset. Herfra er der ikke langt gennem dalen til udgangspunktet.
Hele turen er på ca. 2 km.

Over moserne boltrer masser af svaler sig og tanker op før rejsen til Afrika. I luften vil vi også kunne opleve Rød Glente, ligesom området ofte besøges af såvel Hav- som Fiskeørn.
De store flokke af Grågæs rummer på denne årstid jævnligt større eller mindre grupper af Bramgæs. På vandfladerne raster bl.a. Skeænder og Traner optræder næsten hver gang, man besøger lokaliteterne.

Ved Udkær er der en del vadefugle – ofte domineret af Brushøns og i de seneste år er Sølvhejre blevet fast indslag på turlisten.
Endelig er området omkring Ekkodalen kendt som en af landets bedste steder for masser af Ravne.

Turledere: Carsten Andersen, mobil 23 44 02 56 og Birthe Egebjerg, mobil 61 11 33 35

Lidt kortmaterieale til turen:

4 cm kort fra 70erne: https://drift.kortinfo.net/Map.aspx?Page=Historiskekort&Site=Bornholm

Kort fra perioden 1842 til 1899: http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?selectorgroups=gst_hist&mapext=870542.4+6119920.1+876504+6122854.5&layers=theme-gst-m20hoj&mapheight=915&mapwidth=1868&label=&ignorefavorite=true&profile=miljoegis