Ture og møder

Månedsture

Disse ture fortsætter i hver måned med mødested i Almindingen ved Koldekilde/Segenvej/Almindingsvej kl. 10.00. Vi samkører 2–3 timer i privatbiler til flere aktuelle fuglelokaliteter. Medbring mad og drikke til en lille hyggestund/evaluering af turen.
Næste datoer bliver:

  • Søndag den 6. januar
  • Søndag den 3. februar
  • Søndag den 3. marts
  • Søndag den 7. april
  • Søndag den 5. maj

Besøg hos TV2/Bornholm

Mødetid og sted: Tirsdag den 15. januar kl. 16.00 på TV2 i Aakirkeby

Rundvisning på TV2 i Åkirkeby. Marie Møhl vil bl.a. vise os, hvordan naturudsendelsen EKKO bliver lavet. Fotografen Tony Nybirk vil også være til stede. Efter ca. 1½ time slutter besøget.

Vintertur i Almindingen, Vættes Mose – Kohullet – Puggekullekær

Mødetid og sted: Lørdag den 26. januar 2019 kl. 13.00 ved Lilleborg

Denne tur fører os rundt i ”Pers kvadrat”, hvor vi i denne stille periode – alt efter vejret – forventer at se og/eller høre de almindelige skovarter. Kernebidere og korsnæb skulle der dog være god chance for at støde på. Derudover diverse finker, mejser, spætter og kragefugle.

Turen tager os forbi områdets moser og søer, der er beliggende i ca. 140 m’s højde over havet.
Her kan man også se de store vandreblokke Munken og Rokkestenen og ved Puggekullekær finder vi en af skovrider Steens kokarder, en vejvisersten, der er en del af den første stiafmærkning for turister i Almindingen fra begyndelsen af 1900-tallet.
Vandtæt fodtøj anbefales.

Turledere: Per C. Pedersen, mobil 29 17 67 05 og Birthe Egebjerg, mobil 61 11 33 35

”Ud i det grå”- Melsted og omegn

Mødetid og sted: Lørdag den 16. februar kl.10.00 på P-pladsen ved Melsted havn.

Hvilke fugle kan vi mon se ved havnen, stranden og på havet i februar?
Foruden forskellige andefugle, skalleslugere, måger m.fl., kan vi med lidt held se Toppet Lappedykker, Sortstrubet Lom, Hvinand og Havlit.
Vi vil starte ved Melsted strand, derefter stranden ved Kobbeå og hvis Vandstær er indberettet ved Stavehøl, kan vi afslutte der.
Turens varighed ca. 2–3- timer. Medbring selv lidt varmt at drikke.

Turledere: Kell Olsen, mobil 23 24 20 08 og Merete Mortensen, mobil 30 95 56 48.

Generalforsamling 2019

Mødetid og sted: Onsdag den 20. februar 2019 kl. 19.00 på Rønne Bibliotek.

Dagsordenen er som følger:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om lokalforeningens virke
3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
4. Fremlæggelse af budget til godkendelse
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
6. Valg af revisor
7. Valg af medlemmer til DOF’s repræsentantskab
8. Forslag fra medlemmerne
9. Eventuelt

Der serveres øl, vand og snacks, medbring selv kaffe/te. I tilslutning til generalforsamlingen vil der være et underholdende arrangement, nærmere følger på hjemmesiden, www.dof-bornholm.dk.

Tidlig forårstur til Ølene og Øle å

Mødetid og sted: Lørdag d. 16. marts kl. 8.00 på P-plads ved det nordøstlige fugletårn på Ølenevej.

Det er tidligt forår, men de lokale standfugle bør allerede være i fuld gang med forårssangen: Mejser, Bogfinke, Rødhals, Solsort m.fl. De første tilbagevendte trækfugle kan også være på plads, og her bidrager de trompeterende Traner markant til lydbilledet.

Herudover bør Ølenes Viber være aktive over engene, og måske også de første Rørhøge. I skoven kan de første Sangdrosler have indfundet sig, og de lokale Musvåger og Duehøge bør have travlt med territoriehævdelse. Det er nogle af mulighederne, men man kan aldrig vide, hvad dagen bringer.
Turen forventes at vare ca. 3 timer. Vandtæt fodtøj anbefales.

Ledere: Hanne Tøttrup, mobil 20 27 01 58 og Jens Christensen, mobil 61 33 04 25.

Årets naturoplevelser

Mødetid og sted: Tirsdag den 2. april kl. 19.00 på NaturBornholm

Kom og hør hvad naturforeningerne har at byde på af store og små naturoplevelser fra året, der gik.
I samarbejde med Naturhistorisk Forening, Svampevennerne og Stenklubben.

En op-tur – fuglefjelde og natur omkring Jons Kapel.

Mødetid og sted: Søndag den 28. april kl. 10.30 på P-pladsen ved nordenden af Teglkåsvej.

Først går humøret op når vi mødes nær Gines Minde. Så går stien op i skoven langs kysten og snart går også pulsen op. Vi får her en fin oplevelse, når vi spejder op langs klippekysten. Klipperne er meget dramatiske her og som den eneste kommune i Danmark kan vi fremvise ynglende Alke og Lomvier, som gerne skulle findes her i stort tal.

Der er fuld gang i yngleperioden med kædedans, fiskeri og fugle, der bevæger sig frem og tilbage til redehylderne. Når vi har set os mætte, fortsætter turen nordover forbi Hvidkleven til de mange små stenbrud, der kaldes ’Klondyke’.

Her går turen ind i land og vi besøger Almeløkkebruddet, inden vi går ned gennem den smukke Blåskinsdal med masser af anemoner og fuglekvidder. Terrænet kan her og der være lidt krævende. Siden er der mulighed for at få blodsukkeret op igen, når vi besøger Egon Svendsens kiosk ovenfor Jons Kapel. Foreningen byder på kaffe og småkager og der er mulighed for på egen regning at købe pølser og toasts mm.

Området er ud over alkefuglene kendt for mange Hulduer, Husrødstjert og Lille Præstekrave. Det er træktid, så vi kan også være heldige med Fiskeørn og Traner på himlen. Fuglekoret er nu for alvor ved at folde sig ud. Vi regner derfor med masser af Sangdrosler samt nogle af de første Gran- og Gærdesangere, Munke, Rødstjerter og måske årets første Løvsanger. Rød Glente viser sig ofte her og Vandrefalk er bestemt også en mulighed.

Turen er på i alt seks km. Fem km frem til kiosken ved Jons Kapel og så en enkelt tilbage til startpunktet. Vi regner med at være tilbage efter ca. 3 timer.

Turledere: Kåre Kristiansen, mobil 20 43 12 05 og Carsten Andersen, mobil 23 44 02 56.

Stortur til Thy i Bededagsferien 16.- 19. maj 2019

Så går turen til Nationalpark Thy og alle de omkringliggende spændende områder. Vi planlægger at besøge lokaliteter af høj klasse som Agger og Harboøre Tange, Bulbjerg og Agerø. Hjertet i Nationalpark Thy er dog de store vidtstrakte hedestrækninger, som er så karakteristiske for området. Disse vil vi selvfølgelig også besøge for at opleve noget af den specielle stemning her.

Vejlerne, der rummer Skandinaviens største, samlede rørskovsområde og Danmarks største græsningsenge, er et kapitel for sig og måske landets bedste fugleområde. Alene her kan vi let bruge en hel dag.

Det vil forhåbentlig betyde, at arter som Sorthalset Lappedykker, Rørdrum, Hvid Stork, Lysbuget Knortegås, Sortterne, Ride, Sivsanger, Skægmejse og noget så eksotisk som Bomlærker kommer på turlisten. En af nøglearterne er Skestork og vi håber at få gode iagttagelser af denne seværdige fugl, som ofte optræder i tocifrede antal i Vejlerne. Desuden vadefugle som Store Kobbersnepper og Klyder på yngleplads samt Brushøns og Små Kobbersnepper i sommerdragt på vej nordover. Endelig egentlige hedearter som Storspove, Tinksmed, Hjejle og Sortstrubet Bynkefugl. Det er med andre ord et område med stort potentiale og vi vil selvfølgelig også holde øje med, om der dukker sjældenheder op, mens vi besøger Thy.

Vi flyver fra Bornholm og vil vel fremme i Jylland skifte til en bus, som vi har til rådighed alle dagene. Aktivitetsniveauet vil blive forholdsvis højt med afgang fra morgenstunden.

Prisen for turen er 3300,- kr. og omfatter flybillet, transport i bus, overnatning på vandrerhjem samt morgenmad og frokost. Ungdomsmedlemmer deltager til halv pris. Prisen, hvis man ikke er medlem af DOF, er 3800,- kr.

Antallet af turdeltagere er begrænset til højest 25, så hurtig tilmelding tilrådes. Tilmeldingen kan ske fra 1. februar til en af turlederne på e-mail, SMS eller telefonisk. Hvis turen bliver overtegnet, vil der blandt alle, som har tilmeldt sig d. 1. februar (uanset tidspunkt på dagen), blive trukket lod om deltagelse. Herefter foregår optagelsen på deltagerlisten efter ’først til mølle’ princippet.

Turledere: Ida Olsen, naio@live.dk, mobil 28 51 60 01 og
Carsten Andersen, carstenogannette@post.tele.dk, mobil 23 44 02 56

Weekendtur til Ertholmene, efteråret 2019

Ertholmene er netop blevet optaget i den nye naturkanon over landets 15 smukkeste naturområder. I weekenden 21.- 22. september afholder DOF-Bornholm tur netop hertil.

En nærmere omtale følger i næste nummer af bladet. Allerede nu kan det dog være en god ide at begynde at kigge på overnatningsmuligheder, da dette skal arrangeres af den enkelte turdeltager og ofte er billigere ved booking i god tid.

Turledere: Kell Olsen, mobil 23 24 20 08 og Carsten Andersen, mobil 23 44 02 56