Ture og møder

Månedsture 2018

Fortsætter 1. søndag i hver måned kl. 10.00 med mødested i Almindingen ved Koldekilde/Segenvej/Almindingsvej kl. 10.00. Vi samkører 2-3 timer i privatbiler til flere aktuelle fuglelokaliteter. Medbring mad og drikke til en lille hyggestund/evaluering efter turen.
Næste datoer bliver:

  • 5. april
  • 6. maj
  • 3. juni
  • 1. juli
  • 5. august
  • 2. september
  • 7. oktober

Turleder: Eilif S. Bendtsen, mobil 23 48 80 04.

Månedsturen i april, er lidt speciel, idet denne tur går til Christiansø den 5. april til Christiansø.
Mødetid og sted: 5. april kl. 09.30 ved færgen i Gudhjem.

Postbåden Peter sejler kl. 10.00 fra Gudhjem og retur fra Christiansø kl. 13.00, så vi kan således kun observere et par timer. Vi skal især nyde Ederfugle på rederne, der er placeret alle mulige steder på øerne. Vi nyder den medbragte mad ved bordene i Kongens Have. Der er egenbetaling på ca. 200,- kr. tur/retur.

Forårstur til Kløvedal og Risen i Østerlars

Mødetid og sted: Lørdag d. 14. april kl. 7.00 på den lille P-plads på vestsiden af Åløsevej ca. 1,3 km syd for Østerlars

Vi vil vandre ned gennem den flotte sprækkedal Kløvedal med Kelseåen i bunden. På dette tidspunkt er det tidlige forårs fuglekor i fuld gang med først og fremmest de lokale standfugle samt de tidligst ankommende trækfugle: Spætter, duer, drosler, mejser m.fl. Her er også gode muligheder for at møde de lokale rovfugle, Musvåge og Duehøg.

Hvis tiden tillader det, kan vi afsluttende tage en runde i det gamle gravfelt på Bøgebjerg, der stammer fra tiden bronzealder til vikingetid. Det er et flot område med gammel bøgeskov.

Turen er på ca. 3 km og varer ca. 2,5 time.

Turledere: Hanne Tøttrup, mobil 20 27 01 58 og Jens Christensen, mobil 61 33 04 25

Indvielse af Svartingedal, Fugleværnsfondens nye naturreservat.

Mødetid og sted: Lørdag d. 21. april kl. 10.00 – 12.00 på Kirkedalsvej 25, 3790 Hasle

Naturreservatet bliver officielt indviet med deltagelse af borgmester Winnie Grosbøll og fugleværnsfondens formand Martin Iversen. Der vil være et mindre traktement samt mulighed for en kort guidet tur i området.

Møde om Punkttællingsprojektet

Mødetid og sted: Mandag d. 30. april kl 16.30 på P-plads ved Ekkodalshuset.

Thomas Vikstrøm, som er leder af Punkttællingsprojektet i Danmark, kommer denne dag til øen for at fortælle om projektet.
Vi starter med en fælles tur i skoven, hvor vi kan diskutere de praktiske principper i punkttællingerne. Efterfølgende tager vi til Klippely, hvor foreningen byder på en sandwich og tilhørende drikkevarer. Thomas vil her fortælle om projektets status i dag, dels på landsplan og dels her på øen.

Desuden, og nok så vigtigt: Hvad bruges resultaterne til, og hvorfor er det vigtigt at få endnu flere til at engagere sig i det nu 42-årige projekt. Endelig kommer vi ikke uden om det lokalpatriotiske: Skiller Bornholm sig ud for nogle arterP
Alle er velkomne.

Af hensyn til sandwichene er tilmelding nødvendig, enten pr. sms eller mail: jechbornholm@gmail.com, senest d. 27. april.

Kontakt: Jens Christensen (lokalkoordinator) tlf. 61330425.

Med Thor til Helligdommen

Mødetid og sted: Søndag d. 13. maj kl. 8.00 på Gudhjem Havn ved turistinformationen.

DOF-Bornholm inviterer igen til en spektakulær sejltur langs noget af Danmarks flotteste kyst. Denne gang sejler vi med M/S Thor fra Gudhjem mod Helligdomsklipperne med solen i ryggen og skal se, hvad klippekysten gemmer på.

På vejen passerer vi bl.a. Hestestenene, Stevelen, Røstad Strand og Lyseklippe. Vi spejder både efter rastende fugle på havet og håber naturligvis at få fornøjelsen af områdets Vandrefalke. Nattergalesang flyder ud over havet og kan høres, når vi ligger stille for at kigge nærmere efter fugle i klipperne. Turen bør også byde på arter som Ederfugl, Stor Skallesluger, Huldue og måske en Karmindompap. Mon ikke også vores gamle ven Sulen dukker op?

Vi er tilbage i Gudhjem omkring kl. 10. Husk lidt lunt tøj, da det kan være køligt på havet.

Tilmelding er nødvendig (på SMS eller mail), da der er et begrænset antal pladser på båden og vi flytter turen, hvis vejret er ugunstigt. Foreningen betaler en del af din billet, så prisen for turen er blot 50 kr. pr. deltager.

Turleder: Carsten Andersen, mobil 23 44 02 56

Kystvandring – 7. etape.

Mødetid og sted: Lørdag d. 19. maj kl. 8.00 på P-pladsen ved Ypnasted.

Mad og drikke medbringes i rygsæk. Vi forsøger at gå stille og roligt til Årsdale. Retur til startstedet med bus eller privatbiler alt afhængig af deltagerantal.

Turleder: Eilif S. Bendtsen, mobil 23 48 80 04.

Fuglenes Dag

Der arrangeres 2 ture. Alle er velkomne og turene er gratis.

Svartingedal

Mødetid og sted: Søndag d. 27. maj kl. 10.00 til ca. 13.00 på Simblegårdsvej 24, 3790 Hasle.

Vi fejrer ”Fuglenes Dag” i Fugleværnsfondens nye reservat Svartingedal. Vi går en tur i den smukke sprækkedal og lytter til fuglekoret.

Turledere: Carsten Andersen, mobil 23 44 02 56, Kåre Kristiansen, mobil 20 43 12 05 og naturvejleder Allan Gudio Nielsen.

Nexø Sydstrand

Mødetid og sted: Søndag d. 27. maj kl. 14.00 til 17.00 ved fugletårnet ved Nexø Sydstrand, der er beliggende umiddelbart syd for Nexø.

Der vil blive observeret fugle fra tårnet, men en kort gåtur i området kan også komme på tale.
Lokaliteten er kendt for mange ande-, vade- og småfugle.
Medbring eftermiddagskaffen, der kan nydes ved borde og bænke.

Turleder: Eilif S. Bendtsen, mobil 23 48 80 04

Sommerkystfugletælling 2. juni

Kontaktperson: Mogens Kofod, mobil 21 75 50 02

Morgentur, morgenkor og morgenmad på østkysten

Mødetid og sted: Lørdag d. 9. juni kl. 6.00 på parkeringspladsen ud for Ved Stranden 2 i Svaneke.

En uforglemmelig tur for de morgenfriske! Vi mødes syd for Svaneke Havn. Her samles vi i nogle biler og kører sammen til Svenskehavn. Allerede her modtages vi af årstidens fuglesang. Foreningen byder nu på morgenmad i det grønne!

Vel styrkede sætter vi kurs tilbage mod Svaneke til fods langs den smukke kyst med lyset i ryggen. De små seks km går let, da terrænet de fleste steder er jævnt og fladt. Kun få steder skal vi over klipperne. Fuglesangen er imponerende og strækningen kendt for masser af Nattergale, Løvsangere og Havesangere. Hertil kommer Torn- og Gærdesangere, Gulbuge og mon ikke også vi møder Broget Fluesnapper og Karmindompap?

Der er med andre ord rig lejlighed til at få styr på de mange stemmer i fuglekoret. På havet ses Ederfugle med deres ællinger og Toppede Skalleslugere. Vi når Svaneke igen efter 2-3 timer og samles i de tilbageblevne biler, for at hente dem, der nu står ved Svenskehavn.

Har du lyst til at få morgenmad, må du gerne kontakte en af turlederne, som er Mogens Kofod, mobil 21 75 50 02 og Carsten Andersen, mobil 23 44 02 56. Du bedes selv medbringe drikkevarer.

Salthammer – Bro Odde, madpakketur

Mødetid og sted: Torsdag d. 19. juli kl. 17.30 – kl.ca. 20.00 på Salthammer, ved shelteret.

Madpakketuren er i år flyttet fra Nexø Sydstrand til Salthammer, hvor vi indtager den medbragte mad, mens vi iagttager fuglelivet. De adulte vadefugle er allerede på vej mod sydligere himmelstrøg og forhåbentlig er det dagen, hvor der er mange rastende i tangen, vandkanten og på skæret. Derudover ser vi på måger, ænder i eklipsedragter og hvad der ellers kan være af småfugle.

Efter maden går vi en tur langs stranden til Bro Odde og tilbage til udgangspunktet gennem skoven. Her kan der måske være syngende Gulirisk. Hele turen er på ca. 3 km.

Turledere: Henriette Tøttrup Hansen, mobil 24 60 50 89 og Hanne Tøttrup, mobil 20 27 01 58

Klintebakkens hemmeligheder

Mødetid og sted: Lørdag d. 18. august kl. 10.00 på P-pladsen Grønningen 30, 3720 Åkirkeby (ved NaturBornholm).

En helt særlig fugletur til området syd for NaturBornholm. og går en tur i det meget interessante område med masser af geologihistorier, fugle, planter m.v.
Ekskursionen slutter ved 12-tiden med samling i “Aktivitetshuset”, der tilhører NaturBornholm. Her bliver der serveret pølser og drikkevarer. Lederen er sponsor, så alt er gratis. Dermed håber jeg naturligvis på stort fremmøde.

Turen ledes af Eilif S. Bendtsen, mobil 23 48 80 04, der er ansat på NaturBornholm som naturvejleder, guide m.v. Ingen tilmelding – man møder blot op som ovenfor nævnt.

Falsterbo – Klaus Malling-kursus – 3 dage

Mødetid og sted: Fredag d. 14. september i færgeterminalen med afgang fra Rønne kl. 6.30.
Vi er tilbage søndag d. 19. september med ankomst Rønne 21.50.

En klassisk træklokalitet på et klassisk tidspunkt, og så med Klaus Malling!
Vi har booket værelser på Lotsvillans Vandrahem ved Falsterbokanalen. Mulighed for enkeltværelse mod merpris. Først til mølle.
Transport i privatbiler. Morgenmad og frokost klarer du selv – aftensmad fredag og lørdag laver vi sammen (vi tager noget næsten færdigt med hjemmefra). Aftensmad søndag må du selv klare på færgen.

Pris: 1850,- for delt dobbeltværelse, og 2300,- for enkeltværelse. Du skal selv medbringe linned.
Prisen dækker honorar til Klaus, transport fra Rønne og tilbage igen, overnatning og aftensmad fredag og lørdag.
Tilmelding til Kåre på kkr.kkr@gmail.com – snarest, og senest 1. august 2018.

Leder fra DOF-Bornholm: Kåre Kristiansen, mobil 20 43 12 05

Udkær – Kærgårdsmose – Vallensgårdsmose

Mødetid og sted: Søndag d. 30. september kl. 10.00 på P-pladsen ved Ekkodalshuset for enden af Ekkodalsvej.

Vi fordeler os i halvdelen af bilerne, der kører til P-pladsen nord for Springbakkehus for enden af Springbakkevejen.
Første stop på turen bliver på Springbakkevejen, hvor lyset over Udkær er bedst om formiddagen.
Herefter går vi op ovenfor Loklippen, hvor der er en formidabel udsigt over moseområderne. Vi fortsætter ad stien forbi Dronningestenen og går ned i Ekkodalen ad den nye trappe ved Jægergrotten overfor Jægerhuset. Herfra er der ikke langt gennem dalen til udgangspunktet.
Hele turen er på ca. 2 km.

Over moserne boltrer masser af svaler sig og tanker op før rejsen til Afrika. I luften vil vi også kunne opleve Rød Glente, ligesom området ofte besøges af såvel Hav- som Fiskeørn.
De store flokke af Grågæs rummer på denne årstid jævnligt større eller mindre grupper af Bramgæs. På vandfladerne raster bl.a. Skeænder og Traner optræder næsten hver gang, man besøger lokaliteterne.

Ved Udkær er der en del vadefugle – ofte domineret af Brushøns og i de seneste år er Sølvhejre blevet fast indslag på turlisten.
Endelig er området omkring Ekkodalen kendt som en af landets bedste steder for masser af Ravne.

Turledere: Carsten Andersen, mobil 23 44 02 56 og Birthe Egebjerg, mobil 61 11 33 35

Lidt kortmaterieale til turen:

4 cm kort fra 70erne: https://drift.kortinfo.net/Map.aspx?Page=Historiskekort&Site=Bornholm

Kort fra perioden 1842 til 1899: http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?selectorgroups=gst_hist&mapext=870542.4+6119920.1+876504+6122854.5&layers=theme-gst-m20hoj&mapheight=915&mapwidth=1868&label=&ignorefavorite=true&profile=miljoegis