Ture og møder

Månedsture 2018

Fortsætter 1. søndag i hver måned med mødested i Almindingen ved Koldekilde/Segenvej/Almindingsvej kl. 10.00. Vi samkører 2-3 timer i privatbiler til flere aktuelle fuglelokaliteter. Medbring mad og drikke til en lille hyggestund/evaluering efter turen.
Næste datoer bliver:

  • 1. april
  • 6. maj

Turleder: Eilif S. Bendtsen, mobil 23 48 80 04.

Mulighedernes land

Mødetid og sted: Lørdag d. 17. marts kl. 9.00 på P-pladsen bag Klemenskerhallen

Mulighedernes Land er et partnerskab fra 2014 mellem Realdania og Bornholms Regionskommune og retter fokus mod yderområdernes særlige kvaliteter.

Denne tur bliver en ”retro” tur, da vi tidligere har besøgt området, dog på en anden årstid, nemlig i august måned 2016.
Vi skal stifte bekendtskab med stierne omkring Klemensker, der fører os langs med Muleby Å syd for byen, i markskel mod grusgraven ved AB betonvarer, rundt om Præstemosen og til slut langs endnu en å, der løber gennem skovområdet nord for kirken.

På turen vil vi opleve forskellige landskabstyper, hvorfor vi håber at se et varieret udvalg af fuglearter.

Vandtæt fodtøj anbefales. Vel mødt. Varighed: 2-3 timer

Turledere: Merete Mortensen mobil 30 95 56 48 og Birthe Egebjerg mobil 61 11 33 35.

Forårstur til Kløvedal og Risen i Østerlars

Mødetid og sted: Lørdag d. 14. april kl. 7.00 på den lille P-plads på vestsiden af Åløsevej ca. 1,3 km syd for Østerlars

Vi vil vandre ned gennem den flotte sprækkedal Kløvedal med Kelseåen i bunden. På dette tidspunkt er det tidlige forårs fuglekor i fuld gang med først og fremmest de lokale standfugle samt de tidligst ankommende trækfugle: Spætter, duer, drosler, mejser m.fl. Her er også gode muligheder for at møde de lokale rovfugle, Musvåge og Duehøg.

Hvis tiden tillader det, kan vi afsluttende tage en runde i det gamle gravfelt på Bøgebjerg, der stammer fra tiden bronzealder til vikingetid. Det er et flot område med gammel bøgeskov.

Turledere: Hanne Tøttrup, mobil 20 27 01 58 og Jens Christensen, mobil 61 33 04 25

Møde om Punkttællingsprojektet

Mødetid og sted: Mandag d. 30. april kl 16.30 på P-plads ved Ekkodalshuset.

Thomas Vikstrøm, som er leder af Punkttællingsprojektet i Danmark, kommer denne dag til øen for at fortælle om projektet.
Vi starter med en fælles tur i skoven, hvor vi kan diskutere de praktiske principper i punkttællingerne. Efterfølgende tager vi til Klippely, hvor foreningen byder på en sandwich og tilhørende drikkevarer. Thomas vil her fortælle om projektets status i dag, dels på landsplan og dels her på øen.

Desuden, og nok så vigtigt: Hvad bruges resultaterne til, og hvorfor er det vigtigt at få endnu flere til at engagere sig i det nu 42-årige projekt. Endelig kommer vi ikke uden om det lokalpatriotiske: Skiller Bornholm sig ud for nogle arterP
Alle er velkomne.

Af hensyn til sandwichene er tilmelding nødvendig, enten pr. sms eller mail: jechbornholm@gmail.com, senest d. 27. april.

Kontakt: Jens Christensen (lokalkoordinator) tlf. 61330425.