Ture og møder

Månedsture

Disse ture fortsætter i hver måned med mødested i Almindingen ved Koldekilde/Segenvej/Almindingsvej kl. 10.00. Vi samkører 2–3 timer i privatbiler til flere aktuelle fuglelokaliteter. Medbring mad og drikke til en lille hyggestund/evaluering af turen.
Næste datoer bliver:

  • Søndag den 7. april
  • Søndag den 5. maj
  • Søndag den 2. juni
  • Søndag den 7. juli
  • Søndag den 4. august
  • Søndag den 1. september

Årets naturoplevelser

Mødetid og sted: Tirsdag d. 2. april kl. 19.00 på NaturBornholm
Kom og hør hvad naturforeningerne har at byde på af store og små naturoplevelser fra året, der gik.

I samarbejde med Naturhistorisk Forening, Svampevennerne og Stenklubben.

Ekkodalens Moser – tur og oplæg

Mødetid og sted: Fredag d. 12. april kl. 14.00 til ca. 17.00 på Naturstyrelsens ejendom ”Klippely”, Ekkodalsvej 6, 3720 Aakirkeby (GPS info: lat. 55.111 lon. 14.9062). Parkering på den offentlige parkeringsplads lige neden for ejendommen.

Dorte Bugge, som er Naturstyrelsens leder på projektet, vil vise rundt og fortælle om planerne for det store projekt.
Glæd jer – det bliver en fantastisk fuglelokalitet i et fantastisk terræn, som først nu er blevet åbnet for offentligheden – vær med fra starten!

Turledere: Kåre Kristiansen, DOF, mobil 20 43 12 05 og Dorte Bugge, NST Bornholm.

En op-tur.

Fuglefjelde og natur omkring Jons Kapel.
Mødetid og sted: Søndag d. 28. april kl. 10.30 på P-pladsen ved nordenden af Teglkåsvej.

Først går humøret op når vi mødes nær Gines Minde. Så går stien op i skoven langs kysten og snart går også pulsen op. Vi får her en fin oplevelse, når vi spejder op langs klippekysten. Klipperne er meget dramatiske her og som den eneste kommune i Danmark kan vi fremvise ynglende Alke og Lomvier, som gerne skulle findes her i stort tal. Der er fuld gang i yngleperioden med kædedans, fiskeri og fugle, der bevæger sig frem og tilbage til redehylderne.

Når vi har set os mætte, fortsætter turen nordover forbi Hvidkleven til de mange små stenbrud, der kaldes ’Klondyke’. Her går turen ind i land og vi besøger Almeløkkebruddet, inden vi går ned gennem den smukke Blåskinsdal med masser af anemoner og fuglekvidder. Terrænet kan her og der være lidt krævende.

Siden er der mulighed for at få blodsukkeret op igen, når vi besøger Egon Svendsens kiosk ovenfor Jons Kapel. Foreningen byder på kaffe og småkager og der er mulighed for på egen regning at købe pølser og toasts mm.

Området er ud over alkefuglene kendt for mange Hulduer, Husrødstjert og Lille Præstekrave. Det er træktid, så vi kan også være heldige med Fiskeørn og Traner på himlen. Fuglekoret er nu for alvor ved at folde sig ud. Vi regner derfor med masser af Sangdrosler samt nogle af de første Gran- og Gærdesangere, Munke, Rødstjerter og måske årets første Løvsanger. Rød Glente viser sig ofte her og Vandrefalk er bestemt også en mulighed.

Turen er på i alt seks km. Fem km frem til kiosken ved Jons Kapel og så en enkelt tilbage til startpunktet. Vi regner med at være tilbage efter ca. 3 timer.

Turledere: Jens Christensen, mobil 61 33 04 25 og Christian Lau, mobil 21 44 08 89

Fuglenes Dag

Mødetid og sted: Søndag d. 26. maj fra kl. 10.00 til kl. 14.00 ved fugletårnet på Nexø Sydstrand.

Der er “åbent fugletårn”, hvor en fuglekyndig vil være til stede og fortælle om fuglelivet på denne fine lokalitet, hvor der er mange fugle. En lille gåtur i området bliver der sikkert også tid til.

Alle er velkomne. Det er gratis at deltage. Tag madpakken med.

Turleder: Ornitolog og naturvejleder Eilif S. Bendtsen, mobil 23 48 80 04

3-dages fuglestemmekursus – Svartingedalen og omegn

Kan du ikke kende de 30 almindeligste fuglestemmer, og har du lyst til at kunne det, så….

Mødetid og sted: Mandag d. 27. maj – onsdag d. 29. maj, alle 3 dage fra kl. 7.00 – 10.00, sådan cirka – vi taler om det i forbindelse med din tilmelding!
Mødestedet er ved Svartingedalen, vi taler om det præcise sted i forbindelse med din tilmelding.

Det maksimale antal deltagere bliver 6, for ellers har vi ikke mulighed for at høre stemmer i fællesskab, så tilmelding er nødvendig – og først til mølle.
Med 3 dage i træk bliver der god tid, mulighed for mange gentagelser, så det skal nok lykkes – de 30 almindeligste… og selvfølgelig tager vi alle de andre sjove stemmer med også!

Hvis flere end 6 melder sig, så gentager jeg programmet snarest.

Tilmelding på mail til turleder Kåre Kristiansen på kkr.kkr@gmail.com, og ellers mobil 20 43 12 05

Sommerkystfugletælling

Den årlige sommerkystfugletælling afvikles lørdag d. 1. juni.

Koordinator: Mogens T. Kofod, mobil 21 75 50 02

Natravnen i Paradisbakkerne – sommernattens mytologiske fugl.

Mødetid og sted: Fredag d. 7. juni kl. 21.30 på Plantagevej ud for Lindsvej på vestsiden af Paradisbakkerne.

Natravnen har gennem de sidste år etableret flere yngleterritorier i Paradisbakkerne og har en stabil bestand her.

På denne tur, hvor vi håber på både at høre og se Natravnen, foruden forhåbentlig andre af forsommernes ynglefugle som f.eks. territoriehævdende knurrende og pistende Skovsnepper, vil vi fortælle om Natravnens historie på Bornholm, dens biologi og de sagn og den overtro, der er omkring denne nattens fugl.

Turen varer ca. to timer og vi går ca. seks km. Solidt fodtøj anbefales.

Turledere: Henriette Tøttrup Hansen, mobil 24 60 50 89 og Mogens T. Kofod, mobil 21 75 50 02

Aftenstemning omkring Ankermyr

Mødetid og sted: Torsdag d. 18. juli kl. 19.30 på P-pladsen øst for Slotslyngvej lige nord for nr. 5 (over for besøgscenterets P-plads).

Vi går en tur i det afvekslende terræn, hvor der både er smukke søer, en fin gammel skov og åbne arealer med flotte udsigter. Tranen yngler i en af moserne og vi spejder efter disse og deres unger. På vandfladerne her kan der også være ænder og Små Lappedykkere og i juni ses ofte enkelte rastende vadefugle.

Området er godt for spætter og såvel Stor som Lille Flagspætte er en mulighed. Lokaliteten er desuden kendt for at huse en del Hulduer og Kernebidere, lige som den Rødryggede Tornskade yngler i de levende hegn. Efterhånden som mørket falder på, stemmer sensommerens sidste fuglekor i, ledet af Solsort, Sangdrossel og Rødhals.

Turen er på ca. 3 km og forventes afsluttet omkring solnedgang efter et par timer.

Turledere: John Holm, mobil 28 66 77 49 og Carsten Andersen, mobil 23 44 02 56

Fugletur og mad over bål ved Hammersøen

Mødetid og sted: Søndag d. 11. august kl. 11.00 på P-plads vest for Hammersøen, Hammersøvej 2A, ved shelteret.

Vi går en tur i området på godt en time og ser på eftersommerens fugle. 
Derefter hygger vi og spiser den medbragte mad ved bålet i shelteret. Medbring selv kød og brød.

Foreningen giver drikkevarer. Turen slutter efter ca. 3 timer.

Turledere: Henriette Tøttrup Hansen, mobil 24 60 50 89 og Eilif S. Bendtsen, mobil 23 48 80 04.

Lolland-Falster, Gedser Odde, Hyllekrog og Maribosøerne, 4 dage i august 2019

Kursus med Klaus Malling Olsen – på klassiske danske lokaliteter
Vores efterhånden på tolvte år traditionsrige feltkursus med Klaus!
Tidspunkt: Torsdag d. 22. august kl. 9.50 til søndag d. 25. august kl. 19.50
Mødested: Rønne, ved færgen (mere præcist på parkeringspladsen bag Q8/Turistinformationen).

Lolland-Falster er blandt Sydskandinaviens virkelige ornitologiske perler. Blandt de lokaliteter, der kan komme på tale, er Maribosøerne, med sin bestand af Havørn, rastende Sølvhejrer og mængder af gæs og ænder, bl.a. er stedet landets bedste lokalitet for Rødhovedet And og den sjældnere Hvidøjet And (årlig, men kræver et vist held). Mange fugle raster her før den videre færd mod Hyllekrog, der kan byde på årets første træk af Hvepsevåge samt kærhøge, Fiskeørn og et stort træk af småfugle. Desuden en del vadefugle.

Hyllekrog er blandt landets bedste træklokaliteter, og det samme kan siges om nærliggende Gedser, hvor især trækket over havet – med vadefugle, ænder, terner og undertiden kjover kan overraske. Her er sat flere danmarksrekorder. Gedser er desuden et godt træksted for rov- og småfugle med gode chancer for overraskelser, såvel i felten som i nettene på Gedser Fuglestation, en af Danmarks mest veldrevne og venlige at besøge. Nord for Maribo ligger fremragende vadefuglelokaliteter som Kalløgrå, hvor flokke på hundreder af Almindelig Ryle rummer indslag som Krumnæbbet Ryle og Dværgryle samt regelmæssig forekomst af Kærløber og Odinshane.
 
 Der er altså tale om en weekend i afvekslende natur med masser af spændende fugle af stort set alle familier – meget afhænger af vejr og vind, men Klaus Malling kender de bedste forhold for de enkelte steder og vil gøre alt, for at udbyttet bliver så godt som muligt.

Dagsplanen for kurset er, at vi umiddelbart efter en tidlig morgenmad kører mod Klaus’ bedste bud på oplevelser. Observationer i felten til sidst på eftermiddagen. Aftensmad. Og så gennemgang af dagens fugle med billeder og kommentarer, i den udstrækning vi kursister kan holde os vågne – det har aldrig været Klaus, der har sagt stop…

Turen planlægges med 12 deltagere i alt – i 3 privatbiler.
Jeg arbejder i øjeblikket med overnatning på Nykøbing Falster Vandrerhjem. Prisen for kurset vil her ligge på omkring 2600,- per deltager ved delt dobbeltværelse, og på 3050,- for enkeltværelse. Denne pris dækker transport fra Rønne og tilbage igen, overnatning og morgenmad. Frokost må du selv klare. Aftensmad kan fås på vandrerhjemmet fra omkring 100,- for ”dansk-standard-aftensmad”, og der er mulighed for tilvalg. Jeg håber på, at alle vælger at købe aftensmad på vandrerhjemmet, men ellers er der også ”vandrerhjems-muligheder” for egen madlavning, og afstanden til Nykøbing Falster Downtown er ca. 1,5 km, hvis man skulle have de lyster. Men vi venter altså ikke på jer med aftenens gennemgang af fugle og oplevelser, hvis I bruger mere end en times tid på aftensmaden.

Yderligere oplysninger vil komme på vores hjemmeside: www.dof-bornholm.dk – tilmeldingsfristen vil blive midt-juni, men giv meget gerne besked før, hvis I overvejer at deltage!

Turleder fra DOF Bornholm Kåre Kristiansen.
Tilmelding/forhåndstilkendegivelse til Kåre Kristiansen på mail kkr.kkr@gmail.com eller på mobil 20 43 12 05.

Weekendtur til Ertholmene 21. – 22. september 2019

Mødetid og sted: Lørdag d. 21. september kl. 09.45 på havnen i Gudhjem.

Afgang med Christiansøfartens ”Ertholm” fra Gudhjem kl. 10.00, med ankomst Christiansø kl. 10.55 lørdag den 21. september.
Retur fra Christiansø kl. 14.00, med ankomst i Gudhjem kl. 14.15 søndag den 22. september 2019.

Vi drager til en af landets femten smukkeste naturområder (ifølge den nye naturkanon) for at se på årstidens fugle samt hyggeligt samvær med fuglevennerne.

På denne årstid er øerne ofte rasteplads for masser af småfugle, der her tanker op inden turen videre sydpå. Det kunne være masser af Fuglekonger, Rødhalse og Jernspurve foruden Rødstjerter, Stenpikkere, Grå Fluesnappere, drosler og diverse sangere samt forhåbentlig Små Fluesnappere og andre sjældenheder. Der er selvfølgelig også mulighed for lidt rovfugletræk sammen med gæs og Traner. Vi ser også efter, hvordan Gråsælerne trives på de nærliggende klippeskær.

Den enkelte turdeltager sørger selv for at bestille overnatning på Christiansø, al nødvendig forplejning, samt billet til overfart med Christiansøfarten. Ønsker man ikke at overnatte, er det naturligvis muligt at deltage en af de to dage. Det er dog vigtigt at informere en af turlederne, hvis du ankommer søndag, så vi kan hente dig ved båden.

Turledere: Carsten Andersen, mobil 23 44 02 56 og Kell Olsen, mobil 23 24 20 08

Links:

Christiansøfarten: https://www.christiansoefarten.dk/
Christiansøgæstgiveri: http://www.christiansoekro.dk/
Christiansø Fæstning administration: https://www.christiansoe.dk/