Ture og møder

Månedsture 2017

Fortsætter 1. søndag i hver måned med mødested i Almindingen ved Koldekilde/Segenvej/Almindingsvej kl. 10.00.

Vi samkører 2–3 timer i privatbiler til flere aktuelle fuglelokaliteter. Medbring mad og drikke til en lille hyggestund/evaluering efter turen.

Her nogle datoer i efteråret 2017:

  • 3. september
  • 1. oktober
  • 5. november
  • 3. december.

Turleder: Eilif S. Bendtsen, mobil 23 48 80 04.

Kystvandringens 6. etape

Mødetid og sted: Lørdag den 18. november med start kl. 09.00 fra Kunstmuseet i Rø.

Mødestedet er tæt på busholdepladsen, således at når turen afslutter en gang over middag i Gudhjemområdet, kører vi med BAT bus (egenbetaling) retur til udgangspunktet.

Medbring rygsæk med mad, drikke mm til ca. 7 timers vandring.

Turen er gratis og bliver ledet af Eilif S. Bendtsen, mobil 23 48 80 04.

Spændende ugleaften

Mødetid og sted: Torsdag den 23. november kl. 19.00 på Bornholms Centralbibliotek (salen).

Formanden for DOF’s Uglegruppe og fuglefotograf Klaus Dichmann fra Gråsten i Sønderjylland kommer og giver en status over vores 7 danske uglearter, samt en vurdering af arternes fremtidige eksistens muligheder i Danmark.

Foredraget vil derudover handle om bestandsudviklingen i landene omkring os, med særligt fokus på Nordtyskland. 
Foredraget vil være krydret med egne fotos og oplevelser fra ind- og udland.
Medbring evt. selv noget at drikke og spise. 

Skåne, den nordøstlige del – ”Ørnetur”

Mødetid og sted: Lørdag den 2. december kl. 6.15 i Færgeterminalen i Rønne. Hjemkomst Rønne kl. 21.50.

Ørne og andre rovfugle, gæs, ænder og alle de andre overvintrende fugle skulle der – alt afhængig af vejret – være gode chancer for på denne tur. Vi skal til Fyledalen under næsten alle omstændigheder, men ellers bestemmer vejr og meldingerne på Artportalen (den svenske ”DOF-base”) om det er søerne eller kystområderne, der skal være hovedmålet. Det ser vi på i dagene op til turen.

Fra havnen i Ystad kører vi i bus, så vi forventer, at der vil være plads til alle, som ønsker det, men ellers gælder først-til-mølle-princippet.
En færgeafgang fra Ystad kl. 18.30 ville have passet bedre til solnedgangstiden, men findes ikke i færgens fartplan. Vi har derfor næsten 2½ time, hvor det er mørkt, og hvor vi formentlig vil være sultne, og det vil helt sikkert også være koldt. Vi planlægger derfor at finde et sted med varme, mad og rimelige priser, og tager kontakt til deltagerne umiddelbart efter tilmeldingsfristen for nærmere aftale.

Tilmelding til Kåre på kkr.kkr@gmail.com, og efter accept fra Kåre, indbetaling til DOFs konto reg. 4720 konto 4720 435233.
Pris 335 kr. som dækker transporten i Sverige. Sidste tilmelding 1. november 2017. Du skal selv sørge for billet til færgen (afg. Rønne kl. 6.30 og afg. Ystad 20.30) og forplejning. Husk også passende (varmt) tøj og kørekort/pas til Svenskerne.

Turledere: Kåre Kristiansen (tlf. 20 43 12 05) og Carsten Andersen.

Hasle Flak med gløgg og æbleskiver 

Mødetid og sted: Søndag d. 10. december kl. 10.00 ved Hasle Røgeri, Søndre Bæk 20, 3790 Hasle.

Vi ser på fugle på Hasle Flak og går herfra langs kysten og gennem skoven til det Hvide Hus på Fælledvej 98, hvor turen slutter indendørs med lidt gløgg og æbleskiver som er forberedt af Ida Olsen (det er en gåtur på ca. 1,8 – 2,0 km fra Hasle Røgeri til Det Hvide Hus). 

Turledere: Kell Olsen, mobil 23 24 20 08, Karsten Rasmussen og  Ida Olsen.