Ture og møder

MĂĄnedsture

Disse ture fortsætter i hver måned med mødested i Almindingen ved Koldekilde/Segenvej/Almindingsvej kl. 10:00.

Vi samkører 2-3 timer i privatbiler til flere aktuelle fuglelokaliteter. Medbring mad og drikke til en lille hyggestund/evaluering af turen.

Næste datoer bliver:
5. juni, 3. juli, 7. august og 4. september.

Turleder: Eilif S. Bendtsen, mobil 23 48 80 04

Fuglenes dag – søndag den 29. maj

Mødetid og sted: Søndag den 29. maj. Der vil blive arrangeret 2 ture. En meget tidlig morgentur til Svartingedalen og en aftentur til Klintebakken.

1. Morgentur til Svartingedalen kl. 06:00.
Vi mødes ved nordenden af dalen, Åhalsegård, Kirkedalsvej 25, Rutsker, 3790 Hasle.
Da vi skal høre et herligt fuglekor, er det bedst tidligt om morgenen. Lad være med at have ondt af dig selv. StĂĄ tidligt op og kør til den dejlige dal øst for Hasle. Vi mødes kl. 06:00 præcis. SĂĄ gĂĄr vi en tur gennem den nordlige del af dalen. MĂĄske lidt vĂĄdt – sĂĄ støvler.

Man bør være godt gående, idet terrænet er meget kuperet. Hunde ingen adgang. Efter turen drikker vi den medbragte morgenkaffe ved bilerne.

2. Aftentur til Klintebakken kl. 19:00.
Vi mødes på p-pladsen ved Natur Bornholm, Grønningen 30, 3720 Åkirkeby. Så går vi en tur i området, hvor der kan være en del sangfugle m.v. Den medbragte aftenkaffe kan drikkes ved borde/bænke i Sønder Vesterskov. Måske bliver der fortalt et par drabelige historier fra området, idet turlederen har sit virke som naturvejleder på lokaliteterne.

Begge ture ledes af den energiske turleder Eilif S. Bendtsen, tlf. 23 48 80 04.

Ringedalen og Vang i røg og damp

Mødetid og sted: Fredag den 3. juni kl. 18:00 på P-pladsen med udsigt over Vang Granitbrud (Ringedalsvej 3, 3790 Hasle).

Turen har tre temaer. Først ser vi på fuglelivet i det gamle stenbrud. Mellem de mange måger kigger vi efter Baltisk Sildemåge, Huldue og Lille Præstekrave. Så går turen til Ringedalen og vores andet tema, som er fuglekoret. Her er en af øens tætteste bestande af sangfugle og arter som Munk, Gran- og Havesanger burde optræde i pæne tal. Jernspurv og Skovsanger har også faste sangposter her og Lundsanger findes næsten årligt i dette fine område. Langs stien finder vi masser af orkideer.

Fuglekoret bliver stadig stærkere, som aftenen skrider frem. Vi regner med at tage turen gennem dalen forbi Ringedalssøen og besøge Almeløkkebruddet, før turen atter går til Vangbruddet. Det er en tur på omkring 2 km. Aftenens tredje tema er mad over bål. Vi samles ved shelteret og hygger os med at spise sammen, mens solen langsomt synker på himlen. Tag mad til grillen med samt drikkevarer og husk noget at spise med og af.

Turledere: Kell Olsen, tlf. 23 24 20 08 og Carsten Andersen, tlf. 23 44 02 56.

De 4 ĂĄrstider i Svartingedalen

Mødetid og sted: Lørdag den 18. juni kl. 06:30 ved vandværket, Simblegårdsvej 24, 3790 Hasle.

OgsĂĄ denne gang har vi valgt at gĂĄ ind fra sydsiden i dalen.
Vi går en tur ned gennem dalen til vi når granitbruddet, hvor der vil være mulighed for at nyde den medbragte kaffe-te-vand og måske lidt spiseligt på sådan en tidlig lørdag morgen med masser af fuglesang (der er borde og bænke i granitbruddet). Efter pausen fortsætter vi ned gennem dalen eller vi kan vende om afhængig af, hvad deltagerne har lyst til.
Vi regner med at slutte turen ca. 9:00 – 9:30.

Turledere: Klaus Hermansen, tlf. 42 25 68 73 og John Holm, tlf. 28 66 77 49.

Tur pĂĄ Hammeren

Mødetid og sted: Søndag den 17. juli kl. 06:30 på P-pladsen ved Sandlinjen, 3770 Allinge, lige før lågen mod Hammer Odde Fyr,

Vi gĂĄr mod Hammer Odde Fyr og ser hvilke fugle, der ligger pĂĄ vandet. Fra Hammer Odde Fyr gĂĄr vi ind pĂĄ Hammeren og ser pĂĄ fuglene der. Vi kommer forbi de 2 rokkesten pĂĄ Hammeren og videre igennem den for mange skjulte tunneldal.

Vi går på tværs af Hammeren og gennem Gasterenden (Spøgelsesrenden) tilbage til bilerne. En tur på ca. 3 km. Vi forventer at se Rødrygget Tornskade, Hvid Vipstjert, Gulspurv og mange andre af de almindelige fugle, som nu har deres unger med. Hvis vi er heldige, hører vi Karmindompap og ser Lille Flagspætte. Varighed: 2-2½ time.

Turledere: Ole Pedersen, tlf. 40 26 33 07 og Carsten Andersen, tlf. 23 44 02 56.

Cykeltur langs østkysten

Mødetid og sted: Søndag d. 21. august kl. 16:00 på P-pladsen ved Dueodde Familiecamping og Hostel (Skrokkegårdsvejen 17, 3730 Nexø).

På denne sensommerdag cykler vi en tur i området på den bornholmske sydøstkyst. Vi starter i skov og ved mose, hvor der bl.a. yngler Lille Lappedykker, for derefter at bevæge os til de gode vadefuglelokaliteter Bro Odde, Salthammer og Nexø Sydstrand. Her plejer der altid at være et stort udvalg af diverse vadefuglearter og på dette tidspunkt er ungfuglene på deres returtræk. Det er også et godt tidspunkt at se forskellige ternearter og måske ligger der en Odinshane i vandkanten – eller en Fiskeørn flyver forbi? Alt kan ske, når fuglene er i bevægelse fra nord mod syd!

Medbring madpakke og drikkelse, som vi indtager ved ”skydehuset” på Nexø Sydstrand, inden vi begiver os retur til Dueodde. Derudover skal der selvfølgelig medbringes cykel.

Kontakt en af turlederne, hvis du kan tage en ekstra cykel med eller hvis du har brug for at få en cykel med, så ser vi på, hvad der kan lade sig gøre. Turen forventes at vare i alt ca. 3½ time og cykeldistancen er på ca. 14 km.

Turledere: Henriette Tøttrup Hansen, tlf. 24 60 50 89 og Hanne Tøttrup, tlf. 20 27 01 58,

Spellinge Mose

Mødetid og sted: Lørdag den 24. september kl. 09:00 ved Rø Medborgerhus (tidligere Klubhus), Rø Skolevej 16, 3760 Gudhjem

Mulighed for diverse rovfugle, træk af gæs og op ad dagen måske Traner….og som altid, når man kikker fugle, måske en dejlig overraskelse.
Det er en pæn gåtur på ca. 1 km fra mødested til mosen, og vi skal hele vejen rundt om mosen, som er 600 m lang. Der kan være ganske fugtigt visse steder, så fornuftigt fodtøj anbefales.

PĂĄ Store Borg i den sydvestlige del holdes en gedigen pause (husk madpakke og drikkelse) med god udsigt over omrĂĄdet – og det er en ganske smuk natur. Vel mødt!

Turledere: Henriette Tøttrup Hansen, tlf. 24 60 50 89 og Jens Lund Hansen, tlf. 81 28 18 00.

Endagstur til SkĂĄne i uge 40 (den 3. til 9. oktober)

Afhængig af observationerne fra vores svenske kolleger er turen ret åben i forhold til, hvor vi kører hen, men som udgangspunkt kører vi til Falsterbo, de store søer inde i landet og måske Fyledalen eller op ad den skånske østkyst.

Indtil videre har vi aftalt, at vi rejser over kl. 06:30 og tilbage til klippeøen 16:30 eller 18:30, afhængig af ugedag. Hvilken dag det bliver, er ligeledes afhængig af de skånske observationer.

Vi melder ud om rejsetider og udflugtslokaliteter i august måned. Der bliver kørt i egne biler, så hver bil bestiller selv færgebillet.

Tilmelding til:
Carsten Andersen: carstenogannette@post.tele.dk eller
John Holm: john.holm23@hotmail.com