Ture og møder

Månedsture

Disse ture fortsætter i hver måned med mødested i Almindingen ved Koldekilde/Segenvej/Almindingsvej kl. 10.00. Vi samkører 2-3 timer i privatbiler til flere aktuelle fuglelokaliteter. Medbring mad og drikke til en lille hyggestund/evaluering af turen.

Næste datoer bliver:

  • Søndag den 5. januar
  • Søndag den 2. februar
  • Søndag den 1. marts
  • Søndag den 4. april
  • Søndag den 3. maj
  • Søndag den 7. juni

Turleder: Eilif S. Bendtsen, mobil 23 48 80 04

Vinterkystfugletælling

Den årlige vinterkystfugletælling afvikles i weekenden den 11. og 12. januar.

Koordinator: Mogens Kofod, mobil 21 75 50 02

Tur på Galløkken

Mødetid og sted: Søndag den 26. januar kl. 10.00 på P-plads ved Rønne Vandrerhjem, Arsenalvej 12

Vi går en tur langs kysten og i skovområdet på Galløkken og ser på årstidens fugle. Hvinand, Stor Skallesluger og Havlit er næsten sikre, der ligger ofte en del andefugle i læ af molen ved det nye havneområde og måske ligger der andre spændende dykænder langs kysten. I skoven er der sædvanligvis en del rastende småfugle og der kan være gang i Allikerne og Rågerne i området ved Kastellet.

Vi vil desuden kigge forbi ”ugletræerne” på campingpladsen, hvor der de sidste mange år er iagttaget Skovhornugler.

Turen rundt er på ca. 3 km og turen tager ca. 2 timer med gode stop undervejs.Turledere: Henriette Tøttrup Hansen, mobil 24 60 50 89 og Per C. Pedersen, mobil 29 17 67 05

Generalforsamling

Den årlige generalforsamling afholdes tirsdag d. 25. februar kl. 19.00 på Rønne Bibliotek.
Dagsorden ifølge vedtægterne

Dueodde på skuddagen

Mødetid og sted: Lørdag d. 29. februar kl. 10.00 på P-pladsen ved Dueodde Fyr

Vi håber på et brag af en fugletur på denne usædvanlige dato!

Vi går gennem klitområdet ud til havet og videre langs stranden til området ved Vandrerhjemmet og derfra tilbage til udgangspunktet gennem skoven. På havet er der chance for lommer og andefugle og på og ved strand- og
klitområdet er der måske Engpiber, Snespurv og Bjergirisk, ligesom vi kan håbe på de første trækkende Sanglærker.

I skoven er de første mejser formodentlig kommet i forårshumør og mon ikke vi også stifter bekendtskab med Stor Flagspætte og korsnæb? Turen er på ca. 3 km og tager ca. 2 timer.

Turledere: Henriette Tøttrup Hansen, mobil 24 60 50 89 og Hanne Tøttrup, mobil 20 27 01 58,

Aftenfugle og aftensmad ved bålets skær

Mødetid og sted: Lørdag den 14. marts kl. 18.00 ved Pedersker Jagthytte, som ligger lige ved Varperne (se kort).

Mødested for tur til Ølene

Det er tidligt forår og på denne aftentur vil vi spise vores medbragte madpakke, mens vi varmer os ved bålets skær og lytter til områdets fugle. De første Sangdrosler er forhåbentlig ankommet og de vil i så fald kunne danne et lille forårskor med Solsort og Rødhals og fuglenes bassanger, Ravnen, mens Tranerne i Ølene måske trompeterer som backinggruppe og Skovsneppen overflyvende lader sin knorten og pisten lyde.

Vi vil gå en tur i området ved jagthytten. Med lidt held kan der sidde en Perleugle og synge i plantagen, så vi håber på stille vejr og lidt måneskin denne martsaften. Medbring madpakke og lidt varmt at drikke.

Arrangementet varer et par timers tid, men kan evt. forlænges lidt. Vi går fra 2-4 km, alt efter om der er Perleugle, der synger.

Turledere: David Nestved og Hanne Tøttrup, mobil 20 27 01 58,

Vil du med i skoven?

Mødetid og sted: Lørdag d. 4. april kl. 10.00 i Rø Plantage på P- plads ved Sigtevej med udsigt over Borgedalssø.

Rø Plantage er et besøg værd på alle årstider. Vi vil gå en tidlig forårstur ad skovveje samt på stier i kuperet terræn, så gode gangfærdigheder og fodtøj efter vejret er påkrævet. Vi vil opleve både varieret terræn og bevoksning.
Turen går bl.a. langs Borgedalssø, ad trætrappe, over træbroer, forbi gamle lyngmoser samt lodrette klippepartier, og vi vil sætte vores fodaftryk på grundfjeldet.

Sammen vil vi opleve skovens fugleliv i det tidlige forår. Muligvis ser eller hører vi Traner! Ravne holder også til i skoven. Desuden forventes Bogfinke, mejser, Musvåge, Sangdrossel, Skovskade, Huldue og forhåbentlig mange andre arter.

Medbring evt. lidt varmt at drikke – som kan nydes efter turen.

Turledere er John Holm, mobil 28 66 77 49 og Merete Mortensen, mobil 30 95 56 48.

Årets naturoplevelser

Mødetid og sted: Tirsdag d. 14. april kl. 19.00 på NaturBornholm

Kom og hør hvad naturforeningerne har at byde på af store og små naturoplevelser fra året, der gik.
I samarbejde med Naturhistorisk forening, Svampevennerne og Stenklubben.