Ture og møder

Månedsture

Disse ture fortsætter i hver måned med mødested i Almindingen ved Koldekilde/Segenvej/Almindingsvej kl. 10.00. Vi samkører 2–3 timer i privatbiler til flere aktuelle fuglelokaliteter. Medbring mad og drikke til en lille hyggestund og evaluering af turen.
Næste datoer bliver:

  • Søndag den 1. september
  • Søndag den 6. oktober
  • Søndag den 3. november
  • Søndag den 1. december
  • Søndag den 5. januar (2020)

Turleder: Eilif S. Bendtsen, mobil 23 48 80 04

Weekendtur til Ertholmene 21. – 22. september 2019

Mødetid og sted: Lørdag d. 21. september kl. 09.45 på havnen i Gudhjem.

Afgang med Christiansøfartens ”Ertholm” fra Gudhjem kl. 10.00, med ankomst Christiansø kl. 10.55 lørdag den 21. september.
Retur fra Christiansø kl. 14.00, med ankomst i Gudhjem kl. 14.15 søndag den 22. september 2019.

Vi drager til en af landets femten smukkeste naturområder (ifølge den nye naturkanon) for at se på årstidens fugle samt hyggeligt samvær med fuglevennerne.

På denne årstid er øerne ofte rasteplads for masser af småfugle, der her tanker op inden turen videre sydpå. Det kunne være masser af Fuglekonger, Rødhalse og Jernspurve foruden Rødstjerter, Stenpikkere, Grå Fluesnappere, drosler og diverse sangere samt forhåbentlig Små Fluesnappere og andre sjældenheder. Der er selvfølgelig også mulighed for lidt rovfugletræk sammen med gæs og Traner. Vi ser også efter, hvordan Gråsælerne trives på de nærliggende klippeskær.

Den enkelte turdeltager sørger selv for at bestille overnatning på Christiansø, al nødvendig forplejning, samt billet til overfart med Christiansøfarten. Ønsker man ikke at overnatte, er det naturligvis muligt at deltage en af de to dage. Det er dog vigtigt at informere en af turlederne, hvis du ankommer søndag, så vi kan hente dig ved båden.

Turledere: Carsten Andersen, mobil 23 44 02 56 og Kell Olsen, mobil 23 24 20 08

Links:

Christiansøfarten: https://www.christiansoefarten.dk/
Christiansøgæstgiveri: http://www.christiansoekro.dk/
Christiansø Fæstning administration: https://www.christiansoe.dk/

Højlyngen midt i efteråret

Mødetid og sted: Lørdag d. 12. oktober kl. 11.00 for enden af Kleven, som er en sidevej til Splitsgårdsvej mellem Klemensker og Rø

Vi bevæger os mod nordøst på grænsen til Rutsker Højlyng ad den gamle jernbanelinje. Vi er i bunden af en sprækkedal med en fin naturskov på begge sider, som giver gode muligheder for at møde nogle af årstidens småfugle. På venstre hånd ses klippevæggen her og der mellem træerne.
Området har nærmest karakter af én lang lysning, hvilket jo altid er spændende.

Efter en km når vi sydenden af Spellinge Mose og kan nyde udsigten fra Storeborgs klippeknold. Herefter rundt om mosen, hvor der ofte er ret vådt – så husk vandtæt fodtøj. Vel tilbage på jernbanestien returnerer vi til udgangspunktet.

Terrænet er fladt bort set fra opstigningen til Storeborg. Fra de åbne partier kan vi være heldige at se trækkende Blisgæs, Fjeldvåger og Spurvehøge. Det er et godt tidspunkt for flokke af drosler på besøg nordfra og vi bør møde Vindrossel og Sjagger samt måske Misteldrossel. Desuden skovfugle som Dompap, Grønsisken og Halemejse. Her er flere spættetræer og Lille Flagspætte optræder jævnligt. Endelig vil en tur til Spellinge Mose næsten altid betyde, at vi hører flere Vandrikser.

Turen er på 3,5 km og forventes at vare et par timer.

Turledere: Merete Mortensen, mobil 30 95 56 48 og Carsten Andersen, mobil 23 44 02 56.

Mødested på Kleven

Mødested på Kleven

Novembertur til Den grønne Ring om Rønne

Mødetid og sted: Lørdag d. 9. november kl. 10.00 på P-pladsen ved Snorrebakken.

Vi tager en sen efterårstur omkring søerne øst for Rønne. Der ligger nok nogle ænder på søerne og der er også småfugle i træer og buske. Vi kommer måske også ind på industrihistorien i området. Turen tager omkring 2 timer, husk praktisk fodtøj, der kan være fugtigt på stierne.

Turledere: Christian Lau, mobil 21 44 08 89 og John Holm, mobil 28 66 77 49.

Oplev Bornholms KYST med Ben Woodhams

Mødetid og sted: Mandag d. 25. november kl. 19.00 på Bornholms Centralbibliotek (salen), Pingels Alle 1 i Rønne.

I maj udkom Ben Woodhams flotte bog ’KYST’, som tager os med til øens varierede kyster gennem årets 52 uger. Det er med glæde, vi nu atter kan byde Ben velkommen til en aften med historier og oplevelser fra felten med pensel og blyant i hånden. Der vil være mulighed for at spørge ind til f.eks. arbejdsprocessen med bogen, eller hvordan de billeder, der er bragt, er blevet udvalgt.

Mon ikke også vi får lov at kigge i skitsebøgerne? Det bliver også interessant at høre om Bens nye projekter. Lige som han inspirerer os, kan vi måske inspirere ham denne aften.

Tur ved Hasle samt julehygge med gløgg og æbleskiver

Mødetid og sted: Søndag d. 15. december kl. 10.00 ved Hasle Røgeri, Søndre Bæk 20, 3790 Hasle
Traditionen tro går årets sidste DOF-Bornholm-tur til Hasle Flak, hvor vi ser på fugle og herfra langs kysten og gennem skoven til det Hvide Hus på Fælledvej 9, 3790 Hasle.

Turen slutter indendørs i ”Hvide Hus” med social hygge med lidt gløgg og æbleskiver, som er forberedt af Ida og Gerda. Gåturen fra Hasle Røgeri til ”Hvide Hus” er på ca. 1,8 – 2,0 km.

Turledere: Kell Olsen, mobil 23 24 20 08, Karsten Rasmussen og Ida Olsen.

Vinterkystfugletælling

Den årlige vinterkystfugletælling afvikles i Weekenden d. 11. – 12. januar

Koordinator: Mogens Kofod, mobil 21 75 50 02

Tur på Galløkken

Mødetid og sted: Søndag d. 26. januar kl. 10.00 på P-pladsen ved Rønne Vandrerhjem, Arsenalvej 12

Vi går en tur langs kysten og i skovområdet på Galløkken og ser på årstidens fugle. Hvinand, Stor Skallesluger og Havlit er næsten sikre, der ligger ofte en del andefugle i læ af molen ved det nye havneområde og måske ligger der andre spændende dykænder langs kysten.

I skoven er der sædvanligvis en del rastende småfugle og der kan være gang i Allikerne og Rågerne i området ved Kastellet. Vi vil desuden kigge forbi ”ugletræerne” på campingpladsen, hvor der de sidste mange år er iagttaget Skovhornugler.
Turen rundt er på ca. 3 km og turen tager ca. 2 timer med gode stop undervejs.

Turledere: Henriette Tøttrup Hansen, mobil 24 60 50 89 og Per C. Pedersen, mobil 29 17 67 05