Ture og møder

Månedsture

Disse ture fortsætter i hver måned med mødested i Almindingen ved Koldekilde/Segenvej/Almindingsvej kl. 10.00. Vi samkører 2-3 timer i privatbiler til flere aktuelle fuglelokaliteter. Medbring mad og drikke til en lille hyggestund/evaluering af turen.

Næste datoer bliver:

  • Søndag den 5. juli
  • Søndag den 2. august
  • Søndag den 6. september

Turleder: Eilif S. Bendtsen, mobil 23 48 80 04

Ekkodalens moser i øjenhøjde og med det store overblik

Mødetid og sted: Torsdag den 2. juli 2020 kl. 9:00 på P-pladsen for enden af Springbakkevej.

Forhåbentlig står foreningens nye fugleskjul ved Udkæret nu klar til at modtage gæster. Vi lægger i første omgang vejen forbi dette. Så går det ellers opad gennem den grønne skov og snart kan vi nyde udsigten over Vallensgårdsmose og de tilstødende arealer.

Vi ser på, hvordan det går med at skabe ny natur i området, inden turen fortsætter langs kanten af Ekkodalen.

Ruten er på omkring 4 km og sine steder ganske stejl. Vi bruger omkring tre timer afhængig af fugleaktiviteten. Vadefuglene er allerede på vej sydover i stort tal og Udkæret må byde på flere arter. I skoven er der mulighed for at få de sidste sangstemmer med og over moserne boltrer Rørhøge og svaler sig. Traner bør være en selvfølge.

Turledere: Jesper Møller, mobil 30 64 76 57 og Carsten Andersen, mobil 23 44 02 56

Cykelfugletur til moserne

Mødetid og sted: Søndag den 16. august kl. 10:00 – 13:00 på P-pladsen ved Bastemose på Segenvej ved fugletårnet.

Med nypumpede cykler mødes vi ved Bastemose, for derefter også at cykle rundt om Hagemyr og Svinemose. 
Det er nemmere at se og høre fuglene på cykel, og så er det ikke mindst hyggeligt. Vi kigger specielt efter yngel af Lærkefalk, Tårnfalk og Rødrygget Tornskade.
 
Cykelturen er på rundt regnet 10 km. Husk madpakke, drikkelse og evt. lappegrej. 

Turledere: Jens Christensen, mobil 61 33 04 25 og Henriette Tøttrup Hansen, mobil 24 60 50 89 

Det nye og udvidede Punkttællingsprojekt

Mødetid og sted: Tirsdag den 18. august kl. 15.00 ved ”Klippely” i Ekkodalen

Punkttællingsprojektets centrale koordinator i Danmark, Thomas Vikstrøm, kommer til øen for at informere om det nye feltprojekt, som DOF har fået midler til af Aage W. Jensens Fonde.

Projektet udvides først og fremmest med 1) optællinger tidligere i ynglesæsonen for bedre at fange tidlige ynglefugle, 2) nattællinger og endelig 3) spontanpunkttællinger, hvor der kun tælles på ét punkt, når som helst.

Arrangementet starter med en praktisk instruktionstur i terrænet, efterfulgt af spisepause med sandwich. Efter pausen vil Thomas give nogle faglige oplæg, og metoderne og perspektiverne vil blive diskuteret.

Mødestedet er endnu ikke fastlagt, men vil blive annonceret på vores hjemmeside.

Af hensyn til traktementet skal du tilmelde dig senest fredag den 14. august til Jens Christensen, mobil 61 33 04 25, email: jechbornholm@gmail.com.

Træktur til Skåne

Oplev Nordeuropas bedste træklokalitet, lørdag den 5. september, hvor to millioner trækfugle passerer hvert efterår.

Vi tager båden over til Ystad kl. 6.30. Herfra kører vi ad kystvejen til Falsterbo.

Vi ser, hvad der er af træk omkring fyret, Nabben og Kolabacken. Senere kan vi køre ind til Skanørs Ljung og følge fugletrækket derfra. Hvis Falsterbo ikke rigtig lever op til at være træksted, kan vi besøge Børringe-Næsbyholm-Ellestad-Snogeholm på vej over til kongeørneparrene i Fyledalen, hvor vi slutter af for at køre tilbage til Ystad for at tage båden 16.30 hjem til klippeøen. Forhåbentlig en dag fyldt med ørne-glenter-våger-falke-høge og meget andet i godt selskab.

Turen foregår i privatbiler. Ved tilmelding bedes du derfor oplyse, om du har lyst og mulighed for at lægge bil til eller helst vil være passager. Hver bil bestiller selv ud- og hjemrejse, billet og turlederne fordeler de tilmeldte i så få biler som muligt. Chaufførerne får selvfølgelig dækket en del af deres billet og udgifter til brændstof.

Bindende tilmeding senest 20. august.

Turledere: John Holm, mobil 28 66 77 49 og Carsten Andersen, mobil 23 44 02 56
 

DOF-Bornholm, weekendtur til Ertholmene den 3. og 4. oktober 2020

Mødested og sted: Lørdag den 3. oktober kl. 09:45 i Gudhjem havn.

Afgang med Christiansøfartens ”Ertholm” fra Gudhjem kl. 10.00 med ankomst Christiansø kl. 10.55 lørdag d. 3. oktober. Retur fra Christiansø søndag d. 4. oktober kl. 14.00 med ankomst i Gudhjem kl. 14.55.

Vi drager til en af landets femten smukkeste naturområder for at se på årstidens fugle samt have et hyggeligt samvær med fuglevennerne. På denne årstid er øerne ofte rasteplads for masser af småfugle, der her tanker op inden turen videre sydpå.

Den enkelte turdeltager sørger selv for at bestille overnatning på Christiansø, al nødvendig forplejning, samt billet til overfart med Christiansøfarten. Ønsker man ikke at overnatte, er det naturligvis muligt at deltage en af de to dage. Det er dog vigtigt at informere en af turlederne, hvis du ankommer søndag, så vi kan hente dig ved båden.

Turledere: Kell Olsen, mobil 23 24 20 08 og Ole Pedersen, mobil 40 26 33 07

Links:
Christiansøfarten: https://www.christiansoefarten.dk/
Christiansøgæstgiveri: http://www.christiansoekro.dk/
Christiansø Fæstning administration: https://www.christiansoe.dk/