Ture og møder

Månedsture

Fortsætter 1. søndag i hver måned med mødested i Almindingen ved Koldekilde/Segenvej/Almindingsvej kl. 10.00.

Vi samkører 2-3 timer i privatbiler til flere aktuelle fuglelokaliteter. Medbring mad og drikke til en lille hyggestund/evaluering efter turen.
Næste datoer bliver:

  • Søndag den 4. november
  • Søndag den 2. december

Turleder: Eilif S. Bendtsen, mobil 23 48 80 04.

Helt rundt om Hundsemyre

Mødetid og sted: Lørdag den 17. november kl. 11.00 på P-pladsen øst for mosen med indkørsel fra Søndre Landevej.

Mosen er vel kendt af de fleste og behøver ikke nogen større præsentation. De mange tørvegrave og småsøer på den godt 50 ha. store lokalitet gør stedet unikt på Bornholm. Her er en mosaik af biotoper, som ud over vandfladerne bl.a. består af rørskov og buskadser, en masse elletræer og fugtige enge.

Det betyder fourageringsmuligheder for årstidens trækfugle og vi forventer at møde flokke af drosler, Dompapper, Grå- og Grønsisken. Både Stor og Lille Flagspætte findes i området. På vandfladerne kigger vi efter Krik- og Bjergænder mellem de mange Troldænder og selvfølgelig nogle af stedets Store Skalleslugere. Årets sidste trækfugle er på vej mod varmere himmelstrøg og der er derfor også mulighed for Fjeldvåger samt flokke af Bramgæs.

I de seneste år er Havørnen blevet stamgæst i mosen, så den krydser vi fingre for, viser sig på turen. Der burde i hvert fald stadig være mulighed for at jagte Skarver. Denne art har sat sit tydelige præg på Hundsemyre, så hvis du ikke har været her nogle år, er udviklingen påfaldende. Bemærk, at det på denne årstid kan være temmelig vådt og gummistøvler derfor er en god idé.

Turledere: Carsten Andersen, mobil 23 44 02 56 og Hanne Tøttrup, mobil 20 27 01 58

Nicaragua – fugle, folk og fantastisk natur

Mødetid og sted: Onsdag den 21. november kl. 19.00 på Rønne Bibliotek.

I efteråret 2017 var Klaus Hermansen i Nicaragua nogle måneder. Kåre Kristiansen deltog de første 3 uger.
Kom og se billeder og få indtryk fra rejsen.
Forplejning står du selv for.

Hasle Flak med gløgg og æbleskiver

Mødetid og sted: Søndag den 9. december 2018 kl. 10.00 ved Hasle Røgeri, Søndre Bæk 20, 3790 Hasle.

Vi ser på fugle på Hasle Flak og går herfra langs kysten og gennem skoven til det Hvide Hus på Fælledvej 98, hvor turen slutter indendørs med lidt gløgg og æbleskiver; som er forberedt af Ida Olsen (det er en gåtur på ca. 1,8 – 2,0 km fra Hasle Røgeri til Det Hvide Hus).

Turledere: Kell Olsen, mobil 23 24 20 08, Karsten Rasmussen og Ida Olsen.

Vintertur i Almindingen, Vættes Mose – Kohullet – Puggekullekær

Mødetid og sted: Lørdag den 26. januar 2019 kl. 13.00 ved Lilleborg.

Denne tur fører os rundt i ”Pers kvadrat”, hvor vi i denne stille periode – alt efter vejret – forventer at se og/eller høre de almindelige skovarter. Kernebidere og korsnæb skulle der dog være god chance for at støde på. Derudover diverse finker, mejser, spætter og kragefugle.

Turen tager os forbi områdets moser og søer, der er beliggende i ca. 140 m’s højde over havet.
Her kan man også se de store vandreblokke Munken og Rokkestenen og ved Puggekullekær finder vi en af skovrider Steens kokarder, en vejvisersten, der er en del af den første stiafmærkning for turister i Almindingen fra begyndelsen af 1900-tallet.
Vandtæt fodtøj anbefales.

Turledere: Per C. Pedersen, mobil 29 17 67 05 og Birthe Egebjerg, mobil 61 11 33 35