vaseå

Du browser i øjeblikket artikler tagget vaseå.

Turstart i Listed - foto Carsten Andersen

Turstart i Listed – foto Carsten Andersen

Hele tyve deltagere havde fundet vej til Listed for en kort men varieret tur langs kyst, gennem sprækkedal og over det åbne land.
Vi startede med en flok trækkende Bramgæs ved Listed, hvor der desuden blev set en del Ederfugle (primært hanner). Et par Stor og Toppet Skallesluger blev det også til.

Stormmågerne var meget aktive – de plejer almindeligvis også at yngle i klipperne ved Gule Hald. Et Knopsvanepar havde desværre valgt at bygge rede i opskyllet ved kysten – ved en storm vil det være fatalt for parret og eventuelle æg eller unger.

Vi krydsede Vaseå og fortsatte over Kystvejen ind i sprækkedalen, der er den østligste på Bornholm.
Vaseå ligger i en typisk Bornholmsk sprækkedal med elmetræer, ask, kirsebær og rødel. Her er desværre også som i mange andre ådale ekstremt mange ramløg.
Sangdroslen fik vi lov at nyde sammen med Bogfinker, Mejser, Gransanger og Gærdesmutte. Det er iøvrigt tydeligt at den milde vinter har været til gavn for Gærdesmutterne. De høres meget intensivt alle vegne på øen i denne tid.

Vaseå. Man kan tydeligt se grisenes "hærgen" til venstre - foto Carsten Andersen

Vaseå. Man kan tydeligt se grisenes “hærgen” til venstre – foto Carsten Andersen

Vi krydsede Vaseåen et stykke oppe, hvor vi også fik fornøjelsen af en foruragerende træløber.
Her kunne man også tydeligt se hvorledes skovgrisene fra Vasagård påvirker skoven. Ingen ramsløg overlever en grisetryne!
Fra skoven gik vi over markerne mod Vasagård, hvorfra turen fortsatte retur mod Listed. Et par hjulspor og en del Hvid Vipstjert viste vej. Når afgrøderne på marken senere på året vokser til vil der blive ryddet et spor over marken.

I skoven ved Dorlja stenbrud blev der gjort holdt for at hilse på et par af skovgrisene i området.
Der blev gjort holdt bag skoven inden turen gik ned mod kysten. Det viste sig at være en god disposition, for her blev en meget tidlig Ringdrossel (årets første!) spottet i toppen af en række lærketræer. Vi fortsatte nu ned mod Listed, hvor det blev forsøgt at genfinde Ringdroslen. Desværre uden held.
Turen sluttede efter ca. to timer i en varieret natur som var ny for mange af deltagerne.

Artsliste for turen:
Knopsvane, Bramgås, Gravand, Pibeand, Knarand, Spidsand, Ederfugl, Toppet Skallesluger, Stor Skallesluger, Hættemåge, Stormmåge, Ringdrossel, Sangdrossel, Gransanger, Træløber, Råge, Gråkrage, Sølvmåge, Hvid vipstjert, Gærdesmutte, Musvit, Gulspurv, Grønirisk.

Thomas Christensen