vang

Du browser i øjeblikket artikler tagget vang.

Præsentation af vandrefalkene i Vangbruddet - foto Carsten Andersen

Præsentation af vandrefalkene i Vangbruddet – foto Carsten Andersen

PĂĄ grundlovsdagen blev publikum inviteret til Vang granitbrud, og omkring et halvt hundrede bornholmere og turister fandt vej til vandrefalkenes yngleplads. Vejret var utrolig godt, og de voksne falke var stort set til stede hele tiden.
Derimod var ungen stort set usynlig det meste af tiden. Redehylden var bevokset med højt græs, og ungen pressede sig ned mod jorden.

For de fleste besøgende var det helt nyt at se vandrefalke i virkeligheden, og de fleste reagerede pĂĄ samme mĂĄde, nĂĄr de sĂĄ falkene i teleskopet: “Nej, hvor er de flotte”
Ind imellem lettede en falk og lavede en fantastisk flyveopvisning, og ind imellem så vi på de andre fugle som sildemåge, huldue, lille lappedykker og lille præstekrave. Spørgelysten var stor og det var en rigtig hyggelig dag, så de fleste gæster kunne tage hjem med en rigtig god oplevelse.

Christian Lau

Vandrefalk pĂĄ Slotslyngen - foto Mogens Kofod

Vandrefalk pĂĄ Slotslyngen – foto Mogens Kofod

Det er trist – men vandrefalkene yngler ikke længere i Vang Granitbrud. De etablerede sig sidste år hvor de fik en unge på vingerne, og vi har set dem gennem hele efteråret og vinteren, så det var helt naturligt, at de i det tidlige forår parrede sig, og lagde æg på samme tidspunkt som sidste år og på den samme redehylde.

Det var alt sammen sĂĄre godt. Vi har holdt kommunen orienteret om falkene, og vi spurgte i god tid om at fĂĄ opsat de samme skilte som vi havde sĂĄ gode erfaringer med sidste ĂĄr.
Til vores store overraskelse sagde kommunen nej – de ville ikke have skilte op. Vi henvendte os endnu en gang til kommunen og argumenterede for, at kommunen har pligt til at beskytte redestedet, efter EU´s fuglebeskyttelsesdirektiv. Hertil kommer, at vi har en enestĂĄende mulighed for at formidle vandrefalkens dramatiske historie, der er næppe noget sted i Danmark, hvor vandrefalken yngler pĂĄ et sĂĄ spektakulært sted.

Mens vi har været til stede i bruddet, har vi flere gange set publikum gå meget tæt på. For eksempel gik en mor med fire børn intetanende hen for at gå på isen helt hen klippevæggen. Måske er vi godtroende, men vi tror på at hun ville have respekteret skilte, hvis de var sat op.
Efter en fornyet behandling fik vi lov til at sætte skiltene op, men da var der gået så lang tid, at falkene havde ligger på æg i 14 dage. Da vi ankom til Vang for at sætte skilte op, var redehylden tom, og vi blev lidt bekymrede, men hannen kom inden længe og lagde sig på reden. Hunnen kom lidt senere.
Få dage senere var redehylden helt tom, og for at føje spot til skade, stod der en sølvmåge på redehylden.

I oplægget til projektet ”nyt liv i Vang Granitbrud” anfører kommunen bl. a. formålet som ”at styrke Bornholm som et sted med store naturværdier, en særlig geologi og rige muligheder for natur og friluftsliv”
Hvor er det trist, at naturen prioriteres så lavt i denne sammenhæng.

Christian Lau
Lokalkoordinator for vandrefalk