opalsøen

Du browser i øjeblikket artikler tagget opalsøen.

Nattergal i Mølledalen - foto Carsten Andersen

Nattergal i Mølledalen – foto Carsten Andersen

Nattergalen vender tilbage til Danmark fra varmere himmelstrøg i maj måned og markerer dermed, at foråret nu er på sit højeste. Søndag den 26. maj inviterer Dansk Ornitologisk Forening (DOF) til Fuglenes Dag ved Hammersø og Opalsøen. På denne dag kan du nyde nattergalen og de mange andre sangfugle og lære deres sang bedre at kende.
Turen er offentlig

Mødetid og sted: Søndag den 26. maj 2013 klokken 07:00 på P-pladsen sydvest for Hammersø. Kør ad Langebjergvej og drej ad Sænevej. Efter det første hus på højre hånd på Sænevej følges vejen til højre og kort efter ligger P-pladsen til venstre for vejen.

På Fuglenes Dag er nattergalen og de mange andre sangfugle ankommet fra deres vinterkvarterer i Afrika for at yngle i Danmark. Derfor har du en enestående mulighed for at lære de trækkende danske sangfugle at kende. Der vil være arrangementer i hele landet på dagen, og DOF’s dygtige, frivillige guider vil gøre deres bedste for at give deltagerne en god oplevelse.

På Fuglenes Dag på Bornholm går turen fra p-pladsen sydvest for Hammersø langs søens sydlige del til Hammer Fyr i 82 meters højde. Derefter kommer deltagerne forbi Gamle Dam til Opalsøen og retur til udgangspunktet. Undervejs kan man opleve fugle og planter og lære områdets historie at kende. Der vil være mange sangfugle, mejser og spætter, og så kan man se verdens mest sjældne måge, nemlig baltisk sildemåge. Turen er på omkring tre kilometer i kuperet terræn og varer fra klokken 7 til 9. Efter turen er der evaluering i bålhuset, hvor der er borde og bænke. Alle er velkomne, og det er gratis at deltage.

Du får på Fuglenes Dag mulighed for at gøre brug af et gratistilbud, hvor du kan få tre udgaver af DOF’s medlemsblad Fugle og Natur tilsendt kvit og frit. Henvend dig til din turleder på dagen.

Lederen er vært med morgenbrød/smør, men du må selv medbringe kaffe, the, kop, kniv m.v.

Eilif