øleå

Du browser i øjeblikket artikler tagget øleå.

Deltagere på en dejlig efterårstur - foto Mogens T. Kofod

Deltagere på en dejlig efterårstur – foto Mogens T. Kofod

På årets første oktober-lørdag mødtes nitten veloplagte deltagere til en spændende tur i området omkring Ølene. Vejret var det smukkest tænkelige med fuld sol fra en dybblå himmel og nærmest vindstille. Begge de oprindelige turledere havde desværre måtte melde afbud, så det var Mogens Kofod og Carsten Andersen, der i stedet bød velkommen på P-pladsen ved det nordlige tårn. Vi kunne dog takke Hanne og Thomas for en velplanlagt rute.

Allerede på parkeringspladsen var der en del Sortmejser at høre og arten skulle vise sig at være til stede nærmest overalt denne dag. I alt registrerede vi omkring hundrede individer – adskillelige af disse syngende. Småflokke af Grønsisken vimsede også rundt i trætoppene. Kursen blev nu sat mod sydøst og snart genlød skoven af Dompappernes bløde, klare fløjt. Det var tydeligt, at efteråret for alvor var over os. Videre gik det langs Øleå af den nye sti. Det var nemt at se, hvor der var fældet grantræer for at give åen ånderum og nyt liv. Ravn, Træløber, Rødhals og Jernspurv kunne høres her; men ellers var der ikke alt for mange fugle. Resterne af to plukkede Ringduer viste os dog tydeligt, at vi her var i Duehøgens rige.

Terrænstien i Povlsker Plantage - foto Carsten Andersen

Terrænstien i Povlsker Plantage – foto Carsten Andersen

Vel fremme ved Grønnevad drejedes vestpå ad den nyetablerede terrænsti gennem Povlsker Plantage. Her var afvekslende med smukke åbne partier og mellem nåletræerne fløj småflokke af Korsnæb. En del Fuglekonger var her også, lige som flere Gærdesmutter sang højlydt. Rundt omkring stod store og små rørhatte og en del af disse endte vist i gryderne hos flere af deltagerne.

Vi fortsatte af Rømersvej og krydsede snart Ølenevej for kort efter at stå ved det store fugletårn sydvest for mosen. Her fouragerede de deltagere, som havde medbragt en madpakke. Per var udkigspost i tårnet og opdagede en flot Blå Kærhøg lavt over Ølene. Den hvide overgump strålede pædagogisk om kap med solen. Flere kiler af gæs trak over området og den opmærksomme deltager kunne finde enkelte Blisgæs mellem Grågæssene. Musvåger, Spurvehøg, Tårnfalk, Dobbeltbekkasin og Engpiber blev ligeledes noteret her, inden vi fortsatte til det midterste tårn.
Her var det mest Grønsisken på klods hold der tiltrak sig opmærksomhed. Endelig det sidste stykke tilbage til parkeringspladen. Under vejs fik en lille flok Halemejser os til at stoppe op og vi så disse kønne små fugle på ret tæt hold. Så var der allerede gået tre timer med en god travetur på syv km. Tak til alle for hyggeligt selskab.

Mogens og Carsten