Svinemose

Aktuelle observationer

De sidste 30 dages observationer for lokaliteten.

Beliggenhed og adgangsforhold

Svinemose, set fra fugletĂĄrnet

Svinemose, set fra fugletĂĄrnet – foto Thomas Christensen

Mosen ligger i den østlige del af Almindingen. Den nås lettest fra Chr. X’s vej, hvor der er en P-plads ved Ndr. Svinemosevej. Herfra må man gå de sidste ca. 800 m ind til mosen.

Der stĂĄr et fugletĂĄrn lige hvor denne Ndr. Svinemosevej nĂĄr frem til mosen. Man kan gĂĄ rundt om mosen, idet en lille sti starter ved fugletĂĄrnet og gĂĄr mod syd langs mosen og videre gennem skoven ned til Sdr. Svinemosevej.

Denne følger man mod øst til skovbrynet øst for mosen. Her går en lille sti mod nord langs østsiden op til Ndr. Svinemosevej.

GPS koordinater: 55.109948 N – 14.950441 E

Naturtype

Skovmose med stor, sammenhængende rørskov samt tilgroede småøer og holme. Også frie vandflader med åkander. Omgivet af skov og enge.

Fugle

Ynglefugle: Gråstrubet lappedykker (1 par), Lille Lappedykker (1-3 par), Trane (1 par), Blishøne, Grønbenet Rørhøne, Vandrikse, Rørhøg (1 par), Grågås, Gråand, Rørsanger, Rødrygget Tornskade og Rørspurv. Det er ikke ualmindeligt at Rørdrum høres i yngletiden, og sandsynligvis yngler et par jævnligt. I skoven omkring mosen yngler Musvåge, Duehøg og Spurvehøg, og disse ses ofte jage over mosen.
Træktider og vinter: En del ænder raster i mosen i træktiderne, ligesom der forekommer Dobbeltbekkasin og af og til Enkeltbekkasin på engene. Fiskeørn ses jævnligt jage i træktiden, ligesom enkelte Lærkefalke kan ses i maj-juni. Det mest spændende er dog næsten, at mosen i sensommer og efterår benyttes som soveplads for adskillige tusinde svaler og stære. Det er en fascinerende oplevelse at se og høre alle disse fugle i luften omkring solnedgang, inden de går til ro i tagrørene.

Arter set pĂĄ lokaliteten.

Kort over lokaliteten

Kortet viser omtrentlig udstrækning af lokaliteten.