Spellingemose

Aktuelle observationer

De sidste 30 dages observationer for lokaliteten.

Beliggenhed og adgangsforhold

Mosen ligger i en sprækkedal ca. 1 km syd for Rø. Man kommer til den ad cykelstien mellem Klemensker og Rø. Hvis man kommer i bil, kan man parkere i Rø eller ved Rø Golfklub. Fra cykelstien udgår der ved mosens sydende en sti, der går mosen rundt, og hvorfra der er fin udsigt over mosen. Ved mosens sydvestlige hjørne ligger en stor klippeknold, Storeborg, som stien fører op over. Herfra er der en rigtig god udsigt over den sydlige del af mosen.

GPS koordinater: 55.203106 N – 14.870020 E

Naturtype

Næringsrig mose med store bevoksninger af tagrør, dunhammer og pilebuske. Mosen er på nord- og østside omgivet af engarealer.

Fugle

Yngletid: Trane (0-1 par), Rørhøg (1 par), Knopsvane (enkelte år), Grågås (enkelte år), Gråand, Blishøne, Grønbenet Rørhøne, Rørsanger, Rørspurv. Enkelte år yngler et par Pungmejser, og så kan man se deres yderst raffinerede rede i en af birkene eller pilebuskene.
Træktid og vinter: Her ses ingen større koncentrationer af fugle, bortset fra at mange svaler kan overnatte i mosen i sensommer og tidligt efterår. Om vinteren kan der være ganske stille i mosen, dog ses tit mejser, der fouragerer i dunhammerne.

Arter set pĂĄ lokaliteten.

Kort over lokaliteten

Kortet viser omtrentlig udstrækning af lokaliteten.