Sommerkystfugletællinger 2012-2018

Knopsvane med unger - foto Carsten Andersen

Knopsvane med unger – foto Carsten Andersen

Sommerkystfuglet√¶llingerne har v√¶ret foretaget siden 2012 og er en udl√łber af projektet ‚ÄĚEderfuglen Christians√ł ‚Äď Bornholm ‚Äďdens ankomst til Bornholm og spredning samt overlevelse‚ÄĚ, der startede i 2011 og som er omtalt i artikel i Natur p√• Bornholm 2012.

I 2011 blev det besluttet at forsætte projektet i årene fremover, for at få et fingerpeg om ederfugl-dynamikken ved de bornholmske kyster. Samtidig fandt man det naturligt også at tælle de andre fugle vi observerede på turen rundt om Bornholm.
Resultaterne for optællingerne har givet os et utroligt godt billede af, hvad den bornholmske kyst kan tilbyde af oplevelser, når det gælder kystfugle m.m., ligesom udviklingen i bestandene hen over årene, som kan ses i tabellerne og graferne, se link (hentes som regneark i Excel format)

Tabel observationer

Af tabellen fremgår bl.a., at der i alle årene er set i alt 91.583 fugle fordelt på 163 arter hen over årene. Heraf er 65 arter og 90.812 fugle set i alle årene. Året 2013, var det år der sås flest fugle, i alt 14.790 og flest arter med i alt 106 arter.

N√łglearter er de arter der tidligere har v√¶ret offentliggjort i Gaddisijn og er typisk set i alle √•rene, p√• n√¶r Lundsanger der ikke blev observeret i 2016 og 2018 p√• vores t√¶llinger de √•r.

Grafer observationer

Der er udarbejdet grafer for de arter der er observeret i alle årene, de 7 gange vi har talt, både vist med faktiske tal og indekstal. For flere af arterne er der lavet sammenligning med udviklingen på landsplan i forhold til DOF’s Ynglefugleindeks 1975-2016*.

En af graferne skal specielt nævnes her, er graferne for knopsvaner, som viser en stigning fra 2017 til 2018 på i alt 79 fugle. Årsagen hertil er uvis. Vejret på tælledagen de 2 år er nogenlunde ens, så det er ikke det der er årsagen.

Sammenligner vi DOF’s Ynglefugleindeks med Bornholm, efter omregning af antal fugle til indeks, dvs. i procent, kan vi se indeks ligger noget lavere i forhold til landsindekset i perioden 2012-2016. Forskellene kan godt ligge i lokale forskelle.

DOF‚Äôs Ynglefugleindeks for 2017 er endnu, i skrivende stund (oktober 2018), ikke offentliggjort. Vi vil efterf√łlgende f√• grafikken opdateret n√•r indekset bliver offentliggjort.

Knopsvanen blev, ud over sin ber√łmmelse i H. C. Andersens eventyr ‚ÄĚDen Grimme √Ülling‚ÄĚ som bekendt, ogs√•, ved en seerafstemning i Danmarks Radio i 1984, k√•ret til Danmarks nationalfugl i programmet ‚ÄĚDus med dyrene‚ÄĚ med Poul Thomsen som tv-v√¶rt og Sangl√¶rken blev dermed sl√•et af pinden.

En sjov variant af ungerne af Knopsvanen er de ‚ÄĚPolske Svaner‚ÄĚ. Blandt ungerne ser man en sj√¶lden gang helt hvide unger og det er disse unger der g√•r under betegnelsen ‚ÄĚPolske Svaner‚ÄĚ. If√łlge biolog Knud Flensted, mener han, at navnet kommer af f√¶nomenet f√łrste gang er beskrevet i Polen.

I Svanekuld kan der b√•de forekomme gr√• og hvide unger. Ved at s√łge i Dofbasen under Bornholm og p√• Knopsvane (1975-2018), er der tilsyneladende observeret ‚ÄĚPolske Svaner‚ÄĚ 3 steder her p√• √łen: Hagemyr 2018, Udk√¶ret 2012 og Salthammer 2012. Herudover er der ogs√• set ‚ÄĚPolske Svaner‚ÄĚ ved Snogeb√¶k 2012 og i Bastemose 2011, if√łlge DOF Bornholms og Fugle og Foto.dk v/Steen E. Jensens billedarkiver. Selv har jeg (Erik Jensen) kun set ‚ÄĚPolske Svaner‚ÄĚ p√• Sj√¶lland. Det var i 2015, ved Audebod√¶mningen ved Lammefjorden, hvor jeg s√• et kuld p√• to hvide – og to gr√• unger i f√łlge med to voksne fugle.

Varianten skyldes arveanl√¶ggene hos for√¶ldrefuglene (Han XX/Hun XY) og er bundet til X-kromosomet, om det indeholder ‚ÄĚpolske‚ÄĚ gener eller ikke, dvs. enten et gen for normal gr√• farve hos ungerne, eller et gen for hvid farve (polsk) hos ungerne. S√• pr√łv at v√¶re opm√¶rksom herp√•, n√¶ste gang I ser Knopsvaner med unger, om der skulle v√¶re hvide unger imellem de gr√•.

Til slut vil vi samtidig bringe en stor tak til alle observat√łrer der har deltaget i kystfuglet√¶llingerne. Uden jer havde det ikke kunne lade sig g√łre. Vi h√•ber at I melder jer p√• banen n√¶ste gang vi skal ud og t√¶lle.

Mogens T. Kofod og Erik Jensen

*Noter
DOF rapport 21 Overvågning af de almindelige fuglearter I Danmark 1975-2016 Årsrapport for Punkttællingsprogrammet: http://www.dof.dk/images/projekter/punkttaelling/dokumenter/702884_DOF_Overvaagningsrapport_online.pdf

Ynglefugleindeks.xlsx: http://www.dof.dk/images/projekter/punkttaelling/dokumenter/Ynglefugleindeks.xlsx Indekstal for 2012 er sat til 100 og indeks for efterf√łlgende √•r er omberegnet i forhold hertil.

Knopsvanen af Pelle Andersen-Harild, “Polske” svaner ‚Äď lidt arvelighedsl√¶re s. 80-83