Sommerkystfugletællinger 2012-2017

Ederfugl - foto Jonas Halberg

Ederfugl – foto Jonas Halberg

Sommerkystfuglet√¶llingerne har v√¶ret foretaget siden 2012 og er en udl√łber af projektet ‚ÄĚEderfuglen Christians√ł ‚Äď Bornholm ‚Äď dens ankomst til Bornholm og spredning samt overlevelse‚ÄĚ, der startede i 2011 og som er omtalt i artikel i Natur p√• Bornholm 2012.

I 2011 blev det besluttet at fortsætte projektet i årene fremover, for at få et fingerpeg om ederfugl-dynamikken ved de bornholmske kyster. Samtidig fandt man det naturligt også at tælle de andre fugle vi observerede på turen rundt om Bornholm.

Resultaterne for optællingerne har givet os et utroligt godt billede af, hvad den bornholmske kyst kan tilbyde af oplevelser, når det gælder kystfugle m.m., ligesom udviklingen i bestandene hen over årene, som kan ses i tabellerne og graferne, se link (hentes som regneark i Excel format)

Tabel for observationer

Af tabellen fremgår bl.a., at der er set i alt 78.150 fugle fordelt på 159 arter hen over årene. Heraf er 65 arter og 77.436 fugle set i alle årene. Året 2013, var det år der sås flest fugle, i alt 14.790 og flest arter med i alt 106 arter.

N√łglearter er de arter der tidligere har v√¶ret offentliggjort i Gaddisijn og er typisk set i alle √•rene, p√• n√¶r Lundsanger der ikke blev observeret i 2016 p√• vores t√¶lling det √•r.

Grafer over observationer

Der er grafer på de fugle der er observeret i alle årene, de 6 gange vi har talt, både vist med faktiske tal og indekstal. For enkelte arter er der lavet sammenligning med udviklingen på landsplan i forhold til DOF’s Ynglefugleindeks 1975-2016*.

En af graferne skal specielt n√¶vnes her, er grafen for Stor Skallesluger som stiger hen over √•rene, og er en f√łlge af ‚ÄĚkassesuccesen‚ÄĚ med ops√¶tning af redekasser rundt om p√• Bornholm. Et projekt der k√łrte i perioden 1997 til 2000 og som blev genoptaget i 2011, jf. artikel i Natur p√• Bornholm 2013.

Vi skal samtidig her bringe en stor tak til alle observat√łrer der har deltaget i kystfuglet√¶llingerne. Uden jer havde det ikke kunne lade sig g√łre.

Mogens T. Kofod og Erik Jensen

*Noter

DOF rapport 21 Overvågning af de almindelige fuglearter I Danmark 1975-2016 Årsrapport for Punkttællingsprogrammet: http://www.dof.dk/images/projekter/punkttaelling/dokumenter/702884_DOF_Overvaagningsrapport_online.pdf s. 20.

Ynglefugleindeks.xlsx: http://www.dof.dk/images/projekter/punkttaelling/dokumenter/Ynglefugleindeks.xlsx