Slotslyngen

Aktuelle observationer

De sidste 30 dages observationer for lokaliteten.

Beliggenhed og adgangsforhold

Navnet dækker den skov, der ligger fra Hammerhus i nord til Finnedalen i syd. Mod øst går området til Moseløkken Granitbrud. Dvs. lokaliteten dækker faktisk også Borrelyngen m.m. (se kortet). Der er adskillige P-pladser i området og det er derfor ganske let tilgængeligt.

GPS koordinater: 55.261605 N – 14.753176 E

Naturforhold

Det meste af området har for et par hundrede år siden ligget hen som højlyng, men er siden sprunget i skov. Lyngen står dog stadig udbredt i bunden af store dele af skoven. Terrænet er stærkt kuperet med adskillige snævre sprækkedale og højere beliggende klipper. Flere steder er der mindre skovmoser, eks. Komyr og Ankermyr. Terrænet er med andre ord meget varieret, og det er på alle årstider spændende at gå tur i skoven. Skoven indeholder meget Skovfyr og andre nåletræer, men der er også indslag af løvtræer. Størstedelen af området drives ved naturnær skovdrift. Et stort areal ud til kysten i den sydlige del af området er flot afgræsset af får, hvorved naturtypen udgøres af overdrev og hede.

Fugle

Ynglefugle: Alle almindelige skovfugle, men også mere fåtallige arter: Musvåge, Duehøg, Spurvehøg, Skovsneppe, Ravn, Lille Flagspætte, Huldue, Kernebider. Lundsanger er flere år hørt synge i længere perioder i skoven, men ynglen er dog ikke konstateret.
Forår: Takket være sin beliggenhed på det allernordligste Bornholm kan der se rigtig mange rastende småfugle, ligesom der ses overtrækkende rovfugle på vej mod Hammeren.

Arter set på lokaliteten.

Kort over lokaliteten

Kortet viser omtrentlig udstrækning af lokaliteten.