Slotslyngen

Aktuelle observationer

De sidste 30 dages observationer for lokaliteten.

Beliggenhed og adgangsforhold

Navnet d√¶kker den skov, der ligger fra Hammerhus i nord til Finnedalen i syd. Mod √łst g√•r omr√•det til Mosel√łkken Granitbrud. Dvs. lokaliteten d√¶kker faktisk ogs√• Borrelyngen m.m. (se kortet). Der er adskillige P-pladser i omr√•det og det er derfor ganske let tilg√¶ngeligt.

GPS koordinater: 55.261605 N – 14.753176 E

Naturforhold

Det meste af omr√•det har for et par hundrede √•r siden ligget hen som h√łjlyng, men er siden sprunget i skov. Lyngen st√•r dog stadig udbredt i bunden af store dele af skoven. Terr√¶net er st√¶rkt kuperet med adskillige sn√¶vre spr√¶kkedale og h√łjere beliggende klipper. Flere steder er der mindre skovmoser, eks. Komyr og Ankermyr. Terr√¶net er med andre ord meget varieret, og det er p√• alle √•rstider sp√¶ndende at g√• tur i skoven. Skoven indeholder meget Skovfyr og andre n√•letr√¶er, men der er ogs√• indslag af l√łvtr√¶er. St√łrstedelen af omr√•det drives ved naturn√¶r skovdrift. Et stort areal ud til kysten i den sydlige del af omr√•det er flot afgr√¶sset af f√•r, hvorved naturtypen udg√łres af overdrev og hede.

Fugle

Ynglefugle: Alle almindelige skovfugle, men ogs√• mere f√•tallige arter: Musv√•ge, Dueh√łg, Spurveh√łg, Skovsneppe, Ravn, Lille Flagsp√¶tte, Huldue, Kernebider. Lundsanger er flere √•r h√łrt synge i l√¶ngere perioder i skoven, men ynglen er dog ikke konstateret.
Forår: Takket være sin beliggenhed på det allernordligste Bornholm kan der se rigtig mange rastende småfugle, ligesom der ses overtrækkende rovfugle på vej mod Hammeren.

Arter set på lokaliteten.

Kort over lokaliteten

Kortet viser omtrentlig udstrækning af lokaliteten.