R√łnne Havn

Aktuelle observationer

De sidste 30 dages observationer for lokaliteten.

Beliggenhed og adgangsforhold

Havnen dækker et stort område med mange bassiner. Et godt sted at starte er ved Sdr. Bådehavn lige neden for kirken, hvor man har et glimrende overblik over store dele af havneområdet. Bemærk at der er adgangsforbud på flere kajanlæg og moler.

GPS koordinater: 55.097875 N – 14.692073 E

Naturtype

Havneomr√•de med tilh√łrende fyldpladser.

Fugle

I vinterhalvåret raster der mange ferskvandsdykænder i havnen. Troldand er den talrigeste art med op til 2000 rastende fugle i kolde vintre. Imellem de mange troldænder ses ofte bjergænder og taffelænder. Læg mærke til Lille Lappedykker,der ofte ligger sammen med dykænderne.
Der er normalt en del Gr√•√¶nder og Blish√łns i omr√•det ved Sdr.B√•dehavn. Stor – og Lille Skallesluger ses j√¶vnligt i havnen. P√• oplagspladser og opfyldningsomr√•der kan der i vinterhalv√•ret raste en del sm√•fugle. Bjergirisk ses j√¶vnligt p√• den vestligste del af havnens opfyldomr√•der. Husr√łdstjert yngler med flere par p√• h√łje industribygninger.

Arter set på lokaliteten.

Andre seværdigheder

I tilknytning til havnen vil det v√¶re oplagt at bes√łge Gall√łkkeomr√•det og den gamle losseplads p√• R√łnne Sydhavn. Her ses i tr√¶ktiderne mange rastende sm√•fugle.

Kort over lokaliteten

Kortet viser omtrentlig udstrækning af lokaliteten.