Rønne Havn

Aktuelle observationer

De sidste 30 dages observationer for lokaliteten.

Beliggenhed og adgangsforhold

Havnen dækker et stort område med mange bassiner. Et godt sted at starte er ved Sdr. Bådehavn lige neden for kirken, hvor man har et glimrende overblik over store dele af havneområdet. Bemærk at der er adgangsforbud på flere kajanlæg og moler.

GPS koordinater: 55.097875 N – 14.692073 E

Naturtype

Havneområde med tilhørende fyldpladser.

Fugle

I vinterhalvåret raster der mange ferskvandsdykænder i havnen. Troldand er den talrigeste art med op til 2000 rastende fugle i kolde vintre. Imellem de mange troldænder ses ofte bjergænder og taffelænder. Læg mærke til Lille Lappedykker,der ofte ligger sammen med dykænderne.
Der er normalt en del Gråænder og Blishøns i området ved Sdr.Bådehavn. Stor – og Lille Skallesluger ses jævnligt i havnen. På oplagspladser og opfyldningsområder kan der i vinterhalvåret raste en del småfugle. Bjergirisk ses jævnligt på den vestligste del af havnens opfyldområder. Husrødstjert yngler med flere par på høje industribygninger.

Arter set på lokaliteten.

Andre seværdigheder

I tilknytning til havnen vil det være oplagt at besøge Galløkkeområdet og den gamle losseplads på Rønne Sydhavn. Her ses i træktiderne mange rastende småfugle.

Kort over lokaliteten

Kortet viser omtrentlig udstrækning af lokaliteten.