Den Bornholmske vibebestand 2020

Viber ved Udkæret - foto Sune Riis Sørensen

Viber ved Udkæret – foto Sune Riis Sørensen

Viberne har alle dage været et meget synligt element i oplevelsen af forĂĄr i det ĂĄbne land med deres sangflugt og karakteristiske stemme. Men …. DOF’s Punkttællingsprojekt har desværre pĂĄvist en voldsom tilbagegang for Viben sammen med en lang række andre agerlandsfuglearter. Viben er pĂĄ landsplan gĂĄet ca. 70% tilbage siden 1975, primært pĂĄ grund af ændret landbrugsdrift. Siden 1998, hvor vi her pĂĄ øen sidst talte Viber (Stange & Christensen 1998), er vibebestanden i hele Danmark reduceret med ca. 40%.

På den baggrund, og fordi vi også her lokalt syntes, at der var blevet meget langt mellem Viberne, besluttede vi i DOF-Bornholm at gentage vibetællingen fra 1998 for konkret at se, hvor slemt det står til her på øen. I 1998 fandt vi 85-93 ynglepar langs de optalte ruter. Hvor mange er der i dag?

Læs hele rapporten her