Send dødfundet vildt til undersøgelse i København

Fra 1. oktober 2011 skal alt vildt sendes til undersøgelse ved DTU Veterinærinstituttets afdeling i København.

Finder du døde dyr i naturen skal de fremover sendes til DTU Veterinærinstituttets afdeling på Bülowsvej i København. De såkaldte faldvildtsundersøgelser flytter nemlig retur til København efter at have ligget i Aarhus siden 1985.

Alle har mulighed for at sende dødfundne dyr til undersøgelse ved Center for Vildtsundhed og blandt andet få svar på, hvad dyret døde af. Og de indsendte dyr udgør en vigtig del af overvågningen af sygdomme blandt vildtlevende dyr i Danmark.

”Den danske vilde fauna er jo en vigtig ressource, både som naturoplevelse og som jagtudbytte, og for at bevare og forvalte naturen på en optimal måde er det vigtigt med et godt kendskab til sundhedstilstanden hos de vilde fugle og pattedyr,” siger Anne Sofie Hammer, der er seniorforsker ved DTU Veterinærinstituttet.

Målet er at sikre en sund og livskraftig vildtbestand til glæde for hele den danske befolkning. Men overvågningen sikrer også, at sygdomme, der f.eks. kan smitte til husdyr og få betydning for fødevaresikkerheden, ikke spreder sig uopdagede i den vilde fauna.
Undersøgelserne har desuden en stigende betydning i takt med klimaforandringerne og globaliseringen, der indebærer en øget risiko for, at nye sygdomme etablerer sig eller spreder sig i den danske fauna.

Send spændende dyr
Hvert år undersøger DTU Veterinærinstituttet 600-800 dyr, som findes døde eller syge i naturen
”Vi vil meget gerne modtage dødfundet vildt, når der for eksempel er mistanke om smitsom sygdom eller forgiftning. Vi undersøger også gerne invasive og sjældne arter, som for eksempel mårhunde, mink og delfiner. Mens almindeligt forekommende dyrearter, der eksempelvis er trafikdræbt, ikke er så interessante i forbindelse med disse undersøgelser ” siger Anne Sofie Hammer.

Veterinærinstituttet har undersøgt dødfundet faldvildt for sygdomme i mere end 70 år som det eneste sted i landet. Flytningen fra Aarhus til København sker i forbindelse med en omorganisering på DTU Veterinærinstituttet.

Selve undersøgelsen er gratis for indsenderen. Undersøgelserne finansieres i samarbejde med Naturstyrelsen og Fødevarestyrelsen.

Indsendelse af faldvildt skal fra. 1. oktober 2011 ske til:
DTU Veterinærinstituttet
Bülowsvej 27
1790 København V
www.vildtsundhed.dk

Tlf: 3588 6819
Dyrene kan også indleveres direkte på DTU Veterinærinstituttets adresse i København – men husk indsendelsesseddelen.
Indsendelsesseddel og vejledning kan findes her
og på du her ved at klikke her læse mere om undersøgelsen