Om DOF Bornholm

DOF-Bornholms formål er at arbejde for beskyttelse af fuglene og deres levesteder på Bornholm, at udbrede kendskabet til fuglene samt at indsamle viden om øens fugleliv.

Formand
Kåre Kristiansen
Væbogård
Vystebyvej 4
3790 Hasle
Tlf.: 20 43 12 05
E-mail: bornholm@dof.dk