Om DOF Bornholm

DOF-Bornholms formål er at arbejde for beskyttelse af fuglene og deres levesteder på Bornholm, at udbrede kendskabet til fuglene samt at indsamle viden om øens fugleliv.

Formand
Jens Christensen
Blykobbevej 38
3700 Rønne
Tlf.: 61 33 04 25
E-mail: bornholm@dof.dk