Ølene

Aktuelle observationer

De sidste 30 dages observationer for lokaliteten.

Beliggenhed og adgangsforhold

Ølene er beliggende på den centrale østre del af øen.
Området er siden 1959 vildtreservat, hvor adgang er forbudt hele året.

Der er umiddelbart adgang i bil til Nordre tårn og til tårnet på Rømersvej. Fra det fremskudte sydøstre tårn, skal man gå 300 meter fra en parkeringsplads. Der er fra tårnene, såvel som fra landevejen, udmærkede oversigtsforhold. Der er bedst lys om morgenen fra nordre tårn. Sydøstre tårn ligger i midten og er mindre afhængigt af hvordan solen står.
Mosen ligger på Ølenevej, hvor der er to parkeringspladser. Man kan desuden køre direkte til tårnet på Rømersvej, som er handicapvenligt. Man kan køre i kørestol til 1. sal.

Der er meget fine oversigtsforhold fra alle tre tårne. Åbent vand ses dog bedst fra det nordre tårn.
Ølene er altid et besøg værd. Solpgang og solnedgang ses her meget smukt, og er man på Bornholm i forsommeren er en tidlig morgen eller en aften et must.

GPS koordinater: 55.101918 N – 15.006541 E

Naturtype

Det er en lavtvandet mose.

Fugle

Godt sted at se ynglende og rastende Trane. Forår og efterår er det et godt sted at se rastende vadefugle, diverse rovfugle og småfugle.

Hele sommeren er områdets tre par Rørhøge med til at give stedet dets karakter. Andre ynglefugle er Viber, Grågås, Dobbeltbekkasin, Vandrikse, Rørspuv, Bynkefugl og Rørsanger.Rødrygget tornskade yngler med flere par langs Rømersvej.

Det er et meget godt sted i forsommeren, hvor Gøgen kukker så intenst som noget sted på øen, medens Løvfrøers stigende og faldende kvækken høres så højt som de mange Nattergales syngen, der begynde når Sangdroslen slutter og dobbeltbekkasinernes brægen begynder. Eftersommeren byder nogle år på en fantastisk “sort sol” af Stære og mængder af svaler der går til ro i rørene.

Særlig flot bliver det når et par Lærkefalke benytter lejligheden til et aftensmåltid.
Rastende fugle af enhver art overasker altid i Ølene. Er der besøg af Konge- eller Havørn, Fiskeørn eller en Aftenfalk, ses den her. Vinterens karakterfugl er de mange Ravne, som både ses og høres. I skumringen indtrækker flere Blå Kærhøg til natrast. Adskillige Musvåger og et Duehøgepar er fastebeboere og blandt gæsterne ses Vandrefalk.

Arter set på lokaliteten.

Andre seværdigheder

Ølene er et naturskønt område, med udstrakte områder bevokset med Hvas Avnknippe.

Kort over lokaliteten

Kortet viser omtrentlig udstrækning af lokaliteten.