Vinterkystfugletælling 2020

Nu er det snart weekenden 11. og 12. januar hvor de bornholmske ornitologer gennem mange år har talt fuglene omkring øens kyster og større kystnære søer.

Denne optælling er nu en del af både national og international overvågning af rastende fugle og de data der gennem årene er indsamlet indgår også i de vurderinger der laves over bestandenes udvikling. Som det ses i dette nyhedsbrev fra NOVANA er der lavet en rapport TRÆKFUGLEBESTANDE I DE DANSKE FUGLEBESKYTTEKSESOMRÅDER, 2004 TIL 2017.

Vi ønsker alle trofaste observatører en god tur og god fornøjelse på turen. Det er en god tradition at byde det nye fugleår velkommen med denne tur.

Godt Nytår

Erik Jensen og Mogens T. Kofod